Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 20:e februari 2018

Ett meddelande till Ljusarbetarna – 20:e februari, 2018

Av Caroline Oceana Ryan

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna, och Ärkeänglarna som kallas Kollektivet:

 

Hälsningar, kära ni!

Vi vill skicka vår Kärlek i en överföring av energivågor, som flödar med en nivå av stor healing, och emotionellt och mentalt stöd till er alla nu.

Inte bara till alla som läser dessa ord eller som i allmänhet är öppna för våra Meddelanden

Utan också till alla som lider nu, särskilt till de unga som upplever våldet i sina samhällen överallt på Jorden, eftersom de bara har ett fåtal värdefulla inre (Jordiska) resurser, för att kunna hantera det.

Vi är medvetna om varje offentlig skjutning eller annat uttryck för våld, såväl som alla enskilda fall – men inget av detta är mindre fel än det andra, även om storleken och uttrycken för detta förvisso kommer att ses av er i mänsklig form, som mer eller mindre ondskefullt.

Vi ser dessa uttryck från rötterna, men ser även de inre tidvattnen och strömmarna som får människor att göra det som kan kännas otänkbart – särskilt de som är unga, förvirrade, manipulerade från alla håll, och blir isolerade eller övergivna.

Det finns många som hela tiden lever utan den Kärlek, trygghet, utbildning, känslomässig eller medicinsk hjälp de så väl behöver.

Tänk på att inte bara civila med vapen är skyldiga, även om många handlingar sker på grund av psykisk sjukdom eller under inflytande av härskarna och de mörka hattarnas kontroll, vilket var fallet med den unge mannen i Florida.

De i uniform som dödar i onödan, är också ytterst ansvariga för sina handlingar, mer till och med, eftersom de inte är psykiskt sjuka utan har övertygat sig själva med ett slags galenskap – om att de utanför deras länder, av annan kultur, religion eller ras, är mindre värda, eller är ett stort hot mot det de svurit sin trohet till.

Vi ursäktar in sådana handlingar, men vi fördömer dem inte heller. Ni har en planet av fri vilja, och det är en del av det ni kom för att uppleva, och att arbeta för att energetiskt transmutera.

 

De som utför sådana handlingar, måste söka både andlig och psykologisk healing, för att frigöra impulserna som drev dem till det, om det är en del av deras väg.

Och de måste söka förlåtelsen i sig själva, såväl som hos andra, om det är en del av deras väg.

Vi kan säga att de flesta som dödar inte har kontrollen över sina handlingar, i den meningen att de slutat ta ansvar för det de gör, och utför dem efter att ha blivit psykade, genom trosövertygelser, militär eller paramilitär ordning, eller av den egna rädslan eller ilskan.

När ni känner extrem förtvivlan eller djup ilska, förlust, sorg, hämndlystnad, rädsla eller hopplöshet – upplever ni bara en liten del av den enorma hjälplösheten som upplevs av de, vars livsenergi har tagits över av densiteten i mörkrets riken.

Och ni är då lämnade med en känsla av förlust, för när man är i en fysisk form upplever man det helt klart så.

Förstå till att börja med, att det inte går att göra något sådant som att ”ta någons liv”, i den meningen att livet försvinner från någon Andligen.
Men sant är, att den yttre formen förändras – den faller bort.

 

Men deras innersta, deras Ande, deras Varande – kan inte gå förlorat.
Det är också sant att de som gett sig till mörkret, som tjänar det bortom allt annat, har överlämnat sig till det som verkar vara en förlust av livet.

Deras innersta, medvetenheten och energin kommer att föras tillbaka in i ej skapade energier, in till ett utrymme av ett slags svart hål i Universum, såvida de inte vänder sig till Ljuset igen.

Handlingarna av den unge mannen i Florida förra veckan, skedde i huvudsak inte av den egna viljan.

Hans vilja var nedbruten av de som vill utnyttja de vilsna, de rädda, de som känner sig helt övergivna av den Kärlek och det stöd som alla barn och ungdomar behöver, för att kunna respektera det heliga i allt Liv.

Förstå att de som dödades och kan tyckas gått ”förlorade”, gjorde inte det, även om deras familjer och vänner kanske upplever det så.

Deras fysiska kroppar finns inte längre gå Jorden, men deras Andar har total kontroll över vad som händer, och arbetar tillsammans med sina själsgrupper (många var faktiskt från samma själsfamiljer), med att föra fram en kraftfull rörelse, till förmån för Freden och ansvaret i regeringen.
Kära ni, om ni tyckte att stora förändringar, rörelser och aktivism uppstod under 1960-talet och tidigt 70-tal, har ännu inte förstått vilken kraftfull våg av social medvetenhet – genom kravet förändring – som nu växer på planeten.

 

Om 1960 var ett sorts uppvaknande, så är 2010-talet är en tid av redan uppvaknad medvetenhet, aktiv och kraftfull, flödande in i en växande ström, som drar hela mänskligheten tillbaka till sin fulla suveränitet.

Det är därför så många barn och ungdomar är Stjärnfrö.

Ja, många av er över 40 år är det också. Men de som har kommit till jorden under de senaste 25 åren, är verkligen en anmärkningsvärd grupp.

Jorden har inte sett en sådan en intergalaktisk tillströmning på tusentals år, och det kommer bara att fortsätta.

Och varför kommer inflödet att fortsätta?

Är det för att Galaktikerna beslutade sig för att susa ner och rädda er från er själva, och era tidigare överhuvuden?

Är det för att ni ropade på änglarna som då bestämde sig för att hjälpa er?

Eller för att ni går in i en Ålder av Fred och Välstånd, som ingen kan ta ifrån er?

Det är lite av allt detta just nu, kära ni.

Men ännu mer på grund av det faktum, att ni själva har begärt det och krävt er frihet.

 

Detta är suveräniteten era egna själar har krävt och befallt fram, en rörelse som började för ganska länge sedan.

Och nu har tiden kommit.

Så när ni ser händelser omkring er som verkar nedslående, svåra och tragiska – se uppåt.

För i denna tid av exempellös förändring, allt som sker nu, även det som kan tyckas tragiskt – drar er bara närmare NESARA-lagens antagande, till det Fulla Avslöjandet av den Galaktiska närvaron, till er egen frihet, till det femdimensionella liv ni aktivt skapar på planeten.

Inte för att någon plötsligt tyckte synd om er, medskapare!

Ingen kan ”ge” er suveränitet. Den måste ni aktivt göra anspråk på!

Och nu är det dags, ni bestämde när det skulle ske.

Så är det! Det är därför vi så ofta välkomnar er till det femdimensionella livet, med alla dess vackra uttryck.

Det är inte så att vi har puttat er genom dörren, utan ni själva öppnar den, går igenom den med glädje och känner en stor feststämning komma.

Namaste, kära ni!

Vi är med alltid med er.

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.
Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...