Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele, 14 maj 2023

 

 

Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele

14 maj 2023

 

Kära läsare, välkommen till vårt meddelande.

Den underliggande verkligheten av enhet manar automatiskt de flesta individer att försöka göra saker och ting bättre, att förändra dåliga bilder till goda. Det betyder inte att ni som förstår den tredje-dimensionella illusionen borde ”gå förbi på den andra sidan”, utan att ni måste vara medvetna om den universella dragningen mot att vara i linje med hur saker ser ut att vara. Det hjälper er att kvarstå centrerade om ni ger liten eller ingen uppmärksamhet till dagens konstanta bombardemang från media och avstår från att engagera er i polariserade politiska eller religiösa diskussioner.

Orsaken till att det finns så många utvecklade själar på jorden nu är att tiden är inne för jorden att utvecklas bortom den extrema täthet den alltför länge befunnit sig i. Närvaron av energi med hög resonans behövdes för att bryta genom och upplösa tätheten i jordens kollektiva medvetande. Ni som just nu lever det mystiska livet är de som valde att vara på jorden, där ert utvecklade medvetandetillstånd automatiskt skulle addera alltmer av dessa högre energier.

Ett utvecklat medvetande i linje med sanningen är kapabelt till att bevittna och uppleva tredje-dimensionella frågor utan att addera kvardröjande energi till dem. Ett medvetandetillstånd som vet att det bara finns ETT, och att allt annat än detta ETT är ett uttryck för dualitet, separation och två makter, är en mäktig kraft för förändring eftersom ett med Gud är i majoritet. Ni som lever från medvetande av sanning är Ljuskrigare, även om ni tror att ni inte gör någonting.

Ett medvetandetillstånd som en gång uppnåtts kan aldrig gå tillbaka till dess föregående tillstånd, och kommer att åsidosätta de många formerna av tredje-dimensionell hypnotism helt enkelt för att det är verkligheten. Många har försökt gå tillbaka till en tidigare tid när saker och ting verkade vara enklare, men mitt i deras aktiviteter fanns alltid medvetandet som sa ”hallå”. Ett exempel: De flesta av er har haft möjligheter att stjäla och kanske också funderat på det, men aldrig gjort det eftersom ärlighet, vilket är en facett av enhet, var ert medvetandetillstånd.

Vissa andligt utvecklade individer tycker att det är lätt att älska andra, men är oförmögna att älska sig själva. Ofta när ord eller handlingar från det förflutna betraktas genom mer utvecklade ögon, för det med sig skam, skuld, självförakt och tron att de är ovärdiga kärlek eller ens att utföra andligt arbete.

På grund av tätheten och trycket av att leva i en tredje-dimensionell värld, kräver de flesta några år för att medvetet vakna upp till deras uppnådda medvetandetillstånd. Under dessa sköra tidigare år blir de flesta hypnotiserade av de koncept och övertygelser de blivit lärda av föräldrar och samhället, vilket får dem att göra och säga själva de saker som nu orsakar dem skuld och skam.

Självförakt finns hos nästan alla och ligger bakom epidemin av förskrivna och gatans droger, våld, utfall mot andra, depression etc. Grunden i tredje-dimensionell energi är, ”du kommer aldrig att bli tillräckligt bra”. Eftersom majoritetens medvetandetillstånd förblir tredje-dimensionellt accepterar de flesta helt enkelt detta som sanning om sig själva.

Om ni upplever självförakt, hat eller skuld när ni ser tillbaka på ert liv, kom då ihåg att den personliga människan, egots känsla av själv, är ett materiellt koncept av er. Den person ni okunnigt tidigare trodde er vara och också nu, är inte verkligheten. Att vakna upp till detta faktum är vad utveckling handlar om.

Många vet detta, men faller i egots fälla av behovet av en känsla av bestraffning för gångna handlingar, så de ser på sig själva som ”mindre än”. Förlåt det förflutnas själv som gjorde mindre kärleksfulla val precis som ni förlåter andra, gottgör dem när det är lämpligt, och börja identifiera er med ert verkliga Själv istället för ett falskt koncept av er.

Ofta väljer en inkommande själ att födas in i en familj som kan aktivera den energi de valt att rensa, någon övertygelse de burit med sig från livstid till livstid och nu är beredda att gå vidare från. Processen tar ofta flera år eftersom den särskilda energin först måste aktiveras, levas, ses genom, slutligen rensas. Till exempel kan någon välja att inkarnera i en familj som är fullt engagerad i den strikt religiösa övertygelsen hos någon speciell religion, för att avaktivera denna länge i sig själva burna energi. Detta gäller särskilt många som levt flera liv och svurit eder i kloster, ashrams eller strikta organiserade religioner.

När ni mediterar, vila bara i tyst medvetenhet om enhet. Inget behov av petitioner, föreställningar om det ena eller andra, eller att hela tiden upprepa mantran. Dessa saker är verktyg för dem som ännu inte är vana vid att sitta i stillhet. Meditation kan börja med kontemplation av någon sanning eller en bön om mera Ljus, men borde så småningom gå in i vila i medvetenhet om att vara i fullheten av Gudomligt Medvetande. Gradvis blir de djupare insikter som kommer i meditation ert medvetandetillstånd, där de sedan manifesterar i det yttre.

Allvarliga sanningselever kämpar intensivt med att uppnå ett högre medvetandetillstånd. De övar det de känner till, mediterar, försöker på allvar förbli centrerade hela tiden, men fortsätter få upplevelser som får dem att fördubbla sina ansträngningar i tron att de gör något fel. Det är viktigt att förstå att övergången från ett medvetandetillstånd till ett högre kommer genom Nåd och inte mänsklig ansträngning.

Nåd är aktiviteten hos det Gudomliga inombords, och när någon är andligt redo för sitt nästa steg sker det. Det kan finnas lektioner att lära, upplevelser att få, och rensning som ska göras innan ens de mycket utvecklade är redo för deras nästa steg. Sluta kämpa för att uppnå något förutfattat koncept om uppstigning eller ett speciellt medvetandetillstånd, för att göra det illustrerar bara att ni tror att ni är separerade från det ni söker.

Mirakel av transformation händer verkligen ibland där en person plötsligt och utan synbar ansträngning skiftar till ett nytt och högre medvetandetillstånd. Detta händer då och då när det högre medvetandetillståndet redan har uppnåtts, men personen är helt omedveten om det, och när denne slutligen öppnar sig till sanningen svänger den upp med en smäll.

Allt sökande, bönande och beende efter saker adderar bara energi till övertygelser om separation som ursprungligen skapade och fortsätter vidmakthålla världens fångenskap till brist, begränsning, lidande, smärta, till och med död. Lär er att gå inombords, där allt som behövs redan finns fullt närvarande. Därför att …

”Min enhet med Gud utgör min enhet med allt som Gud är”

Vi är den Arkturiska Gruppen

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *