Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 23:e april, 2017

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 23:e april, 2017

 

Kära ni, vi hälsar er med kärlek och stor respekt när vi bevittnar kamperna som äger rum, både inom er och i det yttre för så många. Starkare nivåer av ljusenergi flödar nu till jorden för att hjälpa Gaia, och alla som väljer att flytta framåt på sin uppstigningsresa.

Tvivla aldrig på att ni finns i era kroppar nu, för att ni valde det. Ni förstod värdet av att finnas på jorden under denna tid, med ett perfekt tillfälle för att kunna slutföra alla återstående oavslutade affärer med andra, rensa gamla cellulära minnen, uppleva Gaias och er egen uppstigning och samtidigt finnas till hjälp för andra. 

Många uppvaknade känner förvirring, och ställer sig frågande till att det som händer i världen inte ser ut, eller ens verkar vara i närheten av det som förväntades. Var tålmodiga kära ni, och låt er inte överväldigas av modlöshet, eftersom ni är mitt i en intensiv inre och yttre rensning just nu, och mycket kommer fortfarande fram när denna process utvecklas.

Släpp alla begrepp om hur ert liv eller världen ska vara, eftersom det mänskliga sinnet bara kan komma med lösningar och idéer, som redan finns i konsensusmedvetandet. Den ”nya världen” kommer inte bara att vara en polerad version av ”den gamla världen”, utan den kommer att vara ny, eftersom den kommer att bildas av de högre energierna från Ljuset och ovillkorlig kärlek.

När fler och fler individer bär och reflekterar sanning och tillit, och erkänner verkligheten av saker som ses eller inte ses, måste den värld som bildats av falskhet och medvetenhet av låg densitet, börja lösas upp. Lägre densitet har ingen regel för att stödja eller hålla den på plats, eftersom den är tillkommen genom övertygelser om dualitet och separation.

Vi vill gärna tala om förlåtelse, eftersom de flesta av er håller på att rensa både gamla och nya cellulära minnen, som är orsaken till att alla återstående lägre energier kommer fram. Problem och känslor ni trodde er ha löst för länge sedan, kan återigen presentera sig. Detta beror på att rensningen av intensiva upplevelser äger rum i de lagren, eftersom ni har andlig möjlighet och är redo, vilket bestämts av ert Högre Själv.

Många av er är nu andligt redo att rensa all kvarvarande gammal energi, även de saker ni begravde djupt, och hoppades att ni aldrig skulle behöva känna eller tänka på igen. Om ni upptäcker att ni upplever okända eller obehagliga känslor, fysiska symptom eller konstiga drömmar, förstå att det troligtvis är gamla energier som kommer fram och försvinner bort.

Verklig förlåtelse är inte möjlig för människor som lever helt i det tredimensionella medvetandet. När någon sårats, orättvist bestraffats eller fått lida genom andras handlingar, uppstår tankar av hämnd inom separationen som en normal reaktion. De energier som behövs för verklig förlåtelse finns helt enkelt inte där.

Men när individerna så småningom tar sig bortom den falska tron på dualitet och separation (evolution), och till en medveten realisering av Enighet, börjar dörren till förlåtelse öppnas, och då kan de redan befintliga energierna för ovillkorlig kärlek och förlåtelse strömma igenom, inte ifrån, för Gud kan bara älska.

Förlåtelse i sin rätta bemärkelse, är ett erkännande av att det är omöjligt att något eller någon kan befinna sig utanför ETT. Så länge det finns en tro på att någon eller självet behöver förlåtelse, finns det en tro på dualitet och separation. Vid någon punkt, måste varje själ under utveckling ta sig bortom begreppet om förlåtelse, och till sanningen.

Kärlek är det enda svaret, för Kärlek är allt som finns. Oavsett om någon tror att detta är irrelevant, och inte kan ändra verkligheten av vad som ÄR. Vi talar inte om det ”flummiga” känslomässiga nonsens, som så många anser vara kärlek. Vi talar om en medvetenhet som förstår, att ingen kan förändra verkligheten hos de ni är, om ni inte tror att de kan det, för det finns bara EN.

Yttre omständigheter kommer att fortsätta att återspegla den personliga medvetenheten, såväl som världens konsensusmedvetenhet, tills han/hon själv tar sig ut från medvetandes bindning som är tillverkat av lögner. Ni är skapare, men har inte vetat om det, och under eoner har det skapat upplevelser av dualitet och separation, och sedan undrar ni varför Gud skulle tillåta sådana saker.

Dessa idéer om förlåtelse kommer att kännas förvirrande för vissa av er, och ni kan känna motstånd. Ta med dem i meditationen och begrunda det genom att fråga er själva; ”Vad är det som får mig att känna så här? Är det sant? Hur ska jag någonsin kunna förlåta, och faktiskt älska den här personen, kyrkan, familjemedlemmen, händelsen etc. som fick mig att känna såhär?”.

Vi säger inte att ni måste glömma, och vi säger inte att ni plötsligt ska bli bästa vän med någon som har skadat er, eller att ni ska ta några risker med dem, som kanske inte har ert bästa i åtanke. Att låtsas leva utifrån ett medvetandetillstånd som ännu inte uppnåtts är mycket mänskligt, men de flesta av er har utvecklats till att börja förstå, och kunna integrera sann förlåtelse.

Verkligheten är att ni för evigt är, och alltid har varit, uttryck för den enda Gudomliga Medvetenheten/Källan/Gud. Skulle Gud ens kunna göra något skadligt och smärtsamt mot sig själv? När ni lär er att känna igen sanningens rätta natur, kommer ni att upptäcka att verkligen inget behöver förlåtas, eftersom bara tanken på förlåtelse indikerar att det finns någon utanför EN.

Smärtan orsakad av ett svek (orsaken till de flesta problem som kräver förlåtelse), finns kvar långt efter att händelsen, personen eller företaget inte längre är en del av ert liv, eftersom de intensiva känslorna av upplevelsen vanligtvis lagras i det cellulära minnet, redo och beredda att aktiveras vid minsta provokation.

Försök att inte kämpa emot, för motstånd ger helt enkelt kraft och realitet till känslorna, övertygelserna etc. som ni försöker komma över. Var istället tålmodiga och älska er själva när det blir smärtsamt. Bekräfta att dessa smärtsamma känslor just nu är en del av er energi, men att det inte finns någon regel som stöder dem. Tala med cellerna i er fysiska kropp, visualisera dem fyllda med Ljus, berätta för dem att det är ok och att de inte ska vara rädda för frisläppandet av gammal och förbrukad energi.

Förstå att det är okej att skämma bort er själva, det finns inget oandligt i att göra saker ni älskar, och att bara njuta av livet. Läror som skiljer det andliga och det mänskliga från varandra är falska, baserade på religiösa doktriner, skapade av outvecklade mänskliga sinnen och det kommer inte från Gud. Det finns inget utanför ETT, det är bara det mänskliga sinnets falska övertygelser som tolkar vissa saker som andliga, och andra inte. Essensen i allt är Gudomlig, för det är allt som är.

Smärtsamma och olösta problem mellan två personer (ofta dominans/offer), kommer att stanna i det cellulära minnet och överföras till varje livstid, och fortsätter att manifesteras mellan samma individer, men i olika roller. Denna typ av samband mellan människor, orsakar bildandet av energisträngar.

Energisträngar skapas när det finns intensiva erfarenheter, bra eller dåliga, mellan två personer, och blir en aspekt i deras energifält, tills de tas bort eller tills en av de två utvecklas bortom den energi, som skapade strängen till att börja med (när strängen inte längre har något att fästa till). Upplösningen av energisträngen tar inte bort någon från livet, utan tar bort den intensiva och ofta ohälsosamma känslan av bandet som följer dem.

