Arkturierna via Sue Lie, 5 augusti 2018

Arkturierna via Sue Lie, 5 augusti 2018

Per Staffan 6 augusti 2018

Suzanne Lie

Att Göra den Femte Dimensionen Verklig–Arkturierna genom Suzanne Lie

5-8-2018

Arkturerna genom Suzanne Lie

Vad betyder det att “göra den femte dimensionen verklig?” Vad betyder det egentligen? En av utmaningarna att vara mänsklig inom det förvirrande NUET är att definitionen av “verklig” verkar förändras dagligen. Vad som är “Verkligt?” Och vad som är “Sanning” verkar förändras för varje dag och med varje tanke och känsla.

Det som egentligen händer är att vi håller på att förbereda vår jordfarkost för att resonera med frekvensen av den femte dimensionen och bortom. Det är först när vår medvetenhet har utvidgats till att resonera med åtminstone en del medvetenhet och kommunikation med de högre dimensionerna av vår verklighet, som den tredimensionella farkost som omger ditt sanna femdimensionella JAG kommer att kunna komma ihåg!

Denna “hågkomst” kan komma som en dröm, en meditation eller någon “toppupplevelse” där ditt medvetande kan resonera med frekvensen av den högre fjärde och/eller den femte dimensionen.

När ditt medvetande resonerar med den femte dimensionen och bortom, även om bara för ett kort ögonblick, kommer du att kunna uppleva det femte dimensionella NUET. När du är fri från tid/rymdformatet för det tredje och fjärde dimensionella tillståndet av medvetande kommer du att kunna komma ihåg vad du alltid visste, men glömde.

När vi säger “alltid visste” menar vi era högre dimensionella uttryck av JAGET (som ni ALLA har) som resonerar bortom den tredje/fjärde dimensionella tiden och rymden, ni kommer inte längre att vara begränsade till det “logiska sekventiella” formatet av tredjedimensionell kommunikation.

När ni är fria från den begränsningen kommer ni att kunna uppfatta våra skepp som ständigt besöker er planet inom sin naturliga femtedimensionella frekvens av verkligheten. Anledningarna till att mänskligheten inte ser den femte dimensionen är flera.

En anledning är att folk vanligtvis väljer att inte uppfatta det de inte tror på eftersom det skrämmer dem. Det finns redan tillräckligt skrämmande saker i den tredje dimensionen, särskilt nu inom de extrema förändringarna på er planet och det dagliga livet.

Självklart uppfattar vissa människor inte dessa förändringar eftersom de INTE vill uppleva dem. De är inte redo att tro att det finns en civilisation som är MYCKET mer utvecklad än dem, och/eller en verklighet som de INTE kan kontrollera.

Eftersom den tredje dimensionen presenterar många utmaningar, särskilt inom ditt NU, har många människor “stoppat huvudet i sanden” och vägrar att uppfatta de otaliga förändringar som sker med Gaias planet och vädersystem.

“Åh, det är bara en fas”, säger de för att trösta sig. Dock kan den kära planeten Gaia inte längre stå emot den stora skada som mänskligheten har skapat på hennes planet. Därför har Gaia själv kallat på oss, de femtedimensionella, och bortom, Galaktikerna för att hjälpa Henne i Hennes tid av stor nöd.

Det finns naturligtvis många underbara människor som har dedikerat sina liv till planeten Gaia, Hennes Natur, Hennes Människor och har insett att Moder Jord (Gaia, som Galaktikerna kallar Henne) är allvarligt skadad. Dessutom kan en stor andel av den skadan spåras tillbaka till mänskligheten.

Det är av den anledningen som vi, er Galaktiska Familj, har blivit uppmanad att hjälpa Gaia i hennes Planetära Uppstigning. Vi säger “Planetära Uppstigning” eftersom alla som har sammanflätat sina personliga energifält med Gaia, såsom ALLA djur, växter och elementaler, och till och med människor som har utvecklat sin medvetenhet nog för att uppleva Gaia som ett levande väsen, är redo att släppa “Stödhjulen” i 3D-matrisen.

3D-matrisen skapades så att lägre dimensionella varelser skulle ha en “läroplanet” som de kunde inkarnera på för att lära sig om, öva och delta i processen med Planetär uppstigning.

Under de många århundraden som ni är medvetna om är det känt att stora mänskliga ledare, som offrade sig för den goda mänskligheten och för Gaia, genomgick stora initieringar för att få fullständig kontroll över sin fysiska form så att de kunde välja att lämna den fysiska kroppen (dö) och utöka sitt medvetande, och därmed deras form, in i den femte dimensionen och bortom.

Denna utvidgning av medvetandet var aldrig för egoistiska ändamål eftersom det är processen att “tjäna andra” som gör att deras medvetande kan expandera/återvända till sitt medfödda femtedimensionella och bortanför JAG. Detta JAG kallades deras “Högre JAG.”

I början försökte de jordbundna att förena sig med deras Högre JAG, som de vet var en högre frekvens av den fysiska form som de bar. Men över “tid” glömde de!

De glömde vilka de verkligen var och de glömde varför de valde att ta på sig en jordfarkost på en planet som sannolikt skulle möta stora utmaningar under den inkarnationen. Eftersom de glömde vilka de var och varför de tog en jordfarkost glömde de också att orsaken till att de kom till jorden var att hjälpa till med den Planetära Uppstigningen.

Ännu värre, många av dessa modiga krigare valde svåra barndomar, så att de kunde lära sig mer om utmaningarna att vara en tredimensionell jordvarelse, som de kallade dem. De hade aldrig upplevt en traumatisk och/eller kränkande barndom i sin hemvärld.

Faktum är att många av dem aldrig någonsin har upplevt en barndom eftersom de valde att placera sin essens/medvetenhet i ett moget väsen. På det sättet kunde de “gå rätt i arbete med sina uppdrag”.

Därför, när de kom till Jorden och råkade ut för en av de otaliga formerna av barnmissbruk, fattigdom, brist på möjligheter och/eller sjukdomar eller fosterskador, hade de inte möjlighet att förstå vad som hände eller hur de skulle kunna övervinna detta. Därför hemföll de till tredimensionella människor vars medvetenhet alldeles för ofta var begränsad till uppfattningen om ENDAST den tredje dimensionen.

Lyckligtvis kunde en del av dem flytta in i en version av fjärdedimensionellt medvetande där de kunde använda sin fantasi till att vara kreativa, lära sig om sig själva, deras födelsefamilj och de många begränsningarna i det tredimensionella livet.

Om de på något sätt var övertygade om att INTE vilja gå vilse i den tredje dimensionens labyrint av svår barndom, begränsningar, separationer, krig och övergivande, blev de MYCKET starka och MYCKET kloka.

Det var då att de insåg att de hade passerat de “tredje/fjärde dimensionella initieringarna” av “livet på en tredimensionell planet som styrdes av separation, tid, rymd, födelse, död, lidande, liksom många andra utmaningar.

Några volontärer till jorden kom aldrig tillbaka, men andra modiga krigare insåg att eftersom människor var helt ansvariga för allt elände på planeten – även planetförändringarna – insåg de att för att hjälpa Kära Gaia skulle de behöva inkarnera i mänsklig form, ofta som barn eller spädbarn, och blir en tredjedimensionell människa.

Lyckligtvis för dem alla, började många av dem någon gång i sitt 3D-liv att komma ihåg att det fanns mycket, mycket mer i verkligheten än det som uppvisades av de många illusionerna i den tredje dimensionen.

Dessa insåg att om de kunde utvidga sitt medvetande till den fjärde dimensionen skulle de kunna upptäcka sin medfödda kreativitet, interdimensionell fantasi, naturens glädje över den djupa kärleken till Gaia och många av Hennes varelser, vilket ibland inkluderade mänskligheten.

Men, de upptäckte att de skulle behöva studera mänskligheten och varför så många människor hade glömt sitt sanna multidimensionella JAG. Faktum är att de insåg att många av de förlorade och förvirrade människorna var Galaktiker, precis som dem, som hade gått förlorade i illusioner och negativa energifält.

Faktum är att de inte ens visste vad ett “negativt energifält” var, eftersom det inte fanns i deras femdimensionella hemvärldar eller i deras Skepp. Så småningom började vi, medlemmarna av våra Stjärnskepp komma in i våra Galaktiska Vänners drömmar och meditationer, vilka frivilligt hade inkarnerat på jorden för att hjälpa Gaia och hennes uppvaknande och vakna människor.

Vi säger “uppvaknande och vakna” människor, eftersom de som INTE hade utvidgat medvetandet i den högre fjärde eller femte dimensionen inte kunde uppleva oss. Först exponerade vi våra Skepp oftare, men vi fann att allt som det gjorde var att skrämma människor eller förvandla oss till deras “Gudar”.

Det var inte till hjälp för oss att tjäna som Gudar eller Räddare men vi insåg att om vi kunde hitta en människa som kunde gå igenom de många utmaningarna att expandera sitt medvetande utöver den tredje och fjärde dimensionen, så kunde en medlem av deras mänsklighet hjälpa dem att tro på en form av “högre makt”.

Vi Plejader är inte en högre makt för mänskligheten, men många av oss har tagit inkarnationer på Jorden för att upptäcka det sätt på vilket vi bäst kan hjälpa mänskligheten och påminna dem om att Jorden är en levande varelse – precis som de är.

Vi fann att människor njöt av att ha en yttre människa som tycktes vara “ovanför dem”, men de tillbad oss ofta på ett primitivt sätt, i stället för att lyssna på vårt budskap.

Problemet var, och är fortfarande, att jorden i första hand har styrts av en grupp av varelser från ett hemfallet samhälle i Siriussystemet. Detta “hemfallna samhälle” förlorade sin väg och i stället för att hjälpa andra, började de skada andra.

Tyvärr, i stället för att följa de kärleksfulla exemplen på Venus och Plejaderna följde alltför många människor Sirianernas dominerande exempel. Sirianer dominerar emellertid inte alltid, men det är en annan historia. I grund och botten, för att Sirianerna förlorade sin “kraft inom dem” upprepade de vad som hade gjorts mot dem och valde att ha “makt över”.

De Uppstigna Mästarna från Jorden har varit högre dimensionella varelser som frivilligt har kommit till Jorden för att hjälpa till med Planetär Uppstigning. Tyvärr valde människorna att bara uppfatta att den uppstigande personen bara gjorde någonting för sig själv och glömde de sanna budskapen om Kärlek och Ljus som dessa uppstigande varelser presenterade.

Vi, Arkturier, liksom alla de femte dimensionella varelser som har valt att hjälpa Gaia i Hennes tid med STOR NÖD, har kommit in i ert medvetande för att påminna er om att ovillkorlig kärlek är Multiversums helande kraft. Vi är glada att berätta att fler och fler människor börjar komma ihåg detta faktum.

Människorna på jorden har dock utvecklat en verklighet där de lägger mycket mer uppmärksamhet på rädslan för ett problem och alltför ofta glömmer att hitta och fokusera på LÖSNINGEN av det problemet. De mörka har också arbetat mycket flitigt för att sätta otillräckliga eller “makt över andra”- människor i maktpositioner.

Men kom ihåg att “det är mörkast precis före gryningen.” Därför måste ibland mörkret regera för att få mänskligheten ut ur förnekelse. Ingen vill veta om deras sätt hotas eller att någon som de trodde de kunde lita på, bara kan ta hand om sig själv.

Mänskligheten har för ofta stoppat huvudet under kudden, i stället för att förstå vad som faktiskt händer. Därför är det bara för de modiga och uppvaknade människorna och vår Galaktiska Familj som har tagit 3D jordfarkoster att hjälpa dem till att inse att de inte behöver stanna kvar i den “mörkaste natten” eftersom GRYNINGEN är HÄR inom detta NU.

Kom ihåg att du hittar vad du letar efter. Därför, om du bara letar efter problem och ignorerar de möjliga lösningarna, kommer problemet att vara kvar och lösningen kommer att glömmas bort.

Å andra sidan, bara ett ögonblick eller två inom det femte dimensionella NUET kommer att expandera din medvetenhet nog för att minnas ditt sanna multidimensionella JAG, liksom orsaken till att du valde att ta en tredimensionell form inom detta NU.

När du väl kommer ihåg, och “går en mil” med din anledning till inkarnation, kommer du att kunna fortsätta med det löftet som du gav innan du tog en tredimensionell form på kära Gaia. Kom ihåg att detta “löfte” finns inom DIG.

Därför, när du mediterar, studerar och gör vad som än gör att du kommer ihåg ditt JAG, blir du ditt JAG i din tredje dimensionella verklighet. Men även Uppstigna Mästare kunde inte alltid vara deras Högre JAG i det dagliga livet.

Var därför försiktig med dig själv och tillåt att DU finner DIN väg till att komma ihåg ditt sanna multidimensionella JAG och att VARA detta JAG så ofta som möjligt. Inte ens din eget Högre Jag förväntar sig att du är perfekt.

Kom ihåg att du valde att VARA en människa så att du kunde lära dig att hjälpa människor att komma ihåg att “även människor är Multidimensionella VARELSER som är modiga nog att begränsa sina” mänskliga jag “till den tredje/fjärde dimensionen så att de bättre kan TJÄNA GAIA och EN VAKEN MÄNSKLIGHET.

Välsignelser till er alla, och vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, tackar er igen och igen för de tjänster som ni ger till Gaia och Hennes Mänsklighet.

Arkturierna och er Galaktiska Familj

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...