Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 februari 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 februari 2020

HUR MAN BEARBETAR SINA KRAFTFULLA KÄNSLOR ∞

9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

 

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att kontakta er alla.

Vi är mycket bekanta med hur ni alla har bearbetat era känslor, och vi vill uppmuntra er att göra mer av den bearbetningen som innebär att ni släpper vad som har utlöst den känslomässiga reaktionen. Vi vet att orättvisan, eller de oönskade omständigheter som ni skapade helt själva, är mycket frestande att fokusera på. Det är mycket lätt att se sig omkring på sitt liv och livet för andra som är mindre lyckligt lottade än ni och att bli fixerade på problemet, som det definieras av er. Det är mycket lätt att sedan glida in i tanken att ni är där för att göra något åt de omständigheter som gör era magar uppbundna i knutar.

Men vi vill att ni ska förstå att det som triggar er är mycket mindre betydelsefullt än de känslor som kommer upp från den händelsen eller omständigheten som har fått er att få tillgång till den känslan. När folk talar om att släppa taget, ofta kan det vara lite tvetydigt. Vad ska ni släppa taget om? Från vårt perspektiv tjänar det er allra mest att släppa orsaken till vad ni känner och att istället fokusera på vibrationerna i den känslan.

Om ni tillåter er själva att känna fullt ut vad som händer i en eller flera av dina chakran som ett resultat av en upplevelse, eller ett utlöst minne, kan ni gå igenom bearbetningen av denna känsla mycket snabbare. Nu rekommenderas det fortfarande att ni pratar om vad ni har gått igenom. Det är helt okej att berätta för andra om de omständigheter, händelser eller minnen som ger er tillgång till dina negativa känslor, men det är där alltför många människor stoppar processen.

Ni kallar det att få utlopp, men ni behöver verkligen gå djupare än att beskriva detaljerna i den orättvisa som ni har upplevt. Känslan är den viktiga aspekten av att vara människa. Det är den som gör er till en så unik ras av varelser. Det faktum att ni känner så mycket och så djupt är er styrka, men ni måste vara villiga att komma dit. Ni måste vara villiga att känna dessa känslor för att få tillgång till kraften i er emotionalitet. Vi rekommenderar att ni ägnar närmare uppmärksamhet åt dessa kraftfulla känslor som ni känner så att ni kan gå igenom de tunga och mörkare och komma till de lättare och mer lyckliga känslorna så snabbt som möjligt.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har glatt oss av kontakten med er.”

Översättning:  Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, February 14th, 2020

Du gillar kanske också...