Arkturierna via Suzanne Lie, 19:e mars 2017

Arkturierna via Sue Lie, 19:e mars 2017

Länk till: Being ONE with Gaia – The Arcturians and Our Galactic Family – Through Suzanne Lie

Att vara ETT med Gaia

Arkturierna och vår Galaktiska Familj

 

Kära läsare,

Jag vill berätta för er, att jag har gått igenom en djup process med att transmutera mitt SJÄLV, till en helt annan verklighet. Med stor tacksamhet lägger jag till, för att verkligheten jag ”flyttar” till, är det liv som mitt sanna SJÄLV alltid har velat ha, men denna önskan verkade som en ”omöjlig verklighet” som jag bara kunde föreställa mig, och drömma om.

Men, för att det ”nya” ska kunna komma in, måste jag först släppa det ”gamla”. Jag kommer att ta en stund för att förklara manifestationen av denna förändring, vilken består av att jag nu är i färd med att flytta till det jag skulle vilja kalla en ”femdimensionell gemenskap.”

Naturligtvis finns det Internet, så jag kan fortsätta att träffa och kommunicera med er alla på samma sätt som alltid. Jag ville skriva den här artikeln, för att påminna er alla om att våra ”långsiktiga drömmar” KAN bli verklighet.

I mitt fall är detta uppfyllandet av en dröm sedan mycket länge, av att kunna leva som ett med naturen. Jag föreställde mig ett sådant liv som barn och tonåring, och jag gick i en skola som låg i en skog av jätteträd (Redwoods), när jag tog examen i Gymnasiet.

Men jag var inte redo för denna förändring då, så jag gick bara en termin där. Jag var för ung för att ändras, och behövde gå igenom många processer innan jag kunde återvända till den drömmen, och helt leva i den.

Nu uppfyller vi drömmen. Den här gången köpte vi ett hus, och flyttar snart dit. Naturligtvis, har vi vistats i naturen under de flesta av våra semestrar, så vi har alltid ”besökt” vår dröm, men nu ska vi, min man och jag, BO i den drömmen.

Jag ville berätta detta för er, eftersom jag känner att alla ni är mina vänner. Jag ville också berätta, för att mina inre Guider sa till mig det. Jag har inga detaljer om varför de gjorde det, men jag kommer nu att be dem dela med sig av svaret, till er mina läsare.

******

Kära Arkturier och medlemmar av min Galaktiska Familj,

Vänligen hjälp mig förstå, varför jag har ombetts att dela min personliga upplevelse på detta sätt.

Kära Suzille,

Vi har bett dig att dela med dig av din upplevelse av att ”flytta in ditt Sanna SJÄLV”, som vi vill kalla det, eftersom det NU är dags för ALLA våra multidimensionella representanter på Jorden, att minnas, och bli sina sanna SJÄLV.

Vi tillägger också, att varenda människa på Jorden, även Illuminati, har möjligheten att påbörja sin Återresa till SJÄLV. Det vi menar med ”Återresa till SJÄLV,” är att Gaia kommer att öppna upp fler och fler av Sina femdimensionella områden, så att Hennes Jordiska invånare ska kunna leva där.

Men, det finns två komponenter i detta skifte. ETT åstadkommer skiftet/expansionen i det femdimensionella medvetandet, och DEN ANDRA stannar kvar i det medvetandetillståndet, för att kalibrera er perception till denna frekvens av verkligheten.

Den enda verklighet som er jordfarkost kan uppfatta, är den verklighet som matchar ert medvetandetillstånd. Som ni vet, finns det oräkneliga versioner/frekvenser av verkligheten, som alltid rullar på, hela tiden.

För att kunna uppleva någon av dessa verkligheter, så måste ni kalibrera ert medvetande, och därmed er perception, till den frekvens av verkligheten som ni önskar uppfatta. Naturligtvis består utmaningen i, att ni måste ha kontroll på era tankar och känslor, för att kunna ”kalibrera medvetandet” till de högre frekvenserna av verkligheten.

Gaia är NU mitt i återkalibreringen av Sin baslinje, från det tredimensionella, till den lägre eller mittersta av den fjärde dimensionen, och till baslinjefrekvensen av den femte dimensionen. Med andra ord, är Gaia redo för att återvända till Sin femdimensionella Ljusplanet, och inbjuder alla Sina invånare att följa med Henne, till den högre frekvensen av verkligheten.

