Arkturierna via Suzanne Lie, 26:e februari, 2018

Arkturierna via Suzanne Lie, 26:e februari, 2018

Medveten kommunikation med er Galaktiska familj – Arkturierna genom Sue Lie

18-02-26

Medveten kommunikation med den Galaktiska Familjen

Att uppfatta det ni kan föreställa er och att föreställa er det ni kan uppfatta!

Från Arkturierna genom Suzanne Lie.

Kära Uppstigande Varelser,

Vi, Arkturier, är här nu och är glada att prata med er om upplevelsen av medveten kommunikation, med en medlem av er Galaktiska Familj, och/eller med er älskade Jordmoder Gaia.

Endast Ovillkorlig kärlek kan skapa ett tillräckligt djupt medvetandetillstånd inom er, för att ni ska kunna ta emot, tolka och förstå en femdimensionell kommunikation.

Ovillkorlig kärlek, vilken är mycket viktig för den Planetariska Uppstigningen och en stor ”Nyckel till Uppstigning”, kommer i hög grad att hjälpa er minnas er MEDFÖDDA förmåga att kunna känna öppnandet av en Femdimensionell Portal.

Ni förstår, ovillkorlig kärlek gör era tankar och känslor fria från ständiga störningar av tvivel, förvirring, rädsla och ilska. Vi kommer att tala om ”tvivel” först, eftersom tvivel är det mentala tillståndet som oftast gör att människor hamnar i ett tillstånd av självtvivel, och/eller ifrågasätter sina uppfattningar.

När ni väl ”medvetet” kan känna, se, höra eller uppleva en öppen portal, kan ni medvetet välja att låta meddelanden, känslor, tankar och/eller idéer, som flödar naturligt genom den öppnade

Interdimensionella Portalen, att avsiktligt komma till er kännedom.

 

Vi säger ”välja”, eftersom fler och fler av våra Stigande Varelser alltmer uppfattar, öppnar och känner att ”Plikten KALLAR.” Lyckligtvis, väljer många av våra modiga ”Uppstigningspionjärer” att dela sina erfarenheter med andra som är likasinnade, och som har ett liknande tillstånd av medvetenhet.

 

Det finns många som är ”likasinnade”, men kanske inte delar samma frekvens av medvetenhet.

Men när ni är öppensinnade och kärleksfullt berättar om ”konstiga upplevelser”, kommer andra att bli intresserade av det ni har upplevt, och hur ni gjorde för att ”tillåta” denna upplevelse.

 

Att tillåta högre dimensionella upplevelser, är en av de största utmaningarna för de som har glömt sitt sanna Multidimensionella SJÄLV. De tror att de bara är ”människor.

Ja, för närvarande har ni en mänsklig jordfarkost. Precis som att ni skulle kunna ha en parkas av ull i snöväder eller en baddräkt i havet, har ni valt att bära en fysisk jordfarkost, medan ni ”är tredimensionella människor” på planeten Jorden.

Ert högre dimensionella SJÄLV, som bor på ert Skepp eller i det femdimensionella Hemmet, behöver inte bära särskilda kläder för speciella betingelser. Istället ”bär” ni er Ljuskropps SJÄLV, som lätt kan anpassas till alla yttre miljöer.

Då, precis som att man bär vissa kläder för vissa väder eller för vissa uppgifter, kommer ni att bära den fyrdimensionella Astralkroppen när ni besöker er tredimensionella sovande varelse. Ni kommer att bära er tredimensionella fysiska kropp när ni samverkar med Gaias fysiska värld, och ni kommer att bära er femdimensionella Ljuskropp när ni kommer tillbaka till det femdimensionella Skeppet eller Hemvärlden.

Till en början, kändes er tre- eller fyrdimensionella jordfarkost MYCKET begränsande. Ni upplevde värme, kyla, trötthet, hunger och känslor av rädsla, ilska och, ja, glädje och lycka.

Inledningsvis när ni försökte knyta an till andra, och särskilt till de som glömt sitt sanna, Multidimensionella SJÄLV, var det svårt för er att minnas hur det kändes att vara en 3D-människa. Men allteftersom ni bildade fler och fler band till andra människor, kändes er fysiska kropp inte längre så ”främmande”.

I själva verket är risken då att ni kan bli så fästa vid det fysiska självet, att ni glömmer ert sanna Multidimensionella SJÄLV. En del av våra jordvarelser kanske inte vill bilda några djupare band med de mänskliga varelserna, eftersom de är oroliga att glömma sina sanna SJÄLV.

