Arkturierna via Natalie Glasson, 26 maj, 2022

 

 

Arkturierna – Hur ni ska förstå er Sanning

Kanaliserat av Natalie Glasson – Sacred School of OmNa

 

Hälsningar och kärlek, vi är Arkturierna. Vi träder fram som ett kollektiv och ett medvetande för att föra in ett större samband och en större förståelse vad gäller er egen personliga sanning. Många av er söker er sanning, många av er önskar förkroppsliga och uttrycka er sanning och många av er önskar upptäcka Skaparens sanning. En sanning som framkallar upplysning, gåvor, färdigheter och förmågor.

Skaparens hela Universum är fyllt av Skaparens sanning. Det finns ett flertal nivåer och dimensioner av sanning. Sanningen kan förekomma i en form eller som en verklighet och den kan förekomma i en annan form eller helt och hållet annorlunda verklighet. På samma sätt som Skaparen ständigt utvecklas, transformeras och befinner sig i rörelse, så förekommer och uppträder sanningen på samma sätt. Därför kan vi uppmärksamma att sanningen inte nödvändigtvis är stillastående eller förblir densamma. Den är en energi, en källa som befinner sig i ständig rörelse, den transformeras, skiftar och förändras hela tiden. Skaparens Universum är som ett bibliotek av alla de olika formerna, verkligheterna, förståelserna, tankarna och åsikterna gällande sanningen, alla dessa accepteras såsom Skaparen, som ett uttryck för, en närvaro av eller ett förkroppsligande av Skaparen.

Sanning är något som en individ kan få tillgång till. Det är något som man kanske skyddar från andra och till och med sig själv. Det är något som man kan avslöja, kan manifestera utav och väva till verkligheter. Inom din varelse finns ett flertal former och dimensioner av sanning. Din personlighet håller en dimension av sanning, ditt hjärtchakra håller en dimension av sanning, din själ håller en dimension av sanning, till och med din fysiska kropp håller en dimension av sanning. Var och en har en personlig sanning som är unik och individuell, dessa sanningar skapar en helhet, de skapar hela din varelse. Det kan verka som om alla aspekter av din varelse håller sanningens olika former och dimensioner, därför kan du kan undra hur du ska kunna vara hel och fulländad? Hur ska du kunna sammansmälta och bli en eller inriktad?

Nästa fråga är: behöver man vara en? Är det ändamålsenligt att ha olika sanningar inom sin varelse? På många sätt är det så, för den fysiska kroppens roll är mycket annorlunda än kronchakrats roll. Emotionernas eller den emotionella kroppens roll är mycket annorlunda än jordstjärnchakrat, under dina fötter. Vi kan uppgradera den sanning som vår varelse ställer sig i linje med, men det finns ett behov av att uppmärksamma och acceptera sanningen av vitalitet och hälsa eller smärta och sjukdom, kanske irritation och ilska. Vi kanske inte uppmärksammar dessa såsom sanningar och detta bjuder in oss till att kontemplera över när vi använder ordet och etiketten sanning, vad är det vi refererar till? Vilken är vår mening? Vilken betydelse har detta ord?

För oss Arkturier, så betyder ordet sanning något som är personligt, ofta en visdom eller ett medvetande, eller till och med information, som skulle kunna manifesteras såsom nycklar eller koder eller till och med ljusspråk. Det är information som är personlig för detta Skaparens uttryck. Du är ett uttryck för Skaparen. Vi är ett uttryck för Skaparen. Vi framkallar nu vår sanning till er. Vi framkallar information, en vibration och frekvens, man skulle kunna säga en energi som är personlig för oss, som står i linje med oss och ändå känner vi att den kan hjälpa er och inspirera er. Vi uppmärksammar vår sanning i detta ögonblick och vi bjuder in er att uppmärksamma er egen sanning medan ni är närvarande med oss.

Vad känner du?

Vad tänker du?

Vad förkroppsligar du?

Om du så uppfattar att du har ett negativt sätt att se på omvärlden, ett positivt sätt eller något annat, så står du i den här stunden i din sanning. Detta är den sanning som du visar upp för vår närvaro och allt som vi nu delar med dig. Detta är vår sanning som vi för fram till din närvaro. Vi konstaterar att vi alla står i vår sanning, i varje stund av vår verklighet.

Det här leder till förväntningar och önskningar om sanning. Vi kan föreställa oss sanning som en skatt av upplysning, såsom ett tillstånd av fullständig visshet, en förståelse om allt som utgör Skaparen. Denna skatt verkar ligga utom räckhåll för några, för andra är den väldigt lockande och ändå finns den inom er varelse, den finns inom varenda varelse, den finns närvarande och den är beredd att stå till tjänst. Vi kan uppmärksamma vad vi skulle kunna kalla denna ultimata sanning. Den är något som vi kan få tillgång till, när vi fokuserar på den eller ställer oss i linje med den inom varelsen. Detta leder oss till en förståelse om att till och med sanningen som är den ultimata sanningen, ständigt befinner sig i rörelse, ständigt förändras, aldrig förblir densamma och lämnar kvar glimtar av förståelse. Därför är även er ultimata sanning, er gudomliga sanning, unik för er.

Du kan känna att den ställer sig i linje med, eller liknar sanningen hos andra människor, deras ord, deras inspiration kanske inspirerar dig, den förbinder dig på ett djupare plan med din egen ultimata sanning. Din sanning är unik för dig och den är som ett par glasögon du använder för att se på dig själv, för att se på andra samt på den verklighet som du skapar.

Du kanske känner att en fråga dyker upp inombords.

Om sanningen är personlig för individen och om den ständigt rör sig, ständigt skiftar och transformeras, hur kan någon varelse i sanning fatta tag i sanningen? Hur kan någon varelse med sin mentala hjärna förkroppsliga och förstå sin egen sanning, den ultimata sanningen, den gudomliga sanningen? Alla olika och varierande former av sanningen? Kanske vår förklaring kan få er att känna er på glid eller vilse, medan ni önskar jorda sanningen, förstå den och hålla den inom ert sinne. Vad vi inbjuder er till att förstå och uppmärksamma, är att det föreligger ett behov av att agera utan bihang. På många sätt att vara åtskild från sanningen. Att låta den komma, låta den inspirera, låta den påverka, låt er själv förkroppsliga och uppleva, sedan vara medvetna om att ni utvecklas genom detta förkroppsligande.

Ni kan acceptera nya nivåer, dimensioner och former av sanning. Låt oss ytterligare förklara det här på ett mycket fysiskt sätt. Ni kanske fick en förståelse för många år sedan, kanske ni fick en del upplysning, en insikt och detta var så genomgående och djup, ni har burit på den så länge, ni lever ert liv genom den och det här är ändamålsenligt och har varit nödvändigt för er egen andliga utveckling. Men i detta ögonblick bjuder vi Arkturier in er till att fundera över denna insikt.

Hur gagnar den dig just nu?

Är det ändamålsenligt för dig att bära den med dig?

Finns ett behov för en ny förståelse, ett nytt perspektiv som tjänar dig på ett högre sätt?

Vi hoppas att det är genom denna process som ni kan börja leva med större lätthet gällande er egen sanning och ha ett större flyt när ni tar kontakt med, upplever och förstår er egen sanning. Vi ska lämna er för att ni ska få fundera över detta. Det råder inga tvivel om att det som vi delar har skapat fler frågor. Låt dem vila inom er och svaren kommer att dyka upp.

Vår kärlek är ständigt med er.

Arkturierna.

 

Du gillar kanske också...