Er Galaktiska Familj via Sue Lie, 7:e juni 2017

Er Galaktiska Familj via Sue Lie, 7:e juni 2017

 

Att Möta ert SJÄLV

Från er Galaktiska Familj genom Sue Lie

 

Våra Mycket Älskade Jordvarelser,

Vi berömmer er för att ni lyssnar på vårt budskap, och för att ni delar dem med andra. Vi talar med er NU för att det Nu är dags för er att förbereda. För vi, er Galaktiska familj, närmar oss nu jorden.

Försök förstå att den intergalaktiska Jorden alltid har funnits i femte dimensionen och bortom. Därför finns redan den femdimensionella Gaia, hon lever och mår bra. På samma sätt lever era femdimensionella uttryck av ert SJÄLV, och mår bra i den femte dimensionen och bortom.

Utmaningen är inte att bli femdimensionell, eftersom ni alltid har haft ett högre dimensionellt uttryck av ert femdimensionella själv, som en del av ert Multidimensionella SJÄLV.

Fler och fler av er minns, och återfår er femdimensionella medvetenhet av ert SJÄLV. Det här är en viktig komponent i er uppstigningsprocess.

De högre och högre frekvenserna i ert Multidimensionella SJÄLV som NU servar er, har alltid fungerat som det planetariska uppstigningsteamet, och uppmanar sina tredimensionella representanter att minnas vilka de är, så att de kan ansluta sig till sina Multidimensionella Uppdrag.

Det är en stor ära att vara medlem av jordens ”Planetariska Uppstigningsteam”. Och alla som är i samklang med det här meddelandet, är verkligen medlemmar av det här teamet. Vi säger ”team” eftersom ett team är när många arbetar som En, och det är vad vi ber er om.

Vi ber att alla NI, som minns er egen högre dimension, era femdimensionella själv, ska hjälpa andra minnas sina högre dimensioner, deras Multidimensionella själv.

När ni utökar ert medvetande till att omfatta ert femdimensionella SJÄLV, kommer ni samtidigt att expandera ert medvetande, för att omfatta er femdimensionella perception. Er femdimensionella perception är mycket viktig, eftersom det är genom er femdimensionella perception som ni kommer att uppfatta den femte dimensionen, som en verklig plats.

När ni i allt högre utsträckning dagligen fokuserar på hur ni aktiverar era femdimensionella perceptioner, börjar ni medvetet uppfatta vår kommunikation med er. Vi säger ”uppfatta vår kommunikation”, eftersom det finns många sätt att uppfatta den femdimensionella verkligheten på, och var och en av er hittar SIN egen väg.

Vi kommunicerar med er nu, för att vi vill att alla ska få lite tid att tänka, meditera och drömma om den förestående verkligheten, som ni flyttar in i/skapar. Ja, ”flyttar in i” är samma tillstånd av medvetenhet som att ”skapa”.

När ni kommer ihåg att kontakta den högre dimensionella verkligheten dagligen, genom att komma ihåg att utöka er medvetenhet, börjar ni medvetet uppleva er femdimensionella verklighet.

Vi vill hjälpa er genom att ställa några frågor som ni kan fundera över. Vi, Arkturierna och er Galaktiska Familj ger er lite ”tid” för att fundera över ert svar, för det kommer att vara det svar som ni, som Multidimensionella Ledare, kommer att ge till dem som ni undervisar.

Gå därför igenom ert liv och skriv ner er historia, för ni kommer att berätta er historia gång på gång för de som ni kommer att lära. När ni berättar, får ni andra att känna sig trygga.

Ni får det då att verka troligt, att de också kan expandera till, och återvända till sina sanna Multidimensionella SJÄLV. När ni minns er historia, som är förebilden till det ni delar med er av, är ni alltid beredda att dela med er, till någon ni känner vill veta mer.

Då kommer ni att vara helt förberedda, när Skeppen börjar visa sig för alla. Därför ber vi er att fundera på, när landningarna börjar, hur ni går vidare? Vad ni vill dela?

Ta en lång stund inom detta NU, och föreställ er att ni befinner er i denna okända framtida situation. I denna okända framtida situation, visar sig Skeppen för mänskligheten på ett speciellt sätt, ett av många andra.

Några av de sätt de kommer att visa sig på, har ni kanske tänkt på, men några av sätten inte. Därför kan ni bli lika förvånade, som de andra runt omkring er.

Men inom ert hjärta och sinne, kommer ni att känna den ovillkorliga kärleken som strålar ut från dessa varelser, såväl som från våra Skepp.

Ja, ni kan vara en av dem som upptäcker en Plejadian gå nerför gatan. Plejadianer kommer att vara bland våra första team som landar, för de ser väldigt mänskliga ut. De ser ut som långa, blonda, stiliga, underbara människor.