Men så småningom kommer deras medfödda högre frekvensperspektiv att hjälpa dem att avslöja den djupa länk som finns med mänskligheten, Gaia och alla Gaias varelser. Lyckligtvis, om minst en person av två eller en grupp, minns sitt Multidimensionella SJÄLV, så hjälper det till att öppna deras sinnen för Multidimensionella Minnen, och deras Hjärtan för Ovillkorlig Kärlek.

Men man kan oftast bara uppleva denna öppenhet av SJÄLVET under en ganska kort ”tid”, eftersom man finns i en konstig tredimensionell verklighet. I denna märkliga värld, är allt bundet till tid och begränsat av rummet.

 

Dessa tid och rum, är så djupt sammanvävt med allt tredimensionell liv, att många av våra Volontärer, oavsett hur snabbt de än antar en jordfarkost, glömmer sitt sanna SJÄLV, såväl som uppdraget som var deras ”anledning till att ta en jordfarkost på planeten Jorden.”

 

Lyckligtvis upplever många av våra modiga Besökare på Gaia en dröm, eller till och med ett möte med någon annan ”besökare på Jorden.” Kanske ser de en film, en show, eller träffar en viss person som påminner dem om deras sanna HEM.

Vi, deras vänner och familjemedlemmar, har erbjudit oss att ”titta till” våra Volontärer på Jorden, och vi är alltid i kontakt med våra ”familjer” under sömnen, under deras meditationer och genom andra Volontärer på Jorden.

Den största utmaningen för våra Volontärer är att anpassa sitt femdimensionella sinne, för att fungera HÄR och NU, och kunna leva i en verklighet som styrs av TID och RUM. Lyckligtvis så förblir, även efter anpassningen, våra volontärers sinnen kalibrerade till NUET i de femdimensionella portalerna.

Kalibreringen till 5D-portalerna, som är lätt uppfattas via den femdimensionella perceptionen, är mycket viktig för den anslutning till Rymdskeppet som pågår. Naturligtvis, förekommer många av dessa ”anslutningar” samtidigt som våra Jordbundna Varelser ”drömmer”. Våra Jordbundna Varelser kan också kommunicera med oss under djup meditation.

Det är under ”drömmarna och meditationerna” som vår Jordbundna Varelser också ansluter med andra ”Jordbundna Varelser”, som befinner sig på hela planeten. När våra Volontärer möts på detta sätt, höjs deras medvetenhet lätt till den femte dimensionen. Sedan kan de, tillsammans, eller en i taget, besöka Skeppet, medan de fortfarande har en Jordfarkost.

Det är under dessa meditationer, eller i mötet med andra likasinnade varelser som bär mänskliga jordfarkoster, som man medvetet kan uppleva sina ”multidimensionella Verkligheter.” Denna ”delade perception av högre dimensionell verklighet” bidrar i hög grad till att våra jordade varelser kan släppa det tredimensionella tvivlet, gällande sina sanna SJÄLV.

Detta tvivel är en stor utmaning för våra jordade varelser. Först och främst så sänker tvivlet deras medvetenhet. Då glöms också många av de multidimensionella perceptionerna och upplevelserna man haft, som i hög grad hjälper till att ”Minnas det sanna SJÄLVET.”

Många människor, som kanske också är Galaktiker, börjar minnas sin multidimensionella medvetenhet, liksom sina multidimensionella perceptioner. Sedan blir de hjälpta av den enorma kraften i föreningen med de ”multidimensionella energifälten”, för att kunna komma ihåg det som glömts bort under deras ”resa av tjänsteuträttning i den tredje dimensionen.

De på vårt Skepp, liksom de som har hållit sig till sitt sanna SJÄLV medan de befunnit sig på Jorden, vet att även den fysiska världen är ”multidimensionell.” Anledningen till detta är att de som har sammanfogats med sitt medfödda femdimensionella energifält, kan uppfatta det de kan föreställa sig och föreställa sig det de kan uppfatta.

 

Vi lägger ihop uppfatta och föreställa, för det är sak samma i den femte dimensionen.

Hursomhelst, fantasi och uppfattning förenas, ungefär som att hörsel och tal förenas. Vi lägger ihop uppfattning och föreställning, för det är samma sak i den femte dimensionen.

I den femte dimensionen, och bortom, kan ni:

Uppfatta det ni kan föreställa er och föreställa er det ni kan uppfatta!

