Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 11 juni 2023

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 11 juni 2023
Välkommen till ert meddelande kära ni för i verkligheten utgör dessa meddelanden läsarnas mottaglighet och medvetenhet eftersom det bara finns ett. Precis som du är fullheten av Gudomligt Medvetande individualiserad, så är vi och alla som har valt att uttrycka oss på andra planeter i former som kan skilja sig från dina. Ingen är eller har någonsin skapats bättre, mer speciell eller heligare än en annan eftersom det bara finns ett liv. Vissa är helt enkelt mer vakna än andra.
Vi talar ofta om de intensiva personliga och globala röjningar som äger rum vid denna tid och det är viktigt att förstå att all energi som inte kan anpassa sig till de förfinade uppstigningsfrekvenserna automatiskt kommer att försvinna eller förändras och inte bara de som är rädslabaserade och traumatiska . Många av er upplever en känsla av sorg, depression och att inte höra hemma någonstans när ni inser att mycket som gav den ”gamla du” lycka och tillfredsställelse är över och ingenting verkar ersätta det.
Förneka, motstå eller ignorera inte det förflutna eftersom att minnas och gå igenom det är en aspekt av rensningsprocessen. Du kanske känner att du känner nostalgi eller en känsla av saknad när du begrundar både det goda och det dåliga med barndoms-, ungdoms- och unga vuxnas minnen eftersom saker och ting verkade lättare när du levde efter allmänt accepterade övertygelser.
Att hålla fast vid känslor och nostalgi efter det förflutna ger dem en energi som kommer att påverka ditt liv, dina val och dina beslut. Kom ihåg att ni som gudomliga varelser är skapare. De som tillbringar sina liv med att försöka återskapa höjdpunkterna i sitt förflutna, eller återuppleva dem genom att ständigt återberätta, tror att dessa saker utgör deras personliga värde och värdighet.
De som lever helt och hållet i ett tredjedimensionellt medvetandetillstånd kommer att uppleva dessa övertygelser, men de som är andligt vakna bör anse att inget har varit fel, ett misstag, irrelevant eller oavsiktligt eftersom de andligt utvecklades beslut före födseln är välplanerade och ofta intensiva med en lång rad upplevelser som de tror är nödvändiga för andlig tillväxt och till och med uppstigning – fullbordandet av oavslutade affärer med en eller flera och rensandet av kvarvarande gamla energier samtidigt som de tillför Ljus och medvetenhet till kollektivet.
De som väljer att leva från ett tredjedimensionellt medvetandetillstånd kommer att fortsätta uppleva effekterna av dualitet och separation men deras andliga utveckling är given. Fri vilja tillåter en person att fördröja det och många gör det, men det kan aldrig stoppas eftersom ENhet med Gud är den verklighet som ligger bakom allt som finns.
Det är viktigt att förstå att inget verkligt någonsin går förlorat eftersom allt som ses, hörs, smakas, luktas och rörs i den materiella världen är en tredimensionell tolkning av dess andliga verklighet. Upplösningen av den nuvarande formen av någon tro, idé eller sak kommer helt enkelt att tillåta den att manifesteras i högre och bättre former när medvetandet utvecklas. Du ser detta nu när allt fler människor börjar bortse från många långvariga begrepp om människor och livet till förmån för sätt som är mer rättvisa och mer kärleksfulla.
Tillåt processen, kära ni. Mänskliga sinnen är oförmögna att förstå mycket av vad som sker fysiskt, känslomässigt, mentalt och till och med andligt eftersom mänskliga sinnen hämtar från kollektivet och inte inifrån. I försök att tjäna dig kan sinnet skicka varningar om något fel när nya och högre frekvenser integreras och röjningar manifesteras som smärta eller något fysiskt problem. Prata med cellerna i din kropp och berätta för dem att inte vara rädda utan hellre låta de inkommande högre resonerande ljusenergierna ersätta de täta vibrationerna de är vana vid.
Vet att ni är rent medvetande, kroppar av Ljus som verkar vara materiella i den lågresonerande energin på dagens jord. Du kanske äger en bil, men du blir aldrig bilen. Du kan resa i ett flygplan men aldrig bli flygplanet. Du är inte en ljus boll som du ser inuti eller utanför din fysiska kropp. Du är inte en fläck mellan dina ögon. Ingenting existerar skilt från Medvetandet så sluta söka att ansluta till ett gudsbegrepp utanför dig.
Acceptera att varje liv – människor av alla färger, djur, träd och växter, är rent gudomligt medvetande. Precis som du talar om en vattenkropp, tänk på dig själv som en Guds kropp.
I vårt senaste meddelande talade vi om den stilla lilla rösten. Många seriösa studerande av sanningen blir avskräckta när de väntar på en röst som aldrig verkar komma. Det är absolut nödvändigt att du släpper alla gamla religiösa föreställningar om hur den stilla lilla rösten ska eller kommer att manifestera sig. Den stilla lilla rösten är tyst och du kanske är medveten om det eller inte, även om den ibland tar formen av en hög röst om det är vad som är nödvändigt för säkerheten eller ett behövligt väckarklocka. Vet att även om du inte är medveten om det, närhelst du uppriktigt öppnar dig för det gudomliga inom det finns anslutning, är meditation ALDRIG ett misslyckande.
Den stilla lilla rösten är den medvetna upplevelsen av aktiviteten av Gudomligt Medvetande individualiserad som ditt eget SJÄLV när ditt eget medvetande är i linje med SJÄLVET. Gudomligt medvetande uttrycker oändlig fullhet av SIG Själv i, som och fastän alla DESS uttryck.
Oavsett utseende är varje person fullheten och inte bara en del av det enda allestädes närvarande, allsmäktige och allvetande gudomliga medvetandet. När en person uppnår ett medvetandetillstånd som kan anpassa sig till det gudomliga medvetandet av sin egen varelse, manifesterar DET automatiskt SINA egenskaper genom dem eftersom dörren har öppnats.
Sinnet, som är en väg för medvetenhet och tolkare, översätter din egen Gudoms fullständighet, helhet, överflöd, intelligens, harmoni, etc. etc. till vad som behövs eftersom det nu har tillgång till substansen i alla former. Var försiktig så att du inte har begrepp om hur eller vad dessa former ska vara. Låt allvetandet avgöra det.
De flesta av er har redan upplevt aktiviteten i er enhet men var inte medvetna om det – Ett behövligt svar som verkar komma från ingenstans, lösningen på något problem, en idé till en uppfinning, en ny möjlighet att tillhandahålla, till och med att hitta ditt perfekta hem eller bil att köpa. Detta flöde av Guds egenskaper är inte slumpmässigt, utan snarare personligt för varje person. Kirurgen kommer inte att få idéer om hur man fixar en bil (såvida det inte är vad som behövs) och mekanikern kommer inte att visas en ny operationsteknik.
Eftersom Gudomligt Medvetande är allt som är, känner DET bara SIG Själv. De illusoriska drömmarna om betingade mänskliga sinnen existerar inte i det gudomliga sinnet, vilket gör det värdelöst och dumt att be till Gud om materiella ting.
Sök sakers källa och substans snarare än saker själva för när du har substansen (medvetandet), har du automatiskt dess manifestationer. Att söka begreppen gott samtidigt som man ignorerar deras substans utgör det mänskliga tillståndet.
Allt skapat av dualitet, separation och två krafter måste komma och gå, vara bra eller dåligt, levande eller dött, sjukt eller friskt, rikt eller fattigt etc. eftersom dessa energier inte har någon verklig substans för att upprätthålla sina uttryck.
Se bara till det gudomliga medvetandet som är närmare än andningen, närmare än händer och fötter.
Vi är Arkturiska Gruppen
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *