Mike Quinseys Högre Jag Meddelande | 8 maj 2020

Mike Quinseys Högre Jag Meddelande | 8 maj 2020

 

Förtvivla inte över de till synes aldrig upphörande förändringarna som sker, för de är nödvändiga för att ta er från de gamla sätten som nu har tjänat sitt syfte. Det måste göras många förändringar i hur ni lever nu, vissa kommer att vara långtgående och verkar drastiska medan andra kan passera utan att orsaka mer än en liten krusning. Oavsett om ni gillar det eller inte, kan vi försäkra er om att när ni ser fördelarna med förändringarna kommer ni att vara mer än nöjda och ni vill aldrig gå tillbaka till de gamla tiderna. Vissa förändringar kommer nödvändigtvis att ta lång tid att slutföra, men i det skedet när era utomjordiska vänner säkert kan presentera sig kommer de att tillåtas att hjälpa er och påskynda era aktiviteter till slutförande.

Om du kan se effekterna på ditt liv som ledande till spännande och upplyftande tider, kommer du att klara det mycket bättre annars kan det leda till missnöje och besvikelse. Faktum är att de av er som kan förvänta sig att gå hela vägen till Uppstigning anses vara privilegierade eftersom många själar var angelägna om att vara en del av det men inte valdes ut. Det är som du kan säga en ”en gång i livet”- möjlighet att för första gången faktiskt kunna uppleva Uppstigningen i din befintliga kropp. Det är den tid du har väntat på när dina prövningar har nått sitt slut. Förändringarna är oundvikliga, men du kommer att se att i det långa loppet är allt avsett att öppna upp din väg till ett bättre liv och ett som är fredligt och uppfyllande.

Mästarna som övervakar er utveckling är glada över att ni har passerat markören och väntar med ivriga förväntningar på och glädje över att ni äntligen har bevisat att ni är beredda att stiga upp. Ni är lite som förlorade får som plötsligt har hittat vägen hem och är glada över att det ni har strävat efter under eoner av tid äntligen har kommit. Det är er gyllene möjlighet att gå vidare i ljuset och lämna de nedre vibrationerna som har tjänat sitt syfte. Det är svårt för oss att tillmötesgå de själar som inte har nått den nödvändiga nivån för att stiga upp, men det skulle inte vara något syfte eller värde för dem att göra så förrän de är redo. Ert omedelbara problem är att medan ni är på Jorden har ni inte har ett fullständigt minne av era tidigare liv och ni har inte något sätt att bedöma hur stora andliga framsteg ni har gjort.

Vi förstår din oro över anknytningar gjorda under dina tider på Jorden. Du vill känna att du på något sätt kan förnya dem men vi kan inte ge dig någon sådan försäkran. Men där förhållanden har formats av kärlek till varandra, bildas ett band som säkerställer att ni kommer att träffas igen. Tänk på att tiden på “andra sidan”, som du förstår, inte är densamma och går mycket snabbare, och du kan gå bakåt och framåt efter dina behov och upptäcka att lite eller ingen tid verkar ha gått. Du kan faktiskt återuppleva händelser i dina tidigare liv som har orsakat bekymmer för dig.

Livet i de högre vibrationerna är så mycket mer givande och spännande och fritt från den typ av bekymmer som ni upplever på Jorden. I allmänna termer finns det en större harmoni och frihet att resa dit du önskar, och genom att tänka på någon, under förutsättning att de är fria att svara, kommer du att ha tagit kontakt. Tankekraften är nyckeln till de flesta saker när du befinner dig på en så hög vibrationsnivå, och det betyder att till skillnad från att leva på Jorden kan du skapa praktiskt taget allt du vill. Inse hur mycket mer frihet du kommer att ha i ett liv helt olikt det du har lämnat. Förvisso kommer du aldrig att vilja återgå till den gamla livsstilen, som även om den är vacker ibland, också kan vara en mycket smärtsam upplevelse. Ändå tjänar den sitt syfte genom att hjälpa dig att utvecklas.

Erfarenhet i någon form är avgörande för andlig tillväxt och det är därför du gick med på att ta fysiska inkarnationer. Det är erkänt som det snabbaste sättet att utveckla och bevisa din förmåga att lyckas leva genom fysiska liv. När du gör framsteg blir utmaningarna naturligtvis svårare, men när du övervinner dem är det en god känsla av tillfredsställelse. Med hjälp kommer du så småningom att lyckas eftersom du mellan varje Ålder fortsätter det du redan har lärt dig. Systemet har funnits i eoner av tid så du kan vara säker på att det är perfekt för de erfarenheter som behöver utvecklas.

Karma är ett av de medel med vilka du utvecklas eftersom det är nödvändigt att lyfta fram var du har gått vilse så att din utveckling kan fortsätta obehindrat. Livet är inte en serie oavsiktliga händelser utan en serie av noggrant arrangerade upplevelser för att säkerställa att du gör framsteg. Du lämnas dock inte på egen hand att hantera dem och dina Guider finns alltid till hands för att vägleda dig om du bara ville lägga märke till det. Om du inte gör det kvarstår problemet för dig och fungerar som en blockering för dina framsteg, så var vänlig notera de utmaningar som uppstår i ditt liv eftersom de är så viktiga.

De prövotider du går igenom visar om du kan gå med flödet och inte låta händelser uppröra dig, utan acceptera att ingenting händer utan goda skäl. Oavsett vad som kommer upp på din väg är det mycket nödvändigt, så efter erfarenheten bör du noga överväga vilken lärdom du kan dra av den. Om du misslyckas måste du nu veta att utmaningen kommer att komma igen. Det är uppenbart i ditt intresse att framgångsrikt rensa din karma så att du kan göra goda framsteg, och veta att det inte finns någon anledning till att den ska komma igen. Lär dig dina lektioner och var säker på att du fortsätter att utvecklas.

Den gyllene chansen är att bjuda in dig att stiga upp så att du inte behöver behöva gå samma väg igen. Du skulle bära upplevelserna med dig, och de kommer att tjäna dig bra när det gäller eventuella framtida utmaningar.

Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

 

 

Mike Quinsey.

Source: Tree of the Golden Light

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...