Kanaliserat meddelande genom Natalie Glasson, 26 februari

 

Energiutbyte för att Väcka Upplysning

av Himmelska Vita Varelser, Gudinnan Isis och Varelserna från Venus

Kanaliserat meddelande genom Natalie Glasson – 26 februari 2016:

Ursprunglig Källa: Heliga Skolan av OmNa

 

Himmelska Vita Varelser: ’Vi samlas på de Himmelska Planen i ett Ashram av Fred för att diskutera och tillsammans skapa ett utbyte av energi för att boosta och hjälpa mänsklighetens medvetande att återvända med en högre hastighet. Många på Jorden kallar på Skaparen för att föra fram dem, och ge dem stöd för att uppleva upplysning vilket är utbytet av ljus, eller mer sanningsenligt, medvetande. Vi låter vårt möte observeras och bevittnas av många för att göra det möjligt för våra svar och handlingar att bli vidare accepterade och förkroppsligade av dem som inledningsvis skapade en förfrågan om accelererad upplysning. Vi, de Himmelska Vita Varelserna, hedrar djupt de som är närvarande, Gudinnan Isis som representerar ljuskroppen och medvetandet av Gudinnan och Varelserna från Venus som är djupt välkomna. Vi representerar tre kroppar av ljus och medvetande som uttrycker sanningen och den gudomliga kraften av Skaparen. Tack till dem som ansluter sig till oss i sina ljuskroppar eller medvetet från Jorden som observatörer av våra skapelser.

Gudinnan Isis: ’I denna stund är jag närvarande med hela Gudinnans medvetande som utsöndras från min varelse, jag är mer än min själ, jag är Gudinnans medvetande av allt i denna stund. Vår syfte som jag är medveten om och vilket har givits oss av Skaparen är att skapa ett utbyte av ljus. För mig symboliserar detta två skapelsevägar vilket resulterar i en och ger stöd till enandet av dem som önskar ta emot Skaparen. Önskemålet vi har tagit emot från mänskligheten är att ett högre medvetande ska aktiveras inom dem som är redo, när Skaparen inspirerar ett utbyte av ljus. För mig verkar det som mänsklighetens önskemål är ett svar på Skaparens stimulus då Skaparen existerar inom allt. Ett utbyte av ljus är att höja konversationen som sker konstant mellan Skaparens aspekter på Jorden (Mänskligheten) och Skaparen. Då vi vet att en konversation med Skaparen är en upplevelse i hela kroppen, varje aspekt av ens varelse är i konstant kommunikation med Skaparen, givande och mottagande. Syftet vid denna tid är att öppna nätverken inom många på Jorden genom vilka Skaparen flödar så att ett högre medvetande och vetande kan fattas. Ett ytterligare syfte av ett ljusutbyte är att erkänna att detta kommer att skapa en kontakt eller ett utbyte av ljus/medvetande som låter det gamla medvetandet att falla bort eller kopplas bort och nytt medvetande accepteras. Detta är det vi förstår som Gudinnans medvetande,’

Himmelska Vita Varelser: ’Det är också så vi förstår det och något vi önskar att främja på Jorden genom enheten av våra tre uttryck av Skaparen. Vi har samlat era energier för att skapa tillsammans ett medvetande och källa av ljus som ska levereras till mänskligheten, särskilt som svar till dem som söker stöd i att få tillgång till ett högre medvetande och upplysning. Vi, de Himmelska Vita Varelserna, vill ge energin av frihet och expansion från kärnan av vår källa och förbindelse med Skaparen. Vi bjuder in er att också låna ut era energier.

Gudinnan Isis:’ Medvetandet hos Gudinnan vill dela och lägga till denna medskapelse kvaliteterna från vår källa och uttryck av Skaparen jämvikt, balans och jämlikhet som ges i en vibration av fred som det högsta uttryck av dessa kvaliteter som finns i Gudinnans medvetande.

Himmelska Vita Varelser: ’Tack.’

Varelser från Venus: ’Vi är hedrade att vara närvarande, att kunna tjäna i ett medskapande vilket kommer att vidare väcka mänskligheten. Fokus hos vår planet vid denna tid är uttryck, vi uttrycker öppet vårt medvetande, kärlek och visdom fritt till mänskligheten och Moder Jord utan att förväntan på något i gengäld. Det är vår roll och syfte vid denna tid. Från kärnan av vår energi vill vi dela ett uttryck av vår kärlek och fred. Fast detta uttryck verkar enkelt är det mångfacetterat med många nivåer av kärleks- och fredsmedvetande, insikter och aktiveringar för individer på Jorden att utforska, få tillgång till sin inre upplysning och vetskap. Vi är närvarande för att kärleksfullt skapa med er nu.’

