Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 14 juli 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 14 juli 2019

Per Staffan 14 juli 2019

Arcturians (channeled messages)

14 juli 2019

Kära läsare, förstå att de strider och konflikter som äger rum vid denna tidpunkt på Jorden indikerar de skiftningar i medvetande som äger rum. Status quo blir ifrågasatt och inte längre blint accepterat av ett ökande antal människor.

De medfödda självbetjänade målen för många tredimensionella normer börjar erkännas för vad de är och, när allt fler vaknar, kommer de att elimineras eller omvandlas till högre former. Förstå att allt går enligt planen.

Vissa vägrar att släppa tredimensionella begrepp som nu erkänns av många andra som falska. De fortsätter att identifiera sig med det som är bekant i tron att deras trossystem är deras identitet som visar andra vilka de är. Dessa kära tror att de inte längre skulle vara de personer de tror sig vara om de skulle förändras.

Denna typ av tänkande representerar separation och visar det vanliga mänskliga behovet av att skapa en idealisk person som är baserad på individens begrepp om vad som utgör en bra, dålig, perfekt, idealisk människa—en illusion i sin höjdpunkt. (1)

Många fortsätter att tro och främja den förändringen och att nya tänkesätt aldrig kommer att bli lika underbara som tidigare. Dessa kära lever i det förflutna, nostalgiska över vad de felaktigt trodde var ”de gamla goda dagarna”, men inser inte att det förflutna bara verkade bättre eftersom samma problem som visar sig idag också var mycket levande vid den tiden, men de var dolda.

Glöm aldrig att de som är helt tredimensionella också är Gudomliga Varelser. Ditt jobb är att leva med dina högsta upplysta insikter under de vanliga ögonblicken varje dag. Många av dem som väljer att förbli stelt knutna till illusionen kommer vid någon punkt att lämna planeten eftersom de inte kommer att kunna anpassa sig till de högre dimensionella frekvenserna.

Oroa dig inte alltför mycket över dem som väljer att inte vakna just nu, även om personen är en älskad familjemedlem eller vän. Kom ihåg, varje person har ett Högre Jag, Guider och ett andligt kontrakt och denna livstid kanske inte är deras valda tid att vakna upp. Efter tillräckligt med livstider levda i illusioner av dualitet och separation, blir varje själ trött på detta nonsens och börjar söka efter mer.

Evolutionen kan skjutas upp men inte undvikas för evigt eftersom varje själs verklighet är Enheten med Källan.

Var och en av er har upplevt livstider i den klibbiga energin av dualitet och separation. Det är viktigt och nödvändigt att ha hundratals olika tredimensionella upplevelser innan en person är beredd att släppa och söka de djupare realiteterna. Det är så som uppstigningsresan fungerar.

Allt du ser, hör, smakar, berör och luktar är energi. Allting är i vibrationer. Ju snabbare vibrationen är desto högre är frekvensen, den högsta är rent Ljus. Högresonansfrekvenser kan inte ses med mänskliga ögon eftersom de två frekvenserna (tredimensionella mot femte och högre) inte stämmer överens. Det är därför som de flesta inte kan se sina Guider och varelser från de högre dimensionerna. Men detta förändras snabbt, eftersom uppstigningsprocessen ger förändring i varje persons individuella resonans.

Det finns några som har tagit parapsykiska förmågor med sig under denna livstid, de ser ”spöken” och får information vanligtvis från den fjärde dimensionen. I motsats till vad många tror, är parapsykiskt inte detsamma som andligt. Parapsykisk information strömmar genom individens medvetande och ger informationen och återspeglar deras medvetenhetsnivå. Kom ihåg detta när du får en läsning eller kroppsarbete från en annan. Sök efter dem som arbetar på en hög nivå av andlig medvetenhet och lita alltid på din intuition.

Jorden är ett andligt universum fyllt av Gudomliga Varelser och styrt av kärlek, men det som de flesta ser och upplever är de falska mentala tolkningarna av denna andliga verklighet. Det är därför som det är så viktigt att alltid utöva icke-dömande när det gäller utseende. Exempel – Hellre än att vara chockad, avvisande eller medlidsam över någon med en allvarligt deformerad kropp, säg åt dig själv; ”Åh, Gud förklädd som en deformerad kropp.” Detta är ovillkorlig kärlek.

Vi talar inte om deformerade foster. Själen inträder INTE i ett foster vid tidpunkten för befruktning, som många tror. Som förberedelse kan själen komma eller gå in i det utvecklande fostret under graviditeten, men många går inte helt in förrän vid födseln.

