Arkturierna via Suzanne Lie, 19 Februari, 2018

Arkturierna via Suzanne Lie, 19 Februari 2018

 

               Bli vän med alla dina själar.

Hur ofta kommer du ihåg att stanna upp ett litet ögonblick för att träffa dina många multidimensionella vänner som lever inom dig! Du jorden/bundna ENS tänker ofta på ditt multidimensionella SJÄLV som om att finns ovanför dig.

I verkligheten har du många uttryck för ditt multidimensionella SJÄLV som lever inom dig.

Kom ihåg att ditt multidimensionella SELF fungerar som ett kollektiv av alla inkarnationer som du har haft på Gaia, Venus, Mars och andra planeter och stjärnor inom ditt nuvarande solsystem som du besökt.

Vi säger ”ditt nuvarande solsystem”, för du har bott och lever samtidigt i fler än en verklighet och en dimension. På så sätt kan du delta i mer än en verklighet samtidigt, i detta NU.

Detta NU av EN som vi talar om är den femte dimensionen och bortom. I dessa högre frekvenser av den femte dimensionen och bortom har du möjlighet att uppleva många olika realiteter samtidigt. Denna interdimensionella sammanslagning väntar oss alla när vi börjar uppleva tröskeln i den femte dimensionella frekvensen av verklighet.

Vad vi tycker när vi inser(jag säger ”vi tror”) för att vi, när vi kommer till tröskeln för den femte dimensionen”, kan känna oss förvirrade, oinspirerade, trötta och sömnlösa.

Vad vi säger är att begreppet bygger på tredje/fjärde dimensionellt tänkande och oupplösta problem som fortfarande begränsar vår aura att tala till den tredje/fjärde dimensionen, eftersom den femte dimensionen inte är bunden av tid, rymd och/eller illusion av separation, utan ger dig denna dimension av verklighet möjlighet att uppleva mer än en verklighet inom samma NU av den femte dimensionen HÄR.

Du, en av de stigande medlemmarna i Gaia Ascending Earth (Jorden Gaias Uppstigning) står på kanten, men du kanske inte är säker på vilken ”kant” vi står på. När du går igenom din transmutationsprocess kan du känna och/eller förnimma saker som du aldrig anat eller visste om tidigare. Därför känns kanske dessa nya realiteter oviktiga för dig.

Du kan känna den växande förändringen ovanför dig, och omkring dig, inuti oss och djupt inom Gaia-kärnan. Ändå bildar många av er multidimensionella galaktiska konsortier. Faktum är att de högre uttrycken i dina multidimensionella SJÄLV redan är medlemmar i dessa Galaktiska Konsortium.

Vad betyder ”konsortium” i din ordbok?

Konsortium

En kombination av organisationer som bildas för ett gemensamt syfte.

             Rätt till förening i äktenskap och tillgivenhet.        

                           (ordbokens mening)

Inom ditt eget medvetande har du ett ”konsortium” av alla de många uttryck i din multidimensionella självständighet som du minns. Din medfödda förmåga att organisera allt det som du upplevt, lärt dig och kommit ihåg från dina många inkarnationer på Gaia kommer du att ha nytta av när du inser, att allt du har gjort för Gaia var på grund av din bindning och kärlek till ditt planetariska hem.

Självklart finns det många av er som ännu inte har kunnat uppfatta ert tredimensionella liv ur er multidimensionella själs synvinkel. Många av er har utbildats i ert tredje dimensionella liv till kärlek och hjälp till er själva.

Därför vill vi påminna dig om att den stora kärleken och stödet till ditt högre själv ständigt skickas till dig från NU av den femte dimensionen och bortom. Rätten till förening i äktenskap och kärlek underlättar för de jordade, då livet i den tredje dimensionen kan vara mycket svårt.

Vi vill påminna dig om att dina egna högre uttryck för SJÄLV ständigt skickar dig stort stöd, ständig tillgivenhet och kontinuerlig hjälp. Men vi inser att det kan vara svårt för dig att integrera ditt förhållande med dina högre dimensionella SJÄLV i ditt dagliga liv.

Men om du kan ägna dig åt att lägga undan speciell tid för att kommunicera med dina högre SJÄLV och/eller andliga guider, kommer du att inse att de ständigt skickar dig ovillkorlig kärlek och dagligt stöd.

Det är denna dagliga och/eller frekventa interaktion med ditt eget högre SJÄLV som kommer att leda dig att komma ihåg dina Reason for Embodiment (skäl för utföring)i detta nu.. När du väl minns orsaken till utförandet är det viktigt att du kommer ihåg att fokusera på det löfte som du gav innan du tog den här utföringsformen.

