Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 oktober 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 oktober 2019

 

You’ve Surpassed Atlantis & Lemuria ∞The 9D Arcturian Council

NI HAR ÖVERTRÄFFAT ATLANTIS & LEMURIEN ∞DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har upplevt den krusningseffekt som mänskligheten har skapat genom hela galaxen och universum. Vi är alla kopplade till varandra, och så när det sker en förbättring av vibrationerna i det mänskliga kollektiva medvetandet, märker vi det inte bara, vi känner det. Vi drar nytta av den rörelse framåt som ni gör. Så genom att hjälpa er alla hjälper vi oss själva, och även om detta inte är vårt primära motiv för att hjälpa er, är det en trevlig bonus.

Vi vill att alla ska börja känna den krusningseffekt som ni som individer har på hela det mänskliga kollektivet. Om ni bara kunde se er själva och vidkännas det vackra arbete ni gör, kan ni koppla av lite mer. Vi ser så många av er tänka att ni inte bidrar tillräckligt och vi känner återverkningarna. Nu vill vi också att ni ska känna efterklangen av den krusningseffekten. Ni höjer ert medvetande som ett kollektiv, och det påverkar sedan resten av oss här i alla de högre dimensionella existensplanen, och då kan vi ge er mer eftersom vi just har blivit mer av oss själva.

Detta universum är en vacker plats, och det är en vacker plats trots det som är mörkt och negativt i det. Ni har alla förmåga att påverka de förändringar ni vill se och känna, och om ni skulle kunna få den omedelbara feedbacken är vi säkra på att vi skulle se ännu fler handlingar av vänlighet och osjälviskhet i er värld. Det är därför vi levererar den här sändningen till er. Vi vill att ni ska veta hur effektiva ni är och att förändringarna krusar sig ut och tillbaka till er.

Era ögon kan lura er. Ni har optiska illusioner, magiska tricks. Du vet att du inte ser hela spektrumet av det som finns där framför dig. Så tro på oss när vi säger att ni inte alltid kan se de positiva resultaten som har inträffat i er värld och i hela universum, på grund av er vilja att ge mer av er själva, att vara till tjänst och att processa det som inte längre tjänar er ut ur era chakrasystem. Vi vill att ni ska veta det och känna det, men ni måste känna för det för att uppleva det. Ni kommer inte nödvändigtvis att se det i omvärlden och hur många negativa upplevelser det finns i det.

Så snälla känn för förändringen i mänsklighetens övergripande vibration, för det har precis tagit er högre än ni någonsin varit förut, och vi inkluderar Atlantis och Lemurien, som bara var fickor av liv på Jorden vid den tiden. Ni representerar det som håller ljuset för mänskligheten, och det kommer fler av er till kunskap om vilka ni verkligen är varje dag. Det påverkar allt i hela detta universum.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...