Arkturierna via Suzanne Lie, 25:e augusti

Oneness7sig

Interdimensionella portaler – Suzanne Lie och Arkturierna

8-25-16

Interdimensionella portaler

Arkturierna genom Sue Lie

 

Ibland känner vi det som om vi är på randen av att gå in i och ut ur tiden.

Det vi har hört inom oss är att när vi kommer till en viss grad av anpassning till vårt femdimensionella själv, börjar vi se verkligheten som den är, i NUET, i stället för i den tredimensionella perceptionen, där vi ser verkligheten som den ”borde vara” eller ”där vi vill vara” eller ”hur det varit förut.”

Just NU, med alla våra tankar, i varje sekund av tiden och med varje känsla, skapar vi vår verklighet. Vi börjar också upptäcka att det är våra största utmaningar som tvingar oss att följa vårt eget öde.

När vi har möjlighet att uppfatta verkligheten inom NUET, i stället för från någon version av det förflutna eller hopp om framtiden, börjar vi inse att VI har skapat våra liv till att bli verklighet på gränsen till NU, i den femte dimensionen.

När vi står på gränsen av vårt oktavskifte till det femdimensionella verklighetssystemet, tänker vi på transmutationen i den femte dimensionen som ett stort verklighetsskifte. I den tredje/fjärde dimensionen försöker vi komma ihåg vilka vi verkligen var, och varför vi fick denna Jordkropp.

När vi valde att bi-lokalisera oss i en mänsklig kropp, berodde det ofta på att en version av vårt Multidimensionella SJÄLV, satt fast i paradigmet av den tredje/fjärde dimensionen. Därför tog vi en jordkropp för att hjälpa självet

Mycket ofta är detta ”SJÄLV” vårt uppstigningssjälv, eftersom det uttrycket av vårt SJÄLV erbjöd sig att gå in i vårt djupaste mörker och rena det med Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman. Men dessa ”oss” fastnade i den resonansen och ropade på hjälp.

En dimension är en resonansfrekvens, och en verklighet är ”manuset” från den verklighet som vi skapade under vår vistelse på jorden. Den tredje/fjärde dimensionen skapades för att ge den initiering som vi behövde, för att förstå och bemästra den tredje dimensionens orsak och verkan, polaritet och tid.

Bit-för-bit och andetag-för-andetag, väljer vi att delta i den högre frekvensen av ”Uppstigningens Energivågor” som utvecklas alltmer. Dessa femdimensionella och energivågor bortom, är ganska vanliga för en verklighetsresonans till Jordens övergångsfrekvens.

Jorden har genljudit till det tredje fysiska, det fjärde eteriska och den astrala frekvensen under eoner. Nu sammansmälter Jorden med, och återvänder till, de femdimensionella frekvenserna av verkligheten. Det behövs emellertid en ganska stor anpassning för att gå samman med dessa högre frekvensbärvågor.

För att kalibrera vårt medvetande till dessa femdimensionella, energivågorna för Uppstigning, har vi funnit att det är bäst att falla in i denna erfarenhet. Denna typ av överlämnande är nu möjlig, eftersom de femdimensionella energifrekvenserna flödar in i, genom och ut ur oss, NU! Om vi överlämnar oss till det femdimensionella energifältet, när det flyter ”in till” och ”ut-ur” är det lättare för oss att ta emot, och långsamt anpassa oss till det.

Dessa femdimensionella energifält är lika ömtåliga som fjärilsvingar, och vi kan inte prova oss fram, röra eller att hålla i dem. I stället måste vi vara ”stilla som träd”, ”mjuka som gräset” och ”lika föränderliga som solen”. Vi behöver också känna kärlek till Venus och acceptera mysteriet från månen.

När vi står, sitter, flyter eller kanske till och med försöker ignorera, är det faktiskt så att våra Själv smälter samman mer och mer, med våra många multidimensionella själv, och då öppnar vi vår portal. Portalen är mycket viktig och hjälper vårt medvetande att förenas med den femdimensionella portalen av Enheten för Mångfald.

Det vi i huvudsak kom hit för att lära oss på den här planeten, är att kunna leva i enighet av mångfald. Enighet av mångfald innebär att villkorslöst kunna älska allt och alla, även om det är helt annorlunda mot det vi är vana vid.

Sedan, när vi erfar rädsla, sänd den Violetta Flamman och förvandla alla Skuggor till LJUS. När vi upplever en känsla av rädsla, ensamhet, ilska eller sorg, kommer den Violetta Flamman att återställa vår emotionella kropp.

