Sanat Kumara via Jenny Schiltz, 16 december

sanatkumara kategorin

Att förstå vad som händer i detta Nu

Sanat Kumara, 2015-12-16 via Jenny Schiltz

Hälsningar. Vi kommer till er idag för att förklara mycket av det som händer i detta nu. Många av er känner att det inte är möjligt att fortsätta då det inte finns tid att hämta andan när dessa energier flödar över er jord och förändrar allt omkring er. Dessa förändringar sker inkrementellt från de minsta aspekterna till de största. Allt omkring er, allt det ni skapar, och allt det ni är blir formade och förändrade i dessa stunder. Förändring är inte lätt när ni inte förstår vad som händer inom och utom, vårt hopp är att komma med klarhet och frid inombords.

Förstå att överenskommelser har gjorts med varje själ på jorden om att vara del av denna process, alla själar, till och med de vars roll det är att förstora dualiteten och förstärka mörkret. Dessa själar, som med allt som för upp negativitet i er, hjälper er att förstå när tankar, övertygelser och handlingar inte är i linje med källan. Det som händer inom er i dessa ögonblick händer också i världen omkring er. När var och en av er arbetar på att frigöra er från allt som inte motsvarar den högsta frekvensen så gör också kollektivet det. Denna process kan vara så lätt och så svår som förmågan att släppa taget och tillåta. Det som är djupt rotat i alla aspekter av varandet eller inom ert kollektiv är det som är svårast att frigöra och behöver också den största förstärkningen så att alla aspekter kan undersökas och det som inte är i linje kan avfärdas. Enkelt uttryckt måste allt som för er bort från kärlek, kärlek till er själva, kärlek till era medmänniskor och kärlek till källan komma till ytan för att erkännas så ni är kapabla att välja i varje stund. Det kommer att finnas de som vägrar att inse vad som visas, detta är också en del av deras väg då de vill ha mer erfarenhet i de tätare energierna. När ni tillåter er själva att vara observatörer och avlägsnar dömande kommer ni att förstå att allt är perfekt och att allt medverkar till att hjälpa er röra er framåt mot själens tillväxt i varje ögonblick.

För många kan denna process vara ganska smärtsam, fysiskt och mentalt och bara de starkaste själarna väljer att ta del av denna betydelsefulla tid. Mängden ljus på er jord har aldrig varit större än i dessa tider. De som är känsliga för energierna känner vågorna av ljus och vill att det antingen upphör eller stabiliseras. Vad som måste förstås är att det inom varje våg finns koder som förändrar era fysiska, mentala och känslomässiga kroppar inom er och inom kollektivet som helhet. För de som valt att känna av dessa skiften, att hålla tillräckligt med ljus för att vara medvetna om varje förändring och fluktuation kan det verkligen vara en tröttsam tid. Man måste vara på en plats av underkastelse och i varje ögonblick tillåta dessa förändringar att snabbt flöda genom er. Det är motstånd som orsakar det största lidandet. När man har förväntningar på sig själv, på denna process och på andra skapar det ett djupt motstånd. Att låta allt ske i vederbörlig tid, att tillåta er själva nåd och förbarmande att gå genom förändringarna utan att förlora er i egot, låter allt flöda som avsett.

Er mänskliga form upplever många uppgraderingar i denna tid. Det kan vara tröttande och ibland obekvämt. Att föra fram uppfattningar som skapar rädsla för er hälsa skapar motstånd som förlänger den avsedda upplevelsen. Vi ber er, när ni känner rädsla, att ni sitter i stillhet och kallar på er inre vägledning att komma fram. Känn inom er varelse om det är fysisk smärta från hälsoproblem eller om det är er form som förändras som svar på de koder som flödar till jorden. Det som sker är en evolutionär process som är starkt accelererad. När man går genom denna process är det inte ovanligt att känna sig avkopplad från allt omkring sig, att känna sig som om man inte är så solid och att känna yrsel när frekvensen höjs. Vi liknar detta med det ni kallar jetlag. Ni har rört er upp i frekvens och måste sedan fysiskt kalibrera om er till det nya läget och magnetfältet. Detta kräver att er fysiska form anpassas. För varje höjning av vibrationen kan ni sedan nå högre och högre frekvenser som då kräver att ni släpper mer för att kunna utnyttja dem. De som vill ha ett avbrott eller en paus måste förstå att det högre jaget kan se vad som väntar och gärna fortsätter med er mot nya framsteg. Lita på att allt sker som det bör och för ert högsta bästa.