Den tredje och till mitten av den fyrdimensionella matrisen, som har inrymt många av hennes invånare, kommer att frigöras. Då, kommer de som kan komma i resonans med sin medvetenhet av Gaias högre fjärde och femdimensionella resonans, att följa med Gaia i Hennes Jorduppstigning.

Kom ihåg att ”tiden”, som man mäter den, i den tredje och lägre fjärde dimensionen, bara är en illusion av 3D-Matrisen. Därför, då Gaias 3D-Matris rör sig längre och längre bort från Gaias Jord, kommer alla de som bara kan komma i resonans till 3D-Matrisen, också att komma längre och längre bort från Gaias uppstigande planet.

Dessutom, eftersom Gaia tar emot mer och mer av det Högre Ljuset, som hon reser igenom, kommer hennes Planetära medvetenhet att expandera till högre och högre frekvenser i den fjärde och i den femte dimensionen.

Så småningom, kommer Gaias Tredimensionella Matris, där polariteter av det goda och dåliga slåss om sin position, inte längre att kunna ge resonans till Gaias högre frekvenser. I det NUET, kommer Matrisen att brytas sönder, och kommer att behöva lämna Jorden i jakt på en lägre frekvensplanet, som den kan hålla sig fast vid.

De som fortfarande lever kvar inom 3D-Matrisen, kommer inte att bli medvetna om vad som händer, eftersom 3D-Matrisen inte kommer att förändras. Därför kommer de som bara kan ha sitt medvetande i Matrisen, INTE att märka någon skillnad.

Så småningom kommer 3D-Matrisen att ansluta sig till en annan planet, där den kan ge sina invånare möjlighet att fortsätta med sin ”makt över andra” kontra ”kraftlöst offer”-format.

De som har varit i resonans med frekvensen hos 3D-Matrisen under många inkarnationer, har letat efter Makt Över, eftersom de inte kunde relatera till den enorma Kraften Inom, som de bar inom sina Höga Hjärtan och Multidimensionella Sinnen.

Men Multiversum är förlåtande. Därför kommer det att ge dessa förlorade, ytterligare ett tillfälle att kunna frigöra sitt behov av att ha ”makt ÖVER” andra, för att istället söka efter sin egen kraft inom, så att de kan återvända till sin Själs inneboende Oändliga Visdom, Kraft och Kärlek.

De som har valt den tredimensionella vägen, kommer att fortsätta sina liv på ungefär samma sätt som de alltid gjort. Intressant, eftersom de letar efter ”makt över andra”, så kommer de sannolikt inte att uppfatta att deras verklighet har skiftat.

Kom ihåg, att de bara kan uppfatta frekvensen av verkligheten som är i resonans med deras eget medvetandetillstånd. Eftersom de förblir bundna till 3D-Matrisen, kommer deras medvetande att vara bundet till 3D-upplevelser av verkligheten.

Därför kommer de bara att kunna uppfatta den tredje dimensionen. Kom ihåg att det finns Nya Själar och Gamla Själar. En ny Själ är en varelse som inte har haft många inkarnationer i den tredje dimensionen.

Därför vet de inte, att Gaias tredimensionella operativsystem, är baserat på tid, rum, separation, och energi ut, samma energi tillbaka. Därför har de ännu inte insett, att när negativ energi kommer till dem, så är de själva dess ursprung.

Därför missar de möjligheten att medvetet ta emot det energifält de skickat ut. När de medvetet kan uppfatta återkomsten av det de skickat ut, får de en omedelbar återkoppling.

Om det de känner är ilska eller sorg, är det på grund av att de har skickat ut ett sådant energifält (vanligtvis på ett omedvetet sätt). När de förstår att det faktiskt är en pågående process, av att skapa det de uppfattar kommer till dem, har de en möjlighet att lära sig.

Gaias polariteter av ”gott och kärlek” kontra ”dåligt och rädsla”, kommer att hjälpa dem förstå, att när de skickar ut kärlek till andra, så får det dem att må Bra. Å andra sidan, när de skickar ut rädsla till andra, får det dem att känna sig Dåliga.

ALLA Upphöjda Mästare på Jorden har bemästrat de lektionerna. Även mitt under stort lidande, fortsatte de BARA att skicka ut kärlek, speciellt Ovillkorlig Kärlek. Därför gick de vid sin död över till Astralplanet, med ett medvetande fyllt med Ovillkorlig Kärlek och Ovillkorlig Förlåtelse.

Det var detta medvetandetillstånd som tillät dem att ”stiga upp” till sina femdimensionella Ljuskroppar och blev så småningom Uppstigna Mästare och/eller religiösa ikoner. Men de uppstigna Mästarna hade ingen önskan om att bli ”ikoner” och försökte säga till sina lärjungar, att de INTE skulle dyrka dem.

Men under större delen av Jordens historia, förstod nästan inga människor att deras andliga ledare inte ville bli dyrkade, utan att de faktiskt ville att deras lärjungar skulle leva på samma sätt som de hade gjort.

De uppstigna varelserna, uppfattade sig inte som gudar på det sätt vilket deras lärjungar gjorde. Istället ville de att deras lärjungar skulle gå igenom samma process, som de hade lärt dem via deras process av resonans till sin egen uppstigning.

Men, ett fåtal människor har kunnat leva ett liv baserat på Ovillkorlig Kärlek och Ovillkorlig Förlåtelse under ALLA liv – även gällande den personen som bar ansvaret för deras död.

Men inom ert NU, kan ert eget Multidimensionella SJÄLV, kommunicera med er på ett sätt som inte var möjligt tidigare. De människor som har kunnat ”älska sig själva lika mycket som de älskar andra” har skapat en Cirkel mellan den tredje, fjärde och femte dimension av verkligheten.

Denna Cirkel gör att de som stiger upp förstår att de ”inte är helgon.” Istället är de Multidimensionella varelser, som har valt att ta en tredimensionell jordfarkost, för att på bästa sätt hjälpa den älskade planeten Gaia, med hennes process av Planetär Uppstigning.

Det finns många varelser som kunde ha blivit Uppstigna Mästare i sina jordiska inkarnationer, men ”makten över andra” gick att erövra, liksom ”rikedom och erkännande” som deras ego-själv längtade efter, och det sänkte deras medvetande och förhärdade deras hjärtan.

Därför valde de äran i den tredje dimensionen i stället för ovillkorlig kärlek och kraft inom den femte dimensionen och bortom. De flesta av de Upphöjda Mästarna hade ett flertal, eller många, ”repetitionsliv”, där de blev fullt medvetna om den stora utmaningen av att ta en tredimensionell kropp.

Vi, Galaktikerna, även Änglarna och de Uppstigna Varelserna, har alla rört oss igenom ”makt över andra” kontra ”kraft inom.” Den Tredimensionella Jorden är i resonans till en sådan låg frekvens i ert NU, och har haft två världskrig, atombomber och strålningen från Tjernobyls ”olycka”.

Älskade Gaia har lidit mycket i sin tredimensionella form och väntar ivrigt på Sin fullständiga återgång till den medfödda femdimensionella formen. Eftersom Gaia – som är den Levande Varelsen som ofta kallas Jorden, är djupt dedikerad till stigandet för så många av Hennes invånare som möjligt.

Hon befinner sig för närvarande i en enorm utmaning. Hon önskar djupt att hon skulle kunna höja alla Sina människor. Men många människor är ansvariga för dödandet av Gaias många arter, som fåglar, djur, fiskar, det inre, haven, vattnen, luften etc. etc. Hon står inför ett stort beslut.

Stiger hon NU för att rädda alla Sina livsformer enligt ovan, eller ska hon vänta ett tag till så att fler människor också ska kunna stiga? Efter mycket begrundan i detta ämne, beslutade Gaia att kontakta de Galaktiska världarna som omger Henne.

Venus rusade omedelbart till Gaias undsättning, och så gjorde också många av Galaktikerna som nu omger Gaia. Från sina Rymdskepp bistår de ständigt Gaia, men mänskligheten ställer till ytterligare förstörelse, så snart ett område rensats.

Därför avslutar vi denna transmission med en kärleksfull vädjan till ALLA människor på Jorden. Vi, era högre dimensionella uttryck av SJÄLV – Galaktikerna – kontaktar er NU, för att NI ska minnas anledningen till att ni valde att ta en tredimensionell jordfarkost i detta NU.

NI är viktiga och VI behöver er hjälp NU!!

Arkturierna och Er Galaktiska Familj

 

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...