Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 3 maj 2020

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

3 maj 2020

Kära läsare, välkommen till vårt meddelande i denna tid av kaos och förvirring. Dessa meddelanden är avsedda att informera, lugna och hjälpa dem som är i resonans med dem, till att djupare förstå vad livet på jorden egentligen handlar om.

Att bära ljuset, hjälpa andra att vakna upp och att vittna om en ny och högre verklighet är orsaken till att ni är på jorden i denna tid. Det är vad ni kom för att göra och ni gör det, kära ni, ni gör det. Ni kanske tycker att ni inte gör någonting men döm inte efter hur det ser ut baserat på koncept i det tredje-dimensionella tros-systemet, därför att en stor del av ert uppdrag har bestått i att rensa bort återstående täta cellulära minnen och alla närvarande falska övertygelser, vilka båda bara är avsedda att vidmakthålla upplevelser av dualitet och separation.

Många allmänt accepterade övertygelser börjar kännas oviktiga, till och med löjliga, för att växande antal människor, därför att mänskligheten, individuellt och kollektivt, skiftar till ett tillstånd av medvetande som inte längre är i linje med dem.

Uppstigning är helt enkelt processen av att utvecklas till ett högre medvetandetillstånd genom upplevelserna i varje livstid. Det Högre Självet hos varje individ fastställer när de är redo för nästa nivå av medvetenhet. Det är därför konvertering är en lönlös och egobaserad aktivitet. Individer kan inte tvingas in i någon annans sannings-medvetande.

Ni kan inte göra någonting av ingenting och således är allt som ses, hörs, smakas, rörs eller luktas, om det så är till synes bra eller dåligt, en Gudomlig verklighet som tolkas av det individuella och/eller det kollektiva sinnet i enlighet med medvetandetillståndet.

Se djupt in i allting som kommer fram, både det goda och det dåliga, för det som ser bra ut är lika illusoriskt som det dåliga. Genom att inte döma i enlighet med tredje-dimensionell standard, utan hellre försöka förstå den underliggande verkligheten hos allt som kommer fram, lever ni i sanning och öppnar er för att mer ska utvecklas.

Exempel: När ni är i närvaro av en sjuk person, vet att den i verkligheten är Gudomligt Medvetande och eftersom Gudomligt Medvetande inte känner till något om sjukdom, inser ni att ni bevittnar en manifestation av övertygelsen om sjukdom (separation).

Ni är Gudomligt Medvetande som använder den materiella kroppen ni utformade till er själva för att fungera i de tätare energierna i den tredje dimensionen. Ni har nått en punkt i er andliga utveckling då ni måste börja identifiera er med ert verkliga SJÄLV istället för med den begränsade person ni trott er själva vara. Om ni inte vore redo skulle ni inte ens förstå dessa meddelanden.

Den fysiska kroppen är som en bil som ni använder medan ni är på jorden. Ni använder den efter behov och håller den ren och väl underhållen så gott ni kan. Ibland krockar bilen eller skadas av någon anledning, men ni har aldrig varit eller kommer någonsin att bli bilen.

När ni väl accepterar att ni är Medvetande och inte bara en materiell kropp underkastad varje övertygelse som flyter omkring i kollektivet, då kan ni börja använda ert sinne som det var avsett, som en aveny av medvetenhet i stället för som ”chefen”. Sinnet drar och matar sedan information genom ert medvetandetillstånd, och då ni börjar acceptera er själva som Gudomligt Medvetande, och tillåter DET att uttryckas, börjar allting i det yttre att förändras.

Föreställ er det Gudomliga Medvetandet som ett allestädes närvarande Ljus, så starkt att det inte går att se direkt på det med mänskliga ögon. Över tid och genom okunskap täcktes detta Ljus över av hundratals varierande och färggranna slöjor som så småningom blockerade den från att synas eller ens vara känd. Några av dessa slöjor är ljusstarka och färggranna och välkomnande medan andra är mörka och täta, men alla accepteras som verklighet därför att de är bekanta och kända.

Några av slöjorna blir trasiga över tid och bara faller bort om de tillåts. Andra utvecklar små hål som tillåter pyttesmå ljusglimtar att lysa genom. De flesta ligger kvar stadigt på plats tills individen som bär Ljuset börjar känna att det måste finnas mer i livet än det han vet om och börjar söka efter vad det kan vara.

Först söker han utanför sig själv därför att det är vad han känner till och det blir vanligtvis fokuset under flera livstider. Efter mycket stampande och fallande med hundratals försök att hitta vad han ännu inte vet att han söker, och efter många följda vägar, ger han helt enkelt upp. Det är vid denna punkt som slöjorna börjar separeras och avslöjar sig själva och en djupare andlig resa påbörjas. Ni är här nu.

Ni har tagit bort slöjor under mycket lång tid genom många, många livstider. De intensiva högfrekventa energierna av idag bidrar till att snabba upp processen beroende på hur redo var och en är och hur tjocka och täta deras slöjor är. Då vissa intensiva långvariga slöjor kommer till ytan, återupplevs deras energi ofta fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt. Om eller när detta sker, gör inte motstånd utan låt hellre dessa energier/upplevelser flöda genom och ut, utan att begära dem tillbaka in som era egna personliga ”problem”.

Individer frestas ofta att hålla fast vid eller återkräva någon bekväm gammal slöja i tron att den är den de är och att de kommer att förlora sin identitet utan den. Det enda själv som någonsin kan förloras är den personifierade falska känslan av själv, därför att ert verkliga själv är oändligt.

Då alla slöjor av falska övertygelser lyfter från det individuella medvetandet kan mer av det redan närvarande Ljusmedvetandet lysa utan behov av böner, ljus, kristaller, mässande, ceremonier eller något annat avsett att attrahera någon separat Gud. Allt som behövs, eller som någonsin behövts, är en avsikt efter mer Ljus och förmåga och villighet att komma ur vägen. Gudomligt Medvetande behöver ingen hjälp från andliga koncept för att uttrycka SIG SJÄLVT.

Tillåt

Släpp föreställningen om att andlighet måste vara eller se ut på ett visst sätt för att vara autentiskt. Rensa ert sinne på bilder av helgon med knäppta händer och uppstigna mästare som skänker ljus och välsignelser åt beundrande folkmassor. Dessa liksom de flesta metafysiska ”verktyg” är giltiga i tidigare och mindre uppvaknade medvetandetillstånd, men att förlita sig på något i det yttre, efter att väl ha insett att allt redan existerar till fullo närvarande inombords, kommer bara att hålla kvar personen i ett urvuxet tillstånd och vidmakthålla upplevelsen av separation.

Att fortsätta i grupper – familj, vänner, likasinnade eller till och med militära, efter att de börjat kännas gamla och färdiga fortsätter verkligen att föra fram den känsla av enhet som grupper ger, men bara tills en person inser att de aldrig har varit eller någonsin kunde vara separerade från den kärlek och känsla av enhet de sökt från gruppen. Den nuvarande typen av grupper, klubbar och samlingar kommer att upplösas i den nya energin, men kommer att återkomma igen i högre former.

Vet att det Allvetande, Allestädes Närvarande och Allsmäktiga Gudomliga Medvetandet är och alltid har varit manifesterat i oändlig form och variation. Vet att varje sten, varje fågel, varje grässtrå och varje träd är precis lika mycket ett uttryck för DET som mänskliga varelser är.

Alla olika former har ett unikt mönster av helhet och fullkomlighet som representerar den Gudomliga planen för det speciella uttrycket/formen av SIG själv. Olika, men inte mindre än … ALLTING är Gudomligt Medvetande och att bedöma en viss livsform som bättre eller mer värdefull än en annan är tredje-dimensionell ego-omedvetenhet.

Var medvetna om att ni med varje andetag andas in det allestädes närvarande Ljuset av Gudomligt Medvetande.

Vila i insikten om er egen själs perfektion.

Ha tillit till att allt är som det ska vara just nu, medan ni en gång för alla släpper alla övertygelser ni måste släppa, släppa, släppa, för att kunna vara.

Ni kommer aldrig att vara mer andliga än ni redan är. Det är dags att acceptera det och tillåta …

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...