Men de har en mycket stark utstrålning som omger dem, så att även den mest sovande personen kommer plötsligt att vända på huvudet och tänka, ”Vad var det? Vem var det? Varför verkar den personen så annorlunda?”

Lyckligtvis kommer de inte att verka skrämmande, för Plejadianer kommer att utstråla en känsla av ovillkorlig kärlek. Plejadianer har också haft många inkarnationer på jorden, så att de kan förstå hur svårt det är att leva på en planet som går från krig till krig, inflation till depression, ilska till sorg, födelse till död.

Vi är så överraskade att ni, representanterna för Jorden, har gjort så bra ifrån er och att ni har behållit kärleken, behållit värdigheten och försökt heala och hjälpa andra. Och många av er har samlats i grupper, så att vi, er Galaktiska Familj, kan tala med er alla som EN.

Vi vill att ni övar på en situation där alla kommer att få samma meddelande, men var och en av dem, kommer att ta emot meddelandet genom sitt ”individuella filter”.

Var och en av er har era ”specifika filter” på grund av det ”separerade medvetandet” från er tredimensionella verklighet. Också från alla de erfarenheter ni haft i detta liv, liksom från alla andra liv, och alla de känslor och tankar som ni någonsin har haft i alla era inkarnationer.

Så, när en Plejadian först visar sig – så kommer det mest sannolikt att vara en ”lång människa ni kommer att se.” Ni kommer att känna er uppmanade att titta in i den personens ögon. Och när ni gör det, är det början på kommunikationen via Ljusets Språk. Kommunikation via Ljusets Språk behöver inte ha någon vokabulär, behöver inte ens ord. Kommunikation via Ljusets Språk är en ”känsla”. Det är ett paket av energi ni delar.

Så de kanske sänder er ett paket av energi. Ni kommer att känna det, ni kommer att reagera på det, och det kommer naturligtvis att sändas tillbaka till Plejadianen som då får det, agerar på det och sänder det tillbaka till er. Sedan fortsätter det på detta sätt.

Så ni kan befinna er intill en hårt trafikerad väg, och prata med den här mycket snygga, långa blonda personen, men det ser ut som om ni bara tittar på varandra. Kanske kommer Plejadianen att lägga ett glimmer runt er, för att få er att känna att ni är gamla vänner. Vilket är sant, eftersom ni är vänner i den femte dimensionen.

När vi säger ”lägga ett glimmer runt er”, så var det något som förekom i antiken, men det gäller än idag. Plejadianerna måste fortfarande använda ett fyrdimensionellt energifält för sin kommunikation med er. Detta fyrdimensionella paketet av energi, sänds tillbaka till mottagaren med det de vill veta.

På detta sätt, kan ni uppleva det som om ni och ert Galaktiska Själv har en daglig konversation. Vi säger också ert ”Galaktiska Själv”, istället för att säga dimensionen det är i resonans till, eftersom vi önskar att ni ska minnas att ”läsa av energifältet” hos den ni talar med.

På Skeppet skiljer vi inte mellan en människas galaktiska själv, och det mänskliga uttrycket på Jorden, eller den personens mor eller far. På vårt Skepp är alla relaterade till alla. Alla är allas föräldrar, eftersom alla är förbundna och sammanfogade som medlemmar i den galaktiska familjen av ETT.

Vi är alla här för att dela vår galaktiska familj med er. Vi vill att alla ska veta att ni är redo, och därför, om något inträffar, och en del av er kanske blir lite chockade eller förvånade, var då snälla och kom ihåg att Ni Är Redo.

När ni helt förstår att ni är redo, kommer ni att kunna se igenom glimret. Då vet ni vad det är, istället för det andra människor kanske tror.

Och ”vad det är”, är att vi kommer. Vi kommer eftersom ni har kallat på oss, och vi kommer eftersom vi personligen vill träffa er. Vi vill ta er på ett besök i vårt hem på Stjärnskeppet, så att ni kan träffa vår familj, precis som vi vill träffa er/vår familj.

Först kommer mötena på Skeppet att kännas annorlunda än mötena på Jorden, men när ni vant er vid dem, kommer ”när och var” att omvandlas till ”NU”. Välsignelser, vi kommer att sända fler meddelanden till er på detta sätt.

Vi ser fram emot den dag då vi kan träffa varandra på gatan, för att öppet och självklart skaka hand. Tänk på den värld där ni kan uppfatta en Galaktiker komma nerför gatan, och ni går dit och säger,

”Hej, jag heter _________, jag vet att jag är Galaktisk i mitt högre uttryck, men just nu har jag också denna jordfarkost.”

Då kommer vi Galaktiker att säga, ”Ja vi ser dig som en Familjemedlem. Vi tackar för allt du gjort för att förbereda mänskligheten för vår Multidimensionella hjälp och Ovillkorliga kärlek!

Välsignelser till dig och de dina, vi ses snart igen.

Er Galaktiska Familj

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...