Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 27 augusti 2023

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

27 augusti 2023

Välkomna till vårt meddelande, kära läsare.

Ni är alla väl medvetna om att mycket på jorden inte flödar lika harmoniskt som förut, personligen eller globalt. Länder och individer kämpar för att upprätthålla regler, föreskrifter, ideer och övertygelser som alltid varit de accepterade, i försöken att återgå till det ”normala”. Nutiden har blivit förvirrande och ofta skrämmande, även för dem som är andligt vakna, eftersom så mycket förändras och då till synes inte till det bättre.

De som är omedvetna om jordens uppstigningsprocess försöker återgå till hur det brukade vara, därför att de gamla sätten verkade fungera helt ok eftersom de var i linje med kollektivet. Emellertid, eftersom många av dessa saker kom ur felaktiga och falska övertygelser kan saker inte återgå till hur de en gång var, för medvetandet utvecklas och det kollektiva medvetandet förändras.

Släpp taget, kära ni. Släpp utmattande försök att hålla kvar allt så som ni alltid känt till dem – familjetraditioner, regler, vanor, till och med maten ni tror ni måste äta. Kampen för att hålla fast vid saker så som de alltid har varit är en manifestation av separation, separation från ert bästa. Det är rädsla för att något dåligt ska hända om ni avviker från traditioner och praxis som alltid fungerat bra för er.

Det är frestande att försöka ”fixa” saker som inte längre verkar fungera i ert liv, eftersom ni lever i, upplever och är vana vid funktionen och lösningarna i en tredje-dimensionell värld. Påminn er själva om att den materiella värld ni upplever på jorden är ett illusoriskt koncept, skapat ur energier som nu upplöses då individer vaknar upp. Jorden stiger upp till frekvenser som närmare liknar hennes Gudomliga natur, i motsats till hur det förefaller vara, och ansträngningar från dem som försöker bibehålla status quo.

En stor källa till all oenighet är det kollektiva medvetandet om två makter. Mänskligheten har på grund av okunnighet om sanningen skänkt kraft till i stort sett allt – maten, klimatet, vitaminer, anställningar, djur, pengar, relationer, människor etc. Vet detta – det finns bara en makt – Gud/Gudomligt medvetande som inte är en makt över någonting alls, utan bara den enda makt som existerar eftersom den är allestädes närvarande, allsmäktig och allvetande.

Sanningen om ETT har förts fram av många andliga mästare – Buddha, Jesus och andra försökte säga sina följare att Gud är allt som existerar och därför är deras egen verkliga natur, men majoriteten tolkade föreställningen om ”JAG ÄR” som personlig för läraren, och istället för att acceptera den som en sanning om deras egen ENHET började de, och gör fortfarande, dyrka budbäraren istället för budskapet. Ni är redo att lämna denna dyrkan bakom er. Ingen man, lärare, predikant, präst, ”helgon” eller helig person är mer Gud än någon annan, inklusive de som anses vara kriminella eller dåliga människor.

Det tredje-dimensionella trossystemet har skänkt makt åt och tillägnat mycket av det ”dåliga” som händer på jorden till Satan, ondskan eller djävulen. Vet detta; det finns ingen djävul eller Satan såvida ni inte tror det, och då ni är skapare, skapar ni en för er själva och bibehåller den genom rädsla eller kärlek. Varifrån skulle en djävul kunna komma om Gud är allestädes närvarande, och allt som är?

Många övertygelser om Satan kommer från tidigare liv där dessa övertygelser var inlärda och hållna som allmänt vetande. Många har fortfarande denna energi i sitt energifält, där det ligger vilande men vid liv och redo att aktiveras när de ser vissa filmer, läser vissa böcker eller artiklar, talar med andra troende, eller går i en kyrka som lär ut att djävulen är verklig och måste motstås. Uttala medvetet er avsikt att en gång för alla rensa bort alla kvarvarande energier som baseras på övertygelsen om en entitet utanför er själva som kan skada, förstöra, döda, eller på annat sätt påverka er.

Det finns människor som tror så starkt på ondskans och Satans makt att de skapar ceremonier för dyrkan i tron att deras förbindelse med ”djävulen” ska ge dem makt och låta dem uppleva allt de önskar sig, som hämnd eller materiella saker. Vad dessa ceremonier faktiskt attraherar är outvecklade entiteter med låg resonansfrekvens från andra sidan, vilka är mer än glada över att delta i allt som ger dem energi, och eftersom också djävulsdyrkare är kreativa, händer saker som de tillskriver Djävulen. Det finns inget outtryckt medvetande.

Det tredje-dimensionella trossystemet ger kraft åt dåligt framträdande (sjukdom, droger, alkoholism etc.) och bra framträdande (pengar, berömmelse, relationer, materiella saker) i tron att dessa saker kan styra eller påverka deras liv. Att skänka makt till något annat än Gud ger det bara energi. Alla krig som förklaras mot någon sjukdom eller sak tjänar bara till att få dem att växa, istället för att eliminera dem.

Inget har makt över er såvida ni inte tillåter det. Ni är er egen chef. Gud (ert riktiga Själv-skap) är den enda makten, lagen, verkligheten, och den orsak och verkan som styr er. Det finns bara EN makt, en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande verklighet, och övertygelsen om två makter har resulterat i mänsklighetens känsla av separation från Gud och andra, medan den manifesteras som dualitet – gott och ont, sjuk och frisk, rik och fattig.

Alla måste vid någon punkt i sin evolutionära resa upphöra med att skänka makt till något utanför själv/SJÄLV i insikten att allt är ett uttryck för Guds liv, Guds intelligens, Guds helhet och fullkomlighet – fullheten i Gudomligt medvetande misstolkat genom sinnen betingade av övertygelser om dualitet, separation och två makter. Alla människor är fria att fylla sitt Guds-individualiserade medvetande med vilka som helst övertygelser de väljer, men ska sedan inte beskylla andra för manifestationerna.

Vi säger inte att ni ska gå ut i en orkan, gå längs mörka och farliga vägar, eller äta skräp- och processad mat utan att något händer med era kroppar, medan ni för världen uttalar att ”Gud är allt”. Medvetandet om en makt måste bli känd, erkänd, accepterad och sedan utövad tills det blir ert medvetandetillstånd. Jesus stillnade stormen. Hur? Hans medvetande hade ingen tro på makt utanför Gud, således visste han att stormen inte har någon makt i sig själv. Använd dessa principer på allt ni gör och de blir gradvis ert medvetandetillstånd. Så fungerar det med all sanning.

Gör vad ni känner att ni måste göra angående er hälsa och ert hem. Men gör det i medvetenhet om sanningen, att i verkligheten har inget makt över er, gott eller dåligt. Det finns egentligen inga offer, bara de som fortfarande sover och inte inser sanningen om deras Gudomliga natur. Vet att fullheten och fullkomligheten av Gudomligt Medvetande aldrig lämnat, eller kunnat lämna, någon, för det är vem ni är. Det mänskliga tillståndet är som en person som lever i fattigdom, totalt omedveten om att den har ett bankkonto fullt med pengar.

Hjälp självet och andra så som ni vägleds. Hjälp finns tillgänglig på alla nivåer av medvetande, men handla alltid med medvetenhet om den inneboende naturen hos er själva och andra, oavsett omständigheterna.

Hur än allt förefaller vara, vet att endast Gud är.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

Onenessofall.com

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *