Arkturierna via Natalie Glasson, 11 december

kanalsol

Fjärilar av Stjärnvarelserna

Hälsningar och kärlek framförs till alla på Jorden från Arkturierna, vi delar med oss till er av vår energi, kärlek och stöd så att ni kan skapa en verklighet som föds ur en hög och snabb kärleksfrekvens. Detta är något som entusiasmerar oss med sådan begeistring, tanken på att skapa en verklighet, civilisation och värld i harmoni och som genljuder med kärleksfrekvensen, när dess tidigare existens var fokuserad på brist och separation, är oerhört inspirerande. Vet ni hur inspirerande ni är för oss, Arkturierna, som en själ i en mänsklig form på Jorden? Kanske ni inte riktigt inser världen ni strävar efter att skapa, den mirakulösa resan ni tar er igenom samt den tapperhet och det mod ni har som en individ. Vi, Arkturierna, är verkligen i vördnad över vad som händer på Jorden nu och vill stå till tjänst på varje lämpligt sätt.

Vi, Arkturierna är en ljuscivilisation, inom sig håller vårt ljus kärlekens medvetande, himmelsk visdom, ljusteknologi, balans och ljuskraft. Ljusteknologi är inte detsamma som er Jordiska teknologi, det är komplexa ljusnätverk som innerymmer syftet med skapandet, i själva verket skapandet av vad som helst. Ljuskraft är Skaparens gudomliga vilja i sin renaste och mest kraftfyllda form som kan styra energi eller förstärka något in i accelererad skapelse. Balans är vårt största fokus, vi använder balansens vibration och medvetande i allt vi skapar, stödjer och existerar som. Vi uppmuntrar förkroppsligande och medvetenhet om Skaparens alla aspekter, energier och former genom att hjälpa alla att existera i balans inom er varelse och verklighet. Tidigare har vi gett gåvor av teknologi eller ljus som kan manifesteras i fysisk teknologi för att stödja utvecklingen av Jorden och vi kommer att fortsätta att göra detta men den största gåvan vi vill dela med mänskligheten är vår frekvens samt förmågan att känna igen och skapa balansen i allt som är Skaparen inom er varelse. Därför är det balansens energi som vi överöser er varelse och Jorden med. Med förekomsten av balans som bildas inom er varelse tror vi att ni lättare kommer att kunna lägga märke till den större bilden av Jordens utveckling. Detta kommer att resultera i ett erkännande av hur inspirerande och banbrytande ni och mänskligheten är i er existens på Jorden liksom den storslagenhet som finns och kommer att uppnås.

Vi, Arkturierna, vill arbeta med era energier, så att vi omkopplar era energier samtidigt som de sänds ut inuti er varelse och aktiverar balansens frekvens inifrån er. Ni kan bjuda in oss att personligen arbeta med era energikroppar samt er fysiska kropp för att skapa en helig balansfrekvens inom er som är lämplig för er och kommer att stödja er existens på Jorden. Vi kommer att skapa balans i alla de Skaparens aspekter ni känns vid att ni förkroppsligar, så att allt kan existera, bli nåbart och uttryckas likvärdigt. Vi kommer också att stödja raderingen av de energier, tankar, känslor och illusioner som kan orsaka obalanser av något slag i er varelse. Ofta när det finns en obalans kan detta skapa en manifestation som inte behövs eller krävs såsom ilska, fysisk smärta eller ett destruktivt perspektiv. När obalansen är raderad är manifestationen också desarmerad och raderas, vilket gör att balans kan upplevas. Vi, Arkturierna kommer att ge vår energibalans till er med syfte att stödja så att Skaparens nya energier, aspekter och vibrationer ska aktiveras och förkroppsligas i er varelse. Resultatet av vårt sam-skapande med er kommer göra att ni kan känna er renade, i linje och i resonans med Skaparen, med den inre glödande förståelsen att allt flyter smidigt, lätt och ansträngningslöst i er fysiska verklighet och andliga utveckling. Ni kan också upptäcka att era reaktioner och handlingar sänder ut en känsla av balans så att ni kan förena er med kärleken i ert väsen och därmed ytterligare sända ut kärlek i världen.

Vårt sam-skapande med er kan vara oerhört upplysande, inspirerande och uppfyllande men det är er förmåga att ta emot, som kommer diktera de förändringar som vi kan stödja er genom, för att få tillgång till en högre balansfrekvens inifrån er varelse.

