Arkturierna via Sal Rachele, 21 juni

kanalsol

Arkturierna, 21 juni 2016
via Sal Rachele
Själs-Fragmentering

 

Hälsningar, i ljuset av den oändliga Skaparen. Vi är Arkturierna. Kanalen har bett oss att tala om ett ämne som är ganska komplext och missförstått av de flesta på Jorden. Vi kommer att försöka använda ert språk på bästa möjliga sätt. Kanalen kommer att försöka klargöra eventuella missuppfattningar till följd av begränsningarna i ert språk.

Ämnet själs-fragmentering måste närmas från flera nivåer av förståelse. Från den högsta möjliga nivån finns det bara En Själ eftersom vi alla är En Varelse som manifesterar sig som enskilda fasetter.

I början valde den Ende Varelsen att uppleva sig själv som individualiserade fragment eller fasetter. Den vanliga analogin som de flesta kan relatera till är begreppet nåldyna eller sjöborre, där ”bollen” eller mitten av varelsen representerar Gudomen, och nålarna eller tentaklerna representerar de individuella själarna. Som ni uppenbarligen kan dra slutsatsen för sjöborren, är att taggarna är en integrerad del av varelsen, men verkar ha en individualitet eftersom det finns sensorer i spetsarna av varje tentakel som upplever den omgivande miljön, förmedlar information tillbaka till den centrala kärnan om sådana saker som placeringen av mattillgångar, vattentemperatur etc.

Gud som manifesterar sig som individualiserade själar kan liknas vid sjöborren, om ni föreställer er för ett ögonblick att var och en av Guds individuella sensorpunkter (själar) rapporterar tillbaka till Gud en unik synpunkt med hjälp av de fysiska sinnena (eller i fallet med okroppsliga själar, som mentala / intuitiva varseblivningar).

När en individuell, integrerad själ lämnar Gudomen för att uppleva de yttre världarna som en individualiserad gnista av Gud, förblir anslutningen till Källan alltid intakt. Men, tänk för ett ögonblick att en enskild tentakel på en sjöborre splittras till undertentakler, som alla fortfarande är anslutna till huvudtentakel, men nu består av flera mindre tentakler som var och en rör sig i olika riktningar. Det är den bästa analogi vi har för idén om själsfragment.

Den första uppsättningen av integrerade själar fragmenteras i 12 delar, eller subfragment, i form av sex man-kvinna-par. Var och en av dessa man-kvinna-par fragmenteras sedan igen som sub-sub-par etc., tills ni har det nuvarande antalet enskilda själar som utgör er värld för närvarande (och alla andra världar som bebos av själar). Även om det finns cirka 6,4 miljarder individuella själar på er planet, började så gott som alla dessa som en uppsättning av 12 primära själar som sträckte sig ut från Gudomen.

Hittills involverar vår diskussion endast integrerade själar – dvs själar som är hela och fullständiga inom deras sfär av inflytande. Men hur är det med icke-integrerade själar? Vad är icke-integrerade fragment? Hur blev de icke-integrerade och kan de göras hela igen? Dessa är de frågor som vi kommer att försöka svara på härnäst.

Bilden blir faktiskt mer komplex när man betänker att de primära, sekundära och tertiära nivåerna av enskilda själar som representerar integrerade fragment, är bara en del av den aktuella berättelsen om Jorden. Låt oss nu ta en titt på icke-integrerade fragment. Dessa är bitar av själsenergi som bryts loss från en individuell själ och fäster sig vid andra individuella själar. Dessa fragment är ofullständiga, vilket innebär att de inte har tillräckligt med Gudsessens för att bli fullt medvetna varelser. De manifesteras som uppenbarelser, poltergeist, spöken, tankeformer, okroppsliga entiteter och liknande. De fäster sig i aurorna hos andra själar och förorenar integriteten hos dessa andra själar.

