Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 9 mars 2019

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 9 mars 2019

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket

Ta ett andetag när vi omger er med vår kärlek. Släpp loss era spänningar, rädslor, störningar, oro och stress. Andas in med oss. Släpp loss nu. Energin cirkulerar snabbt på er planet. I många fall drar den upp gamla rädslor, gamla problem och saker som ni trott att ni redan har hanterat, på mycket djupare nivåer.

En av de största rädslorna på er planet är rädslan för förlust. ”Vad händer om jag förlorar min pojkvän, flickvän eller make? Vad händer om jag förlorar mitt barn? Vad händer om jag förlorar mitt jobb? Vad händer om jag förlorar mitt hem? Vad händer om jag förlorar min hälsa? Vad händer om …? ”Dessa rädslor, baserat på den jordiska världen av illusion, styr dig på många sätt. Sanningen erbjuder frihet.

Det finns absolut inget i denna värld av form som varar för evigt. För många av er drar detta upp rädsla, ändå är formens obeständighet en av Guds största gåvor till er.

Kan ni tänka er att leva samma liv med samma ägodelar under samma omständigheter i evighet? Ni skulle bli galna av tristess eftersom det är själens natur att skapa. Kan ni tänka er att spela samma roll, i samma personlighet, i evighet, aldrig ha chansen att börja på nytt och försöka med nya perspektiv? Kan du föreställa dig att du måste vara samma person för att behaga samma människor nu och för alltid utan att du får växa?

Kära ni, förändringar är det som gör att din ande kan expandera till en större medvetenhet om din sanna natur. Genom förändring bevittnar du det Gudomligas många former och ansikten, för varje levande varelse, varje livlöst föremål, varje grässtrå, varje berg, varje djur, är helt enkelt ett förkroppsligande av den Enda kärleken. När du tittar på skapelsens speglar, får du en större medvetenhet om det sanna Jaget inom dig.

Fönstren in till det Gudomliga kommer att förändras under hela ditt liv, men Den som ligger bakom dem är konstant. Människor kan komma och gå men Gudomligheten som besjälar dem kan aldrig lämna er. Saker kan komma och gå och ändå kan kärleken som lever inom varje liten subatomisk partikel och den livgivande principen som ordnar dem aldrig lämna dig. Den själva kärleken som besjälar hela skapelsen är En, som pekar på dig genom otaliga ögon, som manifesteras i oceaner, träd, vindar, berg och de minsta encelliga djuren. I varje tanke och varje andetag finns det bara En kärlek.

Din själ kommer att känna stor frihet om du, i stället för att frukta förändring, omfamnar den helhjärtat. Lita på att förändringen är resultatet av din tillväxt – individuellt och/eller kollektivt. Lita på att dina förändringar, när de omfamnas av kärlek, slutligen leder till ett mer medvetet och lyckligare liv.

  • Människor som inte längre matchar din utökade medvetenhet kan lämna eller falla bort från ditt liv. Förvänta dig att nya, kompatibla personer ska dras till dig.
  • Älskade kan dö till sina jordiska former. Förvänta dig att deras expanderade andar ska arbeta med dig, vägleda dig och älska dig när du fortsätter din resa här på jorden.
  • Saker kan gå sönder. Förvänta dig nya, bättre och bekvämare saker som ska dras in i ditt liv.
  • Jobb kan komma och gå. Förstå att du har vuxit ifrån dem och du kommer att styras till bättre.

Du kommer oundvikligen att förlora saker, människor, jobb etc. Du kommer att vinna och avstå från pengar. Du kommer att få tankar att komma och gå, övertygelser du har kan förändras. Även den du tror att du är, kommer både att dra ihop sig och expandera genom hela ditt liv när du fortsätter längs en gradvis väg av uppvaknande andlig medvetenhet.

Förändring är livets natur i er tredimensionella värld. Istället för att ”hänga fast” vid det förflutna, sörj om ni känner er ledsna, omfamna förändringarna så mycket ni kan, och förvänta er att – på grund av er själs växande natur – hittar ni ännu större uttryck av kärlek som arbetar sig in i era liv.

Förändring är oundviklig. Kärlek är det Konstanta.

När du är rädd för förlust, påminn dig själv:
”Jag kan aldrig förlora det som lever i alla själar. Jag kan aldrig förlora Kärleken som lever i skapelsen. Formerna kan förändras, men den Enda Kärleken jag söker i allt och alla varelser är och kommer alltid att vara min att behålla. ”

Denna sanning, kära ni, kommer aldrig att förändras.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.
– Änglarna

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...