Utveckling av energisträngar sker mellan sexpartners, barn och föräldrar eller någon som man har haft intensiva upplevelser med. Energisträngar binder de som är involverade i låga energiresonanser och bör avlägsnas, vilket enklast görs av en energihealer, eller genom den egna avsikten. ”I närvaro av mitt Högre Själv och mina Guider väljer jag att medvetet ta bort alla energisträngar som fäster mig till _____. ”Visualisera Ljus som löser upp de strängar som vanligtvis är fästade på solarplexuschakrat, och fyll området med mjukt, gyllene Ljus. Det är avsikten som är viktig, inte specifika ord.

Medveten medvetenhet om sig själv som SJÄLV, är vägen till frihet, kära ni, och det är så ni blir fria från smärta och lidande, i en värld som är formad av en energi som inte ens finns i det Gudomliga Sinnet. När ni väl kan erkänna verkligheten om vilka och vad ni är, kommer den yttre tillvaron inte längre att ha makt över er, eftersom ni då känner igen den för vad den är.

Ni utvecklas bortom begreppen om förlåtelse, till ett förverkligande av enighet. Evolution är en process. Först kommer en intellektuell medvetenhet om viss sanning, följt av en tidsperiod (ibland år) av att läsa, gå kurser och inre kontemplation. När det är klart, integrerar själen sanningen och uppnår medvetenhetstillståndet.

Om en person redan har uppnått en medvetenhet genom någon sanning i en tidigare livstid, kommer den intellektuella medvetenheten helt enkelt ”ihåg”, och följden blir en snabb och enkel integration. Det är därför det inte är så bra att jämföra er resa med någon annans, eftersom alla har haft olika liv och erfarenheter före det här. Lita på att ert Högre Själv placerar er precis där ni behöver vara, för det ni behöver lära er.

Sann förlåtelse kommer av ett uppnått tillstånd i medvetenhet, som förstår att det inte finns något att förlåta. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg, att alla inte är beredda att förstå denna djupare känsla av förlåtelse, och då kan det fortfarande finnas tillfällen, när det är nödvändigt och lämpligt att säga orden och vidta handlingar som innebär förlåtelse. Ord och handlingar som sägs med en medveten tillämpning av enighet, bär en högre vibration, än om man säger det som en rent tredimensionell åtgärd.

De som lever fullt ut i det tredimensionella medvetandet är mer utsatta för olyckor och omständigheter, eftersom de uttrycker och skapar med dualitetens energier (motsatser) och separation. Men liknande upplevelser (många verkar kräva förlåtelse) som uppstår hos de som är uppväckta till sanningen, är inte ett tecken på andligt misslyckande som vissa kanske tror, utan är i stället upplevelser, som vanligtvis är planerade och nödvändiga för andlig tillväxt.

Det betyder aldrig att ni måste stanna kvar i kränkande eller skadliga situationer, och vänta på att den andra personen ska förändras. Det betyder att ni ska ta de mänskliga steg som kan vara nödvändiga, och samtidigt komma ihåg den Gudomliga naturen hos de inblandade. Att inte tillåta andra att kränka er fysiskt, känslomässigt eller mentalt är rätt, eftersom det är bekräftelsen av ert själv som SJÄLV.

Gå aldrig tillbaka till gamla, bekanta och bekväma övertygelser, när ni väl vaknat upp till den högre upptäckten om dessa saker. Det är frestande att anpassa sig till energin hos folkmassor, experter, religiösa ledare, politiker, familjer och vänner, för att bli accepterade och älskade. Om det är väglett så delta, men anpassa er inte till lägre medvetenheters resonanstillstånd.

Att gå tillbaka till ett tillstånd av medvetenhet som ni har utvecklats bortom, skapar fysisk, emotionell, mental och andlig disharmoni.

Lita på att ert Högre Själv vet var ni behöver vara, vad ni behöver lära er och hur och när ni kommer dit.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                     4/23/17

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...