Rådet av 144 via Natalie Glasson,  29 november 2019

Rådet av 144 via Natalie Glasson, 

29 november 2019

 

Det 144:e Healande Systemet från Rådet av 144

Audiolänk: https://sananda.website/council-of-144-via-natalie-glasson-november-29th-2019/

Kanaliseras genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är Rådet av 144, och som ett kollektiv representerar vi varje medlem av Skaparens Universum. Vi existerar på den kosmiska nivån, och betraktas ofta som Rådet av 12 (de 12 kärnenergierna som först uttrycktes från Skaparen, som var och en av er kommit till igenom och är ett uttryck för.) Som Rådet av 144, är vårt syftet att upprätthålla skapelsens energi, frekvens och vibration, som fötts ur Skaparen. Frekvensen vi emanerar av de 144, syntetiseras i många dimensioner, till och med i civilisationer på Jorden. Under stora uppstigningsskiften är 144-frekvensen närvarande för att stödja de nödvändiga manifestationerna. När 144-frekvensen är närvarande, i vilken form den än manifesterar sig, så kan ni vara säkra på att kraftfulla förändringar och transformationer visar sig för alla att uppleva. Frekvensen av 144 på en kosmisk nivå, innebär manifestation och skapande av renaste natur. Det är med denna vibration vi hälsar er, och vi aktiverar densamma inom er. När vi ansluter till varandra och genom varandra, så erkänner vi Skaparens renaste vibrationer.

Vårt syfte med att komma till er idag, är för att dela en insikt från Skaparens Universum och vår medvetna medvetenhet. Vi vill dela en vibration och frekvens med er som kallas det 144:e Healingsystemet. Detta är den healande frekvensen som finns i vår vibration, känd som 144-frekvensen, född ur den kosmiska nivån. Vår frekvens representerar skaparens helhet, fullständighet och enighet. Därför representerar och främjar vår healingfrekvens detsamma. Det kallas för det 144:e Healingsystemet, och när man kallar på denna energi och anpassning, så börjar en cykel anpassa hela er varelse, på alla nivåer till skaparens helhet, fullständighet och enighet. Resultatet blir att ni gradvis, även om det är accelererat, ändrar er energivibration för att existera i harmoni med 144-frekvensen, med ett speciellt fokus på att heala och transformera det som separerar och drar tillbaka er energi från Skaparen. Er harmonisering med 144-frekvensen kommer att stödja en process för att upptäcka er inre sanning, lösa inre sår, återupptäcka Skaparen inom er och acceptera befrielse i hela er varelse. Energier som verkat stagnera, kommer att ha möjlighet att blomstra i Skaparens vackra och lycksaliga energi. Det 144:e Healingsystemet stöder glädjefullt er egen speciella resa med Skaparen, samtidigt som ni kan stanna kvar i er kraft, i förgrunden för er inre healing och uppvaknandeprocess. Resan är olika för varje själ som ansluter till det 144:e Healingsystemet, vilket gör det svårt att beskriva den totala närvaron och syftet med denna kraftfulla vibration.

Det 144:e Healingsystemet har 144 delar av healande energi, varje del eller energivåg, skapades från Rådet av 12. När varje del av healande energi kombineras, skapar de ett komplett och ultimat healande skifte, som påverkar alla nivåer inom er. Att bara kalla på några av dessa healande delar av ljus kan stödja den healing ni nu önskar i ert liv, verklighet och varelse. Men när ni förankrar de 144 delarna av healande energi, lovar ni er själva och Skaparen att söka enighet med Skaparen, bortom de nuvarande upplevelserna i er existens på Jorden. En enighet som genljuder i varje aspekt av er varelse, och återupprättar er nära relation med Skaparen. Inom det 144:e Healingsystemet finns koder och gudomliga avtryck, som representerar och emanerar den renaste vibrationen från Skaparen och Skaparens Universum. Varje kod och gudomligt avtryck främjar enighet och harmonisering med Skaparen, och stöder er att skapa detsamma i er verklighet på Jorden, och i de inre planen.

Själar i hela Skaparens Universum, såsom Stjärnvarelser and Uppstigna Mästare, laddar ner och utgår från det 144:e Healingsystemet, och ser det som en väg för omvandling, till minne av Skaparen på alla nivåer inom sina varelser. Detta är inte någon ny energi, det är frekvensen i själva kärnan av er egen varelse, och grunden för hela Skaparens Universum, såväl som Jorden.

I de Uppstigna Mästarnas Skolor i de inre planen, finns det möjlighet att få tillträde och återaktivera det 144:e Healingsystemet, oavsett vibration. Många väljer att tolka, ge uttryck för läror och healingtekniker från det 144:e Healingsystemet, fast på en kosmisk nivå är det helt enkelt ljus, som ändrar er varelse till fullständig harmonisering med Skaparen.

Vi, Rådet av 144, vill nu göra er medvetna om det 144:e Healingsystemet, så att ni kan bli medvetna om denna energi inom er, för på så sätt börjar en unik healande resa för er själva i samskapandet med Skaparen. Det är viktigt nu på grund av Ljusexplosionens förankring 2020 från Skaparen, med avsikt att skapa mer ljus och en ökning av ljus. Om frekvensen och energin i det 144:e Healingsystemet bekräftas och aktiveras inom er, så kommer det att förstoras och distribueras ytterligare genom er, med Explosionen av Ljus.

Det är viktigt att inse, att det 144:e Healingsystemet manifesterar skaparens fullständighet, helhet och enighet, i alla aspekter av era varelser, er verklighet, era skapelser, er existens på Jorden och i de inre planen. Ta en stund för att ansluta till, och förkroppsliga denna förståelse:

  • Föreställ er den närvaro av helhet i er varelse och verklighet, som det 144:e Healingsystemet skapar.
  • Föreställ er den omvandling som närvaron av helhet på alla nivåer i er varelse skulle skapa inom er och för er verklighet.
  • Fundera över er närvaro och existens i världen, med vibrationen av helheten.

Att återaktivera det 144:e Healingsystemet

‘Jag uppmanar frekvensen och vibrationen hos Rådet av 144, att vara närvarande och grunda sig i min varelse. Jag uppmanar 144-frekvensen att penetrera min varelse med syftet att aktivera energin och närvaron av det 144:e Healingsystemet i mig. Låt frekvensen för det 144:e Healingsystemet blomma i hela min varelse och omvandla allt jag är och skapar. Stöd mig i att få tillträde och emanera från skaparens helhet, fullständighet och enighet. Låt denna aktivering börja nu. Tack.’

Aktiveringen kommer att skapa det som är nödvändigt och lämpligt inom dig nu, och därmed uppmuntra din nära relation med Skaparen.

Att förstora det 144:e Healingsystemet med Ljusets Explosion 2020

Denna aktivering kan utföras nu, eller när som helst under 2020.

‘Jag uppmanar frekvensen och vibrationen hos Rådet av 144, att vara närvarande med mig och grunda sig i min varelse. Jag uppmanar 144-frekvensen att penetrera min varelse med syftet att aktivera energin och närvaron, av det 144:e Healingsystemet i mig.

Jag öppnar hela min varelse för att få lämpliga vibrationer för 2020-års Ljusexplosion, för att förstora allt ljus som är från Skaparen. Jag inbjuder 2020-års Ljusexplosion att beröra varje cell i min varelse, min energivibration och verklighet, och bada mig i det högsta ljuset.

Jag inbjuder en syntetisering och återanslutning att ta plats i min varelse. Må Skaparens Ljusexplosion år 2020 antända, förstärka och återaktivera närvaron av det 144:e Healingsystemet i min varelse nu. Jag tillåter närvaron, heliga koder, gudomligt inflytande och vägledning av det 144:e Helande Systemet, att stråla från kärnan i min varelse. Jag är ett förkroppsligande av 144-frekvensen och healande vibrationer; närvaron av skaparens helhet, fullständighet och enighet. Jag öppnar mitt sinne och hjärta för att erkänna rent och sant, att 144-frekvensen kommer att tjäna mig nu i mitt liv och resa, för att uttrycka Skaparen. Tack.’

Tillåt och ha avsikten om att en syntes ska äga rum inom din varelse, vila och njut av energins närvaro.

Oändlig kärlek,

Rådet av 144

More Council of 144

Related Book by Natalie Glasson

‘The Twelve Rays of Light’

(A Guide to the Rays of Light and the Spiritual Hierarchy)

by Natalie Sian Glasson

Översättning: Maggan

You may also like...