Arkturierna via Suzanne Lie, 24 april

Oneness7sig

Arkturierna, 24 april 2016
via Suzanne Lie
Det Sammanbindande Sinnet

Kära Ni!

Fortsätt att tala om vad jag vaknade upp med. Det var ett meddelande …

Suzille!

Det var ett meddelande från den sammanbindande delen av ert JAG. Det finns många, många element, elementaler, personligheter och multidimensionella versioner av ert Multidimensionella JAG, vars primära avsikt i detta nu är att ”smaka på” ert femte-dimensionella uttryck.

Med ”smaka” menar vi att ni allt mer tar emot en stilla skymt, en slumpmässig tanke, ett outtalat ord eller fysisk bild av det som finns mittemellan vad som ÄR och det som BLIR.

I själva verket kikar ni in i ”mittemellan”, som alltid var osynligt för ert tredje- och även fjärde-dimensionella dröm-jag. Ni börjar få en ”stilla skymt”, en ”avlägsen röst” och / eller ett ”vagt minne” av något som aldrig har inträffat i er tredje- eller fjärde-dimensionella verklighet.

Ni ”dagdrömmer” om något, vaknar upp till något, och försöker med svårlighet komma ihåg något. Men dess resonans ligger strax bortom tröskeln till era nuvarande varseblivningar. Men, mycket som ett astralt spöke, kallar detta något på er från ert hjärta, fladdrar in och ut ur ögonvrån och viskar mjukt i ert öra.

Vi vet att detta kan vara ganska frustrerande, eftersom när ni fokuserar er för att ta itu direkt med dessa fantom-tankar, -visioner, -ljud och / eller -känslor, verkar de sväva precis bortom er uppfattning.

Faktum är att dessa förnimmelser alltid har funnits där, men ert medvetande genljöd inte på en tillräckligt hög frekvens, för att ni skulle uppfatta dem med ert tredje-dimensionella medvetande.

Men nu när ert medvetande expanderar bortom den fjärde dimensionen och i den femte dimensionen, börjar ni ”just nu” att medvetet uppfatta det som genljuder till tröskeln till ert femte-dimensionella medvetande.

Dessa meddelanden, visioner, känslor och / eller tankar uppmanar er i själva verket att utöka er medvetenhet ”bara lite till”. Dessa halvmedvetna meddelanden uppmanar er att komma ihåg, att det finns ett minne och / eller ett meddelande, från den femte dimensionen som er fysiska hjärna ännu inte helt kan förstå.

Ni är ”PÅ TRÖSKELN TILL” att minnas, uppfatta, förstå och omfamna komponenterna i ert Multidimensionella JAG, som medvetandet av ert tredje-dimensionella jag ännu inte kan förstå. Men ni blir uppmärksam på det som ni ännu inte kan uppfatta medvetet.

Kom ihåg att er mänskliga hjärna var menad att ”filtrera bort” alla förnimmelser som genljöd till den fjärde dimensionen och bortom. Men medan ert medvetande fortsätter att expandera, så gör även frekvensområdet för era uppfattningar.

Därför, det som en gång var osynligt, ohörbart, och omöjligt för ert medvetna sinne att uppfatta, kittlar nu ert hjärta, viskar i ert öra och flaxar över er syn.

Lyckligtvis kan ni ”känna” högre-dimensionella förnimmelser i er fysiska kropp och få en glimt av dem när ni vaknar, avslutar en meditation, tittar ut i naturen, och de kontaktar er på ett sätt som är olika för olika människor.

Ni ser, ni alla får bara en liten del av den ”stora bilden”, men när ni kommunicerar med andra märker ni att deras upplevelse var den saknade komponeneten i er egen upplevelse. Ni alla får olika delar av samma ”uppstigningspussel,” eftersom ni alla har olika livserfarenheter.

Dessa livserfarenheter har lärt er vad som är verkligt och vad som inte är verkligt. Det vill säga vad som är verkligt eller inte verkligt för ER. En annan person kommer att ha en något annorlunda verklighetsuppfattning. Och alla har ni rätt. Var och en av er uppfattar samma planetövergång från en något annorlunda varseblivning.

Men om ni alla delar era ”konstiga”, ”fantom-”, ”surrealistiska” erfarenheter med varandra, kommer ni att se att ni alla uppfattar en del av ett kosmiskt pussel som ni alla lägger ihop, med ert ständigt växande medvetande och varseblivningar.

