Arkturierna via Suzanne Lie, 26:e september 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 26:e september 2017

Att Stiga upp med Gaia genom att Tjäna Andra – Arkturierna genom Suzanne Lie

17-09-26

Att Stiga upp med Gaia genom att Tjäna Andra.

Diskussion med Arkturierna bakom kulisserna,

genom Suzanne Lie och Shawnna Donop

 

Vi är på en resa för att minnas vilka vi är, varför vi kom till Jorden och vad vi ska göra här. Det är här mänskligheten befinner sig NU. Det är NU dags för mänskligheten att börja vakna, och inse att de valt att komma till Jorden. Människan måste också komma ihåg att de är skaparna av sin verklighet. Faktum är, att deras femdimensionella själv valde att ta en tre/fyrdimensionell kropp, för att hjälpa planeten.

Suzille har kontaktats av fler och fler personer som plötsligt börjat minnas, och det är en viktig del i det som händer. Varje dag börjar fler och fler människor minnas. Därför kommer det att finnas människor, som kommer att dras till denna sanning, för att de minns något.

Detta ”något är en språngbräda”.

Denna process kan liknas vid när en bergsbestigare klättrar uppför ett brant berg. De måste sticka en sprint i berget, hålla fast vid den sprinten så att de inte faller, och sedan ta sig vidare till nästa nivå. När det är stabilt, placerar de en sprint i en annan del av berget, och fortsätter uppåt igen.

Det är processen av att låta någons själv ta med sig bekräftelsen, av det de har upplevt som ”verkligt”. För att det verkligen ska bli verkligt så måste det integreras i det dagliga livet. Denna integration av meditationer, drömmar och kosmiska, högre dimensionella upplevelser, i det dagliga livet, är något som är mycket svårt att göra ensam, eftersom det inte är något som tidigare hänt på planeten, någonsin.

Det har aldrig hänt. Därför kan man inte gå in i något tidigare liv, för att hjälpa till med hanteringen av denna utmaning. Det som istället behöver göras, är att flytta in i ert femdimensionella själv, som valde att ta den fysiska farkosten ni bär.

SD: Ni nämnde just att flytta in i ert femdimensionella själv. Det är sättet för att integreras, men också för att förkroppsliga den verkligheten. Är det så här det femdimensionella självet blir en del av det dagliga livet?

A: Först av allt, hjälp andra att minnas vilka de är. Då kommer de att minnas att de inte bara är fysiska personer, som lever på den fysiska planeten med alla fysiska begränsningar, rädslor, ansvar och plikter.

När de minns sina Högre SJÄLV, kommer de att minnas att deras Högre Själv inte är någon högre varelse. Deras högre själv är bara deras egna själv, själva jaget, som frivilligt valde att komma till 3D-Jorden, för att ta denna fysiska farkost och hjälpa till med den planetära uppstigningen.

Förbindelsen med det högre självet kommer att aktivera minnet om varför de valde det, och vilken Mission de valde att uppfylla, medan de fortfarande fanns i sina femdimensionella SJÄLV.

Från den högre frekvensen av verkligheten, verkar det som om de är mycket lätt att utföra många saker i de lägre världarna. En del av anledningen till att så många människor glömde sitt sanna SJÄLV, beror emellertid på att i den femte dimensionen finns det INGEN tid och INGET rum.

I den femte dimensionen och bortom, kan ni få en sinnesbild och direkt kommer sinnet att skapa det. Det förekommer INTE i den tredje dimensionen. Och även i den fjärde dimensionen ser dessa bilder ut som, ”bara en del av era drömmar eller fantasi”.

Därför är ett bra ”första steg” att dokumentera era drömmar, och de meddelanden som poppar upp i ert huvud utan anledning. Denna dokumentation skapar en bro till den fjärde dimensionen.

Sedan kan den fyrdimensionella bron mellan den tredje/fjärde och den femdimensionella verkligheten skapas. När ni utökar ert medvetande bortom den bron och delar den upplevelsen med andra, kan ni hjälpa andra att minnas vilka de är, inom sina Femdimensionella SJÄLV.

Har ni några frågor beträffande det bästa sättet av att dela detta på ett speciellt sätt, för detta har naturligtvis till största utsträckning varit vår röda tråd. Tidigare var fokusen främst baserad på att folk erkände att de är planeten, vilket är avgörande för att inte komma bort från självet.

Det enda sättet ni kan bli effektiva på, är om ni börjar tjäna andra, aktivt tjäna andra. Många människor vill hjälpa andra, men det är för skrämmande, det är för överväldigande.

Var börjar man, hur börjar man, och vilken hjälp kan eventuellt erbjudas och hur utför man den? Detta kommer att bli viktiga frågor, som kommer att besvaras vid er innersta återkoppling med ert femdimensionella själv.

SD: Okej, jag tycker att det är till hjälp. Jag gillar det ni sa – att hitta ett speciellt sätt av att delta och fokusera på de återkommande temana, och det känns som att det ständigt utvecklas. Varje händelse, initiativ och diskussion är inriktad på ett visst intresseområde, som är relevant för varje NU, och det känns som om vi har nått en punkt, där vi sätter samman alla dessa tidigare teman.

A: Så de människor som kan ta till sig det viktiga i det de är kallade att göra, av sina egna Högre Själv, kommer att vara de som kommer att hålla på med det, eftersom de är redo att tjäna.

Vi går in på detta eftersom Gaia är en planet av fri vilja, och bara de som själva väljer att ha det engagemanget för processen av att anpassa sig till planeten, tillsammans med sitt femdimensionella själv, vilket går från sitt tredimensionella själv till sitt femte, lär sig att sammanfläta och interagera med en specifik del av sina femdimensionella själv. Det finns många delar i det femdimensionella självet som har valt att vara den nedladdade EN. Så som vi, Arkturier, har valt att vara de nedladdade EN för Suzille.

Det kommer att bli fokus på den processen av dedikation, för att börja ladda ner den genom att hitta samma tid, samma plats, samma rytm inombords och till samma plats regelbundet, för att bygga upp sambandet i det dagliga livet, och inte bara bli som om man gått en enstaka kurs.

SD: Och lägga till beståndsdelen av kommunikation med planeten.

A: Ja, lägga till beståndsdelen av att kommunicera med planeten, och samtidigt kommunicera med sitt femdimensionella själv. Så det kommer definitivt att bli en undervisning i hur man kommunicerar med planeten samtidigt med det femdimensionella självet, eftersom det femdimensionella självet är det som har valt att hjälpa planeten.

Det är ert femdimensionella själv som kan kommunicera djupt med planeten, och förstår att Gaia är en levande varelse, och det är hennes Nu att transmutera in i en högre frekvens. Faktum är att Gaia går igenom denna process, lika dant som alla på Gaia som stiger upp, och går igenom en process.

För att gå in i den femte dimensionen, måste de gå in i en process av transmutation från alla inkarnationer. De Gyllene Varelserna ska vara en del av det här, eftersom de vaktar trösklarna.

De Gyllene Varelserna är de som assisterar er, och tillåter er att gå in i den femte dimensionen. De Gyllene Varelserna tittar på varje person i ”uppstigningslinjen” och säger, ”Nå, du är nästan redo, men du har det här och det här livet, som måste transmuteras.

Därför, måste ni gå tillbaka och rensa upp i dissonansen ni lämnade på Gaias kropp, då ni levde i den inkarnationen. Vissa människor tror att om man bara är ”trevliga personer”, så kommer de att stiga upp.

Men verkligheten är att processen med stigande innebär att varje person måste gå in i alla de inkarnationer de någonsin haft på planeten, och transmutera allt mörker de har lämnat där, i kärnan, eller någon annan stans på planeten Gaias kropp.

SD: Vilket verktyg eller vilken handling är bäst och mest effektiv?

A: Ovillkorlig Kärlek och den Violetta Flamman. Ovillkorlig kärlek har förmågan att förvandla rädslan till Ovillkorlig Kärlek. Den största fienden är alltid rädd! Människor som är elaka, drivs av rädsla.

Människor som är naturligt goda, drivs av Ovillkorlig Kärlek. Ovillkorlig Kärlek är fältet av energi som låter människor stiga över sin egen rädsla. Naturligtvis finns också den Violetta Flammans kraft för transmutation, vilket gör att ni faktiskt kan transmutera er verklighet till en högre frekvens.

