Arkturierna via Suzanne Lie, 4 maj 2019

Arkturierna via Suzanne Lie, 4 maj 2019

NUETS Kraft – Arkturiernas Morgonmeddelande

Genom Suzanne Lie

 

Kära Ni,

Vi säger ”ni” eftersom vi talar till alla som valt att lyssna på de meddelanden som vi, Arkturierna, Plejadierna och andra medlemmar av er Galaktiska Familj skickar till er. Vi skickar dessa meddelanden eftersom ni är våra modiga krigare, som frivilligt tog en jordfarkost för Gaias stora behov, under detta NU.

Ja, kära Moder Gaia har haft en mycket svår tid, på grund av de vilsna människor som bara bryr sig om sådant som kallas ”pengar” och ”makt över andra.” I den femte dimensionen och bortom, finns det INGA pengar, och ”makt över andra” uppstår ALDRIG.

Ni förstår, i vårt rike av den femte dimensionen och bortom, står makten bara att finna inombords, och skulle ALDRIG betraktas som något man kan använda för att kontrollera andra. Denna ”makt över andra” är speciellt utbredd i tiden före en Planetarisk Uppstigning. Det beror på att det är som ”mörkast före gryningen.”

Lyckligtvis kommer den här ”mörkaste natten” som har gripit tag i Jorden, till slut att möta den ”ljusaste gryningen”. Detta möte kommer att ske när mänskligheten har utvecklats bortom sina omogna sätt av ”makt över andra” och ”villkorlig kärlek”, och har expanderat sina medvetanden till verklighetens frekvens, där de mycket lätt kan röra sig in i sin egen ”kraft inom” och ”Ovillkorlig Kärlek”.

Det är makten över andra, och att bara älska någon genom själviska lustar, som är själva kärnan i rädslan och själviskheten, och kan ta sig igenom en tredimensionell verklighet som en eldstorm. Och, varför verkar då denna rädsla ha mer kraft än kärleken?

För det första, om kärleken är en ”villkorlig kärlek”, så är det inte alls kärlek. I stället är villkorlig kärlek ett medel för att få makt över andra. Och varför vill människor ha makt över andra? Det beror på att dessa vilsna INTE har makt över sig själva.

Om ni tittar på alla de som måste ha makt över andra, så ser ni ett litet, vilset barn som inte kan hitta sätt av att få makt över sitt eget tredimensionella själv. Det finns många orsaker till denna förlust av makt inom SJÄLVET, men huvudorsaken är brist på ovillkorlig kärlek från andra.

Dessa vilsna varelser kan tyckas ha makt över andra, men om ni tittar noga så ser ni att många av dem inte har mycket makt över sig själva. Därför måste de mobba, eller samla stora mängder av det tredimensionella ämnet som kallas pengar. Tredimensionella pengar är värdelösa i de högre världarna, men kan vara mycket beroendeframkallande för de som är i resonans till den tredje dimensionen.

Galaktikerna ser Jordens pengar som pappersbitar eller papper, eller som runda former av olika storlekar. Pengar har ingen makt alls i de högre dimensionerna av verkligheten, men har stor makt i Jordens tredimensionella verklighet. Varför har denna materia en sådan makt i de fysiska världarna?

Det vi uppfattar från våra högre världar, är att pengar är det huvudsakliga sättet för de vilsna att kunna få ”makt över andra.” Ett jobb ger pengar och gör så att människor får mat att äta och en plats att bo på.

Men något ganska ledsamt har hänt på Gaia på grund av pengar. Det finns några som har mycket pengar och som använder pengarna för att tjäna mänskligheten och planeten Gaia. Men många som har mycket pengar använder dem för att kontrollera andra, och separerar sig från andra som har mindre än dem.

Faktum är att pengar har använts alldeles för ofta för att få ”makt över andra”. Dessa vilsna använder bara sina pengar för egna själviska vinster, och förstår inte att de pengar som kan ge dem fina hem och ännu mer makt över andra, inte kan köpa någon inre tillfredsställelse, ovillkorlig kärlek, glädje och djup inre frid.

Naturligtvis, så kan man köpa ett enormt fint hem, en stor dyr bil och har till och med förmågan att kunna manipulera andra. De kanske njuter av sitt fina hem, men utan kärlek så får de ingen kärlek, frid och tillfredsställelse.

I verkligheten av den tredimensionella Gaia, där ni för närvarande bor, tycks er medvetenhet finnas inom er fysiska kropp. Er medvetenhet kan dock expandera långt, långt bortom er fysiska form. Faktum är att ni genom övning och kärleksfulla intentioner, kan expandera er medvetenhet bortom begränsningarna i ert Liv på Jorden.

Faktum är, att er medvetenhet kan expandera långt bortom er fysiska form, vilket också kan inkludera ert femdimensionella och Multidimensionella SJÄLV och bortom. Och, var man väljer att placera fokuset, bestämmer i stor utsträckning den verklighet ni har valt att skapa, i er nuvarande inkarnation.

Ja, människor har möjlighet att välja sin verklighet, men några av dessa val görs före inkarnationen. Från de högre världarna är det svårt att föreställa sig graden av rädsla, själviskhet och den makt över andra som kan förekomma, på den älskade tredimensionella Gaia. Vi kommer emellertid till er NU, för att påminna er om att de som lever via makt över andra, sällan är intresserade av vad Arkturierna har att säga.

Det är de som lär sig, minns och ständigt ser fram emot att leva i en högre dimensionell form av verklighet, som börjar minnas från djupet av sina hjärtan och själar, att det finns något HÖGRE, och något som är MYCKET MER UTVECKLAT, än deras tredimensionella värld.

Naturligtvis så är det bara de som väljer att se inom sig, lyssna på och följa hjärtats och själens vägledning, som har möjlighet att leva inom det tidlösa NUET av de femdimensionella verkligheterna. NU är inte en plats eller ens en tid. NU är ett tillstånd av medvetenhet.

NU innebär förmågan att minnas de NI är då ni befinner er inom era högre frekvenser av verkligheten. I dessa högre frekvenser finns ingen tid, så som ni känner till den i den tredje dimensionen. I NUET finns BARA det konstanta flödet av NU.

Vad betyder ”det konstanta flödet av NU” för människor som har en tredimensionell kropp?

Detta NU är okänt för många tredimensionella människor. För att uppleva NUET så måste de jordbundna människorna gå in i sig själva, och förhoppningsvis, meditera i NUET då de välkomnar det in i det dagliga livet.

Fast, vi Arkturier ser att vi kanske har förlorat er på grund av vårt senaste uttalande, så låt oss gå in på djupet av begreppet NU. NUET är varje sekund av er verklighet, som ni kanske, eller kanske inte, är medvetna om att ni har upplevt, upplever och/eller snart kommer att uppleva.

Sanningen är att livet på den tredimensionella Gaia, kan vara så svårt att många människor bara ”tar sig igenom det”. Och vad är det de ”tar sig igenom?”

De tar sig bara igenom livet. Varför blir det så? För att den tredimensionella verkligheten kan vara mycket utmanande. Frekvensen i den tredje dimensionen har inte den djupa känslan av att behöva förankras i planeten, som verkligheten av den andra dimensionen har, och den har inte heller den underbara kreativiteten i den fjärde dimensionen.

Faktum är att den tredje dimensionen är ungefär som ”första klassen” i skolan. Några av våra modiga som bestämde sig för att ta en inkarnation i den tredje dimensionen, har kunnat skapa en underbar upplevelse för sig själva. Men, eftersom den tredje dimensionen är en polariserad verklighet, så blir upplevelserna med gott och ont, ofta en del av det dagliga livet.

Men många högre dimensionella varelser som har besökt den tredimensionella Gaia, återvänder tillbaka till den tredje och/eller fjärde dimensionen, för att hjälpa den vackra, kärleksfulla Gaia och alla Hennes många livsformer, att transmuteras till sina medfödda femdimensionella former.

Å andra sidan, kan även de mest obehagliga eller till och med de extremt svåra upplevelserna på Gaia övervinnas. Faktum är att om man kan övervinna och lära sig av de svåra aspekterna i det tredimensionella livet, så kommer man att skapa sin egen ”trappa in i den högre dimensionen” när man återvänder tillbaka till den högre dimensionella Gaia.

Men då man tar sig längre bort från sin tredimensionella verklighet, som kan uppstå under återkomsten till SJÄLVET, så kan man välja att inte använda 3D:s begrepp om döden, eftersom döden är en illusion av den tredje dimensionen. Fler och fler i mänskligheten inser, att när man ”dör” i de tredimensionella jordfarkosterna, så återvänder deras essens/ själ, till de högre dimensionerna från vilka de kommit.

De som bara kan tro på, och därmed bara kan uppleva den tredimensionella fysiska verkligheten, kan ofta inte uppfatta sitt Högre SJÄLV på något sätt. Därför kanske de tror att de inte har något högre SJÄLV. Men himlen finns fortfarande kvar, även om de inte kan se den.

På samma sätt är de högre dimensionerna av verkligheten verkligen ”riktiga”, även om ni inte kan uppfatta dem. Men om någon som bär en jordfarkost vill uppleva sina egna högre uttryck av SJÄLV, och/eller Gaias högre uttryck, så kan ni använda den stora kraften i att ”föreställa” sig.

Många människor kan vara spydiga mot de uppvaknade, som följer sina Högre SJÄLVS ”fantasier”, eftersom dessa människor bara kan tro på sådant de kan uppfatta genom sina tredimensionella perspektiv.

Vad dessa vilsna inte inser, är att ”det ni kan tro på är det ni kan få uppleva.” Naturligtvis finns det många former av ”perception”. Till exempel så kan denna skribent inte uppfatta oss med sina fysiska ögon, eller höra oss med sina fysiska öron.

Anledningen till det är, att vi Galaktiska Varelser är i resonans till mycket högre frekvenser av verkligheten, än de flesta människor är. Självklart har många människor, lärt sig sätt för hur de kan tro på det de inte kan uppfatta, eftersom de kan KÄNNA, de kan VETA, och/ eller så kan de MINNAS, det som fanns innan de tog sina nuvarande jordfarkoster.

De minns också, att när det gäller deras NU, så kan de slänga sina jordfarkoster och återvända till sina högre dimensionella uttryck, av sina Multidimensionella SJÄLV. Ja, ALLA har högre dimensionella uttryck av SJÄLVET.

Tyvärr har vissa människor gått så vilse i illusionerna, i synnerhet i illusionen av ”makt över andra”, att de helt glömt bort ”kraften inom dem själva.” Det är förlusten av ”kraften inom” som driver dem att leva i illusionen av ”makt över”.

Vi säger ”illusion” eftersom de som lever via ”makt över”, inom sig har valt att delta i illusionen med att ha människor med makt över dem. Det här är särskilt illa om någon skulle välja att ha ”makt över” barn, gamla, sjuka, eller andra människor som inte kan förstå vad som händer, och/eller hur man förändrar situationen.

De som valde att ha ”makt över andra”, kanske inte blir alltför nöjda med den lägre nivån på Astralplanet, vilken de kommer till när de lämnar sina tredimensionella kroppar. När man lämnar sin jordfarkost, genom döden eller till och med under en mycket djup meditation, (vilket inte rekommenderas), så tar man livskraften med sig.

Det är av den anledningen som vi inte rekommenderar djupa meditationer, där ni ”lämnar jordfarkosten”. Faktum är att om man stannar förankrad i kära Gaia under sina meditationer, så kommer man att kunna minnas mycket mer av det som hände under meditationen. Man kommer också att ha mer möjlighet till kommunikation, och/eller att kommunicera med sina egna Högre Dimensionella SJÄLV.

Men vi rekommenderar att ni omedelbart skriver ner alla de högre dimensionella upplevelser ni kan få under en djup meditation. Den tredimensionella hjärnan kan inte minnas högre dimensionella upplevelser under så lång ”tid”, eftersom dessa högre dimensionella upplevelser tar dem bortom tredimensionell tid, och in i högre frekvenser av ”ingen tid” i NUET.

Vad exakt är ”ingen tid” och vad är ”NUET”? Tredimensionell tid finns på planeten Jorden som roterar runt Solen. Men NUET bygger på ett tillstånd av en inre medvetenhet, som inte är beroende av planeten, Solen eller en tredimensionell farkost.

Denna högre inre medvetenhet, baseras inte på vad som händer runt om eller i det yttre. Er högre dimensionella inre medvetenhet, bygger på er förmåga att vara mästare över era egna tankar och känslor. Att vara mästare över tankar och känslor, innebär att ni kan välja att acceptera vissa tankar och känslor, och välja att INTE anamma andra tankar och känslor.

Ja, ni har alla förmågan att vara skaparna av er verklighet, och i själva verket gör ni det. Vissa skapelser som härrör från lägre tillstånd av medvetenhet, kanske dock inte är ett medvetet val, men kan vara en utmaning från ert Högre Själv, för att ni ytterligare ska expandera er medvetenhet.

Om man kan se den tredimensionella verkligheten som den verklighet man valde att uppleva, då kan man se det som att man valt att hjälpa Gaia och alla Hennes varelser, för att kunna expandera sina medvetanden, och därmed sina perceptioner i de högre frekvenserna av verkligheten.

Men, viktigast av allt, de kan inse att de själva valde denna verklighet för att hjälpa Gaia med sin planetariska återfödsel, till sitt femdimensionella uttryck av verkligheten. När människorna hjälper Gaia och Gaia hjälper människorna, kan ett djupt band uppstå, då kan personerna och planeten sammanfogas, i en Enhetlig femdimensionell frekvens av verkligheten.

Vi, Arkturierna, Plejadierna, Venusianerna och andra högre dimensionella varelser, kan då hjälpa Gaia och hela Hennes planetariska verklighet, att påbörja sin återkomst till Sitt sanna femdimensionella SJÄLV.

Faktum är att vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, inbjuder er alla, vår inkarnerade familj, så väl som hela vår familj som bär femdimensionella farkoster, för att förenas i NUET hos den femdimensionella Gaia!

Vi, Arkturier är HÄR i NUET av den ENDA, liksom ALLA NI.

Vi ser fram emot att se er alla i de högre dimensionerna

 

Arkturierna, Plejadierna och andra Galaktiska Varelser.

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...