Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 10 sep 2023

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 10 sep 2023

10 september 2023

Hälsningar och välkomna till vårt meddelande, kära läsare.

Den evolutionära processen får många att ompröva de val och beslut de gjort tidigare. Processen gör att många känner ånger och skam när de erkänner några av dessa tidigare val som att de varit okloka, sårande och egobaserade. Närhelst tidigare handlingar granskas från ett nytt och högre medvetandetillstånd kommer de att ses med nya ögon och på sätt som skiljer sig från hur de tidigare sågs.

Denna upplevelse är en aspekt av den evolutionära processen kära ni, en process som alla går igenom när de utvecklas från ett medvetandetillstånd till ett mer upplyst. Omfamna inte eller gör inte anspråk på den skam eller självförakt som kan uppstå när du ser tillbaka på ditt liv – saker som sagts, vidtagna handlingar, självrättfärdighet eller något från det förflutna som nu gör att du känner dig skamsen eller ovärdig.

En individ kan bara leva ut ifrån sitt högsta uppnådda medvetandetillstånd och tidigare handlingar återspeglar helt enkelt ett tidigare medvetandetillstånd. Detta är inte att säga att ursäkter aldrig behövs och är lämpliga, men försök att inte dröja vid eller ens försöka återgå till ett tidigare medvetandetillstånd som nu är avslutat.
Ni har spelat hundra roller under hundratals liv i er evolutionära resa mot medveten ENhet med Källan. Ni har varit man, kvinna, homosexuell, hetero, krigare, bönder, slavar, kungar/drottningar, rik och fattig, sjuk och frisk, dum och smart, och har gjort det i kroppar av alla hudfärger samtidigt som ni uttryckt ert medvetandetillstånd den gången.

Lägg inte tid på att söka veta något om och undersöka tidigare liv för detta kan lätt bli en onödig och egobaserad distraktion. Om ett tidigare liv är viktigt för ditt nuvarande liv och evolutionära process, kommer du på något sätt att bli medveten om det genom drömmar, minnen, en andlig kanal som plockar upp det, eller helt enkelt genom närvaron av egenskaper, gåvor, talanger och kunskap som du, inte medvetet, fick lära dig i detta liv vilket är sanningen bakom ”underbarn”.

Vi skulle vilja prata om healing eftersom många av er för närvarande upplever fysiska, känslomässiga. och mentala problem som verkar komma från ingenstans. Fickor av renande energi återupplevs ofta i någon form och tar ofta vägen för minsta motstånd, vilket kommer att vara ett område av kroppen som fortfarande minns tidigare skador eller sjukdomar. Till exempel kan en person som dog i tuberkulos under flera liv rensa bort gammal energi främst genom sina lungor i form av frekventa infektioner eller medicinska problem.

Eftersom Gudomligt Medvetande är allt som existerar, kan DET bara uttrycka SIG själv och inget annat än SIG själv, för var kan något utanför allestädes närvaro komma ifrån? Om sjukdom, smärta och lidande förkroppsligades i det Gudomliga Medvetandet skulle de vara permanenta, hållna på plats för evigt av Gudomlig Lag för att aldrig ändras, helas eller avlägsnas.

Sjukdom på alla nivåer är en materiell manifestation av den kollektiva tron på separation (från Gud, andra och ens goda), dualitet (sjuk/frisk) och två krafter (att bakterier, miljö, mat, ålder, arv, omständigheter etc.). har makten över varje person). Tron på att vad som helst kan skilja dig från ditt verkliga jag/JAG är falsk, men levande, verklig, och manifesterar sig i och genom det tredje dimensionella trossystemet som framträdanden lätt vittnar om.

När du växer i andlig medvetenhet börjar du förstå att det Gudomliga Medvetandet är oändligt fullständigt och helt i och av SIG själv och därför är de falska drömmarna som så många drömmer inte en del av det. Folk säger ofta; ”Hur kunde Gud tillåta det eller det att hända?” Svaret är att Gud inte finns i drömmen och inte heller är drömmen i Gud.

