Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 10 april 2022

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

10 april 2022

Välkomna till vårt meddelande, kära läsare. Vet att det alltid är ett privilegium och en glädje att få bringa dessa till er, som modigt valt att tjäna och spela en viktig roll i jordens uppstigningsresa, ett val som inte är för de svaghjärtade.

Som andligt medvetna individer tilläts ni inkarnera eftersom ni var tillräckligt utvecklade för att kunna hjälpa till att flytta en hypnotiserad värld över ett länge etablerat illusoriskt trossystem. Eftersom ni är medvetna om att det inte finns någon tid eller rymd och bara ETT Medvetande, visste ni att ert uppnådda medvetande om enhet kunde tjäna till att automatiskt dra och lyfta de som är andligt redo till ett mer utvecklat medvetandetillstånd, oavsett var de lever i världen.

Låt er inte bli överväldigade av den smärta och det lidande ni hör och ser i medierna, vilket det är lätt att bli. Om ni blir det så adderar ni denna energi med låg resonans till kollektivet och ger kraft och substans till illusionen. Vi vet att det ofta är svårt och tröttande att förbli neutral och bära Ljuset av sanning i närvaro av allt det som pågår i världen just nu, men ni blev valda bland många sökande att vara här i denna tid, därför att ni bedömdes vara tillräckligt starka och utvecklade för att göra det.

Ni som uppnått ett medvetande av sanning tjänar som Ljuset i dessa turbulenta tider, därför att ett med Gud är en majoritet. Ett högt utvecklat medvetande kan lösa upp och lyfta andra upp och ut ur deras falska skapelser av separation, dualitet, och två makter, där orienteringen är rätt. När ni frestas att ge er hän åt ilska, avsky, hämnd, förtvivlan etc., sådant som är lätt att känna just nu, stanna upp och fråga er själva, ”Vad är det jag tror som får mig att känna så här? Är det sant?” Detta kommer att styra om era tankar till sanningen och låta er rensa och vända er bort från att addera kraft till hur det ser ut.

Kärlek är öppenhet. De som uppnått medveten medvetenhet om enhet och vet att den sanna identiteten för varje liv är i och av detta ETT, lyfter och tjänar i kraft av sin förståelse om att kärlek är den förbindande energi som existerar mellan alla uttryck för detta ENDA Gudomliga Medvetande som manifesteras som många.

På jorden har kärlek blivit och fortsätter att bli tolkat på hundratals sätt, i enlighet med medvetandet hos dem som gör tolkningen. Kom alltid ihåg att eftersom ni är uttryck för Gud så är ni skapare och ert medvetande är den substans ur vilken ni skapar.

Kärlek fortsätter att predikas från många källor, men består vanligen av tredje-dimensionella koncept om kärlek, vilket i de flesta fall innebär attraktion till varandra eller känslor. Kärlek kan, och gör det ofta, inkludera känslor, men kärlek i dess renaste och ovillkorliga form är den energetiska förbindelsen mellan de oändliga uttrycken för ETT Gudomligt Medvetande.

Gud upprätthåller och bibehåller i oändlighet SIG själv, inte Joe, Mary eller hunden. SIG själv, Ett Gudomligt Medvetande och Ett Gudomligt Sinne, individualiserat som Joe, Mary och hunden. Det tjänar inget till att be Gud beskydda någon, men inte någon annan som bedöms vara dålig eller att be Gud om att, snälla ge mig ditt eller datt. Gud är, har alltid varit, och kommer i all oändlighet att vara och uttrycka SIG själv till fullo och utan begränsning, eftersom Gud är allt som är, bara kännande SIG själv i och som oändlig form och variation.

Alla måste vid någon punkt acceptera att deras sanna identitet är Gudomligt medvetande, med ett individualiserat Gudomligt Sinne, och att de därför förkroppsligar alla kvaliteter hos detta Gudomliga Medvetande, istället för att de är svaga och sårbara mänskliga varelser, kontrollerade och styrda av utomstående styrkor, bildade av övertygelser om dualitet, separation och två makter.

När ni känner att ni glider in i gamla vanor av självdömande och kritik, ta en paus och kalla till ert sinne; ”JAG ÄR fullheten av alla de Jag Är som finns” eller vilka ord ni nu är i resonans med, som kommer att rensa och flytta er till ett högre medvetandetillstånd. Döm inte er själva eller känn att ni misslyckats när ni känner ilska och frustration över det ni bevittnar i världen, utan använd hellre dessa känslor till att påminna er om att endast Gud finns, och allt som bildats ur övertygelser om dualitet, separation och två makter, är illusoriskt, trots att det förefaller verkligt.

Många undrar om närvaron av så många till synes lägre resonerande människor på jorden i denna kraftfulla tid. Några av de mindre utvecklade som bär energetisk potential för våldshandlingar och separation tilläts inkarnera under jordens tid för uppstigning, inte bara för deras egen evolutionära process, utan också för att deras medvetandetillstånd kan leda till aktivering och avslöjande av täta agendor som måste ses och erkännas, för att kunna elimineras.

Jorden uppstiger, även om det kanske inte ser så ut. Tunga uråldriga energier bildade ur egobaserade ”makt över” övertygelser som varit aktiva i eoner, kommer upp till ytan för att tydligt ses för vad de representerar, och som för första gången blir förkastade av majoriteten. Det händer nu.

Det är Påsktid för de Kristna, en tid då historien om döden, återuppståndelsen och uppstigningen av mästare Jesus berättas och firas. Emellertid, som med berättelsen om Julen, är döden, återuppståndelsen och uppstigningen av Jesus, inte bara en mans berättelse, utan allas.

Påskupplevelser är inte bara engångshändelser, utan är en del av alla själars evolutionära resa genom livstider för att de ska kunna skifta från ett länge urvuxet bekvämt medvetandetillstånd de vägrar gå vidare från.

En stor Påskupplevelse ni kan ha haft, kommer att ha, eller kanske upplever nu, är när allt ni tidigare trott på och som tjänat er väl, antingen gradvis eller plötsligt kollapsar och faller bort. En persons fundamentala trossystem faller sönder och lämnar dem panikslagna, förvirrade, i ett tillstånd av mentalt kaos, till och med ifrågasättande om Gud existerar. Ibland fysiskt, men oftare känslomässigt, mentalt och andligt, blir det en period med djupt inre lidande då länge hållna övertygelser om relationer, kärlek, andlighet, religion, Gud etc., blir ifrågasatta. (våndan och ensamheten i trädgården)

Korsfästningen av ens gamla medvetandetillstånd följs av en period av tomhet – graven – en tid av påtvingad vila i ingenting, eftersom personens tidigare tredje-dimensionella grund är borta. Han/hon känner sig berövad och tom på nästan all känsla, även om upplevelsen alltid åtföljs av enormt Ljus och enorm Kärlek från de högre dimensionerna.

Efter en kort tidsperiod, beroende på motståndet och kampen för att ta tillbaka det gamla, underkastar sig själen slutligen och kommer ut från graven av ingenting, genomsyrad med en djupare och högre medvetenhet, förmögen att se och förstå sig själv och andra genom mer utvecklade ögon. Han/hon har stigit upp till ett mer utvecklat medvetandetillstånd han/hon var redo för men gjorde motstånd mot.

Den gamla personen dog, men en ny person föds.

Vid någon punkt som avgörs av det Högre Självet, kommer alla att ha, eller kanske har nu, en djup Påskupplevelse, därför att jordenergierna har blivit intensiva och en stor mängd energier av hög resonansfrekvens nu sköljer in och rensar, skiftar och tvingar dem som är redo ut ur en bekväm dröm som blivit föråldrad. Påsken är inget misslyckande, utan en examen.

ETT allestädes närvarande, allsmäktigt och allvetande Medvetande som NI.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...