När vi har återställt vår emotionella kropp med den violetta flamman, kan vi återvända till att älska oss själva villkorslöst. När vi fortsätter att älska oss själva villkorslöst, och vi börjar märka de nya högre dimensionella vågorna av energi, då blir dessa femdimensionella tankar och känslor högre och högre för varje dag.

Vi får känslan av ”högre” eftersom dessa högre dimensionella tankar och känslor kommer online med våra Multidimensionella Sinnen och våra Höga Hjärtan, som båda är interdimensionella portaler. Därför ingår de ständigt som komponenter i vår uppstigning,

Denna uppstigning börjar med vår uppstigning till det femdimensionella medvetandet, de femdimensionella perceptionerna, och så småningom till femdimensionella upplevelser. Faktum är att vi alla har fler och fler femdimensionella upplevelser. Ibland kan dessa upplevelser kännas som om vi tittar in i en portal av en annan verklighet.

Till att börja med, får vi i dessa portaler en snabb titt på en möjlig verklighet. Lyckligtvis, när vi fortsätter med vårt äventyr, börjar vi förstå att vi har lärt oss att tro att vår enda verklighet är den i den tredimensionella, fysiska världen.

Många av oss har ofta fått lära sig att vi ska känna skuld, känna oss besvärade, bli arga eller ledsna, men vem skapade situationerna som orsakade dessa känslor? Och varför ansågs dessa känslor som dåliga?

Utmaningen är den, att under varje del i uppstigningen kommer det fler utmaningar, eftersom dessa ”initieringar” bildar en ”uppstigningstrappa.” Allt under vår uppstigning som förvirrar oss, skrämmer oss, hetsar oss eller välkomnar oss, uppstår bara om vi ”uppmärksammar det”.

Om vi är uppmärksamma på våra liv, kan vi medvetet delta i denna process av uppstigning. Vi måste också komma ihåg att uppfatta verkligheten från vårt Högre Själv, FÖRST. Då kan vi också uppfatta verkligheten från vårt tredimensionella själv.

Med andra ord, vi förflyttar vårt ” Kommandocenter för Uppstigning” till övervåningen i den femte dimensionen. Först var vår ”primära kommandocentral” vår tredimensionella fysiska kropp, men vi är nu i färd med att flytta vår ”primära kommandocentral” till vår femdimensionella ljuskropp.

När vi ändrar denna kommandocentral i vårt eget medvetande, kommer vårt eget verklighetssystem och våra egna val, att börja flöda genom många av våra alternativa, parallella, simultana och versioner bortom simultana, av vår nuvarande verklighet. När vi blir vana vid dessa interdimensionella perceptioner, kommer vi att ingående börja uppfatta de högre dimensionella energivågorna oftare och tydligare.

Dessutom, eftersom frekvensen av vår kropp och vårt medvetande, kalibreras mer och mer till den femte dimensionen och bortom, kommer vi att motta ännu mer information från de högre dimensionella frekvensvågorna.

Denna information kommer till vårt supermedvetande, eftersom endast våra högre frekvensmedvetandetillstånd kan ta emot information från de kalibrerade frekvenserna. En sak som vi kommer att börja uppleva är att vi har olika kanaler i vårt hjärn-sinne.

Dessa mentala kanaler är ungefär som kanalerna på en TV. Vi har samlat nödvändig information som genljuder med varje ”hjärn-sinne-kanal.” Därför kan dessa ”kanaler” omfatta olika versioner av vår verklighet, liv, drömmar, eller vårt behov att bli ett med den verklighet som vi skapar.

Kom ihåg att vi kom till jordens skolhus för att lära oss …

1) Lagen om orsak och verkan

2) Att blanda de tredje och fjärde dimensionella polariteterna för att skapa Enighet genom
Mångfald

3) Att Leva med Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman av Transmutation.

Med enighet genom mångfald kommer vi inte längre att ha behov av att slåss med varandra, på grund av våra olikheter. Istället kommer vi ihåg hur vi älskar att bli älskade, samt hur vi älskar att bli accepterade och känna att vi är en del av att skapa vår individuella och kollektiva verklighet.

Några av oss har tillbringat många liv med att slåss, eftersom de var annorlunda. Många av dessa är människor som lider av krigsneuroser/trauman, från otaliga tredimensionella liv. Därför, skickar vi dem villkorslös kärlek och acceptans.

Lyckligtvis, då vi helt sammansmälter med våra tre-/ fyrdimensionella Själv, kan vi tydligare se våra fyrdimensionella talanger och egenskaper. När vi minns och använder dessa talanger och egenskaper, skapar vi en glad och kreativ känsla i vår kropp.

Till att börja med är våra fyrdimensionella känslor mycket viscerala, när de uppkommer i vår fysiska kropp. Men när vi blivit vana vid att känna, integrera och leva ett helt integrerat tre- och fyr dimensionellt liv, upplever vi dem alltmer som femdimensionella känslor.

Vår fyrdimensionella känsla upplevs mycket visceral, i och med att den ofta känns som om den är i den fysiska kroppen. Men den känns också som om vi gör och/eller observerar något som är kreativt. Därför påminner våra fyrdimensionella känslor och uppfattningar om glädjen av att vara kreativ, atletisk, konstnärlig, glad och lekfull.

Å andra sidan, är våra femdimensionella upplevelser något som vi måste dokumentera, eftersom de är nya för vår hjärna, våra perceptioner och erfarenheter. Därför har vi ännu inte ”skapat en fil” i vår hjärna för en högre dimensionell ingång.

Var och en av oss får förnimmelser av ”Wow, vad var det för en känsla jag nyss fick? Det var inte en fyrdimensionell upplevelse! Det var en annan typ av känsla.”

Mycket ofta är det enklaste sättet att identifiera en femdimensionell upplevelse, är då vi känner kundalinin i kärnan av vår ryggrad, antingen flyttas upp och ner eller svävar över ett visst chakra, då stimuleras vår kropp sannolikt av en femdimensionell perception.

Denna kundalini är ”maskinen”, den ”kemiska maskinen” och den ”interaktiva maskinen” som kommer att hjälpa oss att komma ihåg, att den här processen som vi går igenom, är mycket viktig. Därför, är våra perceptioner viktiga, men mest av allt, VI är viktiga.

När vi identifierar detta nya sätt att älska oss själva villkorslöst, och hedra våra fysiska förnimmelser, kommer vi att känna oss mer inspirerade att dela, finjustera, att skriva ner, rita, måla, lära och dela våra femdimensionella upplevelser, på det sätt som känns mest naturligt för oss.

Genom att dela, grundar vi våra femdimensionella upplevelser i vår fyrdimensionella astralkropp, vår tredimensionella hjärna och fysiska kropp, liksom i Gaias tredimensionella planetariska kropp.

Med denna hängivenhet för vår individuella och planetariska evolution, bjuder vi in dessa energivågor av högre dimension, som ska planteras i vår fysiska kropp, i vårt hjärta, i vårt sinne och i Gaias planetariska kropp.

När vi accepterar, planterar, vårdar och odlar dessa högre frekvenser av energi i våra fysiska kroppar, kommer mer och mer interdimensionell informationen att komma in i vårt eget medvetande. Denna interdimensionella information tillåter oss att expandera vårt medvetande.

Dessutom, när vi expanderar vårt medvetande, kan vi konstatera att de polariteter av ljus och mörker, av introspektion och yttre perception, upplysning och förvirring, höger och vänster, gott och ont, då börjar vår ljusa och vår mörka sida att mötas mittemellan våra interdimensionella portaler, i den femte dimensionen och vår fysiska verklighet.

När vi skickar den underbara kraften i vår Ovillkorliga Kärlek till detta ”mittemellan” i vårt eget inre mörker och vårt eget inre ljus, börjar den långsamt ”de-polariseras” till att bara vara ”interdimensionella upplevelser.”

Då vi upplever att vårt eget inre mörker och vårt eget inre ljus sammansmälter till ETT, kan vi sluta att hålla isär dem, som om ljuset inte bör känna till mörkret eller att mörkret skulle känna sig besvärat av reflektionen från ljuset.

De tredimensionella polariteterna börjar sammansmälta till en femdimensionell enhet. Den ökande tillströmningen av femdimensionella energifält, hjälper till att ”fylla mittemellan” av det som en gång ansågs vara ”ljust” eller ”mörkt”.

Därför börjar vi att sammanföra vårt ljus, sammanföra vårt mörker, och tillåta dem att gå samman och fylla platsen av ”mittemellan.” Denna mittemellanplats, som är den femte dimensionella portalen, är det område där polariteterna sammanslås till EN.

När vi tillåter denna sammanslagning att fortsätta i vårt medvetande och i vår fysiska kropp, desto högre ljus går direkt in i vårt Tredje Öga så att vi bättre ska kunna använda vår klärvoajans.

Detta högre, femdimensionella ljus kommer också in i vårt Höga Hjärta för att hjälpa oss att bättre förstå villkorslös kärlek. När detta Ljus kommer in i vårt Höga Hjärta, börjar vi till fullo förstå hur Ovillkorlig Kärlek av vårt Höga Hjärta hör samman med klärvoajansen av vårt Tredje Öga.

Denna förståelse tillåter oss att i allt högre grad uppfatta hur vårt tredimensionella uttryck av verkligheten framskrider, till ett femdimensionellt uttryck av verkligheten. De tredje och fjärde dimensionella uttrycken av vår verklighet existerar fortfarande, och tjänar som ETT för att skapa ”Bron till Friheten”.

Denna Bro till Frihet är utformad så att vi lätt och medvetet kan flöda in till den första ”medvetna” komponenten i vårt femdimensionella SJÄLV. Eftersom detta femdimensionella ljus aktiverar vårt Multidimensionella Sinne och vårt Höga Hjärta, börjar vi blanda våra ”Inter-dimensionella Sinnen och Höga Hjärtan” med vårt dagliga medvetande.

När vi delar våra interdimensionella förmågor, expanderar vår känsla av Enhetsmedvetande till att omfatta ALLT liv. Sedan expanderar vår ”självkänsla” till att inkludera ALLAS väg till den femdimensionella. Denna hopslagning av vårt medvetande med ALLT liv, accelererar vår process för att gå samman med vårt Multidimensionella Själv.

Accelerationen genom sammanslagningen av vårt fysiska själv och vårt Multidimensionella SJÄLV tillåter oss att använda vårt Multidimensionella Sinne för att uppfatta verkligheten genom vårt Tredje Öga och vårt Höga Hjärta, för att uppfatta verkligheten med villkorslös kärlek. När vi minns hur vi uppfattar verkligheten med villkorslös kärlek, vårt öppnade Tredje Öga och vårt aktiverade Höga Hjärta, då börjar sammanslagningen.

När vi kalibrerar vår Ovillkorliga Kärlek med vår Multidimensionella Uppfattning, kalibrerar vi vårt Höga Hjärta och vårt Multidimensionella Sinne till att arbeta som ETT. När vi tillåter vårt Multidimensionella Sinne och vårt Höga Hjärta att gå samman till ETT, aktiverar vi vår medvetna perception genom ALLA multidimensionella uppfattningar.

Allt eftersom denna process, denna sammanslagning, denna förening, denna blandning, flyttar sig djupare och djupare in i vår fysiska kropp, börjar vår femdimensionella ljuskropp att aktiveras. Det första vi inser är att vi nu kan uppleva dessa energivågor på ett tydligare sätt, än vi någonsin tidigare kunnat.

Vi inser också att vi kan känna ovillkorlig kärlek som flödar från dessa femdimensionella energifält, på ett sätt som vi aldrig kunnat uppleva tidigare. Det viktigaste är, eftersom vi blandar vårt Multidimensionella Sinne med vårt Höga Hjärta, då blandar vi vår tredimensionella form av verkligheten med vår femdimensionella form av verkligheten.

Med ständig kontakt mellan vår tredimensionella och vår femdimensionella kropp, som är förbundna via bron i vår fyrdimensionella kropp, kan vi lättare komma ihåg att hålla vår fysiska hjärna i linje med vårt Multidimensionella Sinne och vårt fysiska hjärta, i anpassningen till vårt Höga Hjärta.

När vi kommer ihåg att hålla oss kvar vid denna anpassning, blir det naturligt att komma ihåg att hålla oss kvar vid vårt tre-/ fyrdimensionella medvetande, i linje med vårt femdimensionella medvetande. När vi behåller denna anpassning, inte bara uppfattar vi de många interdimensionella portalerna, vi blir den interdimensionella portal vi alltid varit!

Det är genom dessa ”interdimensionella portaler” som vi kan integrera vårt fysiska själv med vårt Multidimensionella själv. Denna integration är ungefär som ”planet är på banan och är klart för start.”

Var och en av oss, tillsammans och som ETT, är väktare för vårt individuella och kollektiva Enhetsmedvetande med ALLT liv. Detta Enhetsmedvetande är konstruerat av all den Villkorslösa Kärleken och Multidimensionella tänkande som vi har delat med ALLT liv.

När vi öppnar de interdimensionella portalerna med vårt Tredje Öga och Höga Hjärta,

tillkännager vi att vi NU förbereder oss för att träda in i ETT.

 

Välsignelser,

Sue Lie och Arkturierna

 

Översättning Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...