Saul via John Smallman, 17 juli

56

Saul, 17 juli 2016
via John Smallman
Mänskligheten vaknar upp!

Här i de andliga sfärerna, som verkligen uppehåller sig inom var och en av er, växer entusiasmen då Kärleken som omsluter alla på planeten genomsyrar varje hjärta. Kärleken finns. Det finns ingenstans där Kärleken inte finns. Sanningen i detta, Verkligheten i detta, kan inte längre förnekas då slöjan som skiljer er från Verkligheten luckras upp, vilket tillåter Kärleken att lysa ljust över er alla. Motstå Den inte eller vänd er bort, eftersom Den är vad var och en av er har tillbringat livstider åt att söka efter.

Om ni är frestad att vända er bort från eller motstå det strålande Ljuset av Kärlek som omsluter er, är det på grund av er falska eller ogiltiga känsla av att ni inte är tillräckligt god, att ni är en alltför stor syndare och att ni därför är ovälkommen i Guds Närvaro. Inget kunde vara längre från Sanningen. Guds gudomliga barn, alla livsformer, alla former av medvetet medvetande som Han har skapat – hur till synes obetydliga de än kan tyckas vara för er mänskliga intelligens som är borttappad och förvirrad inuti illusionen – är oändligt och evigt älskade, villkorslöst. Det finns inga undantag, eftersom Kärleken är Allt Som Existerar och därför omfamnar ständigt och kärleksfullt Sig Själv i varje ögonblick, och det är Ni. Kärleken älskar oupphörligt alla Guds gudomliga Skapelser ovillkorligt, om Den någonsin ens pausade, skulle livet upphöra. Det kunde eller skulle den aldrig göra, så er eviga existens är gudomligt säkrad, och detta är ingen ”begränsad tillverkargaranti” som löper ut precis när ni behöver den som mest!

Undantag hör till illusionen, det lilla utrymmet där ni spelar era pågående spel av separation. Det är ett drömtillstånd som ni har byggt, för att era spel ska synas Verkliga, men de är bara till synes Verkliga på grund av de extremt begränsande villkor ni byggt in i det, så att Ljuset av Guds Kärlek skulle döljas från er. Utan det Ljuset verkar allt mörkt och hotande, och ni har blivit så vana vid mörkret att ni har lärt er att leva i det, omfamnande den säkerhet som det verkar erbjuda er, inom det strängt begränsade synfältet det tillåter. Allt som kommer ut ur detta mörker skrämmer er – andra åsikter, uppfattningar, raser, religiösa övertygelser, politiska tillhörigheter etc. etc.

Även om Ljuset från den gudomliga Kärleken närmar sig mycket försiktigt, visar det er ändå skrämmande skugglika saker som tidigare doldes djupt inom er av mörkret. När slöjan upplöses och Ljuset intensifieras kommer allt det där lösas upp med den. Det finns ingenting att frukta! Kärleken som omfamnar er i varje ögonblick av er eviga existens, flödar in i era hjärtan och väcker er ur den skrämmande dröm som har dolt Verkligheten från er så länge. När ni vaknar kommer ni att kunna se för evigt, ingenting kommer förbli dolt från er, och ni kommer att känna igen Kärleken som Den verkligen är – magnifikt lysande, häpnadsväckande glädjefull, totalt fängslande, som uppfyller alla era önskningar. Men ni kommer också inse att ni inte har några önskemål eftersom Kärleken tillfredsställer er oändligt, lämnar ingen vrå där missnöje kan uppstå.

Verkligheten är ert eviga gudomliga hem. Ni har aldrig lämnat det, inte ens för ett ögonblick, det bara verkar som om ni är separerade från er gudomliga Källa eftersom ni valde att uppleva existensen i ett oerhört begränsat tillstånd av medvetenhet, av medvetande, ert nuvarande drömtillstånd. Konflikt är overkligt och ändå verkar det omge och uppsluka er. Den illusoriska miljö ni kollektivt byggde för att spela i är en mycket, mycket egendomlig miljö, och det är dags för er att vakna upp och släppa ert våldsamma grepp om den, och låta den lösas upp fullständigt.

Verkligheten är evig salighet, medan illusionen är ett tillstånd av kaos och förvirring som uppmuntrar er att tro att ni alla är olika varelser som konkurrerar ändlöst om begränsade resurser som ni inte kan överleva utan. Och den övertygelsen orsakar konstant oro, med rädsla som svävar i bakgrunden, vilket oundvikligen leder till misstro, svek och konflikter, ”var och en är sig själv nog”-syndrom, kamp- eller flykt-respons, som är mycket skadligt och destruktivt.

Då ni öppnar era hjärtan för att tillåta Kärleken att fylla dem skingras denna ångest, stärks era energifält – det oändligt mäktiga kraftfält som är Kärlek – och leder er att umgås med och samarbeta med andra som är liknande öppenhjärtiga. Lika attraherar lika! Det är så ni förändrar världen och hjälper varandra att vakna och släppa ert kollektiva grepp om illusionen. Det är den extrema hårdheten hos det greppet som belastar er så och intensifierar er ångest, vilket stänger av er förmåga att lita på andra.

Det finns ingen bland er som inte har fått ert förtroende förrått. Svek av förtroende är ett svar på rädsla, rädsla som är djupt begravt och förnekat och sedan projicerat på andra som får dem att verka opålitliga. Och, naturligtvis, inom illusionen finns många med djupt begraven rädsla, gömd under ett falskt yttre självförtroende, som sviker förtroenden när det verkar som om de kommer att dra nytta av att göra det – detta visar sig ofta mycket tydligt på många områden av mänsklig strävan. Under det sveket finns ett överväldigande känt behov av acceptans och kärlek. Svek är bara en intensiv och smärtsam återkopplingsslinga som ropar desperat efter kärlek, som livnär sig på sig själv och det kan bara brytas av Kärlek.

Som vi i de andliga världarna fortsätter att påminna er ”den enda lösningen på problem och frågor är Kärlek”. När ni agerar från ett tillstånd av Kärlek, ert naturliga tillstånd, det enda tillstånd som existerar, flödar livet mycket smidigare för er. Ni kan inte tvinga någon annan att bete sig kärleksfullt, Kärlek tvingar inte, men genom att uppträda kärleksfullt själva, mildrar era energifält de andras rädslofyllda energifält, och hjälper dem på så sätt att hitta Kärleken som vistas i dem. Ingen är utan Kärlek, själva er existens beror helt på Kärlek och Kärlek svarar kärleksfullt på Kärlek. När ni älskar någon annan väcker ni den Kärlek som redan finns inom dem, och sedan uppstår glädje liksom modet att ha förtroende.

Så dagens meddelande är, kortfattat: Älska varandra, lita på varandra och fröjdas i det fantastiska resultat som följer! Mänskligheten vaknar upp!

Med så mycket kärlek, Saul.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...