Arkturierna via Suzanne Lie, 21 september, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

”En Välsignelse från Arkturierna”

21 september, 2017

Vi Arkturier uppskattar och välsignar de många människor, djur och växter i nedre USA samt i Mexiko, vilka i hög grad har drabbats. Vi beklagar att kära Gaia är tvungen till att ”skaka av sig” lite grann, innan hon kan påbörja sin transmutation från den tredje/fjärde dimensionen till den femte dimensionen.

Men mänskligheten har gått samman, hjälpt varandra och i hög grad utvidgat sin medkänsla och sitt medvetande med anledning av sin ”Service till Andra”. Service till andra är det som kommer att medge att landningarna kan äga rum. Med andra ord så kan Galakterna inte landa för att kunna hjälpa Gaia och mänskligheten förrän människorna visar att man kan arbeta som ETT, för att ställa upp för varandra och för att hjälpa sin planet.

Gaia är en ”Fria Viljans Planet”. Vad det innebär är att människorna, vilka var ägnade att vara de högst utvecklade varelserna på planeten, måste utvidga sig till den frekvens inom medvetandet till den frekvens inom vilken de enligt en ursprunglig modell kan ”komma samman och erbjuda service till andra” under en kris, såväl som under sina alldagliga liv.

När mänskligheten har nått den evolutionspunkt där man inser att ”service till andra” utvidgar sig bortom enbart människorna och inbegriper hela planeten, såväl som Gaias SAMTLIGA varelser, element och elementaler, kommer vi, er Galaktiska Familj, att från de högre dimensionerna få ett tecken för att ”sätta igång”, vilket innebär att ”DET NU ÄR DAGS” att direkt samspela med mänskligheten i förberedandet inför en Första Kontakt.

Vi, er Galaktiska Familj, är mycket glada över att få se att mänskligheten har utvidgat sitt medvetande och erbjudit hjälp och stor medkänsla för de lidande – vilket inkluderar marken, vattendragen och luften.

NEJ! Galakterna skapade INGA av dessa händelser, men de mörka har planerat dessa situationer under en stor del av er tid. Vi ger oss inte in i hur de mörka har lärt sig att ”framkalla katastrofer”, eftersom mänskligheten själv måste upptäcka detta.

För att kunna hjälpa till med den planetariska uppstigningen får mänskligheten hjälp av våra ”volontärer som har tagit sig en jordfarkost på Gaia” för att utvidga sitt medvetande till nästa verklighetsoktav, vilken är den femte dimensionen.

Vissa människor har fått/kommit ihåg en känsla av mästerskap över sin tredje-dimensionella verklighet. Detta mästerskap har vuxit fram ur den storslagna ”service till andra” som har framkallats av de nyligen inträffade katastroferna.

De som har uppnått mästerskapet av ”Service till Andra – inklusive Service till Gaia” kommer att bli ”uppstigningens lärare”, för vilket man kommer att tränas i när man färdas till sitt specifika Rymdskepp och/eller sin Hemmavärld i sina tredje-, fjärde- eller till och med femte-dimensionella kroppar.

Vi, er Galaktiska Familj, beklagar de stora utmaningarna gällande ”uppstigningen från en tredje-dimensionell människa och återgången till ert ursprungliga femte-dimensionella SJÄLV”. Men på grund av att ”mörkrets styrkor – Illuminaterna” vill överta Gaia för att hon ska bli en av deras planeter, måste mänskligheten möta allt sitt inre mörker.

Man måste möta faktumet inom sitt eget inre mörker, för om man inte kan varsebli mörkret inom sig själv, så kommer man inte att kunna varsebli ”Illuminaternas” mörker. Med anledning av att Gaia NU står beredd att påbörja sin acceleration i sin ”Planetariska frekvens” från tredje dimensionen – via fjärde dimensionen – och in i den femte dimensionen, står vi, er Galaktiska Familj, intill för att hjälpa alla VÅRA tappra som är i färd med att uppstiga.

Vi säger: ”Våra som är i färd med att uppstiga”, för VI är NI inom en högre verklighetsfrekvens. Ni är oerhört tappra medlemmar av vår multi-dimensionella verklighet, vilka frivilligt har ställt upp på att ta er en jordfarkost för att hjälpa Gaia med Sin planetariska uppstigning. Därför kallades ni till att sänka ner er inneboende resonans från den femte dimensionen, så att ni skulle kunna genljuda till den tredje dimensionen.

Att gå från den femte dimensionen till den tredje dimensionen påminner i hög grad det som sker när en djuphavsdykare går ner till oceanens botten. I själva verket måste våra volontärer ta sig en ”tid” i speciella kammare ombord på våra skepp för att återställa sig till de högre frekvenserna på våra multi-dimensionella Rymdskepp.

Såsom vi har sagt, så var det meningen att Förenta Staterna skulle bli den planetariska uppstigningens ”Flashpoint”, antändningspunkt. Men Mexiko anses vara en del av detta område för de är sammanlänkade. I själva verket är Mexiko den land-bro som förbinder Nordamerika med Sydamerika.

Precis såsom Förenta Staterna blev offret för denna ”väderkrigsföring”, så blev också Mexiko det, för att de är sammanlänkade. Ävenså, för att Mexiko är en stor del av ”land-bron” till den sydamerikanska kontinenten, är detta synnerligen betydelsefullt för uppstigningen hos både Nord- och Sydamerika.

Vi är medvetna om att eftersom den största delen av mänskligheten ser Jorden som ett TING, så beaktar man inte de många ”mänskliga egenskaper” som varje landmassa har. Människorna har alltid trott att människor skapade den kultur som påverkade landet.

Men det var emellertid precis tvärtom. Det var landet som påverkade människorna. När mänskligheten väl förmår utvidga sitt medvetande tillräckligt mycket för att varsebli Gaia som en levande varelse som andas, kommer man att inse att det INTE är människorna som påverkar Jorden. Det är Jorden – MODER JORD – som påverkar människorna.

Minns ni för länge sedan när Förenta Staterna hade sitt ”Inbördeskrig” mellan Nord och Syd? Nåväl, NU begränsas Nord och Syd inte längre till Förenta Staterna, utan har expanderat till de ”AMERIKANSKA” Nord- och Syd-kontinenterna.

MEN DETTA ”KRIG” är helt annorlunda, eftersom inte alltför många människor inser att fienden är Illuminaternas okända medlemmar. Dessa Illuminati-medlemmar är medvetna om att Gaia har ett tillfälle för att uppstiga. Och vad är det som skapar uppstigningen? Villkorslös KÄRLEK på MASS – nivå.

Därför trodde de mörka att om de kunde skapa rädsla på MASS – nivå, så skulle de omintetgöra Gaias uppstigningsprocess. Till sin förvåning framkallade de VILLKORSLÖS KÄRLEK PÅ MASS-NIVÅ hos de många offren efter de stora katastroferna som uppmuntrade till rädsla på mass-nivå!

Den stora skadegörelsen hos Gaia avslöjade därför att MÅNGA människor fungerade, och fortfarande fungerar, via VILLKORSLÖS KÄRLEK. De som inte blev offer för katastroferna, och till och med de som blev offer för ”alla” nyligen inträffade katastrofer, har uppvisat ett enormt mod, fullkomlig service till andra samt en djup, bestående Villkorslös KÄRLEK för Gaia, Gaias land samt Gaias mänskliga befolkning.

Illuminaterna blev rätt nöjda för de trodde att dessa många katastrofer skulle skapa en nedbruten, räddhågad mänsklighet som enkelt skulle kunna manipuleras och kontrolleras. Men I STÄLLET, tjänade de många katastroferna till att skapa en befolkning av människor som visade sin djupa kärlek för samtliga människor (oberoende av ras, hudfärg eller ursprung), ofantligt mod och självuppoffrande för mänskligheten, såväl som för djuren och andra levande varelser.

Mänskligheten har även uppvisat en oerhörd uthållighet och inre styrka, vilket får oss, Galakterna, att inse att dessa tappra kanske kommer att kunna förmå assistera Gaia med HENNES uppstigning, på samma sätt som de har slutit upp för Henne för att ge Henne hjälp.

Vi, er Galaktiska familj, är så VÄLDIGT stolta över alla som har tagit sig en jordfarkost inom detta NU! Det kan för många se ut som om det ENBART har förekommit stor förödelse och stort lidande.

Men utifrån den femte dimensionens perspektiv och bortom, ser vi att fler och fler av våra tappra människor nattetid besöker våra Rymdskepp och tar med sig sina lärdomar hem för att dela dem med sig till sina medmänniskor.

Från våra Skepp kan vi se att Gaia strålar med ett Nytt, Högre Ljus och med Villkorslös Kärlek. Som avslutning önskar vi tala om för er alla som har förlorat era nära och kära, att de befinner sig HÄR TILLSAMMANS MED OSS i de högre dimensionerna.

Välsignelser till er ALLA!

Arkturierna och er Galaktiska Familj.

 

The Arcturians via Suzanne Lie, September 21st, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...