Arkturierna via Suzanne Lie, 4:e januari

Arkturierna via Suzanne Lie, 4:e januari

 

 

Möjliga Uppstigningsfaser – Arkturierna genom Sue Lie

17-01-04

Möjliga Uppstigningsfaser

Arkturierna genom Sue Lie

Observera att dessa faser överlappar det ni uppfattar som ”tid”. Dessutom kommer inte alla att gå igenom varje cykel av denna process, och några av er kommer att gå igenom processen i en annan ordning.

Det vi presenterar här är en ”möjlig Uppstigningsväg.” Eftersom Gaia är en planet av fri vilja, kan ni alla använda er fria vilja för att skapa en egen variant av Uppstigningsväg. Därför presenterar vi Uppstigningsvägen nedan, som en ”möjlig verklighet.”

Alla NI på Gaias planet, kan ansluta er till flödet av denna ”väg.” Många kommer att vilja, men många kommer inte att vilja. Var och en av er, även de som gått förlorade till mörkret och makten över andra, kontaktas. Men frekvensen i ert medvetande avgör om ni kan känna igen, höra, se och/eller ta emot samtalet.

Innebär detta meddelande att var och en av er kan stiga upp nu? Svaret är, att alla alltid kan stiga upp när ni är färdiga med er anledning till ”förkroppsligandet” och färdiga med er uppgift av att ”ta en jordfarkost för att hjälpa Gaia med Sin planetuppstigning.”

De som vill ha en individuell uppstigning på grund av att de ”vill lämna planeten” kommer inte att stiga upp, eftersom de glömt bort att de valde att komma till Gaia, för att hjälpa till med planetens uppstigning. Det var anledningen till att de valde att expandera sina Multidimensionella SJÄLV, i den tredje dimensionens frekvens.

Som en del av ert val att ta en jordfarkost i detta NU, gick ni igenom en ”livsöversyn” där ni såg, och ofta besökte, alla era tidigare, nuvarande och framtida inkarnationer.

Kom ihåg, att från det femdimensionella, och perspektiven bortom, är ni fria från tid och rum. Därför kan ni observera alla de tredimensionella inkarnationer som ni har haft, kommer att ha, och nu har.

När ni observerar och studerar inkarnationer som ni redan har haft på Gaia, ombeds ni att samla in allt ni har lärt er under de många besöken på 3D-Jorden. Ni ombeds sedan att avgöra vad ni har lärt er, vad ni inte har lärt er, och vad ni vill lära er under kommande inkarnation, eller under er uppstigningsprocess.

Många av er behövde inte längre ”lära er” genom att ta en fysisk inkarnation, men ni ville ta en jordfarkost för ”bistå Gaia” med sin planetuppstigning. Faktum är att det finns många Uppstigna Mästare, Kumaraledare, Änglar och högre dimensionella varelser från andra planeter och stjärnsystem, som valde att ta en jordfarkost för att hjälpa Gaia med hennes Planetariska Uppstigning.

Alla dessa högre väsen, är hedrade av att få hjälpa den modiga planetvarelsen som kallas Gaia. Gaia har tagit på sig den stora utmaningen av att vara ”polariserad i tid/rum” och en planet av den ”fria viljan”, så att hennes människor skulle lära sig genom processen av orsak och verkan.

Med andra ord, en av de största lärdomarna på Jorden, är att ni är orsaken till de händelser som påverkar ert liv.

Gaia visste, att det kunde vara mycket farligt att vara en planet av fri vilja, baserad på separation av individualitet. Fast Gaias kära syster, planeten Venus har hjälpt henne. Däremot har hennes broder Mars, haft mycket problem med De Mörka, som har använt planeten som ett format för ”makt över andra.”

Men när Venus hjälper Gaia att stiga upp, kommer ”uppstigningens energifält” att delas med Mars. Vi vill påminna om att planeterna är levande varelser. De av er som expanderat era medvetanden till frekvensområdet av den femte dimensionen och bortom, vet detta i era hjärtan och sinnen.

När ni ”vet” i era hjärtan och sinnen, att Gaia är en levande varelse, är ni inte längre bundna till illusionerna från tredimensionell ”vetenskap”. Denna vetenskap har varit under sträng kontroll av Illuminati sedan Atlantis fall. Gaia blev så skadad när Lemurien föll, och Atlantis påföljande fall, att hon fortfarande återhämtar sig.

Vi berättar det här eftersom det NU är dags för våra uppstigande att inse, att planeterna är levande varelser. Alla ”primitiva” kulturer och kulturer som ”levde av jorden” var medvetna om detta faktum.

Tyvärr indoktrinerade Illuminati mänskligheten, och dessa ”civiliserade” började tro att planeten var något de kunde använda, och förstöra som de ville. Lyckligtvis, inser fler och fler människor att Gaia är deras levande Moderplanet.

Insikten om att jorden är en levande varelse, expanderar ert medvetande nog mycket, för att ni ska kunna dela er egen uppstigningsprocess, med Gaias planetuppstigning. Energifältet för den egna och planetens uppstigning, baseras på ovillkorlig kärlek till ALLT liv.

Allt Liv, inkluderar planeten Jorden och alla hennes varelser, från det högsta berget till den minsta insekten, liksom de största ledarna och de nyfödda barnen. Allt liv PÅ jorden är medlemmar av Gaias Jordkropp. Gaia prioriterar inte vad som är mer eller mindre utvecklat.

Evolutionen är konstant för Gaia, och innehåller många toppar och dalar. Det är faktiskt så, att ju mer ni kan utöka ert medvetande till de högre dimensionerna av verkligheten, desto mer kan ni uppleva och respektera den minsta insekt.

Med den ganska långa introduktionen, kommer vi Arkturier presentera de ”möjliga faserna av uppstigning.” Vi säger ”möjliga faser”, eftersom mänsklighetens evolution ständigt bryter igenom, skjuter undan, och tar sig genom de många begränsningarna, som de mörka har skapat.

Illuminati är ganska överraskad av uthålligheten och modet hos dagens människor. De är också mycket skrämda av mänsklighetens Enhetsmedvetande. Enhetsmedvetande tillåter positiva tankar, känslor, idéer och logaritmiska åtgärder för att nå framgång.

I stället för den inre kraften som är tillägnad Gaias expansionsform, av 1 till 2 personer, till 3 personer, är denna inre kraft utökad från 1 till 2 personer, till 4 personer, till 8 personer, till 16 personer etc. etc. Men, ungefär som vid alla ”resor uppför backen,” är uppstigningen svårast i början av processen.

När ni sedan är i samklang med leden, växterna, djuren, jorden och himlen, molnen, insekterna, gör ni inte längre ”resan.” I stället, ”ÄR ni resan.” När ni är i samklang med ert medvetande djupt inom NU, med någon individ, plats, situation, önskan och/eller sak, expanderar ert medvetande i ert ”femdimensionella operativsystem.”

Den femte dimensionen aktiverar er pågående utveckling med ett helt nytt operativsystem för livet. När era tankar och känslor kommer i resonans med det femdimensionella HÄR och NU, kommer de många problem och förseningar av ”tid” att lämna ”rummet” i er mentala och känslomässiga utveckling.

Denna omvandling till er femdimensionella bearbetning av verkligheten, kan vara svårt för ”de som går igenom det första gången”, eftersom ni kommer att överrida 3D:s lagar av tid och rum. Er uppfattning av verkligheten vägleds inte längre av tid och rum.

Istället kommer er uppfattning att styras genom frekvensen av ert HÄR och NU, från ert Högre Själv som tittar ner i frekvensen och genom kaoset av Gaias förändring.

Därför kan man ofta känna ”uppstigningsymptomen” som ”ogrundade”. Eller så kan ni uppfatta verkligheten på ett sätt som andra inte kan förstå. Anledningen till dessa symptom är vanligtvis för att NI har spenderat:

Många år med studier

Många år i tjänst för andra

Många år av service för Gaia

Många år med att möta ert mörker

Många år av önskan med att ”bara komma härifrån”

Många år med att kommunicera med ljuset

Många år med att dokumentera och dela era multidimensionella upplevelser

Många års initieringar med att förvandla, och villkorslöst älska er själva och andra

Många år med att ansluta till, och kommunicera med, era högre SJÄLV

Många år med att dela dessa erfarenheter med andra

Många år med att vara ledare och undervisa andra

Er största utmaning är att ”den mörkaste natten är strax före gryningen.”

Sedan kommer det en slutlig initiering, där ni kommer att uppmanas att:

Älska er själva villkorslöst

Förlåta er själva villkorslöst

Acceptera er själva villkorslöst

Ni kommer då att uppmanas att ovillkorligt älska, förlåta, och acceptera allt liv, inklusive era fiender och medlemmar av grupper för ”makt över andra”. Om ni tittar på livet för ALLA de Uppstigna Mästarna, kommer ni att upptäcka att de valde en väg, där de behövde älska, förlåta och acceptera sig själva och andra, OVILLKORLIGT.

Några av ”de moderna människorna” kanske tror, att eftersom de inkarnerade i en modern värld, så skulle de inte behöver följa Vägen för Uppstigning som påvisats av alla de Uppstigna Mästarna från det förflutna. De Uppstigna Mästarna från ert ”förflutna” följde en version av denna Uppstigningsväg, enligt den dåvarande tiden och kulturen, i vilken de var förkroppsligade.

Det är sak samma NU, men olika kulturer uppfattar verkligheten på olika sätt. Följaktligen kommer de att uppfatta uppstigningen på ett något annorlunda sätt. Men för alla kulturer, måste många av reglerna från det förflutna nu uppdateras, för att passa den unika situationen med den Planetariska Uppstigningen.

Världen har förändrats mycket under de senaste 2000 åren. Många möjliga verkligheter för planetens uppstigning, kom och gick. Endast ett fåtal människor kunde acceptera dessa möjliga verkligheter, och ännu färre av dem skulle kunna följa den uppstigningsvägen. Men nu, är det helt annorlunda!

Fler och fler medlemmar av mänskligheten återvänder till den ”primitiva tron” att människorna och planeten är ETT. Fler och fler människor kommer ihåg att de är Multidimensionella Varelser, som genljuder till den femte dimensionen och långt bortom.

Dessutom kommer fler och fler människor ihåg att Jorden Gaia är en multidimensionell, levande varelse, som är i resonans med den femte dimensionen och långt bortom. Därför säger vi att, ”NI, Människorna och Planeten, ÄR INTE ENSAMMA.

De högre dimensionella medlemmarna av ert Multidimensionella SJÄLV, är här för att hjälpa er OCH Gaias högre dimensionella uttryck för Hennes Planetära SJÄLV.

Precis som att Gaias planetära själv finns i den femte dimensionen och bortom, finns ert mänskliga själv i den femte dimensionen och bortom. Denna urgamla information har dolts för er av De Mörka, som INTE kommer att kunna stiga till den femte dimensionen och bortom.

Dessa humanoider, är inte riktigt människor och de vet att de genom sitt utövande av ”makt över andra” och ”service till sig själva” inte kommer att få tillåtelse att stiga upp till en femdimensionell ljuskropp. De är också medvetna om, att om de inte har en femdimensionell ljuskropp, kan de inte binda sin essens till en femdimensionell Jord.

Deras låga frekvens i sinnet, hjärtat och kroppen, kommer INTE ens att tillåta dem att uppfatta den femdimensionella Jorden, mycket mindre att kunna förena sig med Henne. De flesta av dessa ”service till sig själva”-varelser, har haft ”kontroll över andra” under alla, eller de flesta, av sina inkarnationer. Därför kommer de inte att kunna ändras till den NU förestående uppstigningen.

De har ”misslyckats” i 3D-klassen på Planeten Jorden. I själva verket har de misslyckats i 4D-klassen på Planeten Jorden. Därför kommer de inte att kunna ta examen i 5D-klassen på Planeten Jorden. Istället kommer de att befinna sig i den lägsta frekvensen av den Lägre fjärde dimensionen på Jorden.
Men, den ”verkligheten” kommer snart att stängas också. Därför, om de inte höjer sitt medvetande till åtminstone 4D-klassen på planeten jorden, som kommer att vara öppen under en begränsad tid, kommer de att finna sig själva i det Nedre Astralplanet, av den fjärde dimensionen.

Denna 4D-klass kommer endast att vara öppna under en begränsad tid, eftersom ”upplevelsen av den fjärde dimensionen” är beroende på tillståndet i medvetandet. Därför kommer de som inte ens kan behålla ett fyrdimensionellt medvetandetillstånd, att falla ner i djupet av det ”Lägre Astralplanet.”

Det Lägre Astralplanet är Gaias ”soptipp.” Eftersom Gaia är i processen av uppstigning, kommer hennes Lägre Astralplan också att stängas. Då kommer de som fortfarande svarar an till den låga frekvensen av ”makt över andra” att omlokaliseras till en annan planets ”soptipp.” Många medlemmar i Illuminati, har tillbringat inkarnation efter inkarnation, utan att finna sitt eget inre ljus.

Lyckligtvis har några av Illuminatis barn, expanderat sin medvetenhet nog mycket för att uppgraderas till 4D-klassen på planeten Jorden. Vissa kommer småningom till och med att kunna stiga upp i 5D-klassen på planeten Jorden.

Några av dessa ”barn till Illuminati” var snälla och kärleksfulla Själar, som volonterade för att se om de kunde bota Illuminati från insidan. De kunde inte uppnå detta mål, men de kommer att kunna uppfatta, och ansluta sig till uppstigningsupplevelsen som de flesta av deras Illuminatifamiljer kommer att gå miste om.

Vi vill påminna er om att uppstigningsprocessen INTE är i linje med 3D-tid. Uppstigning är vanligen en långsam process med att logga ut från era tre- och fyrdimensionella tankar, känslor, upplevelser, erfarenheter och tidszoner.

NI, våra kära uppstigande varelser, ”lär er under tiden” hur ni initierar och deltar i processen av en planetarisk uppstigning. Några av er deltog i den planetära uppstigningen av Venus, och ni kommer att påminnas om denna erfarenhet.

Andra har deltagit i uppstigningen från Lemurien och Atlantis. Vi ber er att gå tillbaka djupt i era minnen, för att komma ihåg dessa inkarnationer också. När ni minns dessa händelser, var snälla och dela med er av dem, i så stor utsträckning som möjligt.

När fler och fler i mänskligheten kommer ihåg, hur vissa delar av Jorden räddades från förstörelse, genom att höja Gaias resonans till den femte dimensionen, kommer mänskligheten att bli mer informerade om processen med uppstigning.
Avslutningsvis vi påminna om att många upphöjda varelser lever i Gaias kärna. Fler och fler Uppstigna Mästare, Kumaras (Sanat Kumara t ex), Änglar, och Utomjordingar ansluter sig med de uppstigna från Lemurien och Atlantis, som har sina femdimensionella essenser i ständig förbindelse med Gaias kärna.

Det är av denna anledning som Gaias Kärna redan är resonans med den femte dimensionen. På samma sätt, innehåller er mänskliga kropp nyckeln till er uppstigning i er Kundalinikraft, (den Sovande Ormen i det första chakrat) som väntar att ni ska blixtra in i uppstigningen.

Är ni redo? Är Gaia redo? Gå inom er för att hitta ert svar.

Välsignelser från Arkturierna

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...