Att tigga eller vädja om något Gudsbegrepp för att förändra något som Gud inte är medveten om är värdelöst, representativt för separation och förstärker faktiskt trons energi. Ja, mirakel inträffar ibland, men detta har mer att göra med personens andliga kontrakt snarare än mänskliga böner.

Gör det som du intuitivt vägleds att göra hälsomässigt för dig själv och dem du bryr dig om, men gör det i insikten att sjukdom är en tredimensionell manifestation som Gud inte vet något om eftersom Gudomligt Medvetande är, kan och har bara någonsin uttryckt DESS:s egen allestädes närvarande, allsmäktiga, allvetande natur som harmoni, kärlek, fullständighet, helhet, överflöd, intelligens, etc.

Vi tar inte lätt på dem som lider av fysiska, känslomässiga eller psykiska sjukdomar. Guider och varelser med hög resonans på andra sidan är alltid närvarande och ger stöd och tröst till dem som lider på jorden och speciellt när en person är nära döden. Permanent läkning kan bara ske när sjukdom inte längre hålls som verklighet i ens medvetandetillstånd eftersom medvetandet alltid manifesterar sig.

Även de som är andligt medvetna om sjukdomens icke-verklighet kommer att ha vissa hälsorelaterade problem medan de lever på jorden. Eftersom väldigt få har uppnått det fulla medvetandet om sjukdomens icke-verklighet och även för att ni lever där separationstron utgör det kollektiva medvetandet, kommer ni förmodligen att uppleva en del men mycket mindre än majoriteten av dessa uppenbarelser.

När eller om du upplever fysiska, känslomässiga, mentala eller till och med andliga svårigheter, vet först sanningen och gör sedan det du vägleds att göra. Hjälp är tillgänglig för och på alla nivåer av medvetenhet men låt dig själv bli intuitivt guidad eftersom det som kan ha varit en rätt handling förra året kanske inte är rätt för idag. Förse aldrig hälsoproblem med kraft även om de gör dig galen eftersom den enda kraft de verkligen har är den kraft du ger dem. Många av de problem som plågar människor vid den här tiden är utrensningar som kommer att upphöra någon gång.

Det är viktigt att komma ihåg att fysisk död är ett själsval, ett inte medvetet gjort utan snarare gjort på en djupare omedveten nivå. När en själ väljer att gå hem, kommer den ofta att välja en sjukdom eller situation som tillåter dem att göra det. Vanlig uppfattning är att allt och vad som helst måste göras för att behålla en person på jorden, men om de har gjort valet att lämna kommer de att göra det, även när de är medvetet omedvetna om sitt val. Dödfödslar eller barndödsfall är ofta förplanerade upplevelser som anses nödvändiga för föräldrarnas och de inblandades evolutionära tillväxt.

Jesu medvetande hade ingen övertygelse om sjukdom eller separation och så när människor kom till honom och gick in i hans medvetande där tro på sjukdom, synd och lidande inte existerade, upplöstes det skenbara och de hade ingen energi att upprätthålla dem. Glöm aldrig att du är samma Gudomliga Medvetande med fri vilja att välja vad du lägger i det.

Ta de du vill hjälpa till förmedling, INTE för att fixa dem, utan för att erkänna deras Gudomlighet samtidigt som du inser att din medvetna ENHET med Källan automatiskt utgör deras Enhet med Källan eftersom det bara finns EN.

Iaktta och hedra varje persons Ljus trots vilket mörkt eller tungt skräp de kan ha valt att stå i vid denna tidpunkt. Det här är arbetet. Det är därför du är på jorden, inte för att fixa, förändra eller läka utan för att veta att ingenting behöver fixas eftersom Gud är allt som är.

Vi är den Arkturiska gruppen

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *