Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 27 januari 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 27 januari 2019

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                      27/1/2019

 

Välkommen till den nya tidsåldern kära ni, för trots vad det ser ut som är ni verkligen på tröskeln till den nya tidsåldern som förutspåtts av siare både från förgången tid och nutid. Den evolutionära processen kan inte stoppas eftersom detta bara är processen att vakna till det som redan är.

Förr eller senare tröttnar varje själ på de fruktlösa ansträngningarna som är involverade i det tredimensionella livet och utan personlig avsikt att föda dem, börjar de materiella illusionerna att blekna. Evolutionen kan ignoreras och fördröjas men den kan inte försvinna, eftersom det är det sätt på vilket varje själ vaknar ur illusionen och in i verkligheten.

Försök att inte genomsyra dina bekymmer med makt över dig, utan var hellre centrerad i insikten att din enhet med Gudomligt medvetande utgör din överensstämmelse med harmoni, fred, överflöd och helhet – allt DET som är. Därefter, när du har gjort det, ta de mänskliga stegen som du kan ledas till att ta.

Många lider i denna övergångstid och de på andra sidan är väl medvetna om det. Världen har inte övergivits, den straffas inte heller för sina ”synder”. Händelser som äger rum i dessa tider är nödvändiga för att avsluta cyklerna av rensning för jordens uppstigningsprocess som nu är väl på sin väg. En punkt av ingen återvändo har uppnåtts.

Många tvingas ut ur sin komfortzon vilket tjänar till att öppna dem för att ifrågasätta deras personliga trossystem och deras status quo. Ny och högre medvetenhet om allt som ses, hörs, smakas på, berörs och luktas på utvecklas snabbt i världsmedvetandet genom Ljuset av de högre dimensionella energierna som nu utgjuts på jorden.

Tredimensionella idéer börjar skifta till högre form när allt fler människor vaknar. Detta får de som har valt att förbli inlåsta i ”makt över”-medvetande att motstå och bekämpa varje förändring så mycket de kan. Det finns en global spricka som börjar uppträda mellan de som öppnar upp till högre medvetande och de som vägrar eller som helt enkelt inte är andligt förberedda.

Ni kommer att bevittna denna fördjupande klyfta som kaos, men det är en del av uppstigningsprocessen. Lita på att allt går enligt planen. Mycket som hittills aldrig har ifrågasatts, särskilt i politik och religion, undersöks alltmer och ifrågasätts av de som ser med ”nya” ögon.

Det yttre avspeglar alltid det inre. Medvetenhet är substansen i all form eftersom det inte finns något annat än Gudomligt Medvetande. De kvaliteter som är förkroppsligade i det Enda Gudomliga Medvetandet kan emellertid endast upplevas personligen när det finns anpassning. Varje persons medvetenhet uttrycker vad den är anpassad till.

Det är emellertid viktigt att inte döma eller tro att alla som upplever problem är outvecklade, för individen kan vara på rätt spår enligt sitt födelsekontrakt, med de erfarenheter den valde att ha som nödvändiga för sin andliga tillväxt.

Olika nivåer av medvetande är anledningen till att så många religioner som ursprungligen baserades på verklig sanning och lärdes ut av en utvecklad mästarlärare idag är förorenade med felaktiga begrepp och övertygelser som representerar grova feltolkningar av de ursprungliga lärorna. Elever och anhängare som inte kan förstå lärdomarna på lärarens nivå, tolkar dem felaktigt enligt deras mycket mindre utvecklade medvetenhetstillstånd. Det är därför som Sanningen aldrig ska organiseras.

Ni som läser dessa meddelanden har gjort ert val att stiga upp och är andligt förberedda att förbli centrerade hela tiden, även om ni inte tror att ni är det. Den yttre scenen förändras väldigt snabbt, och de som är centrerade, och möter varje händelse med en medvetenhet om sanning, kommer att finna att de är andligt madrasserade för vad som helst.

Det är dags att rensa bort långvariga falska övertygelser och ta bort alla energetiska band som fortfarande förbinder dig med någon person, plats eller sak. Detta skapar utrymme för att högre frekvensenergier skall integreras och bli din energi. Energibanor som finns i den eteriska kroppen aktiveras nu i den fysiska kroppen, så att den kan hålla, bära och bli ett med högre frekvenser.

Många högt utvecklade varelser hjälper jorden vid den här tiden. Hjälp är alltid tillgänglig för de fysiska, emotionella, mentala eller andliga fasetterna av helheten. Det är viktigt att förstå att på grund av den fria viljan måste du be om hjälp. Guider kan inte säga vad du ska göra, de är bara tillåtna att hjälpa dig med dina beslut.

Förneka aldrig den fysiska kroppen genom tron på att den är basen, syndig, irrelevant eller ohelig, som många religioner och även några metafysiker fortsätter att lära ut. Din kropp är det Gudomliga Medvetandets heliga tempel, den andliga kroppens materiella uttryck. Att tänka på den som något mindre är en fasett av den tredimensionella tron på dualitet och separation. Behandla din kropp som det heliga tempel som den är genom att hålla den säker, älskad och ren inifrån och ut.

Vi har ofta sagt att varje person så småningom måste sluta med att söka utanför sig själv efter vad den behöver. Detta gäller även den andliga sanningen, när en person uppnår det medvetna förverkligandet av dess fullständighet och helhet, det som behövs oavsett hur till synes vanligt det kan manifesteras utåt, för att människans medvetenhet är i linje med dess substans.

Nödvändiga svar, idéer eller varor strömmar genom någon person, jobb, bok etc. men ALDRIG FRÅN DEM. Detta är det universella misstag som är inneboende i det tredimensionella tänkandet som har orsakat så mycket lidande och smärta för världen. Det är en persons uppnådda medvetenhet om sin redan närvarande helhet som sedan kan manifestera sig i former som är personliga för individen.

 

DET FINNS INGEN OUTRYCKT MEDVETENHET.

 

Sanningen går från att vara enbart intellektuell kunskap till att vara ett uppnått tillstånd av medvetenhet genom medvetande, acceptans och övning. Sanningen måste bli ens faktiska medvetenhet innan den kan manifesteras eftersom medvetandet är substansen i all form. Ett medvetande om dualitet och separation kommer att fortsätta att skapa upplevelser av gott och ont så länge det förblir intakt.

Släpp alla övertygelser som främjar idén om att någon ritual eller tro är nödvändig för din andlighet. Sann andlighet är inte styrd av eller baserad i regler och bestämmelser, den bara ÄR. Att gå till kyrkan varje söndag kommer inte göra dig mer andlig än du redan är, men det kan hjälpa andliga nybörjare att öppna upp för nya sätt att tänka.

Du är redo att fullt ut omfamna sanningen som du redan är och alltid har varit, allt som du har sökt genom livet i tekniker, riter och ritualer. Dessa hjälpte dig att vakna i början men du är inte längre nybörjare. Du vet nu att du redan förkroppsligar allt du söker och ändå fortsätter många av er fortsätter att tvivla, och sätter fortfarande all sin tillit och förtroende till det tredimensionella trossystemet.

 

Varför?

 

Att fortsätta att tänka på dig själv som en människa som är föremål för nyckerna och villkoren för dualitet och separation efter uppvaknande till verkligheten av vem och vad du egentligen är, är väldigt dumt och tjänar bara till att hålla dig i slaveri till skapelserna av denna tankegång.

När du jämför, bedömer, tvivlar och får tillgång till ditt liv enligt tredimensionella standarder, kan du bara se en liten del av hela bilden som endast får dig att förstå ditt liv på väldigt begränsat sätt vilket säger att vissa saker är rätt och andra saker är fel och att om du inte accepterar och lever enligt dessa regler är du ovärdig kärlek.

Välj i det här ögonblicket att en gång för alla släppa taget och gå bortom den gamla programmeringen och bestäm er för vilken värld ni kommer att leva i. Sanningen antingen är eller inte är, och valet är alltid ert.

1/27/19

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 27/1/2019

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...