Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 oktober 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 oktober 2019

A Message for Lightworkers, Channels & Healers ∞The 9D Arcturian Council

 

ETT MEDDELANDE TILL LJUSARBETARE, KANALISERARE & HELARE ∞ DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi kan läsa vibrationerna från alla varelser och alla kollektiv som vi stöter på, och det hjälper oss att avgöra vad den personen eller gruppen varelser behöver. Vi vet att ni uppvaknade också vill hjälpa andra. Vi vet att ni är serviceorienterade och att ni vill hjälpa andra att vakna och leva ett bättre liv. Att läsa energin, vibrationen hos personen eller personerna du arbetar med är en färdighet som kräver övning, eftersom de flesta individer försöker dölja något för dig.

Ni behöver de färdigheter som ni har som känsliga varelser, som empatiska, nu mer än någonsin. Ni är de som uppmanas att arbeta med individer och grupper där på Jorden, och om du kan säga hur en person, eller en grupp människor vibrerar, kan du hjälpa till att ge dem vad de verkligen behöver. Vad en person som kommer till dig letar efter är en sak, men vad de verkligen behöver är ofta något helt annat. Därför kan du känna att du inte har levererat till en person vad deras ego har bett dig att hjälpa dem med, men du kan ändå hjälpa till.

Detta händer ofta. Ibland kan det ta veckor, månader eller till och med år för en person att inse hur mycket du hjälpte dem, eftersom jaget inte blev nöjt med resultaten. Nu är det helt normalt att du vill tillgodose behoven hos den person som står rätt framför dig, för när du gör det får du beröm och belöningar. Och ditt ego kommer att må bättre, men det är mycket mer tillfredsställande att ge en individ eller en grupp vad de behöver och att veta att du har gjort något värt besväret, något som påverkar dem vibrationsmässigt.

Inte alla kommer att förstå att de har fått hjälp vibrationsmässigt, och de kommer inte att förstå eftersom de letar efter de konkreta och omedelbara resultaten. Förhoppningsvis, när du arbetar som en healer, eller som en guide eller till och med som en kanal, kommer du att kunna bryta igenom väggarna som egot sätter upp, eftersom ofta den som kommer till dig för hjälp behöver mer än en session med dig för att få det den verkligen behöver. Det du behöver och vad alla behöver är stöd för att höja sin egen vibration så att ni kan läka er själva, så att ni kan manifestera vad ni vill, så att ni kan få bättre relationer.

Och den svåra delen för den mycket autentiska ljusarbetaren är att övertyga någon om att de får det de behöver, även om de för tillfället inte får det de vill ha. Det mesta av det arbete ni kommer att göra som ljusarbetare kommer att bli okänt, obelönat och icke uppskattat. Och så måste ni göra det för glädjen att låta högre frekvensvibrationer löpa igenom er, och det är ert arbete. Ert arbete är att hitta glädjen i det ni gör.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...