Det Galaktiska Ljusrådet via Jenny Schiltz, 20 april

sacredgeometry

Ljusrådet, 20 april 2016 

Via Jenny Schiltz

 

 

Det är med stor glädje som vi är här idag för att tala till er. Uppstigningsplanen för Jorden och Hennes invånare har gått enligt planen, och har faktiskt ökat under de senaste veckorna. Fler öppnar sig och accepterar kärlek, medkänsla och förståelse i sina hjärtan, vilket gör det möjligt för dem att delta i de fantastiska förändringar som sker vid denna tid. Vi ber er att inte bli avskräckta när ni hör talas om tragedier och våld på er planet.

Allt detta kommer att förändras och omvandlas så småningom, så fort alla inblandade har tagit till sig av lärdomarna. Ni måste förstå den makt ni har när ni blir de ljusvarelse ni var avsedda att vara. Var och en av er som gör det möjligt för dessa förändringar, kommer att påverka alla omkring er på ett subtilt sätt. Er blotta närvaro kommer att hjälpa till att aktivera och utstråla ett ljus för andra att följa.

Vi förstår att många kämpar, speciellt som intensiteten av informations och livsförändrande koder har ökat. Det snabbaste sättet att frigöra all densitet så att transformationen går smidigt, är att känna tacksamhet. Det här handlar inte om att lista allt ni är tacksamma för, utan att faktiskt vara tacksamma i varje ögonblick. Vi förstår att det behövs övning, men det är ett mål värt att sträva efter.

Att vara i ett tillstånd av tacksamhet innebär, att när saker och ting inte blir som ni tänkt er, när ni känner obehag, när ni är ur balans, att då fortfarande vara tacksamma, därför att ni känner ända in i märgen att det här är det bästa för er egen tillväxt. Det är vetskapen om att allt sker för er själs tillväxt och uttryck. Det handlar om att lämna bakom sig känslan av att saker och ting görs mot er, och byta ut den mot en känsla av att saker och ting görs för er, även när det är obegripligt.

När människor befinner sig i ett tillstånd av tacksamhet manifesterar de inte bara sina önskningar, utan de utstrålar också de högsta möjliga frekvenserna från sitt inre. Det är härifrån som man kan frambringa möjligheter och tydliga riktningar. När man är så fokuserad på allt som är fel missar man ofta synkroniseringar och anslutningar som har skapats. Var medvetna om att era högsta aspekter arbetar hela tiden för att åstadkomma de av era önskningar som är i linje med ert syfte och er själ.

När er bil går sönder och behöver repareras, kanske ni under tiden måste kontakta någon som kan ta er vidare till nästa steg på resan. Om ni överväldigas av rädsla, oro och ilska för att ni känner att livet inte går er väg, kommer ni att missa de möjligheter som visades för er.

När lägre tidslinjer löses upp och den kollektiva tidslinjen har valts, är det viktigt att behålla er medvetenhet och era intentioner hela tiden. Upplösning av lägre tidslinjer kollektivt betyder inte att alla automatiskt kommer att befinna sig i det högsta uttrycket av frekvensen. Det strider mot den fria viljan och gör inget eller lite för att hjälpa er att minnas den bemästring och den kontroll ni har över energier och vibrationer.

Av den anledningen behöver varje person aktivt arbeta för att behålla sin närvaro i den högre frekvensen. Det kanske låter komplicerat men det är det inte. Bibehåll helt enkelt er tacksamhet, kärlek och tillit. Med dessa som era främsta känslor, kommer ni att bli mer öppna och uppleva allt det som är avsett för er.

Vi förstår att det finns mycket i er värld som avleder er från detta perspektiv, och ibland kommer ni att skifta till lägre frekvenser och känna er ”låga”. Det är förståeligt och förväntat under tiden ni lär er bemästra frekvenserna. Genom att vara medvetna om era känslor, genom att vara närvarande och genom att återinföra er intention att leva i tacksamhet, kärlek och tillit, kommer ni enkelt att återvända till ert naturliga tillstånd. Tvivel, rädsla och hopplöshet kan inte existera på samma vibration som ett öppet hjärta, så förstå att det är ni som måste välja vilken vibration ni vill skapa från.

Med fortsatt stöd av den kollektiva delegationen.

 

Det Galaktiska Ljusrådet.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...