Många förändringar fortsätter att ske inom er och på er planet när ni avslutar detta högst betydelsefulla år. Den 19:e december kommer er planet att vara i linje med den galaktiska kärnan tillåtande överföring av helig kunskap. När den väl når er planet kommer var och en av er att använda informationen såsom avsett för er och er väg. Under vintersolståndet och fullmånen kommer också mycket att rensas ut. Detta är en bra tid att ange era avsikter på vad ni vill uppnå under ert år 2016. Stora förändringar ligger framför er och spänningen är stor. Vi ser fram emot fortsatt tillväxt inom er alla liksom i ert kollektiv.

Jag går med er på denna resa

Sanat

 

Personligt samtal med Sanat:

Jag: Häromdagen var jag bara sorgsen, jag hade ingen särskild anledning att vara det, jag bara var. Jag bad om klarhet om vad jag behövde släppa när jag gick till sängs. Jag vaknade 04.30 och blev visad en bild av mig själv i ett rum omgiven av mina guider. En hjälpte mig att öppna mitt hjärtchakra och all denna blodröda vätska rann ut och träffade marken och förvandlades omedelbart till ljus och återfördes till Källan. Jag frågade vad som hände och fick veta att jag släppte det jag hållit borta ifrån kollektivet. Min rädsla för framtiden, min sorg över mänskligheten, och min ilska. Att det var dags för mig att släppa det och att allt är i perfekt ordning.

Sanat: Ja, att känna ilska, frustration och sorg gentemot allt som sker i ert kollektiv hindrar er från att öppna ert hjärta till fullo. Det är som om ni säger att ni inte förstår att allt sker som det bör. Att inte lägga märke till och bli fångad av händelser och skeenden är som att säga att ni inte känner tillit. Inget av detta är i samklang med er högsta aspekt och försämrar er förmåga att manifestera den verklighet som matchar den vibrationen.

Vi förstår att ert perspektiv är begränsat och att ni inte kan förstå kontrakten och överenskommelserna som låter allt detta ske. Genom att inte tillåta alla att vara i sitt högsta goda säger ni att ni vet vad som förväntas ske och motsätter er alla andra sätt.

Jag: Hjälp mig. Jag ser människor i mitt land stödja en politisk kandidat som är elak och rasist. Jag ser människor reagera med rädsla och upprepa samma gamla misstag som gjorts i vårt politiska och sociala förflutna. Hur kan jag bara observera utan att min tystnad tas för medhåll? Jag kan ändå förstå att allt detta får vår uppmärksamhet för att vi ska se skuggan i kollektivet… jag kämpar.

Sanat: Det är mycket som är missförstått angående ens reaktion på kollektivet. Man kan inte samtycka med en speciell agenda, handling, eller uppfattning men ändå förstå hur den handlingen eller reaktionen är välgörande för tillväxt hos alla. Ni kan inte samtycka med en speciell kandidat och ändå vara tacksam för vad som visas upp. Ni kan inte samtycka med en persons rädslor och deras reaktioner men istället välja en egen reaktion som är den motsatta. Ni för inte krig mot det som är, ni väljer annorlunda då ni inser att det som är, är absolut behövt och perfekt tills det inte längre finns.

Jag: Det finns tillfällen när jag känner att jag måste framföra min personliga ståndpunkt och det finns andra när jag känner skuld för att inte vilja bli inblandad. Det är som om jag, om jag inte talar ut mot bekämpningsmedel på vår mat, tycker att det är ok.

Sanat: Allt är energi, ni måste välja vart den riktas. Ni måste lära er att bemästra ebb och flod. Väljer ni att slåss mot det som är, att framföra ert missnöje eller väljer ni bara att göra något annat. Det finns inget rätt eller fel, bara upplevelser och det som ger er glädje och för er närmare er högsta aspekt och väg. Bara ni kan avgöra vad det är.

Jag hoppas mina frågor och svar har hjälpt er så som de hjälpt mig. Jag håller er i det högsta ljus och den djupaste kärlek. Må ni alla bli välsignade. Tack till alla er som delat och stött detta arbete. Det betyder mer än ni någonsin kan veta.

Jenny

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...