”Arkturierna, jag kallar på er energi för att sam-skapa med min själ, skiften inom hela min varelse för att ytterligare manifestera en tillvaro av balans. Jag acceptera ert kärleksfulla stöd i att hjälpa mig att inse min härliga och magnifika resa på Jorden och som en del av mänskligheten när vi skapar en värld av kärlek. Jag är Skaparens balans inom alla aspekter av min varelse och utstrålar balans expansivt. Arkturierna vänligen kom nära för att upplösa alla delar av obalans i min varelse så jag kan röra mig mer fullständigt in i ett utrymme av kärlek. Tack.”

Vi kommer först skicka ner en pelare av violett ljus som helt omger er, sedan kommer vi att skicka ett fint spiralformat turkost ljus som går igenom er varelse. Vi, Arkturierna kommer sedan röra oss närmare mot er energi och sända ut vårt balansljus som ni kan ta emot och absorbera. Ni kan känna att förändringar äger rum, obehag, värme eller kyla i vissa områden som kommer skingras när vi sam-skapar den lämpligaste balansfrekvensen ur er varelse.

Vi, Arkturierna, erbjuder vår energi för att vara till hjälp för er så att ni lättare kan låta energierna, känslorna och tidigare sår att släppas upp till ytan och raderas helt. Vi vill hålla er i ett utrymme av balans så att de energier som inte längre behövs i er varelse kan gå bort för evigt. Balans blir då den energi ni har resonans med, vilket kommer leda er till djupare förening med Skaparen. Om ni upplever problem fysiskt, känslomässigt, psykiskt eller energimässigt vid denna tid för uppstigningen vänligen kalla på oss, Arkturierna, att stå till er tjänst.

Det finns ett annat syfte till vårt sam-skapande av balans med er, vi är medvetna om Andromedanernas syfte vid denna tid. Andromedanerna väljer själar på Jorden som är vakna, varse och medvetna om Skaparen. De vill förankra sin högfrekventa kärlek i dessa själar för att skapa en acceleration och förstärkning av Skaparens kärlek inom deras varelser och samtidigt dela värdefulla insikter och information om utvecklingen av Jorden som en planet av kärlek.

Andromedanerna är en av de mest utvecklade civilisationer som arbetar med Jorden vid denna tid, de kallar på själar som förkroppsligar en stor mängd kärlek, självkännedom och Skaparens uttryck, då dessa mest liknar Andromedanernas frekvens. Med möjligheten att lättare sammansmälta sin energi med dessa själar kommer de att kunna ladda ner större volymer av kärlek och visdom i dessa varelser på Jorden för att underlätta en upplevelse av upplysning. Detta kommer innebära att Andromedanernas ljus kommer att förankras genom dessa avancerade själar på Jorden in till Moder Jord för grundande, förankring och manifestation. Andromedanerna har kunnandet och förståelsen för att dessa avancerade själar då kommer fungera som exempel och reflektioner för att stödja andra och så småningom hela mänskligheten i att absorbera en högre frekvens av kärlek för att stödja den fortsatta manifestationen av Jorden som en kärleksplanet i samklang med Venus, också känd som en kärleksplanet.

Andromedanerna föreställer sig att dessa avancerade själar på Jorden tar emot deras energi som fjärilar; själarna rör sig försiktigt genom den Jordiska verkligheten, deras skönhet utsänds intensivt för dem som är villiga att varsebli och ändå går de obemärkt förbi de som ännu inte är redo att acceptera kärlek som sin sanning och existens. Dessa fjärilar väver genom mänskligheten och skapar transformation inom många, de behöver inte röra eller påverka andra då de helt enkelt passerar förbi och deras magi strålas ut till alla dem som är redo att ta emot. De verkar med mildhet, ofta omedvetna om den skönhet och kärlek de skapar i andra när de fortsätter längs sin väg och njuter av solens ljus, källan till allt, som är Skaparen, som skyddar och bevarar dem.

Detta är anledningen till att vi kallar på er, avancera själar, Fjärilar av Stjärnvarelserna, på grund av den milda överföring av heligt ljus från Skaparens universum som ni har förmågan att överföra och inspirera på Jorden när ni helt enkelt rör er igenom er dagliga verklighet. Vi anmodar er inte att nå ut till andra mer, vi helt enkelt inbjuder er att inse att Andromedanernas energi arbetar med och genom er för att uppnå allt som är nödvändigt. Allt vi ber er om är att inse och komma ihåg er skönhet, vet att ni ständigt tar emot och uttrycker Skaparen och att genom er blotta närvaro skapar ni kraftfulla förändringar i utvecklingen av alla på Jorden.

Med beundran, kärlek och balans

Arkturierna

 

Original Source: Sacred School of OmNa

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...