När du kommer ihåg detta löfte, vilket är ditt uppdrag, kommer din medvetenhet att öka kraftigt och du kommer att börja återkalla andra inkarnationer där du förberedde dig för det sätt på vilket du skulle hjälpa Gaia med hennes planetariska uppstigning. Att komma ihåg och utföra det uppdrag som du valde innan du tog denna inkarnation, kommer hela tiden att väcka dig till ett djupare och mer fullständigt medvetet förhållande till din egen multidimensionella självständighet.

När du väl kommit ihåg och återvänt till detta förhållande, kommer du inte längre att känna dig ensam. Långsamt eller snabbt kommer du att minnas din femte dimensionella verklighet på ditt rymdskepp och/eller din hemvärld. Dessa minnen kommer att utöka ditt medvetande, såväl som din känsla av SJÄLV, för att inkludera dig som är ditt femdimensionella SJÄLV.

Därefter kommer din erfarenhet av ”verklighet” att öka kraftigt eftersom du kommer att börja uppleva din fysiska verklighet ur ett femdimensionellt SJÄLV-perspektiv. Att uppleva din tredje/fjärde dimensionella verklighet ur ditt femdimensionella SELF- perspektiv gör det möjligt att hålla sig fri från rädslan och dramatiken i den tredje dimensionella verklighet, som har många ”växande smärtor.”

Bara de människor som har utökat sitt medvetande kommer att kunna se den stora bilden av vad som händer nu på din planet. I själva verket kan den tredimensionella verkligheten göra det svårt för våra jordade att komma ihåg deras sanna multidimensionella SJÄLV.

Om du kan uppleva den tredje dimensionen ur ditt femdimensionella SJÄLV-perspektiv, kommer du att kunna differentiera illusionerna från sanningarna. Denna förmåga kommer att göra din resa genom Gaias långa, långsamma process att återvända till hennes femte dimensionella uttryck, mycket lättare och till och med njutbar.

När du är medveten om den stora bilden kan lögnerna och illusionerna lättare identifieras och sändas eller släppas. För att sända en illusion, kom ihåg att säga;                                             ”Eld, eld, eld, violetta flamma, förvandla all skugga till ljus, ljus, ljus!!

(Blaze, blaze, blaze, violet flame, transmuting all shadow to light, light, light !!)

Ovanstående mantra är mycket hjälpsamt eftersom det kommer att låta dig känna hur din egen inre kraft för transmutation kan förändra varje situation som verkar överväldigande eller för svår att konfrontera. Självklart, att inte konfrontera en svårighet kommer bara att tillåta att problemet blir större och allt svårare att hantera.

Den violetta flamman omfattar det problemet, vilket gör att du kan stiga ovanför den genom att överföra din känsla av rädsla/skugga in i det inre ljusets högre ljus. Det är så att du skyddar ditt 3D-själv och tar itu med några obehagliga eller skrämmande problem med din 5D SJÄLV.

Kom ihåg att varje du, även de som verkar vara helt förlorad i mörkret, har ett femdimensionellt uttryck av er själv, för att du är ALLA multidimensionella varelser. Några av er har glömt er verklighet i de högre dimensionerna. Därför kan du lättare gå vilse i rädslan och osäkerheten i ditt dagliga liv på det fysiska planet.

Men om du kan komma ihåg att ALLA du har en samtidig verklighet i planerna i den femte dimensionen och bortom, är det villigt och redo att ge dig det högre perspektivet på vad som kan tyckas vara en omöjlig utmaning för ditt tredimensionella själv.

Om du kan komma ihåg att du kom till Gaia för att hjälpa henne med sin planetariska uppstigning, kommer du att kunna konfrontera dina fysiska utmaningar i det dagliga livet som en del av det du anmälde dig för, för att hjälpa till med transmutation av en hel planet.

Hur kommer transmutaion (förändring, byte av ett element till ett annat, omvandling till guld) att vara en beståndsdel av uppstigning. Transmutation är övergången till en högre frekvens av verkligheten.

Även i den fysiska världen, som kallas kraften för transmutation är ett budskap för dig själv att du är redo att göra det kosmiska språnget i de högre dimensionerna. Det är självklart mycket lättare att få ett snabbt besök i en högre dimensionell känsla av dina tankar, din kropp och ditt medvetande.

Transmutation tillåter dig också att tänka dig att du är i femte dimensionen. Sedan kan du, när du kan föreställa dig din femte dimensionella SJÄLV, se till att du försöker använda din fantasi för att expandera dina uppfattningar för att inkludera femte dimensionella uttryck för din verklighet.

Jag har funnit ett Mantra som jag fick höra inuti mig själv, att säga om och om igen…

JAG ÄR MÄSTAREN I MITT SINNE

och

MIN KROPPS MENTOR

Jag blev förvånad över att ordet ”mentor” kom in, så jag gick till 3d-bibilioteket. Mentor betyder; rådgivare, guide handledare, lärare,guru, supporter.