Himmelska Vita Varelser: ’Låt oss börja vår ljusskapelse. Till vårt Ashram av Fred, bjuder vi in Skaparen att vara helt närvarande och forma en ljuskälla med formen av en pyramid. Inom Skaparens ljus och pyramidformen som bildas ber vi att alla nivåer av Skaparens Universum är närvarande i sina högsta och snabbaste frekvenser, den Planetära, Sol, Galaktiska, Universella, Multi Universella och Kosmiska Nivåerna. Detta låter dem som är i kontakt med vår skapelse att få tillgång till de högsta frekvenserna av medvetande som är lämpliga för att hjälpa uppvaknande av accelererad upplysning. Vi bjuder också in de Himmelska Varelser som de Himmelska Delfinerna, Lejonen, Fåglarna och Elefanterna som representerar ett specifikt medvetande av Skaparen för att förankra sin energi i vår skapelse. Var snälla och agera som en källa för aktivering av den ursprungliga källan inom allt som tar kontakt med vår skapelse och utbyte av ljus.’

Gudinnan Isis: ’Till vår ljusskapelse lägger vi, Gudinnans Medvetande, till jämvikt, balans och jämlikhet som ges i en vibration av fred, vilket kommer bli uppenbart genom hela skapelsen som strömmar ut från pyramiden och pulserar ut genom kärnan. ’

Varelserna från Venus: ’Vid kärnan av pyramiden skapar vi ett stjärnformat ljus och medvetande av mångfacetterad kärlek och fred. ’

Himmelska Vita Varelser: ’Och så är vår gemensamma skapelse komplett. Vi vänder oss nu till dem som är närvarande med oss eller observerar från Jordens plan. Vår skapelse är ett svar på er förfrågan på accelererad upplysning. Var snälla och använd vår gemensamma skapelse som ni är guidade.

Ni kanske vill resa i era meditationer för att vara närvarande med oss i vårt Ashram av Fred på en Himmelsk Nivå genom er intention, och låta er själv existera i centrum av pyramiden med Venusstjärnan vilande vid och engagerade ert tredje öga. De Himmelska Delfinerna, Lejonen, Fåglarna och Elefanterna kommer milt röra sig genom er varelse som ljusandar som renar er varelse och skapa aktiveringar där ni kommer ihåg er ursprungliga källa av upplysning och vetskap. Snälla låt detta ske när ni andas djupt. Ni kanske även känner glöden av Skaparens energi som representeras av pyramiden ni existerar inom som sipprar in i er varelse liksom som närvaron av våra energier som ger er stöd, de Himmelska Vita Varelserna, Gudinnan Isis och Gudinnans Medvetande och Varelserna från Venus. Var snäll och andas djupt när ni fokuserar på att absorbera ljus och medvetande för att skapa ett klimax och milt genombrott av att komma ihåg inom er varelse. Ni kanske eller inte är medvetna och ett genombrott av att komma ihåg som sker inom er varelse, ni kanske upplever det som en rush av energi, ljus, hetta eller kyla.

Den sista upplevelsen inom vår gemensamma skapelse är att använda en nyckel för att låsa upp vidare och aktivera ert minne av Skaparen inom er. Nyckeln vi delar med er är en affirmation vilken driver på ert medvetande om er konversation med Skaparen och reningen av det gamla medvetandet då det högre medvetande träder fram. Upprepa med ert fokus på ert tredje öga där Venusstjärnan vilar, ’Med alla aspekter av Skaparen, medskapar jag medvetande av en högsta upplysning inom min varelse nu.’

Upprepa denna affirmation under några minuter eller vad som känns lämpligt, detta kommer att skifta er till ett öppet tillstånd för att få tillgång till ert upplysta medvetande inom er, och absorbera medvetande vi delar med er. Detta är ett ljusutbyte, vi tar emot ert medvetande ni inte behöver det lägre medvetandet och transmuterar det till ljus när ni absorberar det högre medvetandet och skapar fortsatt uppvaknande inom er varelse. Er konversation med Skaparen vilken sker inom alla aspekter av er varelser förhöjs på så sätt kan ni känna igen och ta emot nytt medvetande om Skaparen inifrån er varelse.

Efter ni har slutfört affirmationerna låt er vara i stillhet och frid och erkänn insikterna som kan komma i ert sinne eller medvetande, detta är er konversation med Skaparen, detta är Skaparen som ger respons och svarar er.

När ni är färdiga be om att återvända och jorda er själva tillbaka i er fysiska verklighet. Ni kanske också vill avsluta detta med att rena er fysiska kropp som med ett bad, dusch etc för att förstärka skiftet av medvetande som har skett inom er varelse.

Ni är i en konstant konversation med Skaparen, ju högre ni höjer vibrationen på er konversation, detta betyder energi, tankar, och känslor som ni uttrycker dagligen till allt, desto högre är frekvensen av medvetande ni tar emot eller väcker upp från Skaparen inom er.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, Gudinnan Isis och Gudinnans medvetande och Varelserna från Venus kommer att finnas kvar i Ashramet av Fred på en Himmelsk Nivå för att vara tiol er tjänst.

Himmelska Välsignelser

  

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...