Ovillkorlig kärlek är ett medvetandetillstånd som kan erkänna de verkligheter som ligger gömda bakom alla uppträdanden. Det är en medveten insikt om Gudomlig Enhet, oberoende av omständigheterna. Det betyder inte att ignorera de mänskliga steg som kan vara nödvändiga men det betyder att dessa mänskliga steg tas med ett medvetande av Enhet.

Många av de negativa situationer som du observerar i andras liv är faktiskt fasetter av den personens andliga resa, upplevelser som de valt (inte medvetet) som nödvändiga för deras utveckling. Även det som kallas karma är en energetisk reflektion av utgiven energi, en lärande erfarenhet och aldrig ett straff. Gud straffar inte. Gud skulle inte kunna straffa SIG själv. Glöm aldrig det. Alla smärtsamma upplevelser är skapelser av den som upplever dem och ingen annan.

Medvetandet är en allestädes närvarande energi. Energi är inte bra eller dålig; den bara är. Alla känner energi men de flesta förstår inte vad de känner. När du kommer in i en plats med tung tät energi känner du den och vill lämna. Dessa frekvenser känns vanligtvis i barer, antikaffärer och företag som frodas av lägre mänskliga instinkter.

När du går in till en plats där energin är ljus och ren känner du det också. Den resonerar med dig och du vill stanna – det upplevs vanligtvis på platser med naturlig skönhet eller platser för bön och meditation.

Individens medvetenhet bestämmer den energi de anpassar sig till. De som lever helt och hållet i dualitet och separation och som får all sin smärta och nöje från denna nivå, tycker ofta om att vara i tung mörk energi och vanliga ställen för den densiteten. Vissa fortsätter att skapa sina egna situationer av mörk energi-sataniska ritualer, seriemördare och de som lever på andras smärta och lidande.

De matas från dessa energier eftersom de inte kan komma åt den outtömliga energikällan inom sig själva. De har blockerat sitt flöde och måste finna det på annat håll, utanför sig själva.

Förstå alltid att högenergifrekvenser av ljus är verkligheten och att tung, lågresonerande energi inte kan komma in i det högre eftersom det inte finns någon anpassning. Låt denna insikt vara ditt ”svärd och sköld” i varje situation.

Det finns många metafysiska procedurer för ”skydd”, och de flesta av er har lärt sig och har övat dem på vägen för er andliga resa, men nu flyttar ni in i ett högre medvetandetillstånd där ert Ljus är det enda skydd ni behöver.

Du behöver inte längre riter och ritualer som är avsedda att skydda, lyfta dig in i Ljuset eller ta dig närmare Gud. Dessa övningar är baserade på separationens övertygelser och du vet nu att du aldrig varit eller aldrig kunde vara skild från Gud. Dessa metoder tjänar nya uppvaknande elever av sanning och var viktiga aspekter på din resa en gång, men vid någon punkt blev de föråldrade.

Detta är övergången från metafysik till mystik vilket du har förberett dig för över livstiderna. Metafysik förändrar en dålig bild till en bra bild genom användning av energiverktyg, mantran, etc. Mysticism är insikten att inget behöver ändras, läkas eller rättas till.

Sluta att ge kraft till det som inte återspeglar sanning, kom alltid ihåg att Gud ensam är kraft. Ni som läser och resonerar med dessa meddelanden har förberett er genom många livstider för en högre livsstil och är redo.

Det finns inget annat än Gud, Guds medvetande, oavsett hur den yttre scenen kan se ut. När ni börjar erkänna och leva denna sanning blir det ert medvetandetillstånd och era liv börjar reflektera det eftersom ni kommer att skapa från verkligheten snarare än från begreppen dualitet och separation.

Vi kan inte nog betona att ni vid något tillfälle måste sluta vara studenter och bli mästare. Falsk egobaserad ”ödmjukhet” kommer att säga, ”Åh, jag är inte värdig.” Denna typ av tänkande är opersonlig och reflekterar av det ouppväckta tredimensionella kollektiva trossystemet.

Intellektuella nivåer av andliga studier når en plats av fulländning där man börjar lära sig inifrån snarare än från någon guru, bok, klass eller övning. Det kommer en punkt där varje enskild individ måste släppa de verktyg som tjänat dem under vägen och börja leva och vara sanningen.

Det är varje persons fria vilja att stanna kvar i illusioner av separation, fortsätta att söka och leta efter ett visst koncept av Gud för att rädda dem.

Däremot har ni tagit examen och är redo att uppleva den oändlighet av Medvetande som inte är tillgänglig för det mänskliga sinnet, om ni skulle välja detta.

Vi är den Arkturiska Gruppen 14/7/2019

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...