Arkturierna via Suzanne Lie, 15 Mars 2016

Oneness7sig

Arkturierna, via Suzanne Lie

15 Mars 2016

 

Glädje Är Förebud för Uppstigningen – Suzille och Arkturierna

 

Glädje är Förebud för Uppstigning. Den här glädjen kan börja med att flyga igenom himlen, ett löv, ett djur eller en människa. Glädje är inte bara ett energifält. Glädje är dörrvägen till att öppna in i er verklighet av den femte dimensionella Nya Jorden.

Villkorslös Kärlek tillåter er att känna Glädje, och Glädje är den inter-dimensionella portalen till Nya Jorden. Där är Glädjen av ett nyfött barn, helandet av en älskad person, ett framgångsrikt och uppfyllande projekt, och ett viktigt bidrag till planetarisk Uppstigning.

Kom ihåg, Uppstigning är inte en plats. Uppstigning är en transmutation. Transmutation är när frekvenshastigheten av en person, plats, situation, sak eller planet, skiftar till en högre frekvens av verkligheten.

Om ni tillåter ert högre jag att tala med er, kommer ert femte dimensionella uttryck av JAG/SJÄLV att ge er en hel del information om vägen ni valde innan ni tog denna form, men ni glömde.

Lyckligtvis har det högsta ljuset attraherat er uppmärksamhet tillbaka till den femte dimensionen och det femte dimensionella uttrycket av ”du”, som över-lyst dess fragment av ”du” vilket erbjöd sig att bära en tredje/fjärde dimensionell Jord Farkost.

Denna Jord-Farkost blir dock alldeles för liten. Denna dynamik händer eftersom ert Multidimensionella Sinne, ert Tredje Öga och ert Höga Hjärta vaknar och öppnar sig. Denna öppning sker bäst då ni förblir jordade i Gaias planetariska kropp.

När ni är jordade i Gaia, kommer er inter-dimensionella portal att öppna och ni kommer att känna kontakten mellan Gaias kärna och portalen av ert eget

högre Jag. Ni kommer också att känna ”duet” som finns emellan den jordliga och högre dimensionella öppningen av er portal.

Detta ”du” kan uppfatta alla frekvenser av alla portaler som är inom er Jord-Farkost. Vissa av dessa portaler är grundade portaler, och behöver kanaliseras genom er tredje dimensionella fysiska farkost, så väl som er fjärde dimensionella astral-farkost.

Denna version av ”DU” är det planetariska ”du” eftersom du bär en klädnad av samma ämnen och beståndsdelar som Jorden. Det här är sannolikt den versionen av er som kommer att uppleva en känsla av ”uppstigning”. Med andra ord, detta är ert inter-dimensionella Jag.

Formen som ni representerar hela planeten, så väl som alla frekvensformer från kärnan av Jorden, Luft, Eld och Vatten, som Gaia har delat med er, så att ni kunde bära en Jordfarkost.

De mörka Tjänarna ville inte dela med sig. De vill stjäla allt som de kan från Gaia och från alla Hennes varelser. Dessa mörka hade ”uppdraget” att skapa undergången av det ”tredje dimensionella uttrycket av Gaia”. Men all natur måste dö för att återfödas och det är NUET i den Nya Gryningen.

För att hjälpa till i denna återfödelse, måste ni SLÄPPA TAGET om de tredje/fjärde dimensionella versionerna av verkligheten, i vilken ni befinner er. Ni släppte er ursprungliga anknytning till era liv av komfort, syfte och Glädje på de högre dimensionerna, så att ni kunde leva i en fysisk kropp för att mer fullständigt hjälpa Gaia.

Ingen av er insåg att livet i den tredje dimensionen kunde vara så svårt, som ni alla frivilligt från era Galaktiska samhällen inom Nuet av den femte dimensionella En, och långt långt bortom. Tre-dimensionellt liv var mycket svårare än ni hade kunnat föreställa er, och många av er gick vilse i myriaderna av 3D illusioner.

Åtminstone är det hur ni dömde er själva. Sanningen är att alla av er gör allting som ni kan inom omständigheterna, kroppen, tiden, kulturerna, de ekonomiska spektrumen och utmaningarna som de speciella Jord Farkosterna ni bär, som ni nu står inför.

Därför är alla av er bland dem som kommer att rida på den stora tidvattens förändringen, liksom alla vågor av förändring, som har rört sig genom vardags livet av Gaias tredje dimensionella stränder.

Dessa tidvatten av förändring, förändringens vindar och inre uttryck för förändring, har slagits ihop med himlens förändring, medvetande förändring, tankeförändringar, känsloförändringar och fluiditet (smidighet/flyt) förändring.

Dessa stora förändringar händer alla runt era Jord Farkoster och djupt inom er Jord Farkost. Lyckligtvis har många av er kommit ihåg den helande kraften i Villkorslös Kärlek och transmutations förmåga av den Violetta Flamman.

Med minnet av ert SJÄLV kan ni säga, ”Jag vägrar att delta i ‘den’ verkligheten – och Jag sänder den villkorslös kärlek och den Violetta Flamman!” Transmutera det som har fastnat i mörkret in i Ljuset. Ljuset gryr ljusare och ljusare för varje dag.

Det är bara genom att hålla fast vid ert eget högre uttryck av själv, som ni kan komma ihåg att komma-ihåg dekretet av:

”JAG ÄR en Multidimensionell Varelse som har valt att ta en Jord Farkost på fysisk Jord.”

”JAG ÄR en Multidimensionell Varelse som kom hit NU för att hjälpa till med Uppstigningen av Gaia.”

”JAG BÄR en jord farkost för att dela mina högre frekvenser av SJÄLV med alla liv på Jorden.”

JAG ÄR det JAG ÄR.

JAG ÄR mitt personliga Jag.

JAG ÄR mitt Planet Jag, och

JAG ÄR här Nu för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

 

 

You may also like...