 

Kära jordade varelser, ni skulle bli förvånade om ni visste hur många ”Galaktiker i Jordförklädnader” det finns, som ni kan möta varje dag i ert ”normala liv”. Kanske också du som läsare detta meddelande, är en ”Galaktiker i Jordförklädnad?”

Faktum är att vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, ofta kallar våra modiga ”GEC”- budbärare till Gaia. GEC är ett ”kodnamn” för att vi ska kunna identifiera våra vänner och vår familj, medan vi, och de, skyddar de som kanske inte är redo att medvetet veta hur många av oss, som finns med er NU.

Medlemmarna i våra ”GEC-Team”, vilket är ett annat ”kodord vi använder”, kanske inte minns vilka de egentligen är. När, och om, de känner igen sina sanna SJÄLV, kan de i hög grad bistå varandra, liksom alla i Gaias verklighet.

Denna ”hjälp” börjar när de jordade varelserna minns sina sanna SJÄLV. Då kommer de att komma ihåg att integrera med sina högre medvetenhetstillstånd i sina Jordfarkoster. På detta sätt kan de bättre skapa och delta i en ”gruppsammanslagning” med andra, ”varelser som kommer ihåg.”

På detta sätt, kan de som har mänskliga former bistå varandra, för att expandera sina tredimensionella uppfattningar att inkludera den femte dimensionen. Denna sammanslagning kommer att ske lättare om det finns en grupp människor som minns sitt femdimensionella, och bortom, individuellt och genom gruppens medvetenhet.

Mycket ofta hittar medlemmarna från samma Rymdskepp varandra. Då, eftersom Rymdskeppsgruppen är helt anslutna till varandra, såväl som till sina Rymdskepp, gör deras expanderade medvetenhet det lätt att hitta andra Galaktiska besökare, samma som dem själva. Eftersom alla medlemmarna på vårt ”bortauppdrag i den tredje dimensionen” kan expandera sitt medvetande, så kommer de också att kunna expandera sina minnen till livet på Rymdskeppen.

Så småningom kommer dessa Rymdskeppsgrupperingar att växa till större och större grupper, där medlemmen från olika Rymdskepp kan träffas och arbeta med varandra. Anledningen till att vi vill förena oss med medlemmar från andra Rymdskepp, är för att kunna ha en ”repetition”, inför att vi ska gå samman med vår Jordfamilj i mänsklig förklädnad.

Våra familjemedlemmar och/eller vår 3D-version av SJÄLV, har medvetet eller omedvetet, slagits samman till mänskliga former. Många av de som har levt i denna mänskliga sammanslagning, har glömt sina sanna, Galaktiska SJÄLV.

Men vi vägleder ofta de sammanslagna varelserna för att ”lämna 3D/4D-tid”, och vi genomflödar varje förkroppsligande de någonsin antagit, under alla sina sina Jordiska inkarnationer. Denna resa genom det fysiska och astrala planet hjälper dem mycket att kunna ansluta djupt medvetet med alla versioner av sina ”jordade, mänskliga själv.”

Genom denna sammanslagning av medvetenheten, har de möjlighet att hitta och identifiera eventuella inkarnationer, då de mänskliga och galaktiska själven redan har blandats. Dessa ”blandningar” är mellan de två versionerna av det Galaktiska SJÄLVET och deras Mänskliga Själv. ELLER, så kan det vara en blandning mellan det Galaktiska Självet och de grupper som bildades, med syfte att bättre kunna tjäna Gaia.

Denna insikt om vår ”blandning”, som en gång våra jordade själv kunde minnas, tar oss alla till en delad inkarnation, för att granska både våra Galaktiska och mänskliga uttryck av SJÄLVET. Det är i denna ”blandning”, som vi också kan blanda vårt eget Galaktiska Själv, genom att samla alla människor, som vi har haft sammanslagning med, både enskild eller som grupp.

Om vår grupps upplevelser känner att någon rädsla, ilska, sorg eller obalans behöver rensas från Gaias Aura, så kommer vi att kunna göra det från det mentala perspektivet av vårt Galaktiska Själv, och det emotionella perspektivet från vårt Mänskliga SJÄLV.

På detta sätt kan vårt kollektiva medvetande ”Ta vid där vi slutade”, när vårt kollektiva först bildades. Det är på detta sätt som många av våra ”gamla vänner”, nu möter upp på ovanliga och oväntade sätt.

Ofta kan vårt Fysiska och Astrala Själv inte känna igen varandra ännu, men vårt femdimensionella SJÄLV i NUET av ETT, kan omedelbart minnas Källans Energifält, som var och en av oss, såväl som alla våra grupper, upplever.

De högre dimensionella uttrycken för dessa ”tillfälliga möten” i 3D, har faktiskt bestämts gemensamt inom de egna 5D-Själven, för att hitta ett sätt att ”skaka till” det tredimensionella uttrycket av medvetande, för att då få flödet av Ovillkorlig Kärlek att komma in i den medvetna medvetenheten.

Så snart som en fysisk, Uppstigande Varelse medvetet registrerar denna gåva av Ovillkorlig Kärlek, kommer inom några sekunder deras begränsade 3D-hjärna/medvetenhet att förvandlas till femdimensionellt medvetenhet, via Flödet av Ovillkorlig Kärlek.

Inom detta Flöde av Ovillkorlig Kärlek, som ofta är osynligt men känns, öppnar sig det Höga Hjärtat för att blanda sig djupare med det Multidimensionella Sinnet.

Då det Höga Hjärtat går samman med det Multidimensionella Sinnet, sker en aktivering av den femdimensionella medvetenheten, som vanligtvis skickar upp oss i det femdimensionella ”NU.” I denna bråkdel av en sekund, kan vi medvetet uppfatta vårt eget femdimensionella uttryck av SJÄLVET, eller SJÄLVEN – eftersom många av oss har haft många möten med vårt tredimensionella uttryck.

Det är vanligt att de av oss, liksom de jordiska, Uppstigande Varelserna, borstar av sig eller missuppfattar denna blandning, i sina nuvarande tillstånd av medvetenhet. Men, vår intedimensionella upplevelse, oavsett om den är medveten eller omedveten, skapar sammanfogningen av vårt tredimensionella själv med vårt Multidimensionella SJÄLV.

Det är av denna anledning, vi ber er alla att dela med er av ERA stunder av upplevelser från NUET av ETT, där era tredimensionella och multidimensionella uttryck av SJÄLV sammanfogas till ETT.

 

När ni medvetet kan UPPLEVA och KÄNNA er egen femdimensionella Ljuskropps SJÄLV, från ert eget perspektiv eller från någon annans, kommer ni att kunna ”äga och minnas” den upplevelsen.

 

Ni flyttar alla till högre och högre frekvenser av medvetenhet/verklighet. Därför kommer ni att kunna kommunicera med högre och högre dimensionella varelser, och kunna dela era upplevelser med andra. I själva verket, att dela era interdimensionella upplevelser är ärofullt, OCH er plikt.

 

Det finns många sätt som ni kan dela med er av era upplevelser på, så gå inom er och fråga era egna Högre Dimensionella SJÄLV, hur ni två kan bli EN för att hitta det bästa sättet för ER – två sammanfogade till en, så att ni på bästa sätt kan berätta vad ni har upplevt, och vad ni har lärt er av den upplevelsen.

Många av er kommer ofta att ha likvärdiga upplevelser, men under av era många Jordiska inkarnationer kan ni ha lärt er olika saker. Naturligtvis, att ha lärt sig olika saker är för att ni ALLA ska kunna lära ut till andra.

Om man tittar på nyheterna, med alla de många former som finns tillgängliga i ”nuet”, kommer ni att märka att ”nyheterna” berättar om sådant som är fel, men sällan ger några möjliga lösningar. Tänk om alla som läste eller såg nyheterna, fått veta sätt för att kunna lösa problemen?

Sedan, tänk om ni tillsammans med ert SJÄLV dokumenterade det ni får motta, så att ert tredimensionella uttryck inte ”glömmer bort”, det ert femdimensionella SJÄLV just berättat. Därför rekommenderar vi att ni alla dokumenterar informationen så fort ni får den, eftersom den inte kommer att dröja sig kvar länge i er tredimensionella hjärna.

Ha därför alltid penna och papper på er, så att ni kan skriva ned det ni fått till er när ni kör bil, i mataffären, när ni väntar på att hämta upp barnen, väntar i telefonkö etc., etc., etc.

Kom ihåg, att VAR OCH EN av er är VIKTIG för Gaias Planetariska Uppstigning. Kom dessutom ihåg, att VAR OCH EN AV ER har förmågan att ta emot information, från ert eget Högre Dimensionella SJÄLV, som har tillgång till ett perspektiv av sitt/ert SJÄLV, av den femte dimensionen och bortom.

Vi Arkturier, liksom ert eget Högre Dimensionella Uttryck av SJÄLV, kommer ihåg varenda EN av er. Kan ni komma ihåg oss?

Välsignelser från Arkturierna och ert eget Högre Dimensionella SJÄLV.

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...