Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 30 april 2023

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

30 april 2023

Kära läsare, ni är återigen välkomna till vårt meddelande. Ni är kända och ert mod är beundrat då de på den här sidan ser er kamp för att bryta er fria från de täta kokonger av övertygelser som bara tjänat till att hålla er i fångenskap i illusionen, i livstider.

Det är svårt att komma förbi de många allmänt accepterade övertygelser ni levt i linje med under hundratals livstider. Många av dem förefaller vara vanliga och ”harmlösa”, vilket får er att ifrågasätta varför de är viktiga i det större perspektivet. Alla övertygelser, oavsett hur banala och oviktiga de tros vara som goda eller dåliga, kan bara vara baserade på dualitet och separation – från Gud, människor och andra livsformer.

När ni är på Jorden måste ni i viss grad anpassa er till att som människa leva på er högsta nivå av medvetenhet, medan ni samtidigt använder tredje-dimensionella verktyg som gör livet på jorden lättare. Emellertid, sluta att inom er tilldela gott till vissa saker och dåligt till andra, eftersom materiellt gott inte är verkligare än materiellt dåligt. Båda är koncept av någon Gudomlig Föreställning. (Exempel: Alla former av transport är materiella koncept/tolkningar av Allestädesnärvaro) Hemligheten med att leva det mystiska livet på jorden är att lära sig vara i det, men inte av det.

Alla människor söker, vetandes eller ovetandes, lyckan och känslan av fullkomlighet, som bara kan bli permanent om de uppnår den medvetna insikten om deras enhet med Källan. Majoriteten förstår ännu inte att lycka och fullkomlighet speglar ett medvetandetillstånd och inte är något ”därute” som kan erhållas. Omedvetna om detta ägnar de flesta sina liv åt ett kontinuerligt sökande efter allt de tror kan ge dem lycka och fullkomlighet. Till och med mördaren tror att hans handlingar skänker honom/henne en känsla av frid.

Högfrekventa energier, som flödar till jorden nu, löser upp många av de energier som länge hållit mänskligheten i fångenskap under övertygelser om begränsning, ovärdighet, eller en känsla av att vara syndare i behov av frälsning. Dessa energier ger alla en känsla av bemyndigande, både till andligt medvetna och de som inte är det. De flesta är ännu inte medvetna om att vad de känner är andligt bemyndigande.

Eftersom varje individ bara kan leva från sitt högsta uppnådda medvetandetillstånd, orsakar denna nya känsla av bemyndigande vissa, som till fullo lever i tredje-dimensionellt medvetande, att känna sig fria att agera på sätt de kan ha velat, men aldrig tillåtit sig.

Detta är orsaken till att världen ser en sådan ökning i våld. Några av dem som hyst tankar av fördomsfullhet, rädsla, hämnd, ilska och separation tolkar dessa nya energier av bemyndigande som en rätt att agera på dem. Det ni bevittnar i stora delar av världen just nu är misstolkningen av Gudomligt bemyndigande av dem som inte kan se och leva från ett andligt utvecklat medvetandetillstånd.

De som lever från ett andligt utvecklat medvetandetillstånd upplever bemyndigande som friheten att bekvämt och utan rädsla agera på sina kreativa idéer och val, oavsett andras åsikter, vilket får dem att mer bli vem och vad de söker att vara, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.

Bemyndigande är en facett av andlig utveckling, en dörr som öppnas till individuellt medvetande, där rädsla helt enkelt inte existerar, och där helhet och fullkomlighet gör det. Eftersom andligt bemyndigande är en kvalitet av Gudomligt Medvetande är det redan fullt närvarande inom varje människa, bara i väntan på att bli erkänd.

Bemyndigande får individer att gå förbi de hundratals koncept och övertygelser som hållit dem i fångenskap till saker och människor i livstider. Bemyndigande är förmågan att milt, kärleksfullt och utan rädsla säga till någon annan, ”Tack för din åsikt, men jag väljer att göra detta”.

Ert jobb som upplyst person är först och främst att erkänna den sanna identiteten hos alla, till och med hos dem som skapar våldet, problemen och lidandet för andra människor och djurvärlden. Er insikt om att allt liv är det Enda Gudomliga Livet betyder inte att de som orsakar problemen ska undanhållas de tredje-dimensionella bestraffningarna för sina handlingar, eftersom det är deras nuvarande medvetandetillstånd och den nivå de förstår. Det kan också mycket väl vara deras valda väg för att lära sig i den här livstiden.

Som andligt utvecklade individer bär ni Ljus med er, vart ni än går, vilken situation ni än befinner er i. Ert hemliga tysta vetande om att de som begår de hemskaste brott i verkligheten är Gudomliga varelser, helt omedvetna om denna sanning, kan faktiskt lyfta medvetandet hos någon som är mottaglig.

Vissa av er är aktivt engagerade i och andra vägleds att utföra ”praktiskt” andligt arbete. Detta arbete är viktigt och gagnar andliga nybörjare som behöver materiell andlig vägledning och aktiviteter de kan relatera till, se och delta i.

Stora delar av världen fortsätter att tro att andlighet innebär att göra – som lärare, praktik, skriva böcker, kanalisera, eller meditera i ett kloster dygnet runt. Dessa aktiviteter är en del av nästan allas andliga resa, men det viktiga och ofta kraftfullare arbetet utförs ofta tyst i hemlighet genom att vara, istället för att göra.

Praktiskt arbete är uråldrigt. Healingtemplen för länge sedan arbetade med oljor, kristaller, ljud, färger och mycket mer. De flesta som arbetar praktiskt idag minns helt enkelt det arbete de utförde för länge sedan i dessa tempel. Emellertid är det dags för dessa tekniker att bli mer i linje med dagens högre medvetandetillstånd, eftersom detta arbete kommer att förbli tredje-dimensionellt om det kommer ur uppfattningen om att ”patienten” måste helas, fixas eller förändras.

Ni som utför detta heliga arbete måste börja arbeta från högre och mer utvecklade nivåer – ”Ja, jag ser detta som förefaller negativt och känns mycket verkligt, men jag vet också att det inte finns någon lag som stöttar eller upprätthåller det, eftersom Gud aldrig formade SIG själv som dessa saker och ni är individualiseringar av Gud”. Fortsätt sedan, fokusera på och erkänn den Gudomliga verkligheten hos den person ni arbetar med, istället för hur den verkar vara.

Tro aldrig att ni inte utför någonting om ni inte vägleds att utföra yttre andligt arbete, för ni utför andligt arbete när ni bär Ljuset i varje ögonblick. Håll alltid en del av er medvetenhet centrerad på sanning under era vanliga dagar. Detta kraftfulla, tysta, hemliga och heliga arbete utgör grunden och det ”tunga lyftandet” som är nödvändigt för jordens uppstigningsprocess.

Detta betyder inte att ni aldrig kommer att kallas att agera eller hjälpa på något sätt. Många som levt lyckliga lugna liv ser nu sig i allt större grad kallade på för råd, vägledning, eller till och med vanlig ”praktisk” hjälp. Gör vad ni kan och vad som måste göras på en nivå som de involverade kan relatera till, men gör det med medkänsla, inte sympati.

Sympati (”Åh, jag känner din smärta …”) för er i linje med energin av lägre resonans i en situation, medan medkänsla inte gör det. Detta är speciellt viktigt för er som arbetar inom områden som lag, polisarbete, mentalvård, läkare och sjuksköterskor etc. eftersom ni ofta hör ”sorgliga” berättelser, och det är lätt att komma i linje med dem. Ge tredje-dimensionella svar till dem på den medvetandenivån, andlig barnmat till de nyligen uppvaknade, och andligt kött till dem som är tillräckligt utvecklade för det, och använd alltid er intuition men inte ego för att avgöra vad som är vad.

Majoriteten förstår helt enkelt ännu inte vad som sker i världen de lärt känna, så de slår ut i rädsla och försöker gå tillbaka till ”enklare tider”. Då tredje-dimensionella stödsystem alltmer börjar lösas upp kommer människor att börja skapa och få tillgång till högre sätt att lösa det som måste lösas. Det gamla måste lösas upp innan det kan ersättas av något som är bättre.

Utveckling är inget annat än processen att minnas att bara Gud finns.

Vi är den Arkturiska Gruppen

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *