Arkturierna via Meredith Murphy, 9 augusti

 

Arkturierna, 9 augusti 2015  

Via Meredith Murphy

 

Den här tiden i mänsklighetens historia är inte bara utan motstycke, den är oförutsedd. Det har varit så många fler uppvaknanden än många trodde var möjligt. Vi säger detta med ett roat leende, eftersom många på Jorden tycker att saker och ting rör sig långsammare än vad de förväntade sig. Från vår synpunkt går utvecklingen utmärkt, och vi ser fram emot att se alla förändringar som ni tillåter att ske i era liv och i er värld.

Det är viktigt för er att veta att ljuset inom er vet hur det ska agera. Ni, som individer, är perfekt anpassade efter denna tids verklighet och er närvaro här. Från er högsta frekvensnivå styr ni skeppet av er uppstigning helt magnifikt. Det är bara er otålighet som skapar tröghet i er utveckling, för när ni är otåliga ändrar ni riktning på er tilltänkta kurs.

Den här tiden erbjuder er starka energier för er omvandling. Hur vill ni använda dessa energier? Ni kan använda dem som en distraktion, som ett medel när ni känner er överväldigade och trötta. Ett bra sätt att distrahera er själva från att vidta åtgärder i ert liv. Eller så kan ni använda dessa energier till att flyga högt, eller för att göra förändringar som känns inspirerande och rätt för er.

Vi vill varna era vänner, eftersom en hel del av det som händer nu kommer att innesluta hela mänskligheten. Vår varning handlar om att vara medvetna om att ert sätt att tänka behöver nya referenspunkter, och mycket av det som känns rätt för er kommer då att behöva etableras i er hjärna som ett nytt sätt att vara, som är acceptabelt för ert mänskliga sinne. När ni börjar anamma ett bättre sätt att vara kommer ni att finna att era böjelser gör att ni känner er utanför samhället, och många av er vill inte ha det så längre. Vi förstår det.

Och ändå, kära ni, är det just det här sättet att vara som förändrar er och världen. Förstår ni?

Så när ni känner er dragna till saker som är nya och annorlunda kommer ni till en början att känna lite panik. En känsla av att ni faktiskt inte kan leva på det sättet. Vad kan det betyda? Hur kommer det att påverka ert liv? En del av det som känns rätt för er känns också som att det kommer att ta er bort från det som känns välbekant, det som ni inte vill släppa taget om. Den här inre konflikten kan lösas på ett lättare sätt än ni tror.

Tillåt er själva att vänja er vid det som ni känner er dragna till. Känn efter hur det passar in i era liv och vilken form det tar. Känns det balanserat? Harmoniskt? Passar det in i den nya versionen av er själva? Allt detta kommer att kännas naturligt och kan faktiskt överraska er med hur bekvämt och upplyftande det är.

Kärnan i vårt budskap är att ni ska lita på er själva. Om ni inte börjar agera efter era känslor mer och mer, kommer ni att finna mindre och mindre glädje i era liv. Att agera efter ert inre vetande är vad det handlar om. Det är viktigt att ni vet det och börjar lägga märke till hur mycket ni lever på detta sätt.

Det kan också hjälpa er, när ni känner er dragna till vad som tycks vara radikala och annorlunda sätt att vara, att inte projicerar det in i framtiden. Om ni gör det kommer ni att projicera det utifrån det sätt att tänka som ni har nu. Det är inte särskilt fördelaktigt, eftersom ni ännu inte har upplevt dessa nya sätt att leva och vara, och ni har inte insikt om dess värde och sätt att forma era upplevelser.

Försök att vara i nuet och gör det som känns rätt för er. Ni är faktiskt i ständig kontakt med ert Högre Jag. Det är den kanal som ni vill få information ifrån. Ett bra sätt att göra det på är att lyssna till ert hjärta och göra det som känns rätt.

Vi har blivit ombedda att kommentera Lejonets Portal (the Lion´s Gate), denna 8-8-8-dag i er värld. Vi kan bara säga att enorma energier från den stora Centralsolen strömmar in över Jorden. Dessa är underbara, upplyftande energier av ljus och kärlek som ni kan använda för er själva. Planera för hur ni vill använda dem. Tala med ert Gudomliga Jag och var tydliga med era intentioner om hur ni vill gå tillväga och graden av anpassning som ni vill skapa i ert utförande.

Det är den klokaste och bästa vägen att använda dessa högre energier. Välj medvetet och samarbeta med ert Högre Jag.

Uppstigningen av Jorden och var och en av er öppnar nya möjligheter att leva på ett bra sätt. Omfattningen överträffar allt ni kan föreställa er, och vi säger detta för att uttrycka vår enorma beundran och uppskattning för ert kärleksfulla mod och ert djärva, gudomliga utförande.

Vi är Arkturierna.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...