Sananda via Joy “Vita Lejoninnan”, april 27

Jesus Sananda

Yeshua: Kraften från Sinnet

Källa: www.NewSunUnity.com


Jag är den de kallar Jesus. Jag är Yeshua (reflektera över mitt namn som det uttalas på engelska:
”Yes You Are!”) Och jag är tillgänglig för alla som vill kontakta mig.

Att komma till tals, eller berätta på detta sätt genom någon annan, är verkligen mycket trevlig. Det har vi väntat på: Den här gången är ni i en högre vibration än tidigare. För er som inte har tillräckligt hög vibration för att tro på denna möjligt, behöver vi använda en mellanhand. Nej? Jag talar inte om politiker som går på om det femte tillägget, eller de som står i predikstolar och slår med knytnävarna. Jag talar inte om människor som läser ur en bok. Jag talar om andra, lika er själva, som har uppgraderats till en nivå, där de kan kommunicera med människor som befinner sig i andra och högre dimensioner.

Kraften från hjärnan är en underbar sak, men kraften från sinnet är ännu bättre. Jag vill göra er uppmärksamma på ert språk, som formar hur ni uppfattar och konceptualiserar saker. ”Att tänka” är att bry sig. ”Att tänka” är att vara medveten om. ”Att tänka” är att tänka på det och er själva, i förhållande till andra och världen och alla levande varelser. När ni använder sinnet i stället för hjärnan, börjar ni arbeta som den komplexa och kompletta varelse ni behöver vara, och kommer att bli.

Det är Kristusenergi som tillåter mig att tala med er på detta sätt, och det kommer att bli Kristusenergin som gör det möjligt för mig, och er själva, att tala med varandra framöver. Den som framför detta meddelande till er nu, är inte alltid säker på vägen framåt. Hon själv har flyttat upp till högre nivåer och arbetar med mer än bara min energi. Hon arbetar med mer än bara mitt sinne. Hon arbetar också med andra Högre Väsen, många av dem ni själva skulle kalla utomjordingar. Ni har varit sinnes-kontrollerade tillräckligt länge i detta ämne. Nu talar jag om Ljusvarelser, de av Ljuset. Vad annat kan jag säga, för något annat kan riskera att missförstås av ert medvetande. Uppdelningen av Mörkt och Ljust bör överges som något från historien, och inte längre vara just den manliga energin, ”hans” historia, utan historien om världar och mångfald. Tidens gång som kännetecknas av användningen av Chronos, Tidsguden, eller det som ni kallar, ”den Gamla Faderns Tid” är inte längre till nytta. Resultatet kommer att visa vad som är nödvändigt för att finna sanningen. Tidslinjerna kommer att användas på andra sätt, så att det förflutna blir mer av det förgångna som inte förs över till det nuvarande, och därmed förs det inte in i framtiden. Tid kommer att vara omätbar på många sätt, som många av er redan har märkt. När ni är samlade som lika sinnen, lika själar, i mitt namn, går er Tid mycket snabbare än normalt. Tid blir bortkastad. Nästan oigenkännlig. Tid blir ord på en sida, en studie, en bedömning. Inga känslor behövs, inga ”måsten” eller ”borden”, till skillnad från i er nuvarande lägre dimensionens 3D-värld, i den tredje och fjärde dimensionen (den fjärde är tidsdimensionen).

Förstå att, ni går igenom en fas som både är en rensning och en ljussättning av energier. Detta är inget nytt, men det är som att bygga en bro mellan två platser, över en flod. Det är i praktiken vad vi gör. Det finns många av er som är i stånd att etablera och bygga denna bro, eftersom ni är arkitekter, arkitekter för er nuvarande tid och tiden framöver. Sedan finns vi, de andra, som bygger från den andra sidan. Vi kommer inte att träffas i mitten, utan snarare att ni bygger från er sida till mitten, och när ni kommer till mitten, är den högsta punkten nådd, då är det möjligt att nå oss, för vi väntar fortfarande. Vi har alltid hållit ut en arm och en hand över floden, till er. ”Över mörka vatten”, som låten går. Nu förstår ni. Nu när våra händer möts, och rösterna hörs, är det så mycket lättare för er att höra mig och de andra; Högre Väsen, Uppstigna Mästare, Änglavarelser, Utomjordiska Varelser från stjärnsystem och planeter, andra än era. Tro inte att dessa varelser nödvändigtvis är människor. Det finns många Ljusarbetare som alltid pratar om människor. Vad exakt är en människa? Har en människas kategori delats in i, endast vissa färger, två händer, två fötter, en ryggrad, en hjärna och en mun att tala med? Tänk om det inte finns någon mun att tala med? Tänk om det finns en fantastisk hjärna inrymd i dem, med telepati och en större helhetssyn? Tänk om dessa varelser inte har fötter? Tänk om de inte har händer eller armar eller ben? Lite annorlunda jämfört med er? Vad händer om jag säger att några av dessa varelser också finns på land eller till sjöss, vad säger ni om det? Jag pratar naturligtvis om många olika, men särskilt om Valarna. Jag ber er sträcka er långt för att förstå, att allt är den hand som sträcks ut för att nå er. Ni talar om fartyg och människor, som kommer och landar på en ö i närheten av er egen? Ni ser på er själva. Ni ser att de andra är mycket lika er själva. Och verkligen, de är som er själva. Men ändå, tycker ni att det känns okej med ett fartyg? Ni har under många år, sedan 50-talet, eller till och med tidigare, hört talas om människor som kommer från andra världar, och vill uppleva er värld? Det är viktigt att dessa varelser är Ljusvarelser. De är Varelser av Ljuset. Ljusvarelser lägger stor omsorg i processen att initiera kontakt med er. De som har kontakt med denna typ av Utomjordingar gör det i tysthet, och bara tillsammans med andra likasinnade, som vill delta. Fram tills nu har det funnits regler om behandling av en sådan begåvad mänsklig själ på Jorden. Förr i tiden, och jag talar nu om de senaste hundra åren, men naturligtvis skulle jag kunna gå tillbaka mycket längre, till tiden för inkvisitionen, då det fanns regeringar som tog människor och satte dem i fängelse och torterades dem, föraktade dem, riskerade deras liv och hälsa, anklagade dem för att vara brottslingar eller delaktiga i kriminella verksamheter. Dessa människor skulle inte behövt vara martyrer. Hela anledningen till det som hände för två tusen år sedan var, att ”Jag ska vara den enda”. Jag dog inte för era synder. Jag dog för att ni inte skulle behöva göra det.

Min undervisning var läror som används idag, i läror från Yogis. Min undervisning var av etik och vänlighet. Jag är er bror, jag säger er detta eftersom jag inte vill se något mer lidande eller död i er värld. Ni utvecklas som en art. Det är inte nödvändigt att tänka på hur det alltid har varit. Det är anledningen till att många av er förlorar greppet om tidslinjerna i det förflutna. Tid försvinner; ni kan inte hantera korrelationer längre, bara de saker som hjälper er att lära er, kommer att kommas ihåg. Och när jag talar om lärande, talar jag om att lära sig älska. Jag talar om att lära sig nya sätt att vara. Jag talar om inlärning för högre grad av mottaglighet, samvete, och kärlek. I alla dessa saker, talar jag också om respekt. Respekt kommer inte av kulor, respekt kommer inte av knivar, svärd, piskor, genom svält, genom förgiftning, genom rädsla. Respekt är inte att ge efter för girighet, möjligheten att ta liv; att skrämmas.

När ni utvecklas som Varelser, som Varelse-arter, kommer ni att testas och dessa tester kommer att vara mycket mer subtila än andra. Ja, det är sant, det kommer ett hjul av karma. I det kommande karmahjulet, försvinner tidslinjerna, dock fungerar de tidvis fortfarande enligt karman som kommer av handlingar, tankar och handlingar, från dem på marken. Ni har inte ett blankt kort. Ni har i stället en luftballong av energi, så att säga, en energetisk enhet som hjälper till att hålla er energi tydligare och högre än tidigare, eftersom den hjälper er med att få klarhet i sinnet och samvetet. Jag uppmanar då hjärtat att känna samvetet. När ni utvecklas, blir ni mer medvetna om att ni är ansvariga för er karma. Missförstå mig inte, ni har fortfarande er karmiska styrelse att svara inför, ni har fortfarande möjlighet att bedömas, eller snarare ges all information, för bedömningen av er i instansen för livsöversyn, innan ni går vidare för att uppleva nästa Punkt av Varande och lärande, och då naturligtvis, gå till nästa punkt av tjänsten om ni önskar det och när ni vill det. Skillnaden är finess och ansvar.

Jag lämnar er nu med försäkran om att allt är bra. Vi är uppe på en hög punkt av bron. Vi når ut till er, och snart kommer ännu fler av er att höra oss, se oss, och känna oss. Ni ändrar er värld med en tanke i taget, en åtgärd i taget, och börjar med en i taget. Vi lovordar er. Vi skickar er vår kärlek, i sanning, ni är mycket älskade här. De som ni brukade vara rädda för, eftersom vissa av er har liten kunskap om hur man skiljer de Ljusa från de Mörka. De är som ert ljus, rent Diamant-vitt Ljus, och de skickar sin kärlek. De är inte alla människor som ”de ovan, lika nedan”. Raser av alla slag eller Varelser, följer er här och väntar på er uppstigning. Ni är verkligen älskade, så ta kärleken från våra hjärtan i dessa svåraste av tider. Och kom ihåg, vi är alltid med er. Säg mitt namn, ty jag är Yeshua (Ja! Visst! Yes You Are!) Jesus, Konungen av Judar. Broder av Kärlek. Jag står vid er sida. Jag är i ert hjärta. Frid vare med er och må vi träffas snart. Regnbågsbron kan passeras av dem i livet. Detta är vägen av Yogi, Buddha, Kristus.

 

Kanal: Joy ”vita lejoninnan”

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...