Den Arkturiska Gruppen via Marylin Raffaele, 10 mars 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marylin Raffaele, 10 mars 2019

 

Kära läsare, välkommen till den nya tiden ni skapar och har börjat uppleva. Släpp alla koncept om hur förändringen måste se ut, eftersom det bara återspeglar det som redan är känt.

Det massiva skiftet som nu sker i världens medvetenhet, kommer att framkomma på sätt som människokollektivet ännu inte är medvetna om. Många motsätter sig förändringarna helt enkelt för att de tror, att det kommer att störa det som redan verkar vara helt i sin ordning, ovetande om att bättre tillstånd av detsamma, kommer att manifesteras i dess ställe.

De som förblir fokuserade på självförverkligande på bekostnad av andra, exponeras och hamnar inför rätta. Mer återstår att komma fram och mer kommer att exponeras. Ni är mitt i det, eftersom Ljuset nu tränger in i många tidigare dolda agendor. Uppstigningsprocessen som började för så länge sedan, börjar manifestera sig på en global nivå.

Personlig och kollektiv medvetenhet manifesterar sig utåt, eftersom Medvetenheten är allt som finns och är därmed substansen i alla former. Expansionen av den andliga medvetenheten hos allt fler individer, kan inte låta bli att uttrycka sig som högre och bättre former (förändring). Mycket kommer att komma kära ni, mycket kommer att komma.

Ni, som utvecklats bortom de illusoriska begreppen av tredimensionellt tänkande, känner er trötta och färdiga med världens nonsens och spel. Att leva i densiteten av den tredimensionella energin, är svårt för de som är andligt uppvakna, och har ofta inkarnerat från platser med mycket högre dimensionell energi. Livet för de som redan är vakna, börjar kännas som om de är tillbaka i en mellanstadieklass.

Många börjar äntligen känna igen den manipulation som är vanligt förekommande i företag, politik, relationer och organiserade religioner etc. etc. Tredimensionella spel uppstår alltid från begrepp av separation, vilka rättfärdigar manipulationen av människor och omständigheter, genom reklam, tal, nyheter, predikningar etc., som helt acceptabelt för att få det någon ”behöver”.

Fram till nu, har majoriteten låtit sig hypnotiseras genom andras betygelser om en hög ställning och auktoritet, särskilt om orden varit vackert inlindade. Dessa kära, har varit omedvetna om att deras ovetande acceptans av allt de fått höra, har varit för att fylla skrinen åt de självupptagna.

Det finns några verksamheter, relationer och kyrkor som arbetar utifrån kärlek, men många gör det inte. Men varje dag vaknar allt fler individer, bara för att upptäcka att ”Kejsaren inte har några kläder”.

Motarbeta inte, eller bli förtvivlade, när ni upptäcker att ni inte längre har något gemensamt med vissa människor, inte gillar en viss mat eller en del aktiviteter, som ni tidigare gillade. Förstå att er energetiska resonans blir mer förfinad, vilket gör att ni inte känner er bekväma med något av lägre resonans. Övertygelser ni tidigare ansåg som sanna, börjar kännas främmande och får er att undra, hur ni någonsin kunnat vara övertygade om detta.

Låt aldrig era nya insikter resultera i skuld och ånger för tidigare ageranden och ord, utan lär er älska och acceptera dessa erfarenheter som delar av er inlärningsprocess, vilket fick er att granska era övertygelser, och hjälpa er att förflytta er till högre tillstånd av medvetenhet. Jordens upplevelser handlar om lärande och tillväxt, inget uppstår av en slump.

Ni är redo att ”finjustera” er uppfattning om vissa till synes oskyldiga och harmlösa övertygelser, som ni fortfarande kan tänkas ha. Exempel; ”Ni måste arbeta hårt för att lyckas., Det är aldrig tillräckligt., Murphys lag (Allt som kan gå fel, kommer att gå fel.)” Det finns hundratals sådana fraser, och när ni känner igen dem, kommer mer att komma till ytan. Allt som hålls kvar i medvetandet, kommer att manifesteras.

