Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 september, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har väckt upp en tendens inom er att söka efter mer från livet än ni hade en tendens att tro var möjligt innan ni blev aktiverade från vår energi. Detta uppvaknande har fört er till en punkt i er utveckling där ni kan börja känna att det finns energier runt omkring er som väntar på att manifestera i det fysiska.

Erfarenheten att skapa med energy genom vibrationer är sättet i den femte dimensionen. Just nu kan ni se er själva som i en övningsrunda, för det finns fortfarande en distans mellan vad ni skapar och vad ni upplever i det fysiska. Men ni har tillgång till en tidslinje när ni väl skapar något som för er till det, och för det till er, på rekordtid.

Denna typ av skapelse kräver enorm tro från er sida, för ni har inga indikatorer som säger er hur nära er skapelse är. Det är det närmaste till man kan tänka sig till ögonblicklig manifestation som ni är redo att uppleva vid denna tidpunkt. Ett av sätten som ni kommer att accelerera denna skapelseprocess kommer att bli att förbli mycket närvarande i ögonblicket. Så fort ni börjar att tänka i frågor om tid och tidsramar lämnar ni vibrationen som krävs för att förena er med den tidslinjen, att lägga er själva i snabbfilen.

Nu är det spännande tider och det är tider för utforskning för var och en av er är i kontroll av ert öde, som aldrig tidigare. Ni aktiverar mer av ert högre jag inom er, och ert högre jag är en magnifik skapare. Så vad än ni har börjat att förvänta er från verkligheten i det förgångna kan sättas åt sidan då ni går in i denna nya utvecklingsfas. Det är nu en tid då medvetna skaparvarelser såsom ni själva kallas på från energierna som vill sam-skapa mer er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat vår kontakt med er

 

Översättning: Per Staffan

 

Du gillar kanske också...