Arkturierna via Suzanne Lie, 11 juli 2019

Arkturierna via Suzanne Lie, 11 juli 2019

ATT VARA EN PERCEPTUELL PIONJÄR

 

Kära Jordade Varelser,

Vi kallar er ”jordade varelser”, för att ni valde att minnas vilka ni VERKLIGEN är. När ni först tog era jordfarkoster för den nuvarande inkarnationen, var ni tvungna att gå igenom alla stadier av att vara människa. Ni behövde ligga i livmodern, ta er igenom födseln, blev ammade och blev så småningom mänskliga varelser på den högt älskade, och mycket skadade planeten Gaia.

Därefter växte ni så småningom ”upp”. Ett av era huvudsakliga Uppdrag med att ta er nuvarande jordfarkost, var för att rapportera till era femdimensionella uttryck av ert SJÄLV, och till de femdimensionella varelserna som Överlyser, skyddar och vägleder, för att minnas hur man blir en av de många Perceptuella Pionjärerna på Jorden.

Ert uppdrag är, var och kommer att vara, att bedöma vilken hjälp mänskligheten behöver, varav många också är Galaktiker, för att ta sig igenom de många utmaningarna som Gaia, och alla hennes invånare står inför, eftersom alltför många i mänskligheten, gör att Gaia lider mer och mer.

Vi kallar dem inte bara förlorade för att de har förlorat minnet om sina sanna femdimensionella själv, utan för att de heller inte minns sina högre dimensionella SJÄLV, som valde att komma till Gaia för att hjälpa, och aldrig för att skada.

Vi kallar dessa varelser som nu bär en mänsklig form, även om vissa också valt att ta andra tredimensionella former, för våra ”Perceptuella Pionjärer”. Dessa modiga varelser har tagit en jordisk form, för att hjälpa Gaia under denna tid med Sitt stora behov. Många av oss är från Plejaderna, Arkturus, Antares och Venus.

Många från vår Galaktiska Familj har frivilligt tagit en jordfarkost för att hjälpa Gaia under sin tid av stort behov. Vi hjälper nu till att väcka fler ”Perceptuella Pionjärer”. Som Perceptuella Pionjärer kommer vi att hjälpa våra jordbundna människor, att också bli Perceptuella Pionjärer.

Nedan kommer vi att definiera rollen av att vara en Perceptuell Pionjär, och hoppas att många av våra vakna och uppvaknande varelser på Jorden också kommer ihåg, att de valde att vara Perceptuella Pionjärer.

 

ATT VARA EN PERCEPTUELL PIONJÄR:

Om du kan uppfatta det, kan du tro det …

Om du inte kan uppfatta det, kanske du inte tror det …

Kan du tro att Livet på Jorden är vad ”de” säger till dig är verkligt?

Eller kommer du bara att tro att det är verkligt om DU tror det, och DU uppfattar det?

Men tänk om du uppfattar det, och INTE delar dina uppfattningar med andra?

Betyder det att du kan uppfatta det, men INTE tror på det så mycket att det räcker för att berätta om det?

Tänk om marken var blå och himlen var grön?

Är din värld upp och ner, eller är dina personliga perceptioner felaktiga?

Tänk om bara några få av er tror på det som andra alltid har uppfattat?

Tänk om allt du tyckt vara verkligheten, var på något annat sätt än hur du uppfattade det?

Vad skulle du göra med en uppfattning om verkligheten, som du är rädd för att berätta för andra? Skulle du gå vidare och berätta för andra, eller vill du hålla den uppfattningen för dig själv?

Skulle du då tvivla på dig själv? ELLER skulle du vara modig nog att vara en Perceptuell Pionjär, en av de första varelserna att utöka tron till att innefatta det som de INTE kan uppfatta, men som du ändå av någon anledning fortfarande tror på?

Skulle du fortfarande ha modet att tro på det du uppfattar, även om ingen annan kan uppfatta det? Om så, då skulle du vara en Perceptuell Pionjär.

