Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 16 oktober 2022

 

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

16 oktober 2022

 

Vet alltid att våra meddelanden kommer i kärlek och med avsikten att ge er kunskap och uppmuntran då ni möter utmaningarna med att leva på jorden i denna tid, detta från en högre nivå av medvetenhet.

Alla, både de andligt vakna och de som inte är det, bär med sig till den här livstiden en del gammal energi som speglar trauman, eder, högtidliga löften från tidigare livstider. Ni fanns bland dem som bedömdes vara tillräckligt starka och utvecklade för att hantera inte bara de energier som skulle komma fram i jordens uppstigningsprocess, utan också den intensiva personliga rensning som är nödvändig för att komma i linje med frekvenserna på en jord med högre resonansfrekvens.

Allt fortlöper enligt planen. Mycket är på väg att hända som kommer att väcka många ur deras valda slummer, de som valt att inte se, fundera på eller medge något som i sig själva eller andra inte speglar deras personliga övertygelser. Dessa kära kommer att få ”väckarklockor” om eller när det är nödvändigt – någon livserfarenhet avsedd att ”skaka om” deras föreställningsvärld så att de tvingas ifrågasätta och tänka om mycket av den.

Tillåt processen kära ni, i tillit och acceptans av att mycket just nu sker som majoriteten ännu inte är medveten om. Påminn er själva om att det verkligen finns en Gudomlig plan, om eller när ni känner att ni glider in i rädsla och tvivel. Fokusera under dagen på det verkliga hellre än på tredje-dimensionella tolkningar av det verkliga. Påminnelser kan vara så enkla som att pausa för att tyst veta, ”Jag är”.

Det kommer en punkt i varje persons utvecklingsresa där de måste välja mellan att acceptera och leva det verkliga i motsats till drömmen. Är jag bara kött och blod, utsatt för allt som världen erbjuder i form av sjukdom, brist, våld, smärta och lidande, eller är jag mer än så? Är Gud en man i himlen som dömer och straffar och till vilken jag måste be och plädera för mitt bästa?

Dessa utgångna koncept, med oändligt många trådar förbundna med varje aspekt av livet på jorden, måste lämnas bakom er om ni verkligen menar allvar med er andliga utveckling. En persons medvetandetillstånd förblir stagnerande om den väljer att fortsätta leva med en fot i verkligheten och den andra i hypnosen av tredje-dimensionella övertygelser, när de väl känner till sanningen.

Varje mänsklig varelse längtar efter kärlek och helhet, vilket i realiteten är Själens längtan efter att återigen förenas med och vara ett med SIG själv. Denna inre trängtan efter lycka och frid tolkas av tredje-dimensionella medvetandetillstånd som ett aldrig upphörande driv efter något utanför dem själva som de tror kommer att ge dem uppfyllnad. Detta är det mänskliga tillståndet.

Detta är orsaken till att människor stjäl och ägnar sig åt våldshandlingar. En djup inre längtan efter helhet ligger bakom alla brott, allt drog- och alkoholmissbruk och all grymhet mot andra livsformer. Till och med mördaren tror att hans/hennes handlingar gör hans/hennes eller någon annans liv bättre på något sätt.

Den högfrekventa Ljusenergi som nu flödar in på jorden expanderar individuell medvetenhet, vilket kan resultera i en önskan om mer intensiv uppfyllnad hos vissa, därför att de för första gången upplever en känsla av bemyndigande. De flesta känner ännu inte vad det är de känner eller varför, men denna nya känsla av bemyndigande inger vissa mod att intensivare jaga efter deras koncept av lycka, oavsett hur det kan påverka andra.

Eftersom människor inte vet att de i verkligheten redan är Gudomliga, fullkomliga, och hela, så misstolkar de sig själva på alla möjliga sätt. De som försöker efterlikna de rika och berömda tror att om de agerar som och liknar dem, kommer de att bli älskade. Organiserad religion lär ofta ut att mänskligheten inte är annat än en syndig mask i dammet och måste ”räddas”, att vara lycklig på jorden är en ”synd”, att lidande gläder Gud, och att lycka bara kommer efter döden om reglerna följs. Detta har resulterat i en värld av dömande, kritik och fördömande, vilket sedan för fram känslor av överlägsenhet, självtillfredsställelse och en falsk känsla av självkärlek och uppfyllnad.

Denna längtan efter helhet och sann Självkärlek är i tredje-dimensionellt medvetande varje människas Gudomlighet som söker erkännande. Eftersom människor inte vet att de redan är Gudomliga, fullkomliga och hela, så misstolkar de sig själva och denna inre längtan på varje sätt. Att gå bortom och ut ur detta tillstånd är andlig utveckling, en resa som alla, vare sig de vill eller inte, är ute på och som inte kan undvikas, oavsett hur länge de väljer att försena den.

Eftersom jorden är en planet i tid och rum kan individer inte bara hoppa in i ett tillstånd av hög resonans med bara intellektuell kunskap, såvida det inte uppnåddes i en tidigare livstid och helt enkelt glömdes bort i denna. Ni kan inte gå tillbaka i er utveckling och ni bär ert uppnådda medvetandetillstånd med er in i varje livstid. Detta är orsaken till att vissa av er tycker att det var lätt att förstå de djupare sanningarna och inte förstår varför andra inte gör detsamma.

De flesta av er som läser dessa meddelanden var redan mycket utvecklade när ni inkarnerade, vilket är orsaken till att ni tilläts komma med i vågen av upplysta varelser som hjälper till i uppstigningsprocessen. De av er som funnits på jorden i många år var den första vågen och mötte en värld som var motståndskraftig mot sanningen. Andra har följt efter i en andra, tredje, fjärde etc. våg och det fortsätter. Många unga människor just nu är faktiskt mycket gamla själar som har svårt att anpassa sig till tredje-dimensionella koncept de utvecklats bortom för länge sedan.

Försök att inte bli för mycket involverade i tredje-dimensionella frågor, fortsätt istället att bara tyst bära Ljuset, vilket gör er till en fyr av energi med hög resonans vart ni än går. Ljusarbete är inte att i timvis sitta i meditation, utan istället att i tysthet och lite hemligt VARA i det dagliga livet.

Ett medvetande av Enhet kan lyfta medvetandet hos andra beroende på de andras mottaglighet, eftersom det bara finns ETT medvetande. Detta är särskilt sant när de andra kommer till er och blir ett med det högre medvetandetillståndet.

Ett Ljusfyllt medvetande kan tidvis skapa reaktioner av ogillande eller till och med hat hos någon som utan att veta varför, känner sig hotad i närvaro av Ljusenergi. Emellertid, de som är andligt redo för mer kommer att dras till den högre energin och kanske till och med bli healade från något av lägre resonans.

Bara lev, gå framåt och ha er varelse i sanningen av Gudomlig Enhet och ni gör det ni kom för att göra.

We are the Arcturian Group via Marilyn Raffaele at Onenessofall.com

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...