En viktig del av transmutationen av din 3D-människa i din 5D högre själv är att du tagit på dig ansvaret att vara din egen mentor, din egen rådgivare, din egen handledare, din egen lärare och viktigast av allt, din egen flerdimensionella SJÄLV.

Det är dags NU att de som osjälviskt ger service till andra, inkluderande Gaia och ger service till Gaia. Om du tycker om att ge service till Gaia har du gjort ett jätteskutt i ditt medvetande.

När du kan uppfatta att allt liv lever och att allt liv är en del av Gaias jord, har du just gjort ditt första steg i den femte dimensionens frekvens av verkligheten. Tyvärr, när du går i dina dagliga 3d-liv och 4d-känslor, kan du enkelt ramla ut i obalans med din femdimensionella bana och/eller komma tillbaka till operativsystemet i den tredje och/eller fjärde dimensionen.

Nu är det dags att komma ihåg att du är ett mångsidigt varande som kom till Gaia för att hjälpa till med planetuppstigningen. Ofta glömmer de jordade sin djupaste mission eftersom deras dagliga liv inte längre ger dem möjlighet att gå djupt in och högt över sitt 3D-liv för att besöka deras sanna SJÄLV.

Det är när de skiftar sin uppfattning om verkligheten, bort från deras tredimensionella uppfattningar och in i deras fjärde och/eller femte dimensionella perceptioner av verkligheten. Då frågor som;

VAD kan jag få ?

VAD kan jag få?

VAD kan jag äga?

VAD kan jag få?

Du kan se att det inte finns någon service till andra och all service till själv. Om man befinner sig på ett mycket dåligt ställe i sitt liv som kanske vill ge mer service till sig själv så att de kan koppla av och ha roligt. Avkopplande och ha kul är en av de jordiska glädjeämnena. Men om det är baserat på service till självet, så glimrar det till och slocknar lika snabbt.

Det finns fler och fler människor som uppfattar Gaia som deras levande moderplanet.

När de en gång kan tänka sig Gaia som deras levande planetmoder, kommer de att förstå att man måste älska sig själv tillräckligt för att älska planeten. Tänk dig hur fantastiskt det blir när Gaias barn växer upp och blir goda föräldrar till hennes verklighet.

Gaia har genomlidit stor skada. Hur kan vi, de moderna människorna inte veta det enkla faktum att om vi bryr oss om Gaia kommer hon att förbli frisk nog att förbereda sig för transmutation i vår personliga uppstigning. Vi måste skicka vår ovillkorliga kärlek till Gaia! Varför? Eftersom någon gång som någon skickar en ovillkorlig kärlek till någon person, situation eller planetarisk varelse bemyndigar vi inte bara den personen, situationen eller planetariska varelsen, vi ger oss också självtillstånd.

Kom ihåg att Gaias primära operativsystem är:

Energi Ut är Energi Tillbaka.   (Energy Out is Energy Back)

Detta operativsystem försäkrar att människorna som är avsedda att vara vårdnadshavare för Gaia, lär/minns att mänskligheten har fått den medfödda kraften att medvetet hjälpa till med planetariska uppstigningen genom att komma ihåg att Gaia är ett kärleksfullt väsen som behöver fulkomlig kärlek på samma sätt som alla hennes invånare.

Medlemmarna av mänskligheten är avsedda att vara ledare för planetuppstigningen, men alltför många försvann i de många illusionerna och utmaningarna i den tredje dimensionen. Därför har vi, din galaktiska familj, beslutat att hjälpa de uppvaknade.

Därför om du ägnar dig åt att välja en viss tid och plats som du kommer att återkomma till regelbundet, kommer vi, din galaktiska familj, att hjälpa dig att komma ihåg. VEM du verkligen är, VARFÖR du valde att ta ett jordfartyg inom detta nu, VAD du lovade att uppfylla under din nuvarande inkarnation, VAR du ska utföra denna uppgift och NÄR du lovade att du skulle utföra ditt viktiga löfte till Gaia.

Vi hör några av er säga/tänka; Åh, inte jag. Jag är inte viktig eller kraftfull nog.

VI säger arkturerna som svar, Ja, den som vi talar om. Jag vet vad du glömt. Därför är vi din galaktiska familj, HÄR inom din NU för att hjälpa dig på något sätt som du behöver.

Gaia är dock en planet med fri vilja. Därför måste du fatta beslutet att hjälpa Gaia på det sätt som du önskar, men det måste vara ditt beslut som du gör för att du känner, hör, ser och vet det.

 

 

Översättning: Cicily

You may also like...