De som går in i det okända och söker efter det andra kanske fruktar, är Perceptuella Pionjärer. Dessa Pionjärer vill gå in i det ”okända”, för att upptäcka det som ännu inte är känt. En Perceptuell Pionjär är en som ofta berättar för andra hur det okända kan bli märkbart, om de minns hur de ska godta det.

Det finns fortfarande många som bara kan tro på det de uppfattar. Men många kan uppfatta det de är villiga att tro. Tänk om du drömmer att himlen var grön och marken var blå. Skulle den drömmen vara en mardröm eller ett budskap från en högre dimensionell verklighet?

Skulle du kunna tro att du fick ett meddelande från en högre dimensionell verklighet?

Kan du verkligen uppleva en högre dimensionell verklighet, även om ingen annan gör det?

Kan du vara en Perceptuell Pionjär?

Kan du tillåta att vissa områden i din hjärna skickar unika budskap till ditt medvetande, som du aldrig tidigare kunde tro på?

Då kan du inom det NUET av uppfattningen, välja att tro på det du aldrig uppfattat förut? Om du kan det, då skulle du kunna vara en Perceptuell Pionjär.

Men, kan du VARA en Perceptuell Pionjär? Kan du tillåta att områden i din hjärna skickar unika budskap till ditt medvetande, som du aldrig kunnat tro på tidigare? Om så är fallet, så skulle det göra dig till en Perceptuell Pionjär!

När du tillåter att delar av din hjärna tar emot unika budskap och sedan skickar in dem i medvetandet, är du en Perceptuell Pionjär! I NUET av den tidigare okända uppfattningen som du valt att tro på, expanderar du ditt medvetande till att omfatta det okända.

Men då kan du behöva möta utmaningen om huruvida du ska berätta om dina tidigare okända uppfattningar för andra. Tänk om du hade en dröm eller gjorde en meditation, där du var i en annan värld, eller i en högre dimensionell verklighet.

Skulle du kunna tro att du var på en annan planet, i en annan frekvens där alla tids- och rymdbegrepp var annorlunda? Men denna plats, denna uppfattning, denna dröm, denna fantasi, känns så VÄLDIGT verklig för dig!

Men du berättade INTE för någon, för att de kanske skulle trott att du var galen? Skulle du tillåta dem att få dig att tro att du är galen? Eller skulle du kunna tro att du ÄR en Perceptuell Pionjär?

En Perceptuell Pionjär är ofta en volontär från de högre frekvenserna av någon planet, av tid, tidlösa platser och dimensioner, som valde att ta en jordkropp för att hjälpa Gaia. Många av dessa varelser kan endast ses genom ett högre, fjärde, femte eller högre dimensionellt tillstånd av medvetenhet.

Hur påverkar ditt tillstånd av medvetenhet dina perceptioner?

Hur tillåter ditt tillstånd av medvetenhet dig att våga dela med dig av dina första ”omöjliga” perceptioner, som du vet att du hade, men ändå kan tvivla på är verkliga?

Hur tillåter ditt tillstånd av medvetenhet dig att minnas din ”nya perception”?

Hur påverkar ditt tillstånd av medvetenhet dina perceptioner?

Har du någonsin ställt dessa frågor till dig själv?

Varför ställde du de här frågorna ELLER varför ställde du INTE dessa frågor till dig själv?

Kan du tillåta dig själv att tro, skapa, uppfatta och minnas, att det finns högre dimensionella verkligheter?

Kan du skriva ner, rita, eller göra en inspelning av dina högre dimensionella perceptioner?

Varför du skulle göra det?

Fråga dig själv först.

Fråga ditt Högre SJÄLV, vem det är inom DIG som dirigerar dig till att minnas att du är en Perceptuell Pionjär!

Välsignelser och Ovillkorlig Kärlek till alla,

 

Arkturierna och Plejadierna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...