Smärtsamma erfarenheter har varit det lärande verktyget i den tredje dimensionen. Om ni läser och är i resonans med dessa meddelanden, så betyder det att ni inte längre behöver lära er genom dem. Ni förstår nu att allt strömmar ut från Källan (den Gudomliga Medvetenheten) inom. Så varför fortsätter så många av er att förvänta er svårigheter, smärta och lidande?

Verktygen för utvecklingen ni behövde för länge sedan, är inte längre relevanta, men så länge ni fortsätter att göra dem till en del av ert medvetande, så kommer de att komma. Släpp allt som återspeglar dualitet och separation, inte bokstavligen, utan snarare genom att medvetet ersätta det med sätt av sanning. Acceptera att det Allvetande, Allestädes Närvarande, Allsmäktiga levande Ljuset, redan finns närvarande inom er, fullt ut.

Människor kämpar för att hålla ”skenet uppe”, och visa upp den goda sidan, och de till och med klistrar den på plats med alla tredimensionella ”lim” de känner till, men om deras medvetenhet är av dualitet och separation, så ”måste skenet” förr eller senare bedarra, och vända sig till den dåliga sidan, eftersom dualitet alltid kommer att uttrycka sig i det motsatta.

Ni är redo att ge er själva och andra sann förlåtelse, för att bli ert uppnådda tillstånd av medvetenhet, vilket innebär att man ärligt undersöker och omvärderar alla problem som fortfarande orsakar fysisk, emotionell, mental eller andlig smärta. Djupt begravda eller ignorerade upplevelser, kan, och förblir ofta omedvetna hela livet, men lever trots det i människans energifält, tills de rensas.

Förlåt er själva för tidigare förseelser och handlingar, som gjorts från ett mindre utvecklat tillstånd av medvetenhet. Släpp det som fortfarande driver programmen av skuld, ånger, dömande och kritik, genom att acceptera att dessa erfarenheter manifesterats genom okunnighet. Ni levde från er högsta medvetenhet vid den tiden, vilket är allt som krävs av någon, men ni är inte längre i det medvetenhetstillståndet – ni har tagit examen.

Förlåtelse betyder inte att ni behöver bli bästa kompisar med era ärkefiender, utan betyder snarare att erkänna att de också är andliga varelser, som har mänskliga erfarenheter för lärandets skull. Ofta är den person som orsakat er det största obehaget i det här livet, i själva verket en kär nära vän från er själsgrupp, som frivilligt tog på sig rollen som ”skurk” denna gång, för att ni skulle lära er.

Men förlåtelse innebär aldrig att bli en dörrmatta, eller att ni inte får säga sanningen och säga det som behöver sägas till någon. Tillåt det ni leds till att säga, för att stråla ut kärlekens energi (ett tyst erkännande av andras gudomlighet) i stället för ilska (separation), men fråga alltid er själva; ”Vad lärde jag mig om min egen övertygelse, genom denna erfarenhet?”

Ni är andligt beredda för att tillåta att alla era eventuellt återstående begravda energier ska komma upp ur källaren, där ni hållit dem gömda, kanske under livstider – inget mer motstånd eller ignorans sätter dem i kraft, oavsett hur smärtsamt eller obehagligt det än är. Gammal energi kommer ofta upp till ytan i drömmar, och rensas då. Om det händer och upplevs intensivt, bli inte rädda, hindra det inte eller bli styrkta av det, utan det är bättre att bli glada, för att ni äntligen rensar bort dessa gamla energier.

Tidigare livserfarenheter, där tortyr eller intensivt lidande finns involverat, som resulterade i död eller allvarlig skada, lever ofta kvar i människans cellulära minne, tills de är andligt beredda att kunna erkännas och integreras, och de fortsätter ofta att manifesteras som en intensiv rädsla för en viss person, plats, eller händelse. Exempel: Att falla ner från en klippa under någon livstid, kan sedan resultera i en intensiv och oförklarlig rädsla för höjder.

Medvetenhet, finna i alla former – ”Vad fortsätter Jag att hålla kvar i min medvetenhet?”

De som väljer att avsluta sina liv tidigt, straffas inte som många tror, utan välkomnas hem och blir hjälpta att förstå att de lärde sig något från sina erfarenheter. Under nästa inkarnation, måste dessa kära ännu en gång komma till samma, eller en liknande svår plats, och den förra tiden försvinner. Inget sker utan någon anledning. Ingen går någonsin förlorad, eftersom det bara finns EN.

Det är en ny tid och ni lever i en ny medvetenhet. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att ni släpper missnöjet ni fortfarande kan känna för vissa personer, platser, organisationer eller saker. Missnöje representerar separation, en energi ni inte kan ta med er in i det nya.

Den tredimensionella uppfattningen, består av koncept som framhåller att livets mål är att vara lycklig, rik, vacker och få allt gott som finns att få. När de med dessa tankesätt förstår att de inte kan uppnå dessa mål, vänder de sig ofta till droger eller alkohol, i tron att de är misslyckande, vilket helt enkelt ytterligare orsakar själva den situation av brist, begränsning, smärta och lidande, det de försökte göra sig kvitt . Oftare än inte, är dessa upplevelser ”väckarklockor”, avsedda att tvinga individen till ny och högre insikt.

Oavsett hur vacker, rik eller berömd en person är, så lämnas allt detta kvar när personen ”går hem”. Det enda som finns kvar i varje själ, är deras tillstånd av medvetenhet, som de sedan tar med sig till nästa inkarnation. Detta är hemligheten med ”underbarnen”, vilka helt enkelt är själar som uppnått en hög kompetens inom ett visst område, under tidigare livstider, och nu bär med sig detta expertområde, från det uppnådda tillståndet av medvetenhet.

Ni kan inte glida tillbaka till ett urvuxet tillstånd av medvetenhet, även om vissa försöker det, då de tror att livet var lättare förut. I varje inkarnation börjar ni där ni slutade. Alla bär sitt uppnådda tillstånd av medvetenhet med sig, vart de än går, och ingen är ansvarig för andras problem.

Det som för andra kan verka vara ett mycket outvecklat liv, kan i själva verket vara en uppgradering från den människans föregående liv, vilket gör det dumt att döma utifrån det man ser. Man kan bara leva utifrån sitt uppnådda tillstånd av medvetenhet, men alla fortsätter kontinuerligt sin andliga medvetenhet, oavsett hur ouppvaknat det kan verka för andra. Så fungerar evolutionen.

Kanske kom en person under tidigare livstider, lätt undan med orätta handlingar mot andra – stal, utnyttjade, ljög etc. men denna gång resulterade dessa metoder i ett fängelsestraff. Hela scenariot är sannolikt en del av hans/hennes valda själskontrakt, som nödvändigt för själens tillväxt. I nästa inkarnation kommer han/hon att inkarnera med en mer utvecklad medvetenhet, vilken är förberedd för ett högre sätt att leva, men troligen först måste upplevas från en tredimensionell nivå. Och så fortsätter evolutionen, igen och igen.

Gaia i sin jordform, är en levande själ och inte något materiellt som kan ägas, förstöras och användas för självförverkligande. Gaia antog jordens kropp för att ge plats åt människor att kunna utvecklas, men har som ett resultat av mänsklighetens okunnighet och själviskhet blivit svårt sargad, och valde att stiga upp till en högre resonans. Vänligen inkludera denna levande, andande, kärleksfulla själ, i era förverkliganden av sanning och Ljus.

Vi är den Arkturiska Gruppen 19/03/10

 

Notera; På grund av viss åtaganden och resor så kommer den nästa Arkturiska Gruppens meddelande, inte förrän den 7:e april.

Tack,

Marilyn

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...