Arkturiskt Gruppmeddelande via Marilyn Raffaele, 13 november 2022

 

Arkturiskt Gruppmeddelande via Marilyn Raffaele, 13 november 2022

13 NOVEMBER 2022

Kära läsare, vi kommer med ett budskap om hopp, kärlek, information och stöd till er som så modigt håller Ljus i dessa tider av förändring och energetisk täthet. Tvivla aldrig på att allt går enligt plan eftersom en Gudomlig plan aldrig kan störas, ändras eller stoppas genom mänskligt tänkande eller strategier. Ett med Gud är alltid en majoritet.

Världsmedvetandet är nu mer öppet för förändring, vilket i sin tur tillåter mycket av det gamla trossystemet att kollapsa av sin egen intighet. Många är redo att eller har redan flyttat in i ett medvetandetillstånd som gör att de kan se en större bild medan de innan bara såg vad de fick höra att de såg.

Den universella hypnotismen av jordens dualitet/separationsmedvetande har styrt så länge att en känsla av separation från Gud och allt liv fortsätter att vara verkligheten för de flesta. Men det kollektiva medvetandet expanderar nu genom närvaron av allt mer Ljus som nu flödar från de många högt utvecklade medvetandetillstånden som nu är närvarande och fortsätter att inkarnera på jorden.

Försök att inte bli avskräckt av personliga och globala framträdanden utan kom ihåg att du är där du är, gör det du valde att göra och blir vägledd under ditt Högre Jags vakande öga. Kom ihåg att en viktig del av varför ni valde att vara på jorden under dessa tider var för att ni visste att ni skulle ha många möjligheter att helt och slutligt rensa bort gammal energi som finns kvar från tidigare livstider.

Den kristna bibeln talar om människans herravälde, men den sanna innebörden av herravälde har misstolkats som rätten att göra vad man vill mot andra, djur, naturen och alla som anses vara ”mindre än”. Herravälde i sin verkliga mening betyder herravälde över sig själv och inte andra, eftersom det inte finns några andra. Allt är gudomligt medvetande som uttrycker sig i och som oändlig form och variation. Allt materiellt är i själva verket en andlig Idé i Gudomligt medvetande som uppträder som materiellt i tätheten av tredjedimensionell energi.

Herravälde är herravälde över sig själv. Vad tror och håller jag som sanning om mig själv och andra? Har jag överlämnat mitt Gudagivna herravälde till någon person eller något begrepp om framgång, arbete, pengar, hälsa, kärlek, relationer etc.? Fråga er ärligt; ”Vad eller vem ska jag nu eller fortsätta att ge mitt herravälde till?”

Feltolkningen av herravälde har lett till dödande, lemlästning, förstörelse och själviska handlingar av alla slag baserat på den falska egobaserade idén att människan är den högsta i skapelsen, bättre än alla andra, och därför kan göra vad den vill med vad som helst som den tror vara ”mindre än” – eftersom ”bibeln säger det”.

Gud är den underliggande essensen av allt, annars skulle det inte kunna existera eftersom du inte kan göra något av ingenting. Eftersom tredimensionell energi är så tät, kan mänskliga ögon bara anpassa sig till och se de materiella begreppen som tolkas genom personliga och kollektiva sinnen betingade och hypnotiserade av övertygelser om dualitet, separation och två krafter. Alla ser detsamma, eftersom det bara finns en, vilket lämnar den ouppvaknade majoriteten att tro att endast det materiella är verklighet.

När ett träd huggs ner tas dess materiella form bort men dess essens som den Gudomliga idén om träd finns kvar. Därmed inte sagt att trädet är glad över att bli borttaget när det valde att uppleva livet på jorden. Träd kommunicerar, har intelligens och består inte bara av deras materiella uttryck. Tredjedimensionella föreställningar om kroppen resulterar ofta i meningslösa försök att hålla en person vid liv och fungerande efter att deras Gudomliga väsen har lämnat.

En själ går inte direkt in i det fysiska begreppet kropp under graviditeten utan kommer och går ofta innan den bestämmer sig för om valet är rätt för dem. Ofta kommer själen inte in permanent förrän vid födseln. Ett foster är inte en människa förrän själen eller den Gudomliga essensen kommer in och stannar. Fram till den punkten är det ett materiellt begrepp om en människa. Därmed inte sagt att beslut angående dessa frågor bör tas lätt eller utan ärlig introspektion angående avsikt och syfte.

Jag har herravälde över min kropp som i verkligheten är en perfekt andlig kropp av Ljus men som i den tredje dimensionens lägre resonerande tätare frekvenser framstår som materiell. Jag har herravälde över min ekonomi eftersom jag är självförsörjande och självupprätthållande. Jag har herravälde över vädret eftersom Gud inte vet något om och aldrig har format SIG själv som osämja och förstörelse. Men tredimensionell medvetenhet vet mycket om alla dessa saker.

Jag har herravälde över varje aspekt av mitt liv, men denna insikt måste bli ett realiserat medvetandetillstånd innan den kan manifesteras eftersom medvetandet är den kreativa substansen i allt som är.

Utöva herravälde i varje situation eftersom den intellektuella kunskapen om en sanning är det första steget mot att den ska bli ens medvetandetillstånd. Med varje frestelse att se dig själv som sjuk, saknad, undergiven eller ”mindre än” säg till dig själv; ”Jag accepterar inte längre dessa övertygelser eftersom jag nu vet att jag är Gudomligt Medvetande individualiserat och de saker jag tidigare trodde om mig själv var inget annat än väletablerade tredjedimensionella koncept med inget annat än tro för att upprätthålla och bibehålla dem.”

Tro aldrig i någon omständighet eller situation att du inte är något annat än tillfällig kroppslighet, för om du för ens en sekund faktiskt var separerad från Gud skulle du helt enkelt inte existera.

Jag är Gudomligt Medvetande individualiserat vilket automatiskt utgör en enhet med alla andra former av Gudomliga Medvetanden såväl som med varje Gudomlig Idé i och kvalitet av Gudomligt Medvetande.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...