När mänskligheten är medvetna om den Ovillkorliga Kärleken, har de möjlighet att använda den Violetta Flamman för att faktiskt transmutera verkligheten. Utan den Ovillkorliga Kärleken, som fungerar som ett motgift mot rädsla, är det svårt för mänskligheten, eftersom det finns så mycket rädsla.

Också en stor del av den smutskastning på grund av rädsla som uppstår, är uppsåtligen gjort av de mörka. Alla skrämmande saker som uppstår på planeten är avsiktligt placerade där. Men så fort någon är i resonans med den Ovillkorliga Kärleken och den Violetta Flamman, expanderar deras medvetenhet till den femte dimensionen.

Då kan de titta ner och se illusionen. Från sina högre perspektiv kan de enkelt skilja illusionerna från verkligheten. Mörkret är en illusion, för att det inte kan ”fästa på planeten”, eftersom Gaia återvänder mer och mer till Sitt femdimensionella, Planetariska Själv.

Det har också varit tillräckligt med ansträngningar och uppoffringar från Gaias människor, då Gaia stadigt förflyttar sig till ett fyr/femdimensionellt uttryck av sitt själv. Mörkrets styrkor är medvetna om detta, så de ”slår igen luckorna” och ”arbetar hårdare för att skapa rädsla och förstörelse” eftersom de vet att det är deras sista tillfälle.

Om de inte slutar snart kommer det att vara för sent för dem, för när planeten väl når den femdimensionella komponenten, så lyfter sig Gaia från illusionen av den tredje/fjärde dimensionella matrisen, och blir femdimensionell.

Därefter kommer de som inte kunde behålla det femdimensionella medvetandetillståndet, INTE att kunna behålla sin koppling till den ständigt framåtskridande femdimensionella planeten.

Då kommer de att gå till andra verkligheter – lägre astrala verkligheter. De måste alla börja om. Inte på något dåligt sätt, eftersom de högre dimensionerna inte har något behov av bestraffning. De måste börja om på den högsta platsen, där de slutade.

Men om de slutade på en mycket, mycket mörk plats, kommer de att hamna i det lägre astralplanet. Men om de inte varit fruktansvärt mörka, så hamnar de i mitten av astralplanet.

Så finns det några som bara är förvirrade av att ha haft en hemsk barndom med många förskräckliga saker som hände med dem. De tog sig framåt, och bara överlevde.

De hade inte tillräckligt med mat, de befann sig i en hemska situationer och de var nedtryckta. Därför kommer de att hamna i de högre nedre planen av astralplanet, där de faktiskt får använda sin mentala kapacitet, för att rätta till de hemska förhållanden de hade på Jorden.

Så snart de lärt sig det, kommer de att kunna flytta från astralplanet till den femte dimensionen. Så vi kan säga – det finns något för alla.

SD: Så mörkrets styrkor – är deras huvudsakliga fokus att skapa rädsla?

Är det det viktigaste verktyget?

A: Ja, rädda människor är enkelt att kontrollera. Om folk vägrar att vara rädda, är det mycket svårt att kontrollera dem. Att ha människor som är kopplade till sina högre själv – det är Illuminatis största skräck.

När människor väl är kopplade till sina Högre Själv, eller till en Uppstigen Varelse, även om de ännu inte kan tro att de också har ett femdimensionellt själv, och om de ansluter sig till något som deras religion säger vara en Uppstigen Varelse, så finns de under den skyddande kärleken från den uppstigna varelsen.

Då kommer de att kunna stanna kvar på det högre astrala planet, tills de är redo att transmutera det energifältet till sina egna SJÄLV, som DÅ blir redo att acceptera deras Femdimensionella SJÄLV.

SD: Så i termer av mörker, talar vi om och hur planeten Nu kommer att hetsas. Är det därför det är viktigt att få de viktiga budskapen?

Om de mörka varelsernas ansträngningar förstärks, kommer vi då att känna oss hetsade?

A: Ja, det kan kännas så … som om brandlarmet har gått: ”Vänta, vänta, vi måste ut. Vi måste gå någon annan stans, något är fel, det kanske inte brinner, men vi måste komma ut härifrån, nu.”

Därför kan vissa människor säga: ”Vänta, något är fel. Det är något jag inte känner igen! Jag förstår inte vad det är, men det är något annorlunda. Jag måste gå. Jag måste gå vidare.”

Suzille har pratat med flera människor som kommit dit. De kommer dit där de säger: ”Vänta, det här är inte riktigt rätt. Jag ska inte vara här. Det här är inte min plats. Jag är mer än det här. Jag är mer kärleksfull än det här, jag är snällare än det här. Det här är inte mitt ställe. ”Det som händer är att dessa människor förstår att deras ”hjärntvätt” försvinner.

Hjärntvätten fick dem att tro att de inte var i närheten av ”tillräckligt bra”. Så de behövde lida längre och arbeta hårdare! Hjärntvätten fick dem också att tro, att deras myndighetsutövare sagt att ”ni INTE är Tillräckligt Bra. Om ni bara gör som vi säger, så kan ni bli bättre.”

Lyckligtvis, slutade fler och fler människor att tro att dessa påståenden var sanna. Sedan började fler och fler människor säga, ” I mitt hjärta tror jag inte att det är sant. Några av dem började till och med säga:

”NEJ, det tror jag inte längre. Jag är en bra människa. Jag vet att jag är en bra människa, jag tror inte att jag måste göra eller bli så som ni säger!”

Lyckligtvis, började 3D-människorna att kasta av sig hjärntvätten. Då, när de släppt den förstod de att många av budskapen de fick från de mörka, bara var hjärntvätt!

Då sa de: ”Jag är en bra människa, jag gillar mig. Det finns ett jag inombords som täckte upp för allt som skedde i mitt liv. Dessutom är alla födda fria. Alla är födda fria, men dåliga och skumma saker hände med dem.”

Den femte dimensionen har hållit på och flirtat, och försökt att omringa planeten ett bra tag nu. Det finns fortfarande några människor som har kommit för att representera mörkret, och mänskligheten måste ta sig bortom polariteterna av ljus och mörker. För att befria sig från polariteterna av ljust och mörkt, måste mänskligheten flytta till Ovillkorlig Kärlek och Ovillkorlig Förlåtelse.

Ur detta perspektiv, med att vara omgiven av Ovillkorlig Kärlek och Ovillkorlig Förlåtelse, kan mänskligheten se på någon som är av mörkret och inse att den här någon, hade behövt kärlek och vägledning i mycket ung ålder. Men fick inte det. Därför blev deras medvetande fångat i rädsla. Allt de då kunde uppleva var rädsla.

SD: Verktygen för den Ovillkorliga Kärleken och den Violetta flamman, är sätten av hur vi positivt kan påverka de, som finns i det vi kallar mörkret, de mörka krafterna och de människor som ni just berättade om. Därför riktar vi våra krafter – till dessa människor.

A: Ja, och skicka dem Ovillkorligt Kärlek och den Violetta Ljuset. Skicka mörkret Kärlek och Ljus. En av de bästa saker ni skulle kunna göra, är förmodligen att få dem till ett ställe där de kan få lite hjälp.

Men de vill antagligen inte, åtminstone inte till en början. Detta är människor som förankrats i, och styrts av mörkret under många inkarnationer. Dessa människor kommer att förbli som de är, och behöver en lång process för att förändras. De kommer sannolikt inte att kunna stiga upp tillsammans med planeten, förrän de har gått i alla Astrala Mysterieskolor.

Dessutom kommer de inte att kunna flytta med planeten, eftersom de INTE bor på planeten. I stället bor de på 3D-matrisen. När det högre Ljuset börjar sugas upp, runt och inom planeten, så kommer denna 3D-matris att lämna Gaia, och linda sig runt en planet av lägre frekvens.

De mörka kommer att ha förlorat möjligheten att flytta in i högre frekvenser av verkligheten, och de måste börja om igen. Det är en återställning. De kommer att bli återställda.

Förmörkelsen var också en återställning och faktiskt en varning till alla, att det Nu är dags att återställa medvetandet. Det är Nu ni behöver fånga er själva när era medvetanden dippar, för de kommer absolut att göra det.

Det är en svår tid. Och när ert medvetande dippar – bör ni komma ihåg att ansluta till något högre dimensionellt uttryck av er själva, och/eller med Naturen eller med Gaia…

NI kommer att kunna ”hålla fast vid era EGNA Multidimensionella Själv”.

Arkturierna

 

Genom Suzanne Lie

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...