Många av er har haft dessa erfarenheter under många år, eller till och med så länge som ni kommer ihåg. Andra har bara börjat bli ”medveten” om dessa erfarenheter. Vi säger ”medveten” eftersom ni alltid har haft dessa erfarenheter med ert ”undermedvetna sinne”.

Men, ni blev tillsagd att endast den tredje dimensionen var verklig och att ni var ”konstig, galen eller psykiskt sjuk” om ni trodde att dessa upplevelser var verkliga. Det fanns naturligtvis en del av er som fick höra att dessa upplevelser var verkliga, men ni lärde er som barn att hålla dem för er själv, annars skulle ”de” tro att ni var galen, eller ännu värre, annorlunda.

Naturligtvis visste ni alltid att ni var annorlunda, men det var alltför ensamt att leva på det sättet. Därför försökte ni passa in med ”dem”. Många av er ”fejkade det” under många år, särskilt de av er som är födda strax efter andra världskriget då hjärntvätten var extrem.

Zeta Reticuli ET har kommit till Jorden. I själva verket talade de med Eisenhower, vilket var bra. Men Rockefeller lyssnade, vilket var skadligt. Zeta Reticuli, som hade arbetat med nazisterna för att utbyta avancerad teknologi, såsom naziraketerna, mot mänskligt DNA, kom till Washington DC.

De visste att Tyskland hade förlorat kriget, så de kom till Amerika som hade ”vunnit” kriget. Naturligtvis fortsatte kriget på ett tyst sätt som endast regeringen kände till, medan människorna i Amerika firade sin ”stora seger”.

Ekonomin gick upp, och när Zeta erbjöd mycket avancerad teknologi i utbyte mot mänskligt DNA, såg Rockefeller dollartecken. Eftersom Illuminati hade betydande kontroll över mycket av det som skedde i USA vid den tiden, var deras personliga förmögenhet mycket viktigare än folkets välfärd.

Vi säger INTE att Zeta var dåliga alls. Men Zeta var desperata. Långt tidigare hade de haft många krig, precis som Jorden. Förutom just den teknologi som de erbjöd ”vinnarna i andra världskriget,” fanns den teknologi som hade förstört deras värld genom att använda den.

Därefter var Zeta tvingade att leva under mark, för att undvika strålning från de vapen som de erbjöd USA i utbyte mot mänskligt DNA. Naturligtvis var Eisenhower klokt i detta, men pengarna från ”Illuminati”-familjerna hade använts för att ”vinna kriget”, som Illuminati i hemlighet hade skapat för att få mer makt över medlemmarna i det ”fria” Förenta Staterna.

Inom det NUET var Amerika så glad att de ”vann kriget”, att de gick med på allt regeringen sade. När allt kommer omkring var Rockefeller deras ”vänner” som hade erbjudit sina pengar för att hjälpa till med krigsinsatsen.

Naturligtvis kunde ingen då ens tänka sig att de som ”hjälpte” till med kriget, var medlemmar av själva Illuminati som ”skapat” kriget i första hand. Dock hade de vuxna på den tiden varit barn under den Stora Depressionen, som också skapades av Illuminati, och ville INTE någonsin bli fattiga igen.

Därför, om överenskommelsen liknade pengar, var svaret JA. Dessutom, vad kostade det dem om ”att ta en bit av DNA” gjorde människor skräckslagna? Dessutom skulle dessa människor tas in i den fjärde dimensionen för ”proceduren”, så vem skulle komma ihåg?

Dessutom skulle denna framstående nya teknologi ge pengar till landet, eller åtminstone till Illuminati där Rockefellers alltid hade varit medlemmar. Naturligtvis var inte alla dessa familjemedlemmar medlemmar. Men de som inte var det, var utstötta, eller om de visste för mycket, försvann de bara.

Vi är inte negativa, men ni är alla ”vuxna” nu inom ert uppvaknande och behöver frigöra illusionens slöja som har hindrat er från att veta sanningen. Sanningen kanske inte är trevlig, men den kommer att göra er fri.

Sanningen skall göra er fri från illusionerna som håller ”fast” ert medvetande och varseblivningar i tredje / fjärde dimensionen av er verklighet. Dessa illusioner säger till er att ni är ”bara fysisk” och att ni behöver ”vara som de”.

Även om ni, de helt uppvaknade, aldrig ville ”vara som de” ville ni ha ett lyckligt liv. Därför följde ni 3D-regeln att tro på illusionerna och ignorera sanningen, så länge ni kunde.

Men våra volontärer som tog en jordfarkost för att hjälpa Gaia, kunde ofta medvetet uppfatta den fjärde dimensionen och ibland till och med de femte dimensionerna. Men ni lärde er som mycket ung att hålla dessa varseblivningar för er själv, för annars kunde ni betraktas som ”galen”.

Därför försökte ni ljuga för er själv så att ni kunde passa in i en dimension av verkligheten som faktiskt hade en alltför låg resonans för ert tillstånd av högre medvetande. Det konstanta tillståndet av att ”veta sanningen” som ingen annan talade om, gjorde er lyckligtvis, eller olyckligtvis, deprimerad, orolig, arg, ensam och sjuk.

Många av dem som fördes bort var dessutom barn när det började. Vem skulle lyssna på er? Ja – ingen, särskilt inte era föräldrar som hade riskerat sina liv för att göra ”världen säker för demokratin”.

Det mesta av det som nämnts ovan ägde rum i USA, men Europa hade ödelagts av kriget, så de var inte Illuminatis problem. Illuminati kunde inte låta människor tro att de var ”vinnarna”. Det skulle göra dem alltför svåra att kontrollera.

Därför skapade de väderomslag som skapade ”Dust Bowl” och ”stora depressionen”. Därför, genom angreppet av andra världskriget, var folk desperata och lättmanipulerade till att ”gripa den onde” och ”göra världen säker för demokratin”.

Men NU, trots Illuminatis största ansträngningar vaknar NI, människorna på Jorden, upp till det faktum att NI är skaparna av er verklighet. NI inser att den enda kraft ni kan lita på är ”kraften inombords”, ert eget Multidimensionella JAG.

NI har denna ”kraft inombords” eftersom ert tredje-dimensionella jag har valt att komma ihåg ert Multidimensionella JAG. Genom att minnas ert Multidimensionella JAG, minns ni mer och mer om ert femte-dimensionella uttryck som redan befinner sig på femte-dimensionella Jorden.

När ni återfår det medvetna minnet av ert Multidimensionella JAG aktiveras era Multidimensionella VARSEBLIVNINGAR och ert Multidimensionella MINNE. Inom den ständigt växande varseblivningen och minnet av ert JAG, minns ni ”Anledningen till att ni tog detta förkroppsligande”.

Ni kommer också ihåg hur ni kan utvidga ert medvetande in i era femte-dimensionella gammavågor så att ni kan uppfatta BORTOM det fjärde-dimensionella astralplanet och in i de högre och högre dimensionella uttrycken av ert JAG.

Med andra ord, kära volontärer som hjälper Gaia med hennes Planetariska Uppstigning, kommer ni ihåg ert JAG. I själva verket minns ni de otaliga versionerna av ert högre-dimensionella JAG som finns NU inom HÄR av den femte dimensionen, och bortom.

I själva verket, våra älskade volontärer som hjälper Gaia, minns ni ert Multidimensionella JAG, ert liv på ert Rymdskepp och / eller Hemvärld och viktigast av allt, ni minns det UPPDRAG som NI valde innan ni tog detta förkroppsligande.

Därför avslutar vi det här meddelandet med att påminna er om att era morgonmeddelanden, meditationer, stunder av dagdrömmar och / eller blixtar av insikt är bitar av det NU som ert ”Sammanbindande JAG” har sammansmält med ert tredje-dimensionella förnimmelsefält.

Kom ihåg kära volontärer som hjälper till med Gaias uppstigning, NI är kollektivet av de många element, elementaler, personligheter och multidimensionella versioner av ert Multidimensionella JAG vars primära syfte i detta NU är att ”smaka” på ert femte-dimensions-uttryck.

Med varje ”smakning” lär ni er mer, minns mer och uppfattar mer. Vägen från tredje- / fjärde-dimensionella Jorden in i Gaias femte-dimensionella planetuttryck är belagd med Villkorslös Kärlek för att visa er vägen, och Violetta Elden för att ständigt förvandla er till högre och högre dimensionella uttryck av ert Multidimensionella JAG.

Ni återvänder till ert femte-dimensionella JAG som vägleder er Hem.

Lyssna med ert Höga Hjärta,

Och se med ert Tredje Öga.

Arkturierna

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...