Arkturierna via Suzanne Lie,14:e oktober, 2017

Arkturierna via Suzanne Lie, 14:e oktober 2017 

Skiftande Verklighet och Ändring av Tid av Arkturierna genom Suzanne Lie

 

Mer och mer ändras och skiftas er tredimensionella verklighet. Till exempel så brukade den tredje dimensionen vara den enda verkligheten ni kände till. Det fanns en ”Himmel”, men det var långt borta, och ni kunde bara komma dit då ni dog i er jordfarkost av 3D.

Nu förändras ert tredimensionella liv, eftersom frekvensens hastighet i er nuvarande verklighet börjar omvandlas till nästa oktav av verkligheten.

När ni bodde på Skeppet var er Kärnas Frekvens femdimensionell. Men ni kan flytta in i er fyrdimensionella frekvens, för att kommunicera med det DU, som har tagit ett tredimensionellt, fysiskt själv.

Det är absolut nödvändigt att fler och fler av våra ”volontärer i jordfarkosterna”, kan utvidga sin medvetenhet till att inkludera sina fyr- och femdimensionella medvetanden, eftersom det är ert tillstånd av medvetenhet, som bestämmer vilka frekvenser ni kan uppfatta och uppleva.

Ni, våra volontärer på Jorden, har tagit en mänsklig jordfarkost för att hjälpa detta samhälle och planeten med processen av att transmutera, från den tredje/fjärde dimensionens verklighet, till en femdimensionell verklighet. Detta skifte är en stor utmaning, eftersom de tredje/fjärde dimensionens verkligheter, har andra Operativsystem än de FRÅN de femdimensionella verkligheterna.

Den tre- och fyrdimensionella verkligheten har operativsystem som är baserade på TID och RUM. Men den femdimensionella verkligheten har Operativsystem baserat på HÄR och NU.

Vi, er Galaktiska Familj, är glada över att se att fler och fler människor expanderar sina medvetanden till tröskeln mellan den tredje/fjärde dimensionen och den femte. Det femdimensionella operativsystemet för verkligheten, är faktiskt ett oktavsteg bortom det tredje/ fjärde operativsystemet.

Den tre- och fyrdimensionella verkligheten fungerar genom LAGEN AV ORSAK OCH VERKAN, medan den femdimensionella verkligheten fungerar genom LAGEN AV HÄR OCH NU.

Det som inträffar i ert NU, är att det blir en medveten expansion från att uppleva den tredje/ fjärde dimensionen som er ”primära verklighet”, till att uppleva den primära verkligheten av den fyr/femdimensionella medvetenheten.

Det svåra är, att den tre/fyrdimensionella verkligheten har ett operativsystem av ”Tid och Rum”, medan den femdimensionella har ett helt annat operativsystem, baserat på ”Här och NU”.

Till att börja med så verkar skillnaden mellan det tre- och fyrdimensionella Operativsystemet och det femte, inte vara en så stor utmaning. Först kommer ni att känna en förändring av ”någonting som alltid har varit” till ”något som känns helt annorlunda”.

För att bara ge några exempel, så i det femdimensionella NUET, tar det ingen ”tid” eller krävs någon ”ansträngning” för att kommunicera med högre frekvenser, eftersom ni VET att de högre dimensionerna alltid är med er ”Här och Nu”.

Det krävs ingen ”tid” för att kommunicera med femdimensionella varelser och bortom. Inte heller kommer er tredimensionella tid att förändras mycket, då ni accepterar den högre dimensionella överföringen till ert Högre Sinne.

Dock kommer det att ”behövas tid” då ni ska översätta meddelandet till de tre/fyrdimensionella orden och begreppen. Den Tre/fyrdimensionella kommunikationen, förbereder er för att minnas att NI är Multidimensionella.

Med andra ord, när ni befinner er i ett femdimensionellt medvetenhetstillstånd, kan ni kommunicera med många olika verkligheters frekvenser inom samma NU. Det betyder frigörelse från ert beroende av den tredimensionella tiden, och det är en av de största utmaningarna för våra Uppstigande Varelser.

Under många, många inkarnationer har ni levt era liv via det Tredimensionella Operativsystemet med: ”All verklighet separerad i tid och rum. Om det finns större ”rum” kommer det att ta mer tid, ”att resa från där ni befinner er”.

