Arkturierna via Natalie Glasson 29 juli 2021

 

Arkturierna via Natalie Glasson 29 juli 2021

 

Att Släppa Mentala Band, av Arkturierna

Kanaliserat genom Natalie Glasson
Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, älskade ljusvarelser, vi är Arkturierna. Vi kommer fram i milda vågor av ljus, för att stödja era övergångar i världen. Vi vill stödja dig i att skifta ditt sinne, ditt mentala tillstånd, dina perspektiv till nya dimensioner av ljus. Det tillåter dig att ansluta på en djupare nivå och med större förståelse med dina guider och varelser inom Skaparens Universum som vill stödja dig i din uppstigning.

För att skifta ditt sinne, ditt mentala tillstånd till nya dimensioner av ljus, och därför, för att få tillgång till visdom och upplysning, finns det ett behov av att släppa mentala band. Genom att göra det kommer du att släppa allt som förankrar dig i din nuvarande dimension och verklighet och hur du uppfattar din verklighet i nuet. När du släpper band inom din mentala kropp och ditt sinne kommer du att kunna förstå, se, känna och erkänna med större klarhet och känslighet. Öppna upp din energi för nya förbindelser, kommunikationer och förståelser som tjänar dig i din uppstigningsväg nu.

Vi vill tala om att släppa mentala band, vi inbjuder dig att föreställa dig att ett minne eller en tanke är som en cirkel eller en bubbla och att din anknytning till dessa minnen eller tankar är som en tråd eller ett snöre. När du är fäst vid vissa minnen eller tankar påverkar de din förståelse av världen inom och omkring dig, inklusive din uppstigningsresa. När du släpper fästen, trådar eller snören till tankar eller minnen som håller dig tillbaka, då är det en befriande upplevelse som ger dig utrymme och förmåga att få klarhet och se andra dimensioner av ljus.

När vi talar om anknytning talar vi om en tanke, eller ett minne som du håller fast vid och som du ger energi och inbjuder till att stödja dig i att skapa din verklighet. Till exempel kan det finnas ett minne från din barndom som till och med nu orsakar dig smärta, förlägenhet eller rädsla. Detta är ett minne och en upplevelse som du håller fast vid, det är en tråd fäst vid det, du ger det energi och det stöder dig i att skapa din verklighet. När du kommer ihåg en omständighet eller upplevelse, stödjer rädslan, smärtan eller vilken känsla du upplever dig i att skapa din verklighet. Du kanske känner att du inte håller fast vid detta minne. Det kan kännas för smärtsamt att ens komma ihåg, men energin kräver att lösas. När det väl är löst är känslan löst och anknytningen försvinner. Minnet blir helt enkelt ett minne, det arkiveras i biblioteket av upplevelser och när du tänker på det finns det ingen reaktion inom dig, det är helt enkelt ett minne.

Vissa minnen kan aktivera frid, glädje och kärlek, dessa är lämpliga. Dessa är energierna som du vill skapa din verklighet med, du vill se in i din verklighet genom glasögon av glädje, lycka, kärlek och frid snarare än rädsla, ilska eller smärta.

Vi börjar inse att när det finns en anknytning, en tråd, håller vi fast vid den upplevelsen, ger den energi och använder den för att skapa vår verklighet. Därför måste den lösas, vi kan lära av den och sedan spara den som ett minne som ger visdom snarare än ett minne som skapar en aktivering inom ditt väsen.

Vi går nu vidare till nästa steg av hur man släpper dessa trådar, och band som förankrar dig i vissa dimensioner och perspektiv.

Det finns först ett behov av att erkänna upplevelsen, acceptera att den är olöst, acceptera att det finns en koppling till denna upplevelse och att den är som ett ankare som håller dig i ett visst perspektiv.

Allt detta kommer att stödja en frigörelse, och du kan fråga upplevelsen eller minnet, vad budskapet är som du behöver förstå, som du behöver bära med dig från och med nu som en gåva, en skatt? Vad lärde du dig av erfarenheten? Vad kan du istället förkroppsliga som ett resultat av upplevelsen? Och vilket positivt bemyndigande förkroppsligande kan man få?

Du kanske till och med måste fråga, är det något annat som måste erkännas för att detta band ska kunna brytas?

När du känner dig redo, när du känner att du har fått allt du behöver då kan du kalla på oss Arkturier eller dina guider för att klippa, avskilja och lösa upp banden, vad som än känns lämpligt, kanske är det att smälta banden och arkivera bort minnet i ditt minnesbibliotek.

Om du upptäcker att du inte kan lösa upp det bandet, kan du behöva sitta i upplevelsens energi och acceptera den. Fokusera på det tills det löser sig, det kommer att smälta bort. Ibland behöver energier och upplevelser helt enkelt din uppmärksamhet, nästan som om de måste betraktas eller observeras när de släpper och skingras. Desto mer kan du släppa mentala band, till och med band till trossystem som förankrar dig i ett visst perspektiv. Du kommer att upptäcka att ditt sinnestillstånd vaknar och expanderar och att du kan ansluta till nya dimensioner, med mycket liten ansträngning. Du kommer också att upptäcka att du är mer kapabel att vara i nuet och att njuta av nuet.

Vänligen vet att vi Arkturier är närvarande för att stödja dig.

Vi tackar dig och vi älskar dig,

Vi är Arkturierna

——————————————–

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...