Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 mars, 2020

Lemuria, Atlantis & Coronavirus ∞ 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har varit entusiastiska att bevittna integrationen som har varit oundviklig ända sedan ni började höra talas om och bli smittade av coronavirus. Vi ser vad ni inte kan, och genom hela denna prövning har det skett så många integrationer inom er. Några av er inser att det fortfarande finns gott om trauma bland människor sedan Atlantis fall och förstörelsen av Lemurien. Många individer fruktar att när ni stiger upp, närmar ni er ännu en katastrof där på Jorden. Dessa rädslor lagras inom er, eftersom alla på planeten just nu har antingen haft en livstid på Lemurien eller Atlantis eller har tagit på sig minnen av deras slutliga undergång.

Och så, till alla dem som inte var närvarande vid antingen nedgången av Lemurien eller Atlantis, dessa har fortfarande avtryck på deras medvetande, som om de var där. Dessa är enorma kollektiva trauman som ni rensar vid denna tid, och som ni det gör, får ni integrera minnen, förmågor, och alla de underbara upplevelser som ni hade när ni var en del av dessa forntida civilisationer. Många av er, i själva verket de flesta av er som får denna överföring, har inkarnerat i både Lemurien och Atlantis.

Nu har ni också trauman från andra världar som ni har inkarnerat på i andra delar av galaxen, och ni måste läka dessa trauman så att ni kan integrera dessa aspekter av er själva. Ni blir alla era högre själv, och det har varit en resa genom lagrade trauman. Men ni kommer dit. ni kommer till det femte dimensionella frekvensområdet bara genom att existera, bara genom att vara villiga att uppleva tragedin.

Detta är vad ni har anmält er för, och ni har alltid vetat om att ni skulle kunna gå igenom det och lysa ännu ljusare på grund av det. Många av er har haft rädslan för en omvälvande händelse inom er under mycket lång tid, och nu har ni allt ni behöver för att rensa rädslan och bli era högre själv. Kom ihåg att allt från och med nu handlar om uppstigning och att allt tjänar er och ett högre syfte. Acceptera och omfamna den värld ni lever i just nu eftersom det ger er en möjlighet att integrera så mycket av det goda som ni har varit och att ni har levt i dessa Lemuriska och Atlantiska livstider.

Vi är det Arcturiska Rådet, och med glädje har vi kontaktat er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-19th-2020/

 

Du gillar kanske också...