Men om det inte finns NÅGON tid? Om det inte längre finns ”tid”, hur verkar då ”rummet”, då det inte tar någon ”tid” att förflytta er från ett område till ett annat? Då skulle många människor kunna uppnå en hel del.

Det vill säga, att de skulle kunna uppnå en hel del, om de kunde minnas hur de hittar ”platsen” i sitt eget medvetande, för att kunna lämna ”tiden”. Hur hittar man platsen inom sitt medvetande? Svaret är, att man lämnar ”tiden”.

Som till exempel, när ni sover och/eller mediterar, då finns ni inte längre i världen RUNT er. ”När ni väl expanderar ert medvetande, även om ni bara expanderar det till en fyrdimensionell ”dagdröm”, då kommer er inre värld att gå in i en annan ”frekvens av tid” än den yttre världens ”frekvens av tid”.

Med begreppet ”tidsfrekvens”, menar vi till vilken nivå ni tar betydelsen av en upplevelse, som verkar lite ”bortom tiden” i jämförelse med hur det brukar vara. Till exempel så hade Suzille en gång en mycket lång dröm, där en sång framfördes hela tiden.

Den fyrdimensionella drömmen verkade vara MYCKET lång. Men när hon vaknade, spelades sången på radion, vilket vanligtvis varar omkring tre minuter, och den var bara spelad till hälften. I det tredimensionella vakna medvetandet, var ”tiden” för sången mycket kort.

Så under sin fyrdimensionella drömtid, var sången bara spelad till hälften. Med andra ord, så varade den LÅNGA drömmen, bara ungefär en och en halv minut.

De flesta av er har också insett hur tiden ”flyger iväg” när ni älskar det ni gör. Men när ni inte gör det då, ”kryper tiden fram.” Med andra ord så är er upplevelse av ”tiden” relaterad , inte bara till ert medvetna tillstånd, utan till hur mycket ni njuter just den ”tiden”.

När ni upplever ett högre medvetenhetstillstånd, kommer en känsla av frid i er fysiska kropp. Därefter, om ni då kan komma ihåg hur man ”kommer till känslan av frid”, så kommer er medvetenhet att expandera kraftigt.

Varför expanderar känslan av frid er medvetenhet? Er medvetenhet expanderar, därför att er högre dimensionella känsla av frid sänker ert hjärtas frekvens, får er kropp att slappna av, lugnar era känslor och låter ert medvetande koppla av, med större frid och lugn.

När ni väl överlämnar er till en upplevelse av frid och lugn, blir andningen automatiskt långsammare, och in- och utandningarna blir längre och längre. Er andning säger er också precis hur ni verkligen känner er. Om andningen består av snabba in- och utandningar, så signalerar de till kroppen, att ni behöver agera.

Då är ni INTE längre fokuserade genom er medvetenhet. Ni är då istället fokuserade genom er tredimensionella kropp. Er andning kan emellertid också användas, för att nå djupare och djupare tillstånd av avslappning. Dessa djupare och djupare tillstånd av avslappning, gör att ni kan ta ännu längre och långsammare andetag, vilket gör att ni slappnar av mer och mer.

Kom ihåg att er andning har ett stort inflytande på tillståndet i er medvetenhet, ert tillstånd för nya upplevelser och förmåga att kontrollera sinnet, via styrning av andningen. En människas andningshastighet säger mycket om individen ifråga, liksom till andra.

När ni reser i er medvetenhet, antingen genom era drömmar eller meditationer, ”styr ni ert medvetande” för att mer medvetet bestämma era påföljande ”tankar och/eller ageranden”. När ni ”styr er medvetenhet” så minns ni bättre hur ni blir multidimensionella igen. Efter en lång rad av liv i 3D, är bara att komma tillbaka till 4D:s Astrala Plan, en stor glädje.

Den fjärde dimensionens Astrala Plan är också en frekvens av verklighet, som ni besöker under er sömn eller meditation, för att ”avrapportera” vad ni lärt er genom er senaste tredimensionella upplevelse.

VÄXLING AV VERKLIGHETER

När ni väl medvetet och genomgående börjar minns, och ÄGER era myriader av inkarnationer, kommer ni att minnas att det finns många undernivåer av varje nivå av verkligheten.

Detta begrepp om nivåer och undernivåer av verkligheten, som sammanlänkas inom NUET, kan bara helt förstås när man dragit sig till minnes, åtminstone några av de femdimensionella uttrycken av SJÄLVET.

Det är mycket svårt att förstå det multidimensionella SJÄLVET, innan ni utvecklat en djup relation med åtminstone några olika ”frekvenser” av er verklighet. Vi kommer nu att berätta om dimensionerna av dessa frekvenser av verkligheten, som finns i detta NU.

Den första i den tredje dimensionen, består av det som ofta kallas det ”fysiska planet”, som lär er hur man lever och utvecklas, i en verklighet som styrs av ett konsekvent och världsomspännande koncept av ”tid och rum”.

Då ni tänker på er ”SJÄLVA” som en tredimensionell varelse med en fysik kropp, uppfattar ni verkligheten av ”hur mycket tid det tar” för att komma till den ”platsen” eller för att slutföra projektet.

Den Första Frekvensen eller Oktaven av Verkligheten, är den första från den tredje dimensionens tankar, upplevelser och känslor.

Den Andra Frekvensen av Verkligheten, är den fjärde dimensionen, där ni lär er om ”tidens flöde” och hur tiden påverkas starkt av vad ni gör och/eller tänker.

Den fyrdimensionella oktavens tankar anses ofta vara er ”fantasi”, era drömmar och/eller era ”dagdrömmar”. Denna oktavs tankar, ger er ofta lite annorlunda upplevelser av verkligheten.

Den Tredje Frekvensen av Verkligheten, är den femte dimensionen där ni lär er att ”tiden” är en illusion av de lägre frekvenserna, och ”rummet” är där ni befinner er inom varje NU.

Den femdimensionella frekvensen av verkligheten, är en oktav av övergång, där ni måste lära er ett nytt ”Operativsystem” för just den oktaven av verkligheten. I de Första och Andra Oktaverna av verkligheten, vilka är de första av den fjärde dimensionen av verkligheten, finns det en upplevelse av ”tid”. Men, med den tredje frekvensen av Verkligheten, flyttar ni till en högre oktav i er upplevelse av verkligheten.

Det är lätt för en tredimensionell invånare på planeten Jorden, att uppfatta den första, andra och tredje frekvensen av verkligheten, eftersom medvetandet är kalibrerat för att medvetet uppfatta den versionen av verkligheten.

Människans medvetenhet, är i sitt medvetenhetstillstånd kalibrerad för att uppfatta den första av de tredje frekvensernas verklighet. Men man måste vara lugn, fokuserad och vanligtvis kreativ att uppleva sina fyrdimensionella själv.

Vi kallar dem ”frekvenser” hellre än ”dimensioner”, eftersom varje dimension av verkligheten har många underdimensioner. Hur många ”underdimensioner” i den Tredje Dimensionen som man kan uppleva, beror på det egna livet.

Exempelvis, någon som är bonde eller trädgårdsmästare, skulle omedelbart lägga märke till om en växt inte mår bra eller om det finns någon ohyra på den. Men en som aldrig haft en trädgård eller en gård, skulle sannolikt inte se det.

Faktum är, att de flesta som finns i en tredje dimension av verkligheten, fokuserar bara på det som är viktigt för det de gör just då.

Därför, så skulle ett femdimensionellt Rymdskepp kunna flyga rakt ovanför huvudet, och man skulle inte märka det, eftersom det inte har kalibrerats in i deras liv som ”något de skulle vilja uppleva”.

Å andra sidan, skulle de flesta människor som är fokuserade på sin tredimensionella verklighet, lägga märke till om en hundrakronorssedel låg på marken framför dem. Faktum är att de sannolikt direkt böjer sig ner och tar upp den. De skulle göra det eftersom ”pengar” har ett stort värde i de första av de tredje dimensionerna av verkligheten.

Men i den fjärde dimensionen av verkligheten, kanske man stannar upp för att se sig omkring, eftersom det kommer en speciell känsla, tanke eller minne, som aktiveras av en inre känsla, minne eller en tidigare upplevelse.

De skulle då välja att utforska dessa känslor djupare, eftersom den inre sammanflätningen av tankar och känslor, är viktig för den fyrdimensionella oktaven av verkligheten.

I den femdimensionella verkligheten, sker en stor växling av operativsystemen, vilket inkluderar frigörelsen av begreppet ”tid”, som är så viktig i de lägre frekvenserna.

I den första till den fjärde dimensionen av verkligheten, blandar sig tid och rum med varandra, och det tar en bestämd ”tid” för att ta sig till en viss ”plats/avstånd”.

I den femte dimensionen sker en stor växling från Operativsystemen av Tid och Rum till Operativsystemen av HÄR och NU.

Människor kan emellertid bara medvetet uppfatta den femte dimensionen, när de befinner sig i ett medvetenhetstillstånd som är högre än det normala för deras tredimensionella liv. Det är därför så många människor på Jorden inte ser våra Rymdskepp.

Eftersom många tredimensionella människor fortfarande använder tid och rum som ett mått för sin verklighet, tänker de inte i begreppen av att använda den andra snabbare tiden, av det fyrdimensionella medvetandet, eller av INGEN TID i sitt medvetande av den femte dimensionen.

Vi är dock glada att kunna säga, att fler och fler människor börjar expandera sin medvetenhet, och därmed också sina perceptioner i sina fyrdimensionella versioner av verkligheten. Mycket ofta börjar denna process när de på Jorden försöker få mer kreativitet i sina liv, och/eller när de bestämmer sig för att sluta på jobbet de hatar, och hittar ”jobbet de älskar”.

När någon tillbringar fem av sju dagar i veckan med något de inte gillar, kommer de att bli olyckliga och missnöjda med sina liv. Men, om de tycker om det de ”gör för att tjäna pengar och stödja sina familjer”, så kommer de att känna sig mer uppfyllda, lyckligare och utför då både ett bättre jobb, och fungerar bättre hemma.

Ni förstår, att varje uppgift som våra jordinvånare utför, har en ”frekvens av operativsystemet”. Med ”operativsystem” menar vi, hur interaktionen fungerar i kropparna, hjärnorna, tankarna och känslorna, för att framgångsrikt kunna leva sina liv.

Om våra jordinvånare Konstant är i Kontakt med sin multidimensionella familj på våra Skepp, för fler och fler saknar sin Galaktiska Familj, men den dagliga kontakten liksom de ”nattliga besöken hemma” under sömnen, blir en konstant försäkring om att de INTE är ensamma.

Deras nattliga avrapporteringar hjälper dem att förstå vad de gjort på Jorden, varför de gjorde det och hur den erfarenheten hjälpt dem att hitta frid i sitt 3D-liv, 4D:s drömmar och låter dem minnas att de kan återvända till sin verklighet i 5D.

Denna återgång till 5D-verkligheten är olika för varje person, och de flesta människor kommer inte riktigt ihåg det. Men besöket ”hemma”, även om de inte kan komma ihåg det, ger dem ändå stort välbefinnande, tillfredsställelse och information.

Då, när de hittar en multidimensionell vän som de känner igen från Skeppet, SÅ VÄL som på den tredimensionella Jorden, uppstår en stor glädje och kamratskap.

Vi hoppas att fler och fler av er kommer att minnas era besök Hemma på ert femdimensionella Skepp eller i Hemvärlden. Men bli inte oroliga om ni inte minns, för då kommer det sannolikt att kännas som en dröm eller fantasi.

Gaia höjer Sin frekvens, långsamt och gradvis, för att inte störa Sin planet Jorden för mycket. Precis som att ert mänskliga själv måste göra gradvisa förändringar i den ”fysiska kroppens” operativsystem, måste Gaia gradvis ändra sina ”operativsystem”, i sin planetariska kropp.

Ert mänskliga operativsystem, liksom Gaias planetariska operativsystem, har baserats på tredimensionell Tid och Rum. Men dessa tredimensionella operativsystem, både på Jorden och på Skeppet, kommer att bli obrukbara.

Var därför snälla, och håll ert hjärta och sinne öppna för vissa förändringar i Gaias planetariska själv, och i era mänskliga själv.

Välsignelser,

Vi Arkturier finns alltid med er under denna viktiga omvandling.

Arkturierna och er Galaktiska Familj

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...