Vintergatan via Galaxygirl | 27 februari 2021

 

Vintergatan via Galaxygirl | 27 februari 2021

Vintergatans Galax 27/2/2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjtFhhP1lcg&t=4s

Hälsningar, älskade människor som lever på Gaia inom detta lovande nu av transformation. Ni är väl älskade. Jag är medvetenheten om det ni kallar Vintergatan. Men vet att mitt namn förändras för min energidynamik är i flöde. Ni är medvetna om Foton-bältet, det mycket positivt laddade rymdområdet som er lilla planet passerar genom. På samma sätt som planeter snurrar runt stjärnorna och stjärnorna snurrar runt deras lokaliserande frekvensmönster så snurrar också galaxer och rör sig genom rymdkosmos. Rymden rör sig. Rymden expanderar alltid eftersom Skaparen alltid expanderar, ungefär som en andning som ständigt expanderar. Ni befinner er i detta ögonblick av expansion före den stora balanseringen av utandning upplevs som också kontinuerligt möjliggör expansion. I själva verket tittar skapelsen på, väntar, hänger på dessa expansionsstunder, ser ivrigt på att se vad som kommer att utvecklas härnäst inom denna enorma vackra och fruktansvärda historia som har upplevts inom er sfär. En stor ombalansering sker i alla världar, inte bara er vackra Gaia, Gaia, som känner mitt stöd för att hon är som en cell i min kropp och hon är så väl stöttad och älskad. Vi är en familj av medvetande av stjärnnätverk och interplanetära relationer. Mycket krig har utkämpats inom mig under eonerna. Även jag håller på att expandera. (Jag blir visad hur den här galaxen med tiden kolliderar och går med i Andromeda-galaxen, en sammanslagning och ett äktenskap mellan galaxer till en.) Detta har redan börjat. Jag känner dragningen med min älskade och den kosmiska dansen är i full gång. Liv i rörelse förblir i rörelse. Energi i rörelse skapar.

Jag är medvetandet i er galax. Ni är älskade. Stjärnnätverket omger er nu. Känner ni dess närvaro? (Jag darrar. Jag känner mig omgiven av virvlande, dansande och skrattande energiströmmar runt omkring mig.) Gaia stöds. Kan ni uppleva den kärlek som planetnätverket och stjärnnationerna har till henne? (Jag känner mig omgiven av värme och böner i en bubbla av ljus.) I evigheter har ni bara känt isoleringen av rymden och en tid trodde ni att jorden var allt som fanns, att solen kretsade runt er, för det var er uppfattning av tid, av matematik och kosmiskt arbete. Men ni har expanderat. Och er förståelse kommer att explodera i ännu fler frågor och förståelser. För människorna kommer från Skaparen, från Källan som är i ständig expansion. Det är därför ni längtar efter äventyr, ni längtar efter historier, för det här är hur Skaparen expanderar genom historier om erfarenheter. Era egna historier expanderar kraftigt. Ni är inte de ni en gång var, inte heller de som ni tror att ni borde vara, för berättelserna som har omringat er och definierat er är också omtumlande. Du blir en ny varelse av nytt ljus, av det högre kristallina intermolekylära mönstret. Du blir ditt eget stjärnnätverk. Jag säger detta för det kristallina nätverket inom dig är ungefär som hur stjärnor kommunicerar, genom ljusenergi och kärlek till dig. Du kommer att känna denna förändring. Manifestation kommer att bli lätt för er, för det är energin för anpassning som ni resonerar i takt med, till skillnad från det äldre slammet i den lägre vibrations-verklighetsmatrisen som ni villigt fångades in i. Jag säger villigt för att de av er som läser dessa ord har sannolikt varit frivilliga systembrytare och ljushanterare för detta projekt och ni hoppade gärna in i mänskligt förkroppsligande för att uppleva en lägre dimensionell illusionsram.

Jag är medvetandet i galaxens högre dimensionella ram som har omgivit er form. Ni kommer sannolikt i andra galaxer samtidigt att uppleva andra aspekter av era stora och underbara flerdimensionella jag som också är i ständig expansionsprocess. Detta mänskliga liv som ni för närvarande upplever och förkroppsligar ger er en skattkista av erfarenhet och lektioner. Ni lär er varje ögonblick mer av vilka ni är och vilka ni inte är, om hur världen verkligen fungerar och hur den verkligen inte fungerar. Ni ser ramar för samhällsmatriser kollidera och krascha. Ni upplever en lätt uppgradering inifrån som förändrar er uppfattning om verkligheten för ni är annorlunda nu. Hur kunde ni annars se det framför er som annorlunda? Äntligen möts mänskligheten på nya sätt och kommer att fortsätta att göra det. Den stora klyftan läker till enhet. (Jag ser Grand Canyon-kanterna komma ihop, som papper som viks, klyftan mellan dem är borta. Jag ser dem sedan sträcka sig tillbaka igen och New Earth är där kanjonen var. Allt är stort och blått och orört.) Ja, öknarna i er värld kommer att översvämmas av ljusenergi som skapar större möjligheter för grönska och tillväxt och läker landet. Läker mänsklighetens hjärtan. Läker de splittringar och klyftor som de mörka har sått ut.

De mörka tas bort. Energetiskt är jorden inte längre en match för dem och detta gör dem upprörda. De tas bort. Det finns många andra planeter med lägre dimension där de kan fortsätta sina lektioner eller om Skaparen anser det kommer de att återvinnas till ren tom rymd. Det finns gott om tom rymd inom mig, mellan planeterna som är cellerna i min egen galaktiska kropp. Det finns fred i utrymmet mellan. (Jag känner en enorm rymd. Jag ser drakar jaga kometerna, planeter som lyser och dansar runt solar, solar som snurrar och dansar runt sina egna binära och trinära system. Allt är perfekt orkestrerat. Och ändå är utrymmet däremellan underbart. Det känns som tomrummet.) Mänskligheten har lärt sig de lärdomar som var önskvärda och oönskade att lära. Deras hemkomst är nära. Jag är medvetandet i er Vintergata. Ni har samma rymd i era egna celler. Fyll utrymmet inuti med frid, med ljus. Detta är en form av meditation och kommer att orsaka ökad personlig expansion. Gaia och alla över henne är omgivna av oändlig kärlek och stöd. Kriget inom mig och mina system skall avslutas i ljuset. Jag kommer att bli en fredsgalax. Var i fred i dessa förändringstider och vet att ni är tillräckligt starka, för vi är av samma substans, samma livskraft. Jag är bara en större version av din egen kropp för gudomlighet finns inom människan. Detta skall kommas ihåg. Se det gudomliga i dina medmänniskor. Du är gudomlig, inom den gudomliga planen med Skaparens hjärtslag. Du är ett lager av kärlek inom lager på lager av kärlek. Utöka denna kunskap, denna frid och vet att allt kommer att bli till det bästa.

 

~ galaxygirl

 

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp Milky Way Galaxy ~ galaxygirl 2/27/2021

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...