Kommandör Zarton via Sue Lie, 27 april, 2018

Kommandör Zarton, 27 april 2018 

Via Sue Lie

Femte Meddelandet till Jorden från Zarton

Kära människor som för närvarande bor på Gaia. Vi säger ”människor” för det är vad ni kallar er själva. Men jag, Zarton, är benägen att kalla er för ”Inter Galctics” som tillfälligt bebor en mänsklig, jordisk farkost, så att ni bättre kan ”passa in” med människorna som bor där.

Jag, Zarton, kallar er planet för Gaia, eftersom jag har besökt Henne sedan tiden för det tidiga Grekland. I det tidiga Grekland var Gaia Modergudinnan som presiderade över Jorden. Hon var Uranus partner och mor till Titanerna och Cykloperna. Gaia var också känd som den ursprungliga modern till allt liv, liksom den ursprungliga Jordgudinnan.

När jag först kom till Gaia, vilket är mycket länge sedan för den tidsbundna mänskligheten, var livet på Jorden/Gaia mycket annorlunda. Lyckligtvis kan jag, och har ofta, besökt Gaia under de flesta av Hennes stora ”övergångstider”.

Eftersom jag är en femdimensionell varelse är jag inte bunden av era mänskliga tid och rumsbegrepp. Därför kan jag lätt ”logga in” eller ”besöka” närhelst jag vill. Det är för mig en ära och en ”plikt” att följa Gaias långa övergång från den tredje/fjärde dimensionen till den femte.

Alltför många människor har tagit åt sig äran för att vara de mest utvecklade på Jorden, men de arbetar faktiskt mot Gaias naturliga utveckling. Gaia har haft mycket problem med sin planetariska uppstigning och många av de ”vilsna själar” som har visat sig vara mycket våldsamma och destruktiva.

Faktum är att vi, de Galaktiska, ofta undrar hur dessa vilsna människor kan kallas ”de mest utvecklade arterna på planeten!” I verkligheten har mänskligheten varit direkt ansvarig för de flesta arternas undergång på Jorden.

Växter och djur förstör inte stora områden på Jorden, så att människor kan kriga för att äga de områdena. Först och främst spelar det ingen roll vad mänskligheten tror, ingen kan äga någon del av Jorden. Dessutom har ingen fått tillåtelse att förstöra någon del av den planetariska varelse som kallas Jorden. Vi, den femte dimensionens varelser, är mycket bekymrade över dessa händelser.

Men Gaia har valt att vara en planet där Hennes invånare har möjlighet att lära sig ”Lagen om Orsak och Verkan”. Det verkar som att de flesta i växt- och djurriket har lärt sig att lever efter den Lagen, eftersom de instinktivt lever i harmoni med sin omgivning.

Människorna däremot, som ser sig själva som de mest utvecklade varelserna på Jorden, verkar ha glömt ”Lagen om Orsak och Verkan.” Faktum är att när ett område av deras planet förstörs, går de bara vidare till nästa område på planeten, som de också kommer att förstöra.

Jag har besökt Gaia under många av Hennes cykler, men i ingen av dem har det någonsin förekommit så mycket förstörelse inom en så kort tid. Jag är medveten om att många människor är beskyddare av Jorden, men de är inte i majoritet.

Faktum är att många människor ständigt måste kämpa, eller gömma sig för ”planetens ledare”, som är oförmögna att visa hänsyn för något annat än sina egna personliga behov.

Men vi, era femdimensionella Högre Jag och Väktare, ser att många människor nu försöker lösa denna situation. Det är av den anledning som jag har sänts för att tala till ert medvetande för att hjälpa er att träda in i Gaias medvetande.

Ja, Gaia har ett medvetande, vilket är långt mer utvecklat än till och med den samlade totalen av alla Hennes invånare. Många människor är inte ens medvetna om att Jorden/Gaia är ett levande väsen med sina egna behov och till och med önskningar. Jo, alla levande varelser har önskningar.

Människan var tänkt att vara planetens mest utvecklade medlem, och skulle därför skydda den, men i stället förlorade många människor sig i girighet efter mer pengar och större makt över andra.

Lyckligtvis kan vi, er Galaktiska Familj, se att många av er nu ansluter er till er femdimensionella Familj. I själva verket är det därför fler och fler av våra skepp blir synliga för er.

Vi är glada att kunna meddela att det har varit mycket få attacker på våra skepp från era rädslobaserade ”makt över andra” grupper. Dessa grupper verkar långsamt, alldeles för långsamt, förlora sin kontroll. USA, som har några de bästa pedagogiska alternativen, genomgår en enorm initiering.

Självisk rikedom och brist på omsorg för de människor som ska utbildas, vårdas och skyddas, har fått en större prioritering hos er regering. Detta är dock den ”mörka natt” som är nödvändig för att införa en ljusfylld ”Ny Gryning.”

Vi, er Galaktiska Familj, kommer att besöka er oftare och på ett mycket mer synligt sätt. Vi talar också med de många människor som följer ljuset för att hjälpa dem att förflytta sig in i den möjliga eran av ”Interdimensionellt Ljus.”

Den här eran av Interdimensionellt Ljus kommer att tillåta fler och fler av vår Galaktiska Familj att ikläda oss en mänsklig jordisk kropp och delta i striden, eller förhoppningsvis kampanjen, för att erkänna att mänskligheten faktisk är galaktiska varelser, som har valt att anta en mänsklig form under denna viktiga tid för Gaia.

Vi säger ”viktig tid för Gaia” eftersom det är NU mänskligheten ska frigöra sin gamla föreställning om att människan är den mest utvecklade varelsen på Jorden. Jo, det finns många mycket utvecklade människor, av vilka många har blivit mördade av de mörkas tjänare, men ljuset måste bli mycket starkare om Gaia ska bli helad.

Men vi, er Galaktiska Familj, kommer inte att låta de många mörka tjänarna förstöra den älskade planeten Gaia. Det verkar som att fler och fler människor börjar förstå att Gaia är en levande varelse, men mörkrets krafter, som i hemlighet styr alltför många människor, måste tas bort från planeten.

Vi är beredda att hjälpa er. Men Gaia är den ”fria viljans planet”, vilket innebär att människorna, som för närvarande är de mest utvecklade varelserna, måste be oss om hjälp. Alltför många människor är fortfarande fokuserade på att tjäna sig själva snarare än att tjäna andra, och alltför många människor värderar pengar och makt över andra högre än inre styrka och villkorslös Kärlek.

Det är av denna anledning som jag, Zarton, liksom många andra galaktiska varelser, tar oss in i ert medvetande för att hjälpa er att minnas ert sanna Galaktiska Jag, och för att påminna er om att ni valde att födas i en tredimensionell kropp för att hjälpa Gaia under Hennes tid av nöd.

Vi önskar att ni kommer ihåg ert sanna Multidimensionella Jag, samt anledningen till varför ni valde den här inkarnationen på Gaia. Vi är medvetna om att många av våra modiga volontärer på Jorden har fastnat i samma hjärntvätt som de människor de har kommit för att bistå. Men vi vill också säga att fler och fler människor håller på att ”vakna upp till gryningen av en högre dimensionell värld.”

Som vanligt är natten som mörkast strax före gryningen, och därför ser saker och ting värre ut än någonsin. När ni väl har tagit er igenom er personliga ”mörka natt,” kommer ni att vakna upp till Gryningen av Gaias återkomst till Hennes sanna, femdimensionella JAG.

När Gaias element av jord, luft, eld och vatten antingen fortsätter sin pågående transmutation från tredje/fjärde dimensionens operativsystem till femte dimensionens operativsystem, kommer de att börja sin transmutation in i den femte dimensionens version av Verkligheten. Då kommer begränsningen av tredje dimensionens rädsla och makt över tid och rum att börja övergå till femte dimensionens Villkorslösa Kärlek och Inre Styrka.

De av er som har en jordisk kropp som kanske är för gammal, skadad eller sjuk för att uppleva den dagen, kommer att få den stora äran att vara bland medlemmarna av den Galaktiska Familjen, som övervakar eller landar på Jorden.

Vi, er Galaktiska Familj, vill berömma er för ert stora mod och er uthållighet att ”minnas ert sanna Jag”, trots allt ni har sett och hört i er fortfarande oroliga värld.

Jag, Zarton, hoppas att vara bland de första landningsteamen, men jag måste också vara tålmodig. Det är upp till mänskligheten i stort att släppa den gamla tron att rymdskepp är en illusion eller villfarelse.

Att frigöra tron på att pengar och makt över andra är viktigare än kärlek och inre styrka.

Att släppa uppfattningen om att ni måste följa en ledare som inte är lämplig som ledare och fortfarande regerar enligt tron att det är:

”Jag först, makt över andra, inre styrka är idioti, kärlek är en känsla som man bara har för pengar och ägodelar”.

Vi ser våra modiga galaktiska volontärer arbeta för Gaia och leva under parollen:

MÄNNISKAN ÄR PLANETENS BESKYDDARE

Därför är det mänsklighetens rätt och skyldighet att skydda planeten från härskare som inte har någon respekt eller hängivenhet för planeten.

Ni har alltid kunnat ta kontakt med er egen Galaktiska Familj. Kalla på oss, vi kommer att svara! Ni kanske tänker, vad kan jag göra? Vad behöver jag lära mig? För att besvara dessa frågor erbjuder vi nedanstående på YouTube:

https://www.netflix.com/watch/80213403?trackId=13752289&tctx=1%2C1%2C521ac22176fb4a453e3b949befaca3ba31d2a019%3A17cf38e4bcf6e014a9940cd229bf0548b10b39f0%2C%2C

Välsignelser till er från er Galaktiska Familj

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...