Icke-integrerade själsfragment uppstår när känslo- eller mental-kroppen hos en individuell själ traumatiseras av ohälsosamma förbindelser, såsom ägandebegär i kärleksrelationer, karmiska kontrakt i förhållandet (t.ex. själar som slits isär genom att bli krigsoffer, förövare eller offer för mord, våldtäkter etc.) och alla former av interaktion mellan själar som resulterar i tyglande, psykiskt fästande eller entitetbesittning. När vi tittar på enskilda själar ser vi ofta bitar av andra själar inbäddade i auran. Dessa kan framträda som mörka fläckar, svarta hål eller geometriska anomalier. En medial healer får ofta ta bort dessa energetiska bihang och försöka återföra dem till de själar som de splittrades ifrån. Terapier som är specialiserade på själsintegration innehåller ofta övningar där den icke-integrerade själen reser genom universum på jakt efter sina saknade bitar, upptäcker andra själar som har tagit emot deras fragment och förhandlar med dessa själar för att få tillbaka de saknade bitarna.

Om ni har olösta känslomässiga trauman, har blivit separerad från en älskad som ni var känslomässigt fäst vid, eller har våldsamt karma med en annan själ, finns det en stor risk att ni har fragment av er egen själ fäst vid dessa andra själar. Det finns ett antal tekniker som kan användas för att återställa förlorade själsfragment. Det mest kraftfulla och effektiva verktyget är helt enkelt att bli medveten om era förlorade själsfragment och be er egen Gud-Närvaro att gå var än det behövs, för att återta dessa förlorade delar. Om ni blir medveten om att ni har fragment av andra själar anslutna till ert aurafält, måste ni släppa dessa fragment in i ljuset och be Gud att skicka tillbaka fragmenten till sina rättmätiga ägare.

Denna process är alldeles för komplex för de flesta människor att genomföra medvetet, om ni inte frågar er Gud-Närvaro att göra hämtningen och återlämningen. Ni kan uppleva plötsliga och intensiva minnen av tidigare kärlekar eller tidigare smärtor när er Gud-Närvaro återlämnar fragment till sina rättmätiga ägare eller hämtar era förlorade fragment. När ni har renat er själv från fragment som inte tillhör er, och när ni har fått tillbaka alla era egna själsbitar, kan integrationsprocessen påbörjas. Ni måste välkomna tillbaka era fragment och sammanfoga dem i ert eget väsen tills ni känner er hel igen.

När ni återigen är en integrerad själ kan ni bli medveten om er högre själsfamilj – de övriga 11 delarna av ert ursprungliga integrerade översjälsfragment. Detta är ett mycket glädjefyllt tillfälle, när ni börjar att ta kontakt med er själsfamilj. Vid något tillfälle kommer er själsfamilj återförenas, medan individualiteten samtidigt bevaras hos varje själ. Vi vet att detta låter som en motsägelse eller en paradox, men den slutliga paradoxen är det faktum att alla själar så småningom sammansmälter tillbaka till Gudomen, medan de samtidigt förblir individuella gudar i sig själva, fria att skapa som våra ursprungliga Gudföräldrar. Det är ungefär som när en Jordfamilj sprider sig runt om i världen och sedan kommer hem för en familjeträff. Familjen är återigen samlad, men varje individ har hans / hennes eget unika liv och erfarenhet. Så är fallet med själsfamiljer.

Vid ett annat tillfälle kommer vi att tala om översjälar och mästarsjälar. Dessa är namn givna till de primära strålarna som utgår från Gudomen som gav upphov till de 12 medlemmarna i er själsfamilj. Vi kommer också att gå in i karaktären av tvillingflammor, även om vi förstår att Leah kan vara lite mer kvalificerad på det området, eftersom hon är tvillingflamman till kanalen.

Vi hoppas att denna diskussion låter vettig. Detta är en utmaning för oss, dels för att vi just har börjat arbeta med denna kanal, och dels för att det är ett komplicerat ämne för de flesta människor på Jorden. Vi har givetvis endast berört, det invecklade i detta ämne men ni har troligen en klarare bild nu än när vi började den här diskussionen. Vi lämnar er nu, lovar att återvända inom kort. Vi är Arkturierna. Vi välsignar er i Ljuset av Den Oändliga.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...