Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 April, 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 April, 2018

 

”Hälsningar, vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada att få kontakta er alla.

Ni har tagit de nödvändiga stegen framåt på er resa för att få den hjälp ni behöver. Ni förstår, hjälpen kommer inte bara för att ni behöver den. Det som händer när den hjälp ni behöver kommer från det icke-fysiska är att ni uppvisar en beredskap för hjälp på en fysisk nivå och då är era utomjordiska bröder och systrar redo att hjälpa till.

Ju högre ni höjer er vibration desto närmre dem är ni. Så då handlar det inte så mycket om hjälp utan om samverkan. Så, det som ni samverkar i är några uppgraderingar som kommer att hjälpa dig igenom fysiskt tills ni till fullo besätter era ljuskroppar.

När ni släpper in hjälpen och tar emot uppgraderingarna i era fysiska kroppar, så att ni kan hålla mer ljus i dem så garanterar ni inte bara er tillåtelse att fortsätta på denna resa med era utomjordiska vänner utan ni tränar också er fria vilja att göra er upplevelse av er uppstigning lättare. Vi vet att detta har varit mycket svårt för er känslomässigt och näst efter de känslomässiga svårigheterna kommer de fysiska symptomen.

Ni har alla uthärdat så många uppstigningssymptom och några av er har i årtionden kämpat med att känna er bra i era fysiska kroppar. Nu, med denna slutgiltiga uppgradering, kommer ni att kunna hantera ljuset och koderna som ni kommer att ladda ner. Ni kommer att ha möjlighet att göra en övergång in i era ljuskroppar med lätthet och ni kommer gradvis att släppa taget om uppstigningssymptomen, även de ni burit på i årtionden.

Detta är ett stort steg framåt för mänskligheten och tajmingen är rätt, då ni nu är i de slutgiltiga stadierna i den till synes ändlösa uppstigningsresan. Allt kommer att vara värt detta i det långa loppet och ni kommer att inse hur varje upplevelse, oavsett hur smärtsam, var en del av denna resan och en nödvändighet.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada över vår kontakt med er”

 

Översättare Veronica

Du gillar kanske också...