Plejaderna via Natalie Glasson, 10 juli, 2020

 

Plejaderna via Natalie Glasson, 10 juli, 2020

 

En Dusch av Frid

Hälsningar till alla varelser på Jorden, vi är Plejadierna. Vi kommer som ett kollektivt medvetande och för fram vibrationer och frekvenser som ofta visas som blått, violett, vitt och gyllene ljus. Vi ger er allt som vi är, vi finns närvarande i tjänst till uppstigningsprocessen. Jorden är en särskilt viktig och väsentlig del av den uppstigningsprocess som alla går genom tillsammans med och sida vid sida med Skaparen. Varje uppstigningsresa dokumenteras, informationen värderas och skattas högt. Förståelsen och bekräftelserna ni upptäcker är oerhört viktiga och de adderas till det större hela av allt som är Skaparen. Därför står vi i tjänst till er, vårt syfte är att dela våra verktyg, förmågor och vår förståelse med andra för att inspirera och uppmuntra ett djupt uppvaknande inom deras varelser.

Vi vill dela med er att en Dusch av Frid blir förankrad i Jorden, och faktiskt i hela Skaparens Universum. Denna Dusch av Frid utsträcker sig direkt från Skaparens kärna, den går i kaskader genom de många nivåerna av Skaparens Universum och förankras i Jorden och i alla varelser. Det sker otaliga skiften inom er varelse och på Jorden, det betyder att grunden för ert varande och för Jorden hela tiden skiftar och förändras. Ni formar och skapar en ny grund därför att er vibration och er ljusfrekvens snabbas upp. Er grund är de basala energierna, kvaliteterna och vibrationerna från Skaparen som ni valde att förkroppsliga för att bli ert syfte att uttrycka. Er grund förändras hela tiden nu, för vissa skapar detta kaos och förvirring, för andra skapar det upprymdhet och glädje. Ni skiftar och återskapar hela tiden er grund av nyckelenergier inom er varelse, vilka sedan speglas in i er verklighet.

Vibrationen av frid behövs. Frid för fram lugn, det tillåter er att centrera in i er varelse. Det stöttar er i att ta er en stund att bara var närvarande med vem ni är. Det inbjuder er att fråga vem ni är på väg att bli och vem ni skapar? Detta är ytterst viktigt nu, tillåtande er att kvarstå balanserad. Frid fungerar också som en reningsprocess som tvättar bort det onödiga.

Skaparens Skiften och Flöde

Vi, Plejadierna, vill uppmuntra er att känna igen de skiften och transformationer som sker inom er varelse och i er verklighet.

  • Vi uppmuntrar er att ofta, om än inte dagligen, att ansluta till ert inre varande, att föra ert fokus inombords och andas djupt.
  • Be er själ, er själsgrupp och era guider att göra er medvetna om de skiften och transformationer som just nu sker inom ert varande.
  • Tillåt er sedan att vara mottagliga, att lägga märke till och bli medvetna om alla insikter, skiften och transformationer som sker inom ert varande. Emellertid kan de vara lättare att se i er verklighet då de speglas inifrån.

När ni ger er själva tid och utrymme att känna igen de skiften som sker inom er varelse, så upplöser ni allt motstånd, alla hinder och blockeringar ni omedvetet kanske skapar. När ni erkänner några av de transformationer och skiften som sker inom er varelse, även om ni inte förstår dem, då tillåter ni dessa skiften och transformationer att hända med större lätthet, snabbhet och perfektion. Detta försäkrar att hela er varelse kvarstår i balans, det är sedan mycket lättare för er att upptäcka er grund och de nya grunder ni skapar. Vi, Plejadierna, uppmuntrar er verkligen att använda och utforska detta verktyg.

Vi inbjuder er också att föra er uppmärksamhet djupt in i er varelse och andas djupt. Den här gången ber vi, Plejadierna, er att bli medvetna om de skiften och transformationer som sker i världen omkring er, Moder Jord, Mänskligheten och allt ni erkänner som varande Jorden. Ni kan känna igen att healing sker, att energier frisläpps och att ljuset aktiveras. Detta kan vara den typ av skiften ni kan känna igen i världen. Att observera vissa scenarier på Jorden kan få er att känna igen de skiften och transformationer som i sanning sker. Ni börjar inte bara tillåta Skaparens flöde röra sig fritt i världen, ni bevittnar också världens skiften och transformationer. Sålunda rör ni er fritt i världen. Detta är en värdefull övning att göra, den kommer att låta er stå i er kraft, att vara säkrare och mer trygg i er sanning och väg på Jorden. Vi, Plejadierna, uppmuntrar er att experimentera med denna process.

Att Utforska Duschen av Frid

Vi, Plejadierna, inbjuder er att uppleva Duschen av Frid. Ni kanske är intresserade av att utforska hur frid påverkar er i ert nuvarande stadie av uppstigning. Vad är syftet med Frid för er i ert nuvarande stadie av uppstigning?

När ni är redo, i er egen takt, i ett heligt utrymme lämpligt för er, bjud in er själ, själsgrupp och Skaparen för att till er leverera Duschen av Frid.

Ni kan helt enkelt yttra dessa ord. ”Vänligen leverera till mig Duschen av Frid, stötta mig i att förkroppsliga och uttrycka Duschen av Frid”.

Låt bara er själv med lätthet ta emot medan ni fokuserar på att ta emot Duschen av Frid, låt den flöda dit där den behövs. Observera och bevittna dess närvaro och hur den fungerar med er varelse. Ju mer ni observerar denna Dusch av Frid, desto mer kommer ni att känna dess färger, kvaliteter och det sätt på vilket denna Dusch av Frid stöttar er och er uppstigning nu. Ni kan bekräfta dess syfte med att hjälpa er och dess syfte med att gå genom er för att röra hjärtan, själar och liv hos andra. Det är viktigt att ni tar er tid att till fullo uppleva och till fullo jorda Duschen av Frid som ges till alla av Skaparen nu, för den är verkligen behövd och mycket viktig i denna tid av Uppstigning. Ni kan fortsätta använda detta verktyg de kommande dagarna, veckorna, månaderna, till och med åren, om ni känner en förbindelse med den. Vi, Plejadierna, vill att ni ska veta att vi är närvarande och redo att stötta er. Vänligen, kalla verkligen på våra energier och vår närvaro.

Med kärlek och frid tackar vi